Rejestr działalności gospodarczej - wyszukiwanie spółek w UE

Informacje dotyczące usługi

Usługa „Znajdź spółkę” umożliwia uzyskanie informacji na temat spółek wpisanych do rejestrów działalności gospodarczej w UE, Islandii, Liechtensteinie lub Norwegii.

Stanowi ona część systemu integracji rejestrów przedsiębiorstw (BRIS), utworzonego zgodnie z dyrektywą 2012/17/UE oraz rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 2015/884.

W tym miejscu można uzyskać więcej informacji na temat krajowych rejestrów działalności gospodarczej oraz przechowywanych w nich informacji o spółkach.

W razie jakichkolwiek pytań na temat tej usługi, proszę skontaktować się z: just-bris-helpdesk@ec.europa.eu.

Informacje o spółkach udostępniane w europejskim portalu „e-Sprawiedliwość” za pośrednictwem systemu integracji rejestrów przedsiębiorstw (BRIS) są gromadzone w czasie rzeczywistym z rejestrów przedsiębiorstw państw członkowskich, bez żadnych opłat dla przedsiębiorstw. Jeżeli otrzymają Państwo podejrzane pismo od BRIS, europejskiego portalu „e-Sprawiedliwość” lub Komisji, prosimy o niezwłoczny kontakt na adres just-bris-helpdesk@ec.europa.eu. Nie należy przesyłać nadawcy żadnych pieniędzy.

Jak to działa?

Wyszukiwanie spółki:

 • Wyszukiwanie według numeru spółki lub numeru w rejestrze.
 • Wyświetlona zostanie lista wyników odpowiadających wyszukiwaniu, zawierająca podstawowe informacje dotyczące spółki.
 • Można następnie zażądać dostępu do dalszych szczegółowych informacji o spółce.
 • W systemie wyświetli się lista dostępnych informacji przekazanych przez spółkę do krajowego rejestru działalności gospodarczej.
  Należą do nich na przykład:
  • umowy spółki;
  • roczne sprawozdania finansowe;
  • informacje o subskrybowanym kapitale;
  • osoby uprawnione do reprezentowania spółki.
 • Wybierz żądany(e) dokument(y) i dodaj do koszyka.
 • Przejdź do zakładki „Zakup” po dokonaniu wyboru potrzebnych dokumentów.

Uwaga: Obecnie można uzyskać jedynie te informacje, których krajowe rejestry udzielają bezpłatnie. Ceny odpłatnych dokumentów wyświetlane w naszym portalu to ceny podane przez krajowe rejestry. Są one orientacyjne i mogą ulec zmianie. Aby zamówić odpłatny dokument, należy przejść na stronę internetową rejestru krajowego, na której figuruje ostateczna cena.

Dokumenty

Dostarczanie dokumentów

Dokumenty, które nadają się do natychmiastowego przekazania, będą dostępne do pobrania w przeglądarce.

Wszelkie inne dokumenty otrzymasz pocztą elektroniczną, gdy tylko zostaną one dostarczone przez rejestry krajowe. Może to potrwać do 14 dni.

Dostęp do dokumentów

Gdy dokument jest dostępny do pobrania w przeglądarce, możesz zapisać go lokalnie na własny użytek.

Dokumenty przesłane pocztą elektroniczną będą dostępne do pobrania przez 6 dni od momentu dostarczenia.

Linki do stron internetowych rejestrów krajowych

Państwo

Rejestr działalności gospodarczej

Austria

Österreichisches Firmenbuch/Official Business Register

https://www.justiz.gv.at/web2013/home/e-government/firmenbuch/die_firmenbuchdatenbank~2c9484852308c2a601240b693e1c0860.de.html

Belgia

Kruispuntbank van Ondernemingen/Banque-Carrefour des Entreprises/ Zentrale Unternehmensdatenbank

https://economie.fgov.be/en/themes/enterprises/crossroads-bank-enterprises

https://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/zoeknummerform.html?lang=en

