Αν η αξίωσή μου πρόκειται να εξεταστεί σε αυτή τη χώρα

Κροατία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Κροατία

Για ποια είδη εγκληματικής πράξης μπορώ να λάβω αποζημίωση;

Μπορείτε να ζητήσετε αποζημίωση αν είστε θύμα βίαιης εγκληματικής πράξης που διαπράχθηκε στην επικράτεια της Κροατίας και η οποία είχε ως αποτέλεσμα σοβαρό τραυματισμό ή σοβαρή βλάβη στην υγεία ή θάνατο.

Βίαιη εγκληματική πράξη είναι:

 1. Κάθε εγκληματική πράξη που διαπράττεται εκ προθέσεως και με βία ή με παραβίαση της γενετήσιας ακεραιότητας άλλου ατόμου.
 2. Κάθε εγκληματική πράξη η οποία θέτει σε κίνδυνο τη ζωή και την περιουσία λόγω ενέργειας που θεωρείται εν γένει επικίνδυνη ή με τη χρήση μέσου που προκάλεσε τον θάνατο, σοβαρό τραυματισμό ή σοβαρή βλάβη στην υγεία ενός ή περισσότερων ατόμων, και η οποία προβλέπεται από τον Ποινικό Κώδικα ως διακεκριμένη μορφή βασικού εκ προθέσεως εγκλήματος.

Για ποια είδη βλάβης μπορώ να λάβω αποζημίωση;

 • Δεν προβλέπεται αποζημίωση για τους τραυματισμούς εν γένει. Για να δικαιούται κάποιος αποζημίωση, μια βίαιη εγκληματική πράξη πρέπει να οδηγήσει σε σοβαρό τραυματισμό ή σοβαρή βλάβη στην υγεία, ή θάνατο.
 • Τα άμεσα θύματα δικαιούνται αποζημίωση για διαφυγόντα εισοδήματα έως 35 000 κούνες Κροατίας αν έχει διαπραχθεί βίαιη εγκληματική πράξη η οποία οδήγησε σε σοβαρό τραυματισμό ή σοβαρή βλάβη στην υγεία και αν —υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται όλοι οι άλλοι όροι και προϋποθέσεις του νόμου— μπορεί να αποδειχθεί ότι αυτό είχε ως αποτέλεσμα διαφυγόντα εισοδήματα.
 • Τα άμεσα θύματα δικαιούνται επιστροφή ιατρικών εξόδων αν έχει διαπραχθεί βίαιη εγκληματική πράξη η οποία οδήγησε σε σοβαρό τραυματισμό ή σοβαρή βλάβη στην υγεία και αν —υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται όλοι οι άλλοι όροι και προϋποθέσεις του νόμου— μπορεί να αποδειχθεί ότι αυτό είχε ως αποτέλεσμα ιατρικά έξοδα τα οποία υποχρεώθηκε να καταβάλει το ίδιο το θύμα. Τα εν λόγω ιατρικά έξοδα μπορούν να αναζητηθούν μέχρι το όριο δαπανών υγειονομικής περίθαλψης που ορίζεται στους κανονισμούς για την υποχρεωτική ασφάλιση υγείας στη Δημοκρατία της Κροατίας, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω δαπάνες αναγνωρίζονται μόνο αν το άμεσο θύμα δεν δικαιούται επιστροφή εξόδων βάσει ασφάλισης υγείας.
 • Τα έμμεσα θύματα δικαιούνται αποζημίωση λόγω απώλειας νόμιμης διατροφής αν το άμεσο θύμα απεβίωσε από τις συνέπειες της βίαιης εγκληματικής πράξης και αν —υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται όλοι οι άλλοι όροι και προϋποθέσεις του νόμου— μπορεί να αποδειχθεί ότι το έμμεσο θύμα έχασε την εν λόγω νόμιμη διατροφή. Αν το έμμεσο θύμα δικαιούται παροχές από το υποχρεωτικό σύστημα ασφάλισης συντάξεων, τότε δεν δικαιούται αποζημίωση λόγω απώλειας νόμιμης διατροφής. Η αποζημίωση λόγω απώλειας νόμιμης διατροφής μπορεί να ανέλθει συνολικά σε έως 70 000 κούνες Κροατίας για όλα τα έμμεσα θύματα.
 • Τα άτομα που κατέβαλαν τα έξοδα κηδείας ατόμου που απεβίωσε ως άμεσο θύμα εκ προθέσεως βίαιης εγκληματικής πράξης δικαιούνται επιστροφή των εξόδων κηδείας αν —υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται όλοι οι άλλοι όροι και προϋποθέσεις του νόμου— μπορεί να αποδειχθεί ότι κάλυψαν τα έξοδα κηδείας. Το ανώτατο ποσό εξόδων κηδείας που μπορεί να αναγνωριστεί ανέρχεται στις 5 000 κούνες Κροατίας.

Μπορώ να λάβω αποζημίωση αν είμαι συγγενής ή πρόσωπο εξαρτώμενο από θύμα που έχασε τη ζωή του λόγω εγκληματικής πράξης; Ποιοι συγγενείς ή εξαρτώμενα πρόσωπα μπορούν να λάβουν αποζημίωση;

 • ΝΑΙ, οι συγγενείς ή τα εξαρτώμενα πρόσωπα των θυμάτων εγκληματικής πράξης μπορούν να λάβουν αποζημίωση λόγω απώλειας νόμιμης διατροφής και επιστροφή των τυπικών εξόδων κηδείας.
 • Ο νόμος αποκαλεί τους εν λόγω συγγενείς ή μέλη της οικογένειας «έμμεσα θύματα». Συγγενείς ή μέλη της οικογένειας (δηλαδή έμμεσα θύματα σύμφωνα με τον νόμο) είναι: σύζυγοι, σύντροφοι, παιδιά, γονείς, υιοθετημένα παιδιά, θετοί γονείς, μητριές, πατριοί, θετά παιδιά και σύντροφοι του ιδίου φύλου με τους οποίους ζούσε το άμεσο θύμα· παππούδες, γιαγιάδες και εγγόνια, αν ένα από αυτά είναι άμεσο θύμα, εφόσον ζούσαν μαζί μόνιμα και οι παππούδες και γιαγιάδες αντικαθιστούσαν τους γονείς του άμεσου θύματος.
 • Η ύπαρξη σχέσης συμβίωσης μεταξύ συντρόφων εκτός γάμου και συντρόφων του ιδίου φύλου κρίνεται βάσει της νομοθεσίας της Δημοκρατίας της Κροατίας.

