Obchodné registre – vyhľadávanie podnikov v EÚ

Všeobecné informácie o službe „Nájsť spoločnosť“

Informácie o službe

Ako funguje

Dokumenty

Odkazy na webové stránky vnútroštátnych registrov

Ochrana údajov

Formy spoločností

Informácie o službe

Pomocou služby „Nájsť spoločnosť“ môžete získať informácie o spoločnostiach zaregistrovaných v obchodných registroch EÚ, Islandu, Lichtenštajnska a Nórska.

Je súčasťou systému prepojenia obchodných registrov (BRIS) zriadeného v súlade so smernicou 2012/17/EÚvykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2015/884.

Viac o národných obchodných registroch a informáciách o spoločnostiach, ktoré poskytujú.

Ak máte akékoľvek otázky o tejto službe, obráťte sa na just-bris-helpdesk@ec.europa.eu.

Ako služba funguje

Vyhľadávanie firmy:

 • Vyhľadávajte pomocou čísla spoločnosti a/alebo registračného čísla.
 • Zobrazí sa zoznam výsledkov vášho vyhľadávania a základné informácie o firmách.
 • Potom môžete požiadať o ďalšie informácie o vybranej spoločnosti.
 • Zobrazí sa zoznam dostupných informácií zadaných spoločnosťou do národného obchodného registra.
  Napríklad:
  • stanovy akciovej spoločnosti
  • ročné účtovné závierky,
  • upísaný kapitál,
  • osoby oprávnené konať v mene spoločnosti.
 • Vyberte si dokumenty, o ktoré máte záujem, a vložte ich do košíka.
 • Prejdite k objednávke vybraných dokumentov.

Upozornenie: V súčasnosti môžete požiadať len o informácie, ktoré národné registre poskytujú zdarma. V prípade spoplatnených dokumentov sú informácie o cenách uvedených na našom portáli poskytované národnými registrami. Tieto ceny sú len orientačné a môžu sa meniť. Ak máte záujem o niektorý z týchto dokumentov, prejdite na webové sídlo národného registra, kde nájdete konečnú cenu.

Dokumenty

Doručenie dokumentov

Dokumenty, ktoré je možné doručiť okamžite, si budete môcť stiahnuť vo svojom prehliadači.

Ostatné dokumenty budú zaslané na vašu e-mailovú adresu po tom, ako ich poskytnú národné registre. To môže trvať až 14 dní.

Prístup k dokumentom

Keď sa vám dokument zobrazí v prehliadači, môžete si ho stiahnuť na svoj počítač.

Dokumenty zasielané e-mailom si môžete stiahnuť do 6 dní od doručenia.

Odkazy na webové stránky vnútroštátnych registrov

Krajina

Obchodný register

Rakúsko

Österreichisches Firmenbuch/Official Business Register

https://www.justiz.gv.at/web2013/home/e-government/firmenbuch/die_firmenbuchdatenbank~2c9484852308c2a601240b693e1c0860.de.html

Belgicko

Kruispuntbank van Ondernemingen/Banque-Carrefour des Entreprises/ Zentrale Unternehmensdatenbank

https://economie.fgov.be/en/themes/enterprises/crossroads-bank-enterprises

https://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/zoeknummerform.html?lang=en

Bulharsko

Търговски регистър/Commercial Register

http://www.brra.bg/Default.ra

Chorvátsko

Sudski registar/Court Register

https://sudreg.pravosudje.hr/

Česká republika

Verejny restrik (obchodni rejstrik)/Public Register (Commercial Register)

