Företagsregister – sök företag i EU

Om denna tjänst

Med hjälp av tjänsten ”Hitta ett bolag” kan du få information om företag som är registrerade i företagsregister i EU, Island, Liechtenstein eller Norge.

Denna tjänst ingår i systemet för sammankoppling av företagsregister (BRIS), som inrättats i enlighet med direktiv 2012/17/EU och kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/884.

Läs mer om nationella företagsregister och vilken bolagsinformation de kan erbjuda.

Om du har frågor om tjänsten kan du kontakta just-bris-helpdesk@ec.europa.eu.

De företagsuppgifter som tillhandahålls på den europeiska e-juridikportalen via företagsregistrens sammankopplingssystem Bris samlas in i realtid från medlemsstaternas företagsregister, utan några avgifter för företagen. Om du får ett misstänkt brev från Bris, den europeiska e-juridikportalen eller kommissionen, kontakta oss omedelbart på just-bris-helpdesk@ec.europa.eu. Skicka inte pengar till avsändaren.

Så här gör du

Sök på företag:

 • Sök på organisationsnummer.
 • Du får då fram en träfflista med grundläggande bolagsinformation.
 • I detta skede kan du begära närmare uppgifter om bolaget.
 • Systemet visar dig en förteckning över information om bolaget i det nationella företagsregistret.
  Det kan exempelvis vara:
  • bolagsordning
  • årsredovisning
  • tecknat kapital
  • företagets representant.
 • Välj det dokument du vill ha och lägg det i korgen.
 • När du är klar går du till kassan.

Obs.: För närvarande kan du bara begära uppgifter som de nationella registren tillhandahåller gratis. För betaldokument visar vi de priser som de nationella registren har meddelat. Priserna är preliminära och kan komma att ändras. Om du vill beställa sådana dokument måste du gå till det nationella registrets webbplats, där du också hittar rätt priser.

Dokument

Leverans

Dokument som finns tillgängliga omedelbart kan du hämta direkt till din dator.

Övriga dokument skickas till dig med e-post så snart de har levererats av de nationella registren. Detta kan ta upp till 14 dagar.

Tillgång

När ett dokument finns tillgängligt för hämtning kan du spara det lokalt för dina egna behov.

Dokument som skickas per e-post kan hämtas inom 6 dagar efter leverans.

Länkar till de nationella registrens webbplatser

Land

Företagsregister

Österrike

Österreichisches Firmenbuch/Official Business Register

https://www.justiz.gv.at/web2013/home/e-government/firmenbuch/die_firmenbuchdatenbank~2c9484852308c2a601240b693e1c0860.de.html

Belgien

Kruispuntbank van Ondernemingen/Banque-Carrefour des Entreprises/ Zentrale Unternehmensdatenbank

https://economie.fgov.be/en/themes/enterprises/crossroads-bank-enterprises

https://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/zoeknummerform.html?lang=en

Bulgarien

Търговски регистър/Commercial Register

https://portal.registryagency.bg

Kroatien

Sudski registar/Court Register

https://sudreg.pravosudje.hr/

Τjeckien

Verejny restrik (obchodni rejstrik)/Public Register (Commercial Register)

https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik

Cypern

Έφορος Εταιρειών/Registrar of Companies

http://www.mcit.gov.cy/

http://www.mcit.gov.cy/mcit/drcor/drcor.nsf/index_en/index_en?OpenDocument

Danmark

Erhvervsstyrelsen/Danish Business Authority

https://datacvr.virk.dk

Estland

Äriregister/Commercial Register

https://ariregister.rik.ee/eng

Finland

Patentti-ja Rekisterihallitus/Finnish Patent and Registration Office

https://www.prh.fi/sv/index.html

Frankrike

Registre du Commerce et des Sociétés/Business Register

https://www.infogreffe.com/

Tyskland

Handelsregister/Business Register

https://www.handelsregister.de/rp_web/welcome.do?language=en

Unternehmensregister/Commercial Register

https://www.unternehmensregister.de/ureg/?submitaction=language&language=en

Grekland

Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.)/Greek (Hellenic)

http://www.businessportal.gr/home/index_en

Ungern

Országos Cégnyilvántartó és Céginformációs Rendszer/

Company information system

https://occsz.e-cegjegyzek.hu/info/page/ceginfo

Island

Fyrirtækjaskrá RSK/ Register of Enterprises

https://www.rsk.is/english/individuals/

Irland

The Companies Registration Office – an Oifig um Chlarú Cuideachtaí

https://www.cro.ie

Italien

Registro delle imprese/Business Register

https://italianbusinessregister.it

Lettland

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs/Register of Enterprises of The Republic of Latvia

https://www.ur.gov.lv/en/

Liechtenstein

Amt für Justiz – Handelsregister/Commercial Register

https://handelsregister.li/cr-portal/suche/suche.xhtml

Litauen

Juridinių asmenų registras/Register of Legal Entities

https://www.registrucentras.lt

Luxemburg

Registre de commerce et des sociétés/Trade and Companies Register

https://www.lbr.lu

Malta

Registru tal-Kumpaniji ta'Malta/Registrar of Companies Malta

https://mbr.mt/

Nederländerna

Handelsregister/Business Register

https://www.kvk.nl/english/ordering-products-from-the-commercial-register/

Norge

Foretaksregisteret/Register of Business Enterprises

https://www.brreg.no/home/

Polen

Krajowy Rejestr Sądowy/ National Court Register

https://ekrs.ms.gov.pl/web/wyszukiwarka-krs/strona-glowna/index.html

Portugal

Registo Comercial/Commercial Register

https://irn.justica.gov.pt/

Rumänien

Oficiul National al Registrului de Comert/National Trade Register Office

https://www.onrc.ro/index.php/en

Slovakien

Obchodný register

http://www.orsr.sk/Default.asp?lan=en

Slovenien

Poslovni register Slovenije/Slovenian Business Register

https://www.ajpes.si/prs/Default.asp?language=english

Spanien

Colegio de registradores

https://www.registradores.org

Sverige

Bolagsverket/Swedish Companies

https://www.bolagsverket.se

Uppgiftsskydd

Om du vill veta hur dina personuppgifter skyddas kan du läsa vårt rättsliga meddelande, särskilt avsnitten om skydd av personuppgifter och reglerna för sådant skydd.

Du kan också läsa om reglerna för uppgiftsskydd i de länder som deltar i BRIS PDF (330 Kb) en.

Bolagsformer

Tjänsten omfattar publika och privata aktiebolag samt deras filialer som är registrerade i något av EU-länderna eller i Island, Liechtenstein eller Norge.

Den omfattar också Europabolag.

Bolagsformerna visas på originalspråket, tillsammans med en kort beskrivning på alla officiella EU-språk.

Senaste uppdatering: 08/08/2018

Den här sidan sköts av Europeiska kommissionen. Informationen på denna sida avspeglar inte nödvändigtvis Europeiska kommissionens officiella ståndpunkt. Kommissionen påtar sig inte något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. Vänligen läs den rättsliga informationen för upplysningar om upphovsrätten till EU-sidor.