Μπορώ να λάβω αποζημίωση αν είμαι συγγενής ή πρόσωπο εξαρτώμενο από θύμα που επέζησε; Ποιοι συγγενείς ή εξαρτώμενα πρόσωπα μπορούν να λάβουν αποζημίωση στην περίπτωση αυτή;

 • ΟΧΙ, οι συγγενείς ή τα εξαρτώμενα μέλη της οικογένειας δεν μπορούν να λάβουν αποζημίωση αν το θύμα επέζησε της επίθεσης.

Μπορώ να λάβω αποζημίωση αν δεν είμαι υπήκοος χώρας της ΕΕ;

 • Αποζημίωση δικαιούνται μόνο θύματα που είναι υπήκοοι Κροατίας ή που διαμένουν στη Δημοκρατία της Κροατίας, ή που είναι πολίτες κράτους μέλους της ΕΕ ή διαμένουν στην επικράτειά της.

Μπορώ να ζητήσω αποζημίωση από τη χώρα αυτή αν ζω εδώ ή κατάγομαι από εδώ (αυτή είναι η χώρα κατοικίας μου ή εθνικότητάς μου) έστω και αν η εγκληματική πράξη τελέστηκε σε άλλη χώρα της ΕΕ; Μπορώ να επιλέξω αυτή τη λύση αντί της διεκδίκησης αποζημίωσης στη χώρα στην οποία τελέστηκε η εγκληματική πράξη; Αν ναι, υπό ποιους όρους;

ΟΧΙ, το θύμα δεν μπορεί να ζητήσει αποζημίωση από τη Δημοκρατία της Κροατίας αν η εγκληματική πράξη διαπράχθηκε στην επικράτεια άλλου κράτους. Η Δημοκρατία της Κροατίας καταβάλλει αποζημίωση μόνο υπό τον όρο ότι πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος και μόνο αν η βίαιη εγκληματική πράξη διαπράχθηκε στην επικράτειά της (ως προς αυτό, η Δημοκρατία της Κροατίας δεν καταβάλλει αποζημίωση για εγκληματικές πράξεις που διαπράχθηκαν σε άλλη χώρα).

Πρέπει να έχω καταγγείλει προηγουμένως την εγκληματική πράξη στην αστυνομία για να μπορώ να ζητήσω αποζημίωση;

 • ΝΑΙ, για να είστε σε θέση να ζητήσετε αποζημίωση, η εγκληματική πράξη πρέπει να καταγγελθεί ή να καταχωριστεί στην αστυνομία ή στην εισαγγελική αρχή ως εγκληματική πράξη.
 • Πιστοποιητικό της αστυνομίας ότι το περιστατικό καταχωρίστηκε ή καταγγέλθηκε ως εγκληματική πράξη πρέπει να υποβληθεί μαζί με την αίτηση αποζημίωσης.
 • Κατόπιν αιτήματος του θύματος, η αστυνομία είναι υποχρεωμένη να εκδώσει πιστοποιητικό που επιβεβαιώνει ότι το εν λόγω περιστατικό καταγγέλθηκε ή καταχωρίστηκε ως εγκληματική πράξη.

Υποχρεούμαι να αναμένω το αποτέλεσμα της αστυνομικής έρευνας ή της ποινικής διαδικασίας προτού ζητήσω αποζημίωση;

 • ΟΧΙ, δεν υποχρεούστε να αναμείνετε το αποτέλεσμα της αστυνομικής έρευνας ή της ποινικής διαδικασίας.
 • Το δικαίωμα υποβολής αίτησης αποζημίωσης μπορεί να ασκηθεί ανεξάρτητα από το αν ο δράστης είναι γνωστός και από το αν έχει κινηθεί ποινική διαδικασία.

Υποχρεούμαι να επιδιώξω πρώτα αποζημίωση από τον δράστη — αν έχει ταυτοποιηθεί;

 • ΟΧΙ, δεν υποχρεούστε να επιδιώξετε πρώτα αποζημίωση από τον δράστη.
 • Η υποβολή αίτησης βάσει του νόμου περί αποζημίωσης θυμάτων αξιόποινων πράξεων (Zakon o novčanoj naknadi žrtvama kaznenih djela, στο εξής: ο «νόμος») δεν αποκλείει το δικαίωμα του θύματος να ασκήσει το δικαίωμα λήψης αποζημίωσης από τον δράστη.
 • Σε περίπτωση που το θύμα έχει υποβάλει αίτηση αποζημίωσης σύμφωνα με τον νόμο και έχει ασκήσει το δικαίωμά του λήψης αποζημίωσης απευθείας από τον δράστη, αυτή η αποζημίωση αφαιρείται από την αποζημίωση που ζητείται από το θύμα βάσει του νόμου.
 • Αν η αποζημίωση που έλαβε από τον δράστη ικανοποιεί πλήρως την αξίωση αποζημίωσης, η αίτηση που υποβλήθηκε βάσει του νόμου απορρίπτεται. Αν η δίκη σχετικά με την αξίωση αποζημίωσης έχει ήδη ολοκληρωθεί, αλλά δεν έχει πραγματοποιηθεί ακόμα η πληρωμή, εκδίδεται απόφαση για μη καταβολή της αποζημίωσης.
 • Αν το κράτος έχει καταβάλει ήδη αποζημίωση στο θύμα σύμφωνα με τον νόμο και το θύμα λάβει πλήρη ή μερική αποζημίωση από τον δράστη, τότε το κράτος έχει δικαίωμα αναγωγής κατά του θύματος για το ποσό του κεφαλαίου που έλαβε απευθείας από τον δράστη, αλλά μέχρι το ποσό που κατέβαλε στο θύμα.
 • Μετά τη λήψη αποζημίωσης από το κράτος σύμφωνα με τον νόμο, το θύμα δεν δικαιούται πλέον να απαιτήσει την εν λόγω αποζημίωση από τον δράστη, δεδομένου ότι πλέον το κράτος έχει το δικαίωμα αναγωγής κατά του δράστη.