https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik

Cyprus

Έφορος Εταιρειών/Registrar of Companies

http://www.mcit.gov.cy/

http://www.mcit.gov.cy/mcit/drcor/drcor.nsf/index_en/index_en?OpenDocument

Dánsko

Erhvervsstyrelsen/Danish Business Authority

https://datacvr.virk.dk

Estónsko

Äriregister/Commercial Register

https://ariregister.rik.ee/index?lang=eng

Fínsko

Patentti-ja Rekisterihallitus/Finnish Patent and Registration Office

https://www.prh.fi/en/index.html

Francúzsko

Registre du Commerce et des Sociétés/Business Register

https://www.infogreffe.com/

Nemecko

Handelsregister/Business Register

https://www.handelsregister.de/rp_web/welcome.do?language=en

Unternehmensregister/Commercial Register

https://www.unternehmensregister.de/ureg/?submitaction=language&language=en

Grécko

Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.)/Greek (Hellenic)

http://www.businessportal.gr/home/index_en

Maďarsko

Országos Cégnyilvántartó és Céginformációs Rendszer/

Company information system

https://occsz.e-cegjegyzek.hu/info/page/ceginfo

Island

Fyrirtækjaskrá RSK/ Register of Enterprises

https://www.rsk.is/english/individuals/

Írsko

The Companies Registration Office – an Oifig um Chlarú Cuideachtaí

https://www.cro.ie

Taliansko

Registro delle imprese/Business Register

http://www.registroimprese.it/home

Lotyšsko

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs/Register of Enterprises of The Republic of Latvia

https://www.ur.gov.lv/en/

Lichtenštajnsko

Amt für Justiz – Handelsregister/Commercial Register

https://www.oera.li/cr-portal/suche/suche.xhtml

Litva

Juridinių asmenų registras/Register of Legal Entities

http://www.registrucentras.lt/en/

Luxembursko

Registre de commerce et des sociétés/Trade and Companies Register

https://www.lbr.lu

Malta

Registru tal-Kumpaniji ta'Malta/Registrar of Companies Malta

https://mbr.mt/

Holandsko

Handelsregister/Business Register

https://www.kvk.nl/english/ordering-products-from-the-commercial-register/

Nórsko

Foretaksregisteret/Register of Business Enterprises

https://www.brreg.no/home/

Poľsko

Krajowy Rejestr Sądowy/ National Court Register

https://ekrs.ms.gov.pl/web/wyszukiwarka-krs/strona-glowna/index.html

Portugalsko

Registo Comercial/Commercial Register

http://www.irn.mj.pt/

Rumunsko

Oficiul National al Registrului de Comert/National Trade Register Office

https://www.onrc.ro/index.php/en/

Slovensko

Obchodný register

http://www.orsr.sk/Default.asp?lan=sk

Slovinsko

Poslovni register Slovenije/Slovenian Business Register

https://www.ajpes.si/prs/Default.asp?language=english

Španielsko

Colegio de registradores

http://www.registradores.org/

Švédsko

Bolagsverket/Swedish Companies

http://www.bolagsverket.se/en

Ochrana údajov

Ak chcete vedieť, ako chránime vaše osobné údaje, prečítajte si naše právne upozornenie, najmä vyhlásenie o ochrane osobných údajov a jej pravidlá.

Odporúčame takisto prečítať si pravidlá ochrany údajov v krajinách zapojených do systému BRIS PDF (427 Kb) en.

Formy spoločností

Táto služba zahŕňa verejné a súkromné obchodné spoločnosti a ich pobočky zaregistrované v krajinách EÚ, na Islande, v Lichtenštajnsku a v Nórsku.

Taktiež poskytuje údaje o spoločnostiach registrovaných ako európska akciová spoločnosť (Societas Europaea alebo SE).

Právne formy sú uvedené v pôvodnom jazyku s krátkym opisom dostupným vo všetkých úradných jazykoch.

Posledná aktualizácia: 08/08/2018

Tieto stránky spravuje Európska komisia. Informácie na tejto stránke nemusia nevyhnutne vyjadrovať oficiálne stanovisko Európskej komisie. Komisia nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Pokiaľ ide o pravidlá v oblasti autorských práv pre webové stránky EÚ, pozri právne upozornenie.