Ondernemingsregisters – een onderneming in de EU zoeken

Over deze dienst

Met behulp van 'Een vennootschap zoeken' kunt u informatie vinden over vennootschappen die zijn geregistreerd in de ondernemingsregisters in de EU, IJsland, Liechtenstein of Noorwegen.

Deze dienst maakt deel uit van het 'Business Registers Interconnection System' (BRIS), dat is opgezet op grond van Richtlijn 2012/17/EU en Uitvoeringsverordening (EU) 2015/884 van de Commissie.

Hier vindt u meer informatie over de nationale ondernemingsregisters en de daarin opgeslagen informatie over vennootschappen.

Voor alle vragen over deze dienst kunt u contact opnemen met just-bris-helpdesk@ec.europa.eu.

De bedrijfsinformatie die via BRIS ter beschikking wordt gesteld op het Europees e‑justitieportaal wordt in realtime verzameld uit de ondernemingsregisters van de lidstaten, zonder dat de bedrijven daarvoor een vergoeding hoeven te betalen. Als u een verdachte brief ontvangt van BRIS, het Europees e-justitieportaal of de Commissie, neem dan onmiddellijk contact met ons op via just-bris-helpdesk@ec.europa.eu. Betaal nooit geld aan de afzender!

Hoe het werkt

Een vennootschap zoeken:

 • zoeken op vennootschapsnummer en/of registratienummer;
 • u ziet een lijst van resultaten die voldoen aan uw zoekcriteria en met basisinformatie over de vennootschap;
 • daarna kunt u om nadere gegevens over een vennootschap vragen;
 • in het systeem krijgt u een lijst met de gegevens die door de vennootschap werden ingediend bij het nationale ondernemingsregister
  Bijvoorbeeld:
  • statuten
  • jaarrekening
  • kapitaal
  • de wettelijke vertegenwoordigers van de vennootschap;
 • kies het (de) document(en) dat (die) u wenst en voeg het (ze) toe aan uw winkelmandje;
 • controleer of u de nodige documenten hebt geselecteerd.

Opgelet: momenteel kunt u alleen verzoeken om informatie die door de nationale registers kosteloos ter beschikking wordt gesteld. Bij documenten die niet gratis zijn, vermelden wij de richtprijzen van de nationale registers. Die prijzen kunnen op elk moment worden gewijzigd. Wilt u zo'n document aanvragen, ga dan naar de site van het betrokken nationale register, waar u de actuele prijs vindt.

Documenten

Levering van documenten

Documenten die beschikbaar zijn voor onmiddellijke levering, kunnen via uw browser worden gedownload.

Eventuele andere documenten zult u ontvangen per e-mail zodra ze zijn afgegeven door de nationale registers. Dit kan tot veertien dagen duren.

Toegang tot documenten

Zodra een document via uw browser kan worden gedownload, kunt u het voor eigen gebruik lokaal bewaren.

Per e-mail verzonden documenten kunnen worden gedownload tot 6 dagen te rekenen vanaf het moment van levering.

Links naar de websites van de nationale registers

Land

Ondernemingsregister

Oostenrijk

Österreichisches Firmenbuch/Official Business Register

https://www.justiz.gv.at/web2013/home/e-government/firmenbuch/die_firmenbuchdatenbank~2c9484852308c2a601240b693e1c0860.de.html

België

Kruispuntbank van Ondernemingen/Banque-Carrefour des Entreprises/ Zentrale Unternehmensdatenbank

https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/kruispuntbank-van

https://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/zoeknummerform.html

