Företagsregister – sök företag i EU

EU:s inre marknad har hjälpt flera företag har expanderat utanför sina nationella gränser. Sedan juni 2017 har företagsregistren i samtliga EU-länder varit sammankopplade och blivit sökbara.