Poslovni registri – pretraživanje poduzeća u EU-u

Zahvaljujući jedinstvenom tržištu EU-a brojna poduzeća proširila su svoje poslovanje izvan nacionalnih granica. Od lipnja 2017. poslovni registri svih država članica EU-a međusobno su povezani i pretraživi.