Obchodné registre – vyhľadávanie podnikov v EÚ

Výsledkom jednotného trhu EÚ je expandovanie mnohých spoločností za hranice svojho štátu. Od júna 2017 sú obchodné registre všetkých krajín EÚ vzájomne prepojené a možno v nich vyhľadávať.