Pokud se má o mé žádosti rozhodnout v této zemi

Systémy odškodňování dostupné v zemích EU

V článku 12 směrnice o odškodňování se požaduje, aby každá země EU zavedla vnitrostátní systém odškodňování všech obětí úmyslných násilných trestných činů. Podle tohoto práva mají všechny oběti úmyslných násilných trestných činů přístup k vnitrostátnímu systému odškodňování země, na jejímž území byl trestný čin spáchán.

Zde můžete nalézt informace o systémech odškodňování, které jsou dostupné v zemích EU.

Některé země poskytují přístup k odškodnění i svým státním příslušníkům, kteří jsou obětí trestného činu spáchaného v zahraničí. Na tento aspekt se pravidla EU v současné době nevztahují.

Podle směrnice o odškodňování můžete požadovat odškodnění od země EU, ve které byl trestný čin spáchán, pokud v ní žijete (vnitrostátní případ), nebo pokud žijete v jiné zemi EU (přeshraniční případ).

Doporučujeme proto konzultovat informace týkající se země, ve které byl trestný čin spáchán.

Chcete-li získat podrobné informace týkající se některé země, zvolte si její vlaječku.

Poslední aktualizace: 08/10/2020

Tyto stránky spravuje Evropská komise. Informace na této stránce nemusí nezbytně vyjadřovat oficiální stanovisko Evropské komise. Komise neodpovídá ani neručí za informace nebo údaje, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Pokud jde o předpisy v oblasti autorských práv pro webové stránky EU, viz právní upozornění.