Bulgarije

Търговски регистър/Commercial Register

https://portal.registryagency.bg

Kroatië

Sudski registar/Court Register

https://sudreg.pravosudje.hr/

Tsjechië

Verejny restrik (obchodni rejstrik)/Public Register (Commercial Register)

https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik

Cyprus

Έφορος Εταιρειών/Registrar of Companies

http://www.mcit.gov.cy/

http://www.mcit.gov.cy/mcit/drcor/drcor.nsf/index_en/index_en?OpenDocument

Denemarken

Erhvervsstyrelsen/Danish Business Authority

https://datacvr.virk.dk

Estland

Äriregister/Commercial Register

https://ariregister.rik.ee/eng

Finland

Patentti-ja Rekisterihallitus/Finnish Patent and Registration Office

https://www.prh.fi/en/index.html

Frankrijk

Registre du Commerce et des Sociétés/Business Register

https://www.infogreffe.com/

Duitsland

Handelsregister/Business Register

https://www.handelsregister.de/rp_web/welcome.do?language=en

Unternehmensregister/Commercial Register

https://www.unternehmensregister.de/ureg/?submitaction=language&language=en

Griekenland

Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.)/Greek (Hellenic)

http://www.businessportal.gr/home/index_en

Hongarije

Országos Cégnyilvántartó és Céginformációs Rendszer/

Company information system

https://occsz.e-cegjegyzek.hu/info/page/ceginfo

IJsland

Fyrirtækjaskrá RSK/ Register of Enterprises

https://www.rsk.is/english/individuals/

Ierland

The Companies Registration Office – an Oifig um Chlarú Cuideachtaí

https://www.cro.ie

Italië

Registro delle imprese/Business Register

https://italianbusinessregister.it

Letland

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs/Register of Enterprises of The Republic of Latvia

https://www.ur.gov.lv/en/

Liechtenstein

Amt für Justiz – Handelsregister/Commercial Register

https://handelsregister.li/cr-portal/suche/suche.xhtml

Litouwen

Juridinių asmenų registras/Register of Legal Entities

https://www.registrucentras.lt

Luxemburg

Registre de commerce et des sociétés/Trade and Companies Register

https://www.lbr.lu

Malta

Registru tal-Kumpaniji ta'Malta/Registrar of Companies Malta

https://mbr.mt/

Nederland

Handelsregister/Business Register

https://www.kvk.nl/

Noorwegen

Foretaksregisteret/Register of Business Enterprises

https://www.brreg.no/home/

Polen

Krajowy Rejestr Sądowy/ National Court Register

https://ekrs.ms.gov.pl/web/wyszukiwarka-krs/strona-glowna/index.html

Portugal

Registo Comercial/Commercial Register

https://irn.justica.gov.pt/

Roemenië

Oficiul National al Registrului de Comert/National Trade Register Office

https://www.onrc.ro/index.php/en

Slowakije

Obchodný register

http://www.orsr.sk/Default.asp?lan=en

Slovenië

Poslovni register Slovenije/Slovenian Business Register

https://www.ajpes.si/prs/Default.asp?language=english

Spanje

Colegio de registradores

https://www.registradores.org

Zweden

Bolagsverket/Swedish Companies

http://www.bolagsverket.se/en

Gegevensbescherming

Meer informatie over hoe wij uw persoonsgegevens beschermen, vindt u in onze juridische mededeling, met name in de privacyverklaring en de regels voor de bescherming van persoonsgegevens.

Het kan ook nuttig zijn de gegevensbeschermingsregels in de landen die deelnemen aan het BRIS te raadplegen PDF (330 Kb) en.

Vennootschapsvormen

Deze dienst betreft naamloze vennootschappen en besloten vennootschappen en hun bijkantoren die zijn geregistreerd in de EU-lidstaten, IJsland, Liechtenstein of Noorwegen.

Zij heeft ook betrekking op ondernemingen die zijn geregistreerd als Europese vennootschap (Societas Europea of SE).

De rechtsvorm wordt weergegeven in de originele taal, samen met een korte beschrijving die beschikbaar is in alle officiële talen.

Laatste update: 08/08/2018

Deze pagina wordt beheerd door de Europese Commissie. De informatie op deze pagina geeft niet noodzakelijk het officiële standpunt van de Europese Commissie weer. De Commissie aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens waarnaar in dit document wordt verwezen. Gelieve de juridische mededeling te raadplegen voor de auteursrechtelijke regeling voor Europese pagina's.