Αν ο δράστης δεν έχει ταυτοποιηθεί ή καταδικαστεί, εξακολουθώ να δικαιούμαι να ζητήσω αποζημίωση; Αν ναι, τι είδους αποδεικτικά στοιχεία πρέπει να υποβάλω για τη θεμελίωση της αίτησής μου;

 • ΝΑΙ, ο αιτών πρέπει να επισυνάψει όλα τα γενικώς απαιτούμενα έγγραφα για τη θεμελίωση της αίτησής του αποζημίωσης, τα οποία απαριθμούνται στο επίσημο έντυπο αίτησης που υποβάλλεται, ανεξάρτητα από το αν ο δράστης έχει ταυτοποιηθεί ή καταδικαστεί ή αν έχει κινηθεί ποινική διαδικασία.
 • Γενικά, η αίτηση συνοδεύεται από πιστοποιητικό της αστυνομίας το οποίο πιστοποιεί ότι το περιστατικό έχει καταχωριστεί ή καταγγελθεί ως έγκλημα, αποδεικτικό ιθαγένειας, πιστοποιητικό κατοικίας, πιστοποιητικό θανάτου του θύματος, υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος ότι το δικαίωμα λήψης αποζημίωσης σύμφωνα με τον νόμο περί αποζημίωσης θυμάτων αξιόποινων πράξεων δεν έχει ασκηθεί σε διαφορετική νομική βάση, ιατρικά έγγραφα του θύματος βάσει των οποίων ζητείται αποζημίωση (έντυπο αίτησης νοσοκομείου, ιατρικά πορίσματα και γνωματεύσεις, εξιτήριο νοσοκομείου, βεβαίωση αναρρωτικής άδειας, αποδείξεις ιατροφαρμακευτικών δαπανών), αποδείξεις για τα συνήθη έξοδα κηδείας, άλλα σχετικά πιστοποιητικά ή έγγραφα που μπορεί να είναι σημαντικά για τη λήψη απόφασης σχετικά με την αποζημίωση.

Υπάρχει προθεσμία εντός της οποίας πρέπει να ζητήσω αποζημίωση;

 • ΝΑΙ, η αίτηση πρέπει να υποβληθεί εντός έξι μηνών από την ημέρα κατά την οποία τελέστηκε η εγκληματική πράξη που αναφέρεται στην αίτηση.
 • Αν το θύμα δεν ήταν σε θέση να υποβάλει την αίτηση εντός της εν λόγω προθεσμίας για δικαιολογημένη αιτία, η αίτηση πρέπει να υποβληθεί εντός τριών μηνών από την ημερομηνία κατά την οποία έπαψε να συντρέχει η δικαιολογημένη αιτία και, σε κάθε περίπτωση, εντός τριών ετών από την ημέρα τέλεσης της εγκληματικής πράξης. (Το θύμα πρέπει να δηλώσει και να αποδείξει τη δικαιολογημένη αιτία)
 • Αν το θύμα είναι ανήλικο ή πρόσωπο που δεν έχει δικαιοπρακτική ικανότητα και ο νόμιμος αντιπρόσωπός του δεν υπέβαλε αίτηση εντός έξι μηνών από την ημέρα τέλεσης της εγκληματικής πράξης, η εξάμηνη προθεσμία ξεκινάει από την ημέρα που το πρόσωπο συμπληρώνει το 18ο έτος της ηλικίας του ή από την ημέρα που, μετά την ενηλικίωση του θύματος, ξεκίνησε η ποινική διαδικασία ή από την ημέρα που αποκαταστάθηκε η δικαιοπρακτική ικανότητα του θύματος.

Ποιες ζημίες και έξοδα καλύπτονται από την αποζημίωση;

α) Για το θύμα της εγκληματικής πράξης:

— Υλική (μη ψυχική) ζημία:

 • ιατρικές δαπάνες λόγω σωματικής βλάβης (ιατρική περίθαλψη — νοσηλεία σε εξωτερικό ιατρείο ή νοσοκομείο, αποκατάσταση)
  • Το άμεσο θύμα δικαιούται αποζημίωση για δαπάνες ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης μέχρι το όριο δαπανών υγειονομικής περίθαλψης που ορίζεται στους κανονισμούς για την υποχρεωτική ασφάλιση υγείας στη Δημοκρατία της Κροατίας. Οι εν λόγω δαπάνες αναγνωρίζονται μόνο αν το άμεσο θύμα δεν δικαιούται επιστροφή εξόδων βάσει ασφάλισης υγείας.
 • πρόσθετες ανάγκες ή δαπάνες που οφείλονται σε σωματική βλάβη (π.χ. φροντίδα και βοήθεια, προσωρινή και μόνιμη περίθαλψη, παρατεταμένη φυσιοθεραπεία, προσαρμογή κατοικίας, ειδικά βοηθήματα κ.λπ.)
  • Βλ. την απάντηση στο πρώτο σημείο (αποζημίωση για δαπάνες ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης μέχρι το όριο δαπανών υγειονομικής περίθαλψης που ορίζεται στους κανονισμούς για την υποχρεωτική ασφάλιση υγείας στη Δημοκρατία της Κροατίας.).
 • μόνιμη βλάβη (π.χ. αναπηρία ή άλλη μόνιμη υστέρηση)
  • διαφυγόντα εισοδήματα κατά τη διάρκεια της ιατρικής περίθαλψης και ύστερα από αυτήν (συμπεριλαμβανομένων των διαφυγόντων εισοδημάτων και της απώλειας ή της μείωσης της ικανότητας βιοπορισμού κ.λπ.)
 • Τα άμεσα θύματα δικαιούνται αποζημίωση για διαφυγόντα εισοδήματα, η οποία χορηγείται ως εφάπαξ ποσό που ανέρχεται σε έως 35 000 κούνες Κροατίας κατ’ ανώτατο όριο.
  • απώλεια ευκαιρίας
  • δαπάνες που συνδέονται με νομικές διαδικασίες σχετικές με το συμβάν που προκάλεσε τη ζημία (όπως δικηγορικές αμοιβές, δικαστικά έξοδα)
  • αποζημίωση για κλοπή ή βλάβη περιουσιακών στοιχείων
  • άλλη

