Äriregistrid – ettevõtja otsing ELis

Teenusest

Teenus võimaldab otsida teavet ELis, Islandis, Liechtensteinis või Norras äriregistris registreeritud äriühingute kohta, kasutades „Leia äriühing“ teenust.

See moodustab osa kooskõlas direktiiviga 2012/17/EL ja komisjoni rakendusmäärusega (EL) 2015/884 loodud ettevõtlusregistrite omavahelise ühendamise süsteemist.

Siit leiate lisateavet liikmesriikide äriregistrite ja nende poolt äriühingute kohta hoitava teabe kohta.

Lisateabe saamiseks selle teenuse kohta võtke ühendust e-posti aadressil just-bris-helpdesk@ec.europa.eu.

Euroopa e-õiguskeskkonna portaali jõuab teave ettevõtlusregistrite omavahelise ühendamise süsteemi (BRIS) kaudu reaalajas liikmesriikide äriregistritest ning sellega ei kaasne ettevõtjatele mingeid kulusid. Kui peaksite saama BRISi süsteemist, Euroopa e-õiguskeskkonna portaalist või Euroopa Komisjonilt kahtlase kirja, andke sellest palun kohe teada aadressil just-bris-helpdesk@ec.europa.eu. Ärge mingil juhul sellise kirja saatjale raha makske!

Kuidas see toimib?

Äriühingu otsimine:

 • Otsige äriühingu numbri ja/või registreerimisnumbri järgi.
 • Otsingukriteeriumidele vastavad tulemused kuvatakse loeteluna, mis sisaldab põhiandmeid äriühingu kohta.
 • Seejärel saate paluda äriühingu kohta täpsemate andmete esitamist.
 • Süsteemis kuvatakse äriühingu poolt riiklikku äriregistrisse esitatud kättesaadava teabe loetelu.
  Näited:
  • põhikiri
  • raamatupidamise aastaaruanne
  • märgitud kapital
  • äriühingu esindajad.
 • Valige soovitav(ad) dokument (dokumendid) ja lisage korvi.
 • Pärast vajalike dokumentide väljavalimist vormistage tellimus.

Tähelepanu!: Praegu saate tellida üksnes riiklike registrite poolt tasuta esitatavat teavet. Tasuliste dokumentide hinnad meie portaalis on esitanud riiklikud registrid ning need on esialgsed ja võivad muutuda. Nende dokumentide taotlemiseks minge palun riikliku registri veebisaidile, kust leiate täpse hinna.

Dokumendid

Dokumentide kättetoimetamine

Kohe kättetoimetatavad dokumendid saate oma veebilehitsejaga alla laadida.

Muud dokumendid saate e-posti teel kohe pärast nende väljastamist riiklikust registrist. Selleks võib kuluda kuni 14 päeva.

Juurdepääs dokumentidele

Kui dokumenti saab veebilehitsejat kasutades alla laadida, võite selle isiklikuks tarbeks arvutisse salvestada.

E-postiga saadetavaid dokumente saab alla laadida 6 päeva jooksul alates nende kättetoimetamisest.

Riiklike registrite veebisaitide lingid

Riik

Äriregister

Austria

Österreichisches Firmenbuch/Official Business Register

https://www.justiz.gv.at/web2013/home/e-government/firmenbuch/die_firmenbuchdatenbank~2c9484852308c2a601240b693e1c0860.de.html

Belgia

Kruispuntbank van Ondernemingen/Banque-Carrefour des Entreprises/ Zentrale Unternehmensdatenbank

https://economie.fgov.be/en/themes/enterprises/crossroads-bank-enterprises

https://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/zoeknummerform.html?lang=en

