Αν η αξίωσή μου πρόκειται να εξεταστεί σε αυτή τη χώρα

Συστήματα αποζημίωσης που υφίστανται στα κράτη μέλη της ΕΕ

Το άρθρο 12 της οδηγίας περί αποζημίωσης επιβάλλει σε κάθε κράτος μέλος της ΕΕ την υποχρέωση να θεσπίσει εθνικό σύστημα αποζημίωσης όλων των θυμάτων εκ προθέσεως εγκλημάτων βίας. Σύμφωνα με την εν λόγω νομική πράξη, όλα τα θύματα εκ προθέσεως εγκλημάτων βίας έχουν πρόσβαση σε εθνικό σύστημα αποζημίωσης που έχει θεσπιστεί από το κράτος μέλος στο έδαφος του οποίου τελέστηκε η εγκληματική πράξη.

Εδώ παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τα συστήματα αποζημίωσης που υφίστανται στα κράτη μέλη της ΕΕ.

Ορισμένα κράτη παρέχουν επίσης πρόσβαση σε αποζημίωση στους υπηκόους τους αν η εγκληματική πράξη τελέστηκε στο εξωτερικό. Η πτυχή αυτή δεν καλύπτεται επί του παρόντος από τη νομοθεσία της ΕΕ.

Σύμφωνα με την οδηγία περί αποζημίωσης, μπορείτε να διεκδικήσετε αποζημίωση από το κράτος μέλος της ΕΕ στο οποίο τελέστηκε η εγκληματική πράξη αν ζείτε στο εν λόγω κράτος (εθνική υπόθεση) ή αν ζείτε σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ (διασυνοριακή υπόθεση).

Ως εκ τούτου, σας συνιστούμε να ανατρέξτε στις πληροφορίες του κράτους στο οποίο τελέστηκε η εγκληματική πράξη.

Επιλέξτε τη σημαία της χώρας που σας ενδιαφέρει για να βρείτε αναλυτικές εθνικές πληροφορίες.

Τελευταία επικαιροποίηση: 08/10/2020

Για τη διαχείριση αυτής της ιστοσελίδας υπεύθυνη είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα σελίδα δεν απηχούν κατ’ ανάγκη την επίσημη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Παρακαλείσθε να συμβουλευθείτε την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου σχετικά με το καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας που διέπει τις σελίδες των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.