— Ψυχική (ηθική) ζημία:

 • ΟΧΙ
  • πόνος και ταλαιπωρία του θύματος
 • ΟΧΙ

β) Για δικαιούχα πρόσωπα ή συγγενείς θύματος:

— Υλική (μη ψυχική) ζημία:

 • έξοδα κηδείας
Συνήθη έξοδα κηδείας που ανέρχονται σε έως 5 000 κούνες Κροατίας κατ’ ανώτατο όριο.
 • ιατρικές δαπάνες (π.χ. θεραπεία μέλους της οικογένειας, νοσηλεία σε εξωτερικό ιατρείο ή νοσοκομείο, αποκατάσταση)
 • απώλεια διατροφής ή ευκαιρίας

Τα έμμεσα θύματα που συντηρούνταν από το άμεσο θύμα που απεβίωσε ως αποτέλεσμα των συνεπειών της βίαιης εγκληματικής πράξης έχουν το δικαίωμα να λάβουν αποζημίωση λόγω απώλειας νόμιμης διατροφής. Η εν λόγω αποζημίωση χορηγείται ως εφάπαξ ποσό βάσει αναλογιστικών υπολογισμών που ξεκινούν από την κατώτατη οικογενειακή σύνταξη βάσει του νόµου περί ασφάλισης σύνταξης (Zakon o mirovinskom osiguranju), που υπολογίζεται σύμφωνα με πενταετή ασφαλιστικό βίο και την αναμενόμενη περίοδο συντήρησης του έμμεσου θύματος. Η αποζημίωση χορηγείται μόνο αν το έμμεσο θύμα δεν δικαιούται παροχές από την υποχρεωτική ασφάλιση σύνταξης. Η αποζημίωση μπορεί να ανέλθει σε έως 70 000 κούνες Κροατίας για όλα τα έμμεσα θύματα.

— Ψυχική ζημία:

 • ΟΧΙ
  • πόνος και ταλαιπωρία των συγγενών ή άλλων δικαιούχων προσώπων / αποζημίωση σε επιζώντες στην περίπτωση θανάτου του θύματος
 • ΟΧΙ

Η αποζημίωση καταβάλλεται εφάπαξ ή σε μηνιαίες δόσεις;

 • Η αποζημίωση καταβάλλεται εφάπαξ.

Με ποιον τρόπο θα μπορούσε η δική μου συμπεριφορά σε σχέση με την αξιόποινη πράξη, το ποινικό μου μητρώο ή η μη συνεργασία μου κατά τη διάρκεια της διαδικασίας για τη λήψη αποζημίωσης να επηρεάσει τις πιθανότητές μου να λάβω αποζημίωση και/ή το ποσό που θα μου καταβληθεί;

 • Για τη λήψη απόφασης σχετικά με το δικαίωμα αποζημίωσης, λαμβάνονται υπόψη οι ενέργειες του άμεσου θύματος πριν, τη στιγμή και μετά τη διάπραξη του εγκλήματος· ο ρόλος του άμεσου θύματος όσον αφορά την επέλευση και την έκταση της ζημίας· αν το άμεσο θύμα κατήγγειλε την εγκληματική πράξη στις αρμόδιες αρχές και εντός πόσου χρόνου, εκτός αν δεν μπορούσε να το πράξει για δικαιολογημένη αιτία· η συνεργασία του άμεσου θύματος με την αστυνομία και τις αρμόδιες αρχές ώστε να προσαχθεί ο δράστης στη δικαιοσύνη· άμεσο θύμα που είναι συνυπαίτιο στην επέλευση της ζημίας ή στην αύξηση της έκτασής της δικαιούται μόνο αναλογικά μειωμένη αποζημίωση·
 • η αίτηση αποζημίωσης απορρίπτεται όταν διαπιστώνεται ότι το θύμα εμπλέκεται στο οργανωμένο έγκλημα ή συνεργάζεται με εγκληματική οργάνωση
 • η αποζημίωση μπορεί να αποκλειστεί ή να μειωθεί αν η χορήγηση πλήρους αποζημίωσης θα προσέκρουε στην αρχή της δικαιοσύνης, των χρηστών ηθών ή της δημόσιας τάξης
 • η συμπεριφορά του άμεσου θύματος λαμβάνεται επίσης υπόψη κατά τη λήψη της απόφασης σχετικά με το δικαίωμα του έμμεσου θύματος να λάβει αποζημίωση.

Με ποιον τρόπο θα μπορούσε η οικονομική μου κατάσταση να επηρεάσει τις πιθανότητές μου να λάβω αποζημίωση και/ή το ποσό που θα μου καταβληθεί;

 • ΟΧΙ
 • Η οικονομική κατάσταση του αιτούντος δεν επηρεάζει καταρχήν την απόφαση επί της αίτησης, ωστόσο, η οικονομική κατάσταση μπορεί να επηρεάσει τις πιθανότητες λήψης αποζημίωσης λόγω απώλειας νόμιμης διατροφής.

Υπάρχουν άλλα κριτήρια τα οποία θα μπορούσαν να επηρεάσουν τις πιθανότητές μου να λάβω αποζημίωση και/ή το ποσό που θα μου καταβληθεί;