Bulgaaria

Търговски регистър/Commercial Register

https://portal.registryagency.bg

Horvaatia

Sudski registar/Court Register

https://sudreg.pravosudje.hr/

Tšehhi Vabariik

Verejny restrik (obchodni rejstrik)/Public Register (Commercial Register)

https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik

Küpros

Έφορος Εταιρειών/Registrar of Companies

http://www.mcit.gov.cy/

http://www.mcit.gov.cy/mcit/drcor/drcor.nsf/index_en/index_en?OpenDocument

Taani

Erhvervsstyrelsen/Danish Business Authority

https://datacvr.virk.dk

Eesti

Äriregister/Commercial Register

https://ariregister.rik.ee/index?lang=est

Soome

Patentti-ja Rekisterihallitus/Finnish Patent and Registration Office

https://www.prh.fi/en/index.html

Prantsusmaa

Registre du Commerce et des Sociétés/Business Register

https://www.infogreffe.com/

Saksamaa

Handelsregister/Business Register

https://www.handelsregister.de/rp_web/welcome.do?language=en

Unternehmensregister/Commercial Register

https://www.unternehmensregister.de/ureg/?submitaction=language&language=en

Kreeka

Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.)/Greek (Hellenic)

http://www.businessportal.gr/home/index_en

Ungari

Országos Cégnyilvántartó és Céginformációs Rendszer/

Company information system

https://occsz.e-cegjegyzek.hu/info/page/ceginfo

Island

Fyrirtækjaskrá RSK/ Register of Enterprises

https://www.rsk.is/english/individuals/

Iirimaa

The Companies Registration Office – an Oifig um Chlarú Cuideachtaí

https://www.cro.ie

Itaalia

Registro delle imprese/Business Register

https://italianbusinessregister.it

Läti

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs/Register of Enterprises of The Republic of Latvia

https://www.ur.gov.lv/en/

Liechtenstein

Amt für Justiz – Handelsregister/Commercial Register

https://handelsregister.li/cr-portal/suche/suche.xhtml

Leedu

Juridinių asmenų registras/Register of Legal Entities

https://www.registrucentras.lt

Luksemburg

Registre de commerce et des sociétés/Trade and Companies Register

https://www.lbr.lu

Malta

Registru tal-Kumpaniji ta'Malta/Registrar of Companies Malta

https://mbr.mt/

Madalmaad

Handelsregister/Business Register

https://www.kvk.nl/english/ordering-products-from-the-commercial-register/

Norra

Foretaksregisteret/Register of Business Enterprises

https://www.brreg.no/home/

Poola

Krajowy Rejestr Sądowy/ National Court Register

https://ekrs.ms.gov.pl/web/wyszukiwarka-krs/strona-glowna/index.html

Portugal

Registo Comercial/Commercial Register

https://irn.justica.gov.pt/

Rumeenia

Oficiul National al Registrului de Comert/National Trade Register Office

https://www.onrc.ro/index.php/en

Slovakkia

Obchodný register

http://www.orsr.sk/Default.asp?lan=en

Sloveenia

Poslovni register Slovenije/Slovenian Business Register

https://www.ajpes.si/prs/Default.asp?language=english

Hispaania

Colegio de registradores

https://www.registradores.org

Rootsi

Bolagsverket/Swedish Companies

http://www.bolagsverket.se/en

Andmekaitse

Isikuandmete kaitse teemal lugege õigusteavet ja eelkõige isikuandmete kaitset käsitlevat avaldust ja isikuandmete kaitse põhimõtteid.

Te võite tutvuda ka BRISis osalevate riikide andmekaitsepõhimõtetega PDF (330 Kb) en.

Äriühingu vormid

Selle teenusega on hõlmatud vaid aktsiaseltsid ja osaühingud ning nende ELi riikides, Islandis, Liechtensteinis või Norras registreeritud filiaalid.

Hõlmatud on ka Euroopa äriühingud (Societas Europea või SE).

Õiguslikud vormid on esitatud originaalkeeles koos lühikirjeldusega kõikides ametlikes keeltes.

Viimati uuendatud: 08/08/2018

Käesolevat lehekülge haldab Euroopa Komisjon. Sellel veebisaidil avaldatud teave ei kajasta tingimata Euroopa Komisjoni ametlikku seisukohta. Komisjon ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õigusteabe viida alt ELi veebilehtede autoriõiguste eeskirjade kohta.