Ако искът ми следва да се разглежда в тази държава

Национални режими за обезщетение на държавите от ЕС

Член 12 от Директивата относно обезщетението изисква от всяка държава — членка на ЕС, да създаде национален режим за обезщетение на жертвите на тежки предумишлени престъпления. Според това законодателство всички жертви на тежки предумишлени престъпления трябва да имат достъп до националния режим за обезщетение в държавата членка, на чиято територия е било извършено престъплението.

Тук ще намерите информация относно режима за обезщетение във всички държави членки.

Някои държави също така предоставят достъп до обезщетение на собствените си граждани, ако престъплението е извършено в чужбина. Този аспект понастоящем не е обхванат от правилата на ЕС.

Съгласно Директивата относно обезщетението можете да поискате обезщетение от държавата от ЕС, в която е извършено престъплението, ако живеете в тази държава (национални случаи) или, ако живеете в друга държава от ЕС (презгранични случаи).

Ето защо Ви съветваме да погледнете информацията за държавата, в която е извършено престъплението.

Моля, изберете съответното знаме на държавата, за да получите по-подробна национална информация.

Последна актуализация: 08/10/2020

Тази страница се поддържа от Европейската комисия. Информацията на тази страница не отразява задължително официалната позиция на Европейската комисия. Комисията не поема никаква отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. За да се запознаете с правилата относно авторското право за страниците на ЕС, моля прочетете правната информация.