Iskanje podjetij v evropskih poslovnih registrih

Zaradi enotnega trga EU številna podjetja širijo svojo dejavnost prek nacionalnih meja. Od junija 2017 so poslovni registri vseh držav EU medsebojno povezani in je po njih mogoče iskati informacije.