Bułgaria

Търговски регистър/Commercial Register

https://portal.registryagency.bg

Chorwacja

Sudski registar/Court Register

https://sudreg.pravosudje.hr/

Republika Czeska

Verejny restrik (obchodni rejstrik)/Public Register (Commercial Register)

https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik

Cypr

Έφορος Εταιρειών/Registrar of Companies

http://www.mcit.gov.cy/

http://www.mcit.gov.cy/mcit/drcor/drcor.nsf/index_en/index_en?OpenDocument

Dania

Erhvervsstyrelsen/Danish Business Authority

https://datacvr.virk.dk

Estonia

Äriregister/Commercial Register

https://ariregister.rik.ee/eng

Finlandia

Patentti-ja Rekisterihallitus/Finnish Patent and Registration Office

https://www.prh.fi/en/index.html

Francja

Registre du Commerce et des Sociétés/Business Register

https://www.infogreffe.com/

Niemcy

Handelsregister/Business Register

https://www.handelsregister.de/rp_web/welcome.do?language=en

Unternehmensregister/Commercial Register

https://www.unternehmensregister.de/ureg/?submitaction=language&language=en

Grecja

Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.)/Greek (Hellenic)

http://www.businessportal.gr/home/index_en

Węgry

Országos Cégnyilvántartó és Céginformációs Rendszer/

Company information system

https://occsz.e-cegjegyzek.hu/info/page/ceginfo

Islandia

Fyrirtækjaskrá RSK/ Register of Enterprises

https://www.rsk.is/english/individuals/

Irlandia

The Companies Registration Office – an Oifig um Chlarú Cuideachtaí

https://www.cro.ie

Włochy

Registro delle imprese/Business Register

https://italianbusinessregister.it

Łotwa

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs/Register of Enterprises of The Republic of Latvia

https://www.ur.gov.lv/en/

Liechtenstein

Amt für Justiz – Handelsregister/Commercial Register

https://handelsregister.li/cr-portal/suche/suche.xhtml

Litwa

Juridinių asmenų registras/Register of Legal Entities

https://www.registrucentras.lt

Luksemburg

Registre de commerce et des sociétés/Trade and Companies Register

https://www.lbr.lu

Malta

Registru tal-Kumpaniji ta'Malta/Registrar of Companies Malta

https://mbr.mt/

Niderlandy

Handelsregister/Business Register

https://www.kvk.nl/english/ordering-products-from-the-commercial-register/

Norwegia

Foretaksregisteret/Register of Business Enterprises

https://www.brreg.no/home/

Polska

Krajowy Rejestr Sądowy/ National Court Register

https://ekrs.ms.gov.pl/web/wyszukiwarka-krs/strona-glowna/index.html

Portugalia

Registo Comercial/Commercial Register

https://irn.justica.gov.pt/

Rumunia

Oficiul National al Registrului de Comert/National Trade Register Office

https://www.onrc.ro/index.php/en

Słowacja

Obchodný register

http://www.orsr.sk/Default.asp?lan=en

Słowenia

Poslovni register Slovenije/Slovenian Business Register

https://www.ajpes.si/prs/Default.asp?language=english

Hiszpania

Colegio de registradores

https://www.registradores.org

Szwecja

Bolagsverket/Swedish Companies

http://www.bolagsverket.se/en

Ochrona danych

Aby dowiedzieć się, w jaki sposób chronimy dane osobowe, należy zapoznać się z informacją prawną, w szczególności z oświadczeniem o ochronie prywatności i zasadach ochrony danych.

Warto również zapoznać się z zasadami dotyczącymi ochrony danych w państwach uczestniczących w systemie BRIS PDF (330 Kb) en.

Formularze dotyczące spółek

Usługa ta obejmuje spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz ich oddziały zarejestrowane w jednym z państw członkowskich UE, w Islandii, Liechtensteinie lub Norwegii.

Obejmuje ona również spółki zarejestrowane jako spółki europejskie (SE, Societas Europea).

Formy prawne przedstawione są w oryginalnym języku wraz z krótkim opisem, który jest dostępny we wszystkich językach urzędowych.

Ostatnia aktualizacja: 08/08/2018

Stroną zarządza Komisja Europejska. Informacje na tej stronie nie muszą odzwierciedlać oficjalnego stanowiska Komisji Europejskiej, nie ponosi ona również odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane czy odniesienia na niej zawarte. Więcej informacji na temat praw autorskich odnoszących się do stron UE znajduje się na stronie „Informacje prawne”.