 • ΝΑΙ
 • Για τη λήψη απόφασης σχετικά με το δικαίωμα αποζημίωσης, λαμβάνονται υπόψη οι ενέργειες του άμεσου θύματος πριν, τη στιγμή και μετά τη διάπραξη του εγκλήματος· ο ρόλος του άμεσου θύματος όσον αφορά την επέλευση και την έκταση της ζημίας· αν το άμεσο θύμα κατήγγειλε την εγκληματική πράξη στις αρμόδιες αρχές και εντός πόσου χρόνου, εκτός αν δεν μπορούσε να το πράξει για δικαιολογημένη αιτία· η συνεργασία του άμεσου θύματος με την αστυνομία και τις αρμόδιες αρχές ώστε να προσαχθεί ο δράστης στη δικαιοσύνη· άμεσο θύμα που είναι συνυπαίτιο στην επέλευση της ζημίας ή στην αύξηση της έκτασής της δικαιούται μόνο αναλογικά μειωμένη αποζημίωση·
 • η αίτηση αποζημίωσης απορρίπτεται όταν διαπιστώνεται ότι το θύμα εμπλέκεται στο οργανωμένο έγκλημα ή συνεργάζεται με εγκληματική οργάνωση
 • η αποζημίωση μπορεί να αποκλειστεί ή να μειωθεί αν η χορήγηση πλήρους αποζημίωσης θα προσέκρουε στην αρχή της δικαιοσύνης, των χρηστών ηθών ή της δημόσιας τάξης
 • η συμπεριφορά του άμεσου θύματος λαμβάνεται επίσης υπόψη κατά τη λήψη της απόφασης σχετικά με το δικαίωμα του έμμεσου θύματος να λάβει αποζημίωση.

Πώς θα υπολογιστεί η αποζημίωση;

 • Η αποζημίωση υπολογίζεται λαμβανομένων υπόψη των ιδιαίτερων περιστάσεων κάθε υπόθεσης, ενώ ο αιτών πρέπει να αποδείξει ότι πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις και ότι προέκυψαν συγκεκριμένα έξοδα ή απώλειες, δηλαδή ζημία.

Υπάρχει ανώτατο και/ή κατώτατο ποσό που μπορεί να χορηγηθεί;

 • Ο νόμος δεν προβλέπει κατώτατο ποσό που μπορεί να χορηγηθεί (αλλά περιορίζει το ανώτατο ποσό που μπορεί να χορηγηθεί).

Χρειάζεται να αναφέρω το ποσό στο έντυπο της αίτησής μου αποζημίωσης; Αν ναι, θα μου δοθούν οδηγίες σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού του ή σχετικά με άλλες πτυχές του ζητήματος;

 • ΝΑΙ, οι αιτούντες αναμένεται να αναφέρουν το ποσό που ζητούν.
 • Δεν παρέχονται οδηγίες σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού του ποσού (ο αιτών πρέπει να αποδείξει τα έξοδα ή τις απώλειες για τα οποία ζητά αποζημίωση).

Θα αφαιρεθεί από το ποσό της αποζημίωσης που θα καταβληθεί από την αρχή / το όργανο τυχόν αποζημίωση που θα λάβω για τη ζημία μου από άλλες πηγές (π.χ. από φορέα ασφάλισης του εργοδότη μου ή από φορέα ιδιωτικής ασφάλισής μου);

 • Σε μερικές περιπτώσεις ΝΑΙ, σε άλλες ΟΧΙ, ανάλογα με την πηγή της ληφθείσας αποζημίωσης.
 • Η αποζημίωση που λαμβάνεται βάσει ασφάλισης υγείας, σύνταξης ή άλλης ασφάλισης ή από άλλες πηγές συνυπολογίζεται στην κατάλληλη βάση αποζημίωσης, ώστε η αποζημίωση που χορηγείται στο θύμα να συνίσταται στη διαφορά μεταξύ της συνολικής αποζημίωσης που δικαιούται το θύμα σύμφωνα με τον νόμο περί αποζημίωσης θυμάτων αξιόποινων πράξεων (εφεξής ο «νόμος») και του ποσού που λαμβάνει το θύμα για μία ή περισσότερες αιτίες.
 • Η προαιρετική ασφάλιση που πληρώνεται από το άμεσο ή το έμμεσο θύμα δεν συνυπολογίζεται για το ποσό της αποζημίωσης.
 • Αν το θύμα λάβει αποζημίωση απευθείας από τον δράστη, αυτή θα αφαιρεθεί από την αποζημίωση που ζητείται από τη Δημοκρατία της Κροατίας· αν η αποζημίωση που λήφθηκε από τον δράστη ικανοποιεί πλήρως την αξίωση αποζημίωσης, η αίτηση απορρίπτεται· αν η αποζημίωση που λήφθηκε από τον δράστη ικανοποιεί πλήρως την αξίωση αποζημίωσης, αν η δίκη κατά του δράστη σχετικά με την αξίωση αποζημίωσης έχει ήδη ολοκληρωθεί, αλλά δεν έχει πραγματοποιηθεί ακόμα η πληρωμή, εκδίδεται απόφαση για μη καταβολή της αποζημίωσης στο θύμα.
 • Αν το κράτος έχει καταβάλει ήδη αποζημίωση στο θύμα σύμφωνα με τον νόμο και το θύμα λάβει πλήρη ή μερική αποζημίωση από τον δράστη, τότε το κράτος έχει δικαίωμα αναγωγής κατά του θύματος για το ποσό του κεφαλαίου που έλαβε απευθείας από τον δράστη, αλλά μέχρι το ποσό που κατέβαλε στο θύμα.

Μπορώ να εισπράξω προκαταβολή έναντι της αποζημίωσής μου; Αν ναι, υπό ποιους όρους;

 • ΟΧΙ

Μπορώ να λάβω συμπληρωματική ή πρόσθετη αποζημίωση (για παράδειγμα, σε περίπτωση μεταβολής των συνθηκών ή επιδείνωσης της υγείας μου κ.λπ.) μετά την κύρια απόφαση;

 • Ο νόμος περί αποζημίωσης θυμάτων αξιόποινων πράξεων δεν προβλέπει συμπληρωματική ή πρόσθετη αποζημίωση.

