Uzņēmumu reģistri – meklēt uzņēmumu ES

Pakalpojuma apraksts

Informāciju par komercsabiedrībām, reģistrētas ES dalībvalstu, Islandes, Lihtenšteinas vai Norvēģijas komercreģistros, var iegūt, izmantojot pakalpojumu “atrast komercsabiedrību”.

Tas ietilpst Komercreģistru savstarpējās savienojamības sistēmā (KSSS, angliski – BRIS), kas izveidota saskaņā ar Direktīvu 2012/17/ES un Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2015/884.

Šeit pieejama papildu informācija par valstu komercreģistriem un to, kādas ziņas par komercsabiedrībām tajos tiek glabātas.

Papildu informāciju par šo pakalpojumu var iegūt, rakstot uz šādu e-adresi: just-bris-helpdesk@ec.europa.eu.

Ja saņemat aizdomīgu vēstuli no BRIS, Eiropas e-tiesiskuma portāla vai Komisijas, lūdzam nekavējoties sazināties ar mums, rakstot uz e-pastu just-bris-helpdesk@ec.europa.eu. Nekad neveiciet nekādu maksājumu vēstules sūtītājam.

Norādījumi lietotājiem

Konkrētu komercsabiedrību var meklēt,

 • norādot sabiedrības identifikācijas numuru un/vai reģistrācijas numuru.
 • Tādējādi ir iespējams izgūt sarakstu ar rezultātiem, kas atbilst meklēšanas parametriem, un pamatinformāciju par attiecīgajam sabiedrībām.
 • Nākamā solī var piekļūt papildinformācijai par attiecīgo sabiedrību.
 • Sistēma uzrādīs sarakstu ar pieejamo informāciju, ko sabiedrība iesniegusi attiecīgajam valsts komercreģistram.
  Piemēram:
  • statūti
  • gada pārskats
  • parakstītais pamatkapitāls
  • sabiedrības likumiskie pārstāvji.
 • Izvēlas nepieciešamo[s] dokumentu[s] un ievieto tos dokumentu grozā.
 • Pēc nepieciešamo dokumentu atzīmēšanas veic izrakstīšanos.

Lūdzam ņemt vērā: pašlaik šeit ir iespējams izvēlēties vienīgi tādu informāciju, ko valstu reģistri sniedz bez maksas. Dokumentiem, kurus var iegādāties par maksu, mūsu portālā redzamo cenu norādījuši valstu reģistri, tā ir tikai orientējoša un var tikt grozīta. Lai pieprasītu kādu no šiem dokumentiem, dodieties uz attiecīgās valsts reģistra tīmekļa vietni, kur būs norādīta galīgā cena.

Dokumenti

Dokumentu pieejamība

Uzreiz pieejamos dokumentus varēs lejupielādēt lietotāja pārlūkprogrammā.

Pārējie dokumenti tiks nosūtīti pa e-pastu, tiklīdz tie būs saņemti no attiecīgajiem valsts reģistriem. Tas var ilgt līdz pat 14 dienām.

Piekļuve dokumentiem

Tiklīdz dokuments ir pieejams lejupielādēšanai interneta pārlūkprogrammā, to ir iespējams saglabāt lokāli izmantošanai personīgām vajadzībām.

Ikvienu dokumentu, kas nosūtīts pa e-pastu, varēs lejupielādēt 6 dienu laikā pēc tā saņemšanas.

Saites uz valstu reģistru tīmekļvietnēm

Valsts

Komercreģistrs

Austrija

Österreichisches Firmenbuch/Official Business Register

https://www.justiz.gv.at/web2013/home/e-government/firmenbuch/die_firmenbuchdatenbank~2c9484852308c2a601240b693e1c0860.de.html

Beļģija

Kruispuntbank van Ondernemingen/Banque-Carrefour des Entreprises/ Zentrale Unternehmensdatenbank

https://economie.fgov.be/en/themes/enterprises/crossroads-bank-enterprises

https://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/zoeknummerform.html?lang=en