Ποια δικαιολογητικά έγγραφα πρέπει να επισυνάψω στην αίτησή μου;

 • Τα δικαιολογητικά έγγραφα που πρέπει να επισυναφθούν στην αίτηση απαριθμούνται στο επίσημο έντυπο. Η αίτηση συνοδεύεται από: αποδεικτικό ιθαγένειας, πιστοποιητικό κατοικίας, πιστοποιητικό θανάτου του θύματος, πιστοποιητικό της αστυνομίας το οποίο πιστοποιεί ότι το περιστατικό έχει καταχωριστεί ή καταγγελθεί ως έγκλημα, υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος ότι το δικαίωμα λήψης αποζημίωσης σύμφωνα με τον νόμο περί αποζημίωσης θυμάτων αξιόποινων πράξεων δεν έχει ασκηθεί σε διαφορετική νομική βάση, ιατρικά έγγραφα του θύματος βάσει των οποίων ζητείται αποζημίωση (έντυπο αίτησης νοσοκομείου, ιατρικά πορίσματα και γνωματεύσεις, εξιτήριο νοσοκομείου, βεβαίωση αναρρωτικής άδειας, αποδείξεις ιατροφαρμακευτικών δαπανών), αποδείξεις για τα συνήθη έξοδα κηδείας, άλλα σχετικά πιστοποιητικά ή έγγραφα που μπορεί να είναι σημαντικά για τη λήψη απόφασης σχετικά με την αποζημίωση.
 • Τα ανωτέρω έγγραφα υποβάλλονται στο πρωτότυπο ή σε επικυρωμένο αντίγραφο.

Πρέπει να καταβληθούν διοικητικά τέλη ή άλλα έξοδα κατά την παραλαβή και διεκπεραίωση της αίτησης;

 • Δεν καταβάλλονται διοικητικά ή άλλα τέλη κατά τη διαδικασία διεκπεραίωσης της αίτησης βάσει του νόμου περί αποζημίωσης θυμάτων αξιόποινων πράξεων.

Ποια αρχή αποφαίνεται επί των αιτήσεων αποζημίωσης (στις εθνικές υποθέσεις);

 • Η αρχή που είναι αρμόδια να αποφασίζει επί των αιτήσεων αποζημίωσης βάσει του νόμου περί αποζημίωσης θυμάτων αξιόποινων πράξεων, όταν η αποζημίωση καταβάλλεται από τον εθνικό προϋπολογισμό, είναι η «Επιτροπή αποζημιώσεων θυμάτων αξιόποινων πράξεων» (Odbor za novčanu naknadu žrtvama kaznenih djela).
 • Αν το θύμα ζητά αποζημίωση από τον δράστη, η έγκληση με δήλωση παράστασης πολιτικής αγωγής, δηλαδή η αξίωση αποζημίωσης κατά του δράστη, μπορεί να εκδικαστεί στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας κατά του δράστη, ενώπιον του αρμόδιου ποινικού δικαστηρίου.
 • Ωστόσο, το θύμα μπορεί επίσης να επιλέξει να ασκήσει αγωγή και να αξιώσει αποζημίωση από τον δράστη στο πλαίσιο δίκης ενώπιον του αρμόδιου πολιτικού δικαστηρίου.

Πού πρέπει να αποστείλω την αίτησή μου (στις εθνικές υποθέσεις);

 • Η αίτηση αποζημίωσης βάσει του νόμου περί αποζημίωσης θυμάτων αξιόποινων πράξεων υποβάλλεται στην Επιτροπή αποζημιώσεων θυμάτων αξιόποινων πράξεων, δηλαδή στο Υπουργείο Δικαιοσύνης.

Δημοκρατία της Κροατίας
Υπουργείο Δικαιοσύνης (Ministarstvo pravosuđa)
Ulica Grada Vukovara 49
10000 ΖΑΓΚΡΕΜΠ

 • Αν ζητείται αποζημίωση από τον δράστη στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας, η έγκληση με δήλωση παράστασης πολιτικής αγωγής υποβάλλεται στο αρμόδιο δικαστήριο ενώπιον του οποίου εκκρεμεί η ποινική διαδικασία κατά του δράστη.
 • Το θύμα μπορεί επίσης να επιλέξει να ασκήσει αγωγή και να αξιώσει αποζημίωση από τον δράστη στο πλαίσιο δίκης ενώπιον του αρμόδιου πολιτικού δικαστηρίου.

Χρειάζεται να είμαι παρών κατά τη διάρκεια της διαδικασίας και/ή κατά την εξέταση της αίτησής μου;

 • Κατά κανόνα, στη διαδικασία που αφορά τις αιτήσεις θυμάτων εγκληματικής πράξης, ΟΧΙ, ωστόσο, ανάλογα με την περίπτωση, η αρμόδια αρχή, δηλαδή η Επιτροπή αποζημιώσεων θυμάτων αξιόποινων πράξεων, μπορεί κατά παρέκκλιση, αν χρειάζεται για να λάβει την απόφασή της, να απαιτήσει από τα μέρη, τους μάρτυρες ή τους εμπειρογνώμονες να καταθέσουν.

Πόσος χρόνος απαιτείται (κατά προσέγγιση) για να εκδοθεί απόφαση από την αρμόδια αρχή σχετικά με αίτηση αποζημίωσης;

 • Η αρμόδια αρχή λαμβάνει απόφαση επί της αίτησης εντός 60 ημερών, αν η αίτηση είναι πλήρης και έχει υποβληθεί δεόντως (αν έχουν ληφθεί και υποβληθεί όλα τα απαιτούμενα έγγραφα, πληροφορίες και αποδεικτικά στοιχεία που απαιτούνται για τη λήψη απόφασης). Ωστόσο, αν η αίτηση είναι ελλιπής, ο χρόνος που απαιτείται για τη λήψη της απόφασης μπορεί να είναι περισσότερος.

Αν δεν ικανοποιηθώ με την απόφαση της αρχής, πώς μπορώ να την προσβάλω;

 • Δεν μπορεί να ασκηθεί έφεση κατά της απόφασης, ωστόσο, ο αιτών έχει τη δυνατότητα διοικητικής προσφυγής στο αρμόδιο διοικητικό δικαστήριο εντός 30 ημερών από την επίδοση της απόφασης.

Πού μπορώ να βρω τα αναγκαία έντυπα και άλλες πληροφορίες για την υποβολή αίτησης αποζημίωσης;

 • Το έντυπο και πληροφορίες είναι διαθέσιμα σε οποιοδήποτε αστυνομικό τμήμα, στις εισαγγελικές αρχές, στα δημοτικά και στα κομητειακά δικαστήρια, και, σε ηλεκτρονική μορφή, στους επίσημους ιστότοπους του Υπουργείου Δικαιοσύνης (Ministarstvo pravosuđa), του Υπουργείου Εσωτερικών (Ministarstvo unutarnjih poslova), της Γενικής Εισαγγελίας της Δημοκρατίας της Κροατίας (Državno odvjetništvo RH) και των δημοτικών και των κομητειακών δικαστηρίων.
 • Μπορείτε να λάβετε πληροφορίες καλώντας την τηλεφωνική γραμμή του Εθνικού Τηλεφωνικού Κέντρου για τα Θύματα Εγκλημάτων και Πταισμάτων (Nacionalni pozivni centar za žrtve kaznenih djela i prekršaja) 116-006.
 • Η αστυνομία, οι εισαγγελικές αρχές και τα δικαστήρια υποχρεούνται να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με το δικαίωμα αποζημίωσης και τον φορέα στον οποίο ο ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει αίτηση άσκησης των δικαιωμάτων του σε όλα τα πρόσωπα που, βάσει του νόμου περί αποζημίωσης θυμάτων αξιόποινων πράξεων, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν αποζημίωση από τη Δημοκρατία της Κροατίας.
 • Η αστυνομία, οι εισαγγελικές αρχές και το Υπουργείο Δικαιοσύνης υποχρεούνται να χορηγούν τα απαραίτητα έντυπα για την υποβολή αίτησης σε όλα τα πρόσωπα που βάσει του νόμου δικαιούνται αποζημίωση, ενώ, κατόπιν σχετικής αίτησης, υποχρεούνται να παρέχουν γενικές οδηγίες και πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο συμπλήρωσης της αίτησης και τα δικαιολογητικά έγγραφα που πρέπει να επισυνάπτονται στην αίτηση.
 • Το Υπουργείο Δικαιοσύνης έχει εκδώσει ένα φυλλάδιο που είναι διαθέσιμο στα κροατικά και στα αγγλικά και το οποίο παρέχει όλες τις πληροφορίες σχετικά με το δικαίωμα αποζημίωσης και τις προϋποθέσεις και τον τρόπο άσκησης του δικαιώματος αυτού. Τα φυλλάδια και τα έντυπα αιτήσεων έχουν δημοσιευθεί στα κροατικά και στα αγγλικά στους ιστότοπους του Υπουργείου Δικαιοσύνης και του Υπουργείου Εσωτερικών.

Υπάρχει ειδική τηλεφωνική γραμμή βοήθειας ή ιστοσελίδα στην οποία να μπορώ να απευθυνθώ;

Μπορώ να λάβω δωρεάν νομική συνδρομή (βοήθεια από δικηγόρο) κατά την κατάρτιση της αίτησης;

 • Αν η αίτηση είναι ελλιπής, μη κατανοητή ή δυσανάγνωστη, δεν θα απορριφθεί για τους λόγους αυτούς, αλλά ο αιτών θα ενημερωθεί για το πώς μπορεί να τη διορθώσει ή να τη συμπληρώσει. Υπό την έννοια αυτή, παρέχεται συνδρομή/βοήθεια στον αιτούντα.
 • Ο αιτών μπορεί να προσλάβει εξουσιοδοτημένο πρόσωπο ή δικηγόρο για την κατάρτιση της αίτησης ή την εκπροσώπησή του στη διαδικασία (με δικά του έξοδα).
 • Πληροφορίες και συνδρομή για τη συμπλήρωση του εντύπου αίτησης αποζημίωσης παρέχονται σε όλα τα αστυνομικά τμήματα, στις εισαγγελικές αρχές, στα δημοτικά και στα κομητειακά δικαστήρια, καθώς και μέσω της δωρεάν γραμμής βοήθειας του Εθνικού Τηλεφωνικού Κέντρου για τα Θύματα Εγκλημάτων και Πταισμάτων 116-006.

Υπάρχουν οργανισμοί στήριξης θυμάτων που μπορούν να με βοηθήσουν να ζητήσω αποζημίωση;

 • ΝΑΙ

https://pravosudje.gov.hr/o-ministarstvu/djelokrug-6366/iz-pravosudnog-sustava-6372/podrska-zrtvama-i-svjedocima/6156

Ποιος είναι ο ρόλος της αρχής συνδρομής;

 • Η αρχή συνδρομής είναι το Υπουργείο Δικαιοσύνης της Δημοκρατίας της Κροατίας και ο αιτών μπορεί, σε αυτές τις περιπτώσεις, να υποβάλει αίτηση στην εν λόγω αρχή.
 • [ονομάζονται διασυνοριακές υποθέσεις (prekogranični slučajevi) στο πλαίσιο του κροατικού δικαίου]
 • Η εν λόγω αρχή συνδρομής θα υποβάλει το συντομότερο δυνατόν την αίτηση και τα συνημμένα της στην αρμόδια αρχή της χώρας στην οποία ο αιτών ζητά αποζημίωση, στην επίσημη γλώσσα της χώρας ή σε άλλη γλώσσα που είναι αποδεκτή από την εν λόγω χώρα.
 • Η ανωτέρω αίτηση θα υποβληθεί με χρήση του εντύπου που έχει καθοριστεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
 • Αν η αρχή που είναι αρμόδια για τη λήψη απόφασης σχετικά με την αίτηση στην εν λόγω χώρα ζητήσει να εξεταστεί ο αιτών, μάρτυρες, εμπειρογνώμονες που ορίστηκαν από το δικαστήριο ή άλλα πρόσωπα στη Δημοκρατία της Κροατίας, αυτό γίνεται από την Επιτροπή αποζημιώσεων θυμάτων αξιόποινων πράξεων, η οποία στη συνέχεια υποβάλλει μια έκθεση για την εξέταση στην αρχή της άλλης χώρας που είναι αρμόδια για τη λήψη της απόφασης σχετικά με την αίτηση.
 • Αν η αρχή της άλλης χώρας που είναι αρμόδια για τη λήψη απόφασης σχετικά με την αίτηση ζητήσει τη διεξαγωγή της διαδικασίας με τη χρήση τεχνικών μέσων, η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με το Υπουργείο Δικαιοσύνης της Δημοκρατίας της Κροατίας, υπό την προϋπόθεση ότι το άτομο που πρόκειται να εξεταστεί συμφωνεί με αυτή τη διαδικασία.