Bulgārija

Търговски регистър/Commercial Register

https://portal.registryagency.bg

Horvātija

Sudski registar/Court Register

https://sudreg.pravosudje.hr/

Čehijas Republika

Verejny restrik (obchodni rejstrik)/Public Register (Commercial Register)

https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik

Kipra

Έφορος Εταιρειών/Registrar of Companies

http://www.mcit.gov.cy/

http://www.mcit.gov.cy/mcit/drcor/drcor.nsf/index_en/index_en?OpenDocument

Dānija

Erhvervsstyrelsen/Danish Business Authority

https://datacvr.virk.dk

Igaunija

Äriregister/Commercial Register

https://ariregister.rik.ee/eng

Somija

Patentti-ja Rekisterihallitus/Finnish Patent and Registration Office

https://www.prh.fi/en/index.html

Francija

Registre du Commerce et des Sociétés/Business Register

https://www.infogreffe.com/

Vācija

Handelsregister/Business Register

https://www.handelsregister.de/rp_web/welcome.do?language=en

Unternehmensregister/Commercial Register

https://www.unternehmensregister.de/ureg/?submitaction=language&language=en

Grieķija

Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.)/Greek (Hellenic)

http://www.businessportal.gr/home/index_en

Ungārija

Országos Cégnyilvántartó és Céginformációs Rendszer/

Company information system

https://occsz.e-cegjegyzek.hu/info/page/ceginfo

Islande

Fyrirtækjaskrá RSK/ Register of Enterprises

https://www.rsk.is/english/individuals/

Īrija

The Companies Registration Office – an Oifig um Chlarú Cuideachtaí

https://www.cro.ie

Itālija

Registro delle imprese/Business Register

https://italianbusinessregister.it

Latvija

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs/Register of Enterprises of The Republic of Latvia

https://www.ur.gov.lv/lv

Lihtenšteina

Amt für Justiz – Handelsregister/Commercial Register

https://handelsregister.li/cr-portal/suche/suche.xhtml

Lietuva

Juridinių asmenų registras/Register of Legal Entities

https://www.registrucentras.lt

Luksemburga

Registre de commerce et des sociétés/Trade and Companies Register

https://www.lbr.lu

Malta

Registru tal-Kumpaniji ta'Malta/Registrar of Companies Malta

https://mbr.mt/

Nīderlande

Handelsregister/Business Register

https://www.kvk.nl/english/ordering-products-from-the-commercial-register/

Norvēģija

Foretaksregisteret/Register of Business Enterprises

https://www.brreg.no/home/

Polija

Krajowy Rejestr Sądowy/ National Court Register

https://ekrs.ms.gov.pl/web/wyszukiwarka-krs/strona-glowna/index.html

Portugāle

Registo Comercial/Commercial Register

https://irn.justica.gov.pt/

Rumānija

Oficiul National al Registrului de Comert/National Trade Register Office

https://www.onrc.ro/index.php/en

Slovākija

Obchodný register

http://www.orsr.sk/Default.asp?lan=en

Slovēnija

Poslovni register Slovenije/Slovenian Business Register

https://www.ajpes.si/prs/Default.asp?language=english

Spānija

Colegio de registradores

https://www.registradores.org

Zviedrija

Bolagsverket/Swedish Companies

http://www.bolagsverket.se/en

Datu aizsardzība

Tas, kā tiek aizsargāti lietotāju personas dati, ir izklāstīts juridiskajā atrunā, it īpaši tās daļā par privātumu un datu aizsardzības noteikumos.

Iespējams, ka noderīgi būs iepazīties arī ar to valstu datu aizsardzības noteikumiem, kuras piedalās KSSS sistēmā PDF (330 Kb) en.

Komercsabiedrību veidi

Šis pakalpojums attiecas uz akciju sabiedrībām un sabiedrībām ar ierobežotu atbildību un to filiālēm, reģistrētas kādā no ES dalībvalstīm, Islandē, Lihtenšteinā vai Norvēģijā.

Tas attiecas arī uz ikvienu komercsabiedrību, kas reģistrēta kā Eiropas akciju sabiedrība (Societas Europea jeb SE).

Sabiedrības veids (juridiskā forma) tiek uzrādīts oriģinālvalodā, un papildus tiek sniegts īss apraksts visās ES oficiālajās valodās.

Lapa atjaunināta: 08/08/2018

Šo lapu uztur Eiropas Komisija. Informācija šajā tīmekļa vietnē nav uzskatāma par Eiropas Komisijas oficiālo nostāju. Komisija neuzņemas nekādu atbildību vai saistības attiecībā uz informāciju vai datiem, kas ietverti vai izmantoti šajā dokumentā. Autortiesību noteikumus Eiropas tīmekļa vietnēs lūdzu skatīt juridiskajā paziņojumā.