Θα μεταφράσει η εν λόγω αρχή τα δικαιολογητικά έγγραφα, εφόσον αυτό απαιτείται για την εξερχόμενη αίτηση; Αν ναι, ποιος θα επιβαρυνθεί με το σχετικό κόστος;

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης της Δημοκρατίας της Κροατίας, ως η αρχή συνδρομής, μεταφράζει την αίτηση στη γλώσσα της χώρας από την οποία ζητείται η αποζημίωση ή σε άλλη γλώσσα που ορίζεται ως η γλώσσα επικοινωνίας από την εν λόγω χώρα.

Πρέπει να καταβληθούν διοικητικά τέλη ή άλλα έξοδα όταν η αίτηση αποστέλλεται στο εξωτερικό;

 • Δεν καταβάλλονται διοικητικά τέλη ή άλλα έξοδα όταν η αίτηση αποστέλλεται στο εξωτερικό.

Ποια αρχή αποφαίνεται επί των αιτήσεων αποζημίωσης στις διασυνοριακές υποθέσεις;

https://pravosudje.gov.hr/o-ministarstvu/djelokrug-6366/iz-pravosudnog-sustava-6372/podrska-zrtvama-i-svjedocima/6156

Μπορώ να υποβάλω την αίτησή μου απευθείας στην αρχή λήψης της απόφασης στη χώρα αυτή, ακόμη και σε διασυνοριακή υπόθεση (χωρίς να χρειάζεται να υποβάλω την αίτησή μου μέσω της αρχής συνδρομής στη δική μου χώρα);

Ναι, υποβάλλοντας την αίτησή σας στο Υπουργείο Δικαιοσύνης της Δημοκρατίας της Κροατίας απευθείας ή με συστημένη επιστολή.

Σε ποια/-ες γλώσσα/-ες δέχεται/-ονται η/οι αρμόδια/-ες για υποθέσεις αποζημίωσης αρχή/-ές:

Αν η αρμόδια για την υπόθεση αποζημίωσης αρχή μεταφράζει την αίτηση / τα δικαιολογητικά έγγραφα, ποιος επιβαρύνεται με το σχετικό κόστος;

 • Η αρχή απόφασης δεν μεταφράζει την αίτηση ή τα δικαιολογητικά και δεν καλύπτει το κόστος της μετάφρασης.

Πρέπει να καταβληθούν διοικητικά τέλη ή άλλα έξοδα στη χώρα αυτή για τη διεκπεραίωση της αίτησής μου (η οποία έχει παραληφθεί από άλλη χώρα της ΕΕ); Αν ναι, πώς μπορώ να τα πληρώσω;

Δεν καταβάλλονται διοικητικά τέλη ή άλλα έξοδα στη διαδικασία σε σχέση με την αίτηση.

Αν απαιτείται να είμαι παρών κατά τη διάρκεια της διαδικασίας και/ή κατά την εξέταση της αίτησής μου, μπορώ να αποζημιωθώ για τα έξοδα ταξιδίου μου; Πώς μπορώ να υποβάλω αίτηση αποζημίωσής μου για τα έξοδα αυτά; Σε ποιον πρέπει να απευθυνθώ;

 • Αν η Επιτροπή αποζημιώσεων θυμάτων αξιόποινων πράξεων αποφασίσει να καλέσει τον αιτούντα σε ακρόαση ή να παραστεί στη διαδικασία, επιστρέφονται τα έξοδα ταξιδίου του αιτούντος.
 • Κατά κανόνα, καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας και κατά την έκδοση της απόφασης δεν απαιτείται η παρουσία του αιτούντος, και αν ο αιτών, οι μάρτυρες, οι εμπειρογνώμονες που ορίστηκαν από το δικαστήριο ή άλλα πρόσωπα πρέπει να εξεταστούν, η Επιτροπή αποζημιώσεων θυμάτων αξιόποινων πράξεων, ως η αρχή απόφασης, μπορεί να ζητήσει από την αρμόδια αρχή του άλλου κράτους μέλους της ΕΕ, στο οποίο υποβλήθηκε η αίτηση αποζημίωσης, να προβεί σε αυτές τις ενέργειες.
 • Επιπλέον, η ακρόαση που απαιτείται για μια τέτοια διαδικασία μπορεί να πραγματοποιηθεί με τη χρήση τεχνικών μέσων, συμπεριλαμβανομένης της τεχνολογίας της πληροφορικής, των δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και άλλων μέσων μετάδοσης εικόνας και ήχου. Στην περίπτωση αυτή, η ακρόαση διεξάγεται από την Επιτροπή αποζημιώσεων θυμάτων αξιόποινων πράξεων, δηλαδή την αρχή απόφασης.

Παρέχεται διερμηνέας, στην περίπτωση που απαιτείται να παραστώ αυτοπροσώπως;

 • Ναι

Θα γίνουν δεκτά ή θα αναγνωριστούν ιατρικά πιστοποιητικά εκδοθέντα από ιατρούς της χώρας κατοικίας μου, ή θα απαιτηθεί να εξεταστεί η υγεία / σωματική βλάβη μου από δικούς σας εμπειρογνώμονες ιατρούς;

 • Ξένα ιατρικά έγγραφα γίνονται δεκτά, ωστόσο η Επιτροπή αποζημιώσεων θυμάτων αξιόποινων πράξεων, ως αρχή απόφασης, ελέγχει και αξιολογεί τα ιατρικά έγγραφα και, αν είναι απαραίτητο, μπορεί να διατάξει την έκδοση γνωμάτευσης από εμπειρογνώμονα ιατρό.

Θα αποζημιωθώ για τα έξοδα ταξιδίου μου, στην περίπτωση που απαιτείται να υποβληθώ σε ιατρικές εξετάσεις στη χώρα αυτή;

 • Όχι

Πόσος χρόνος απαιτείται, κατά προσέγγιση, για να εκδοθεί απόφαση σχετικά με αποζημίωση από την αρμόδια αρχή/όργανο;

 • Η αρμόδια αρχή λαμβάνει απόφαση επί της αίτησης εντός περίπου 60 ημερών, αν η αίτηση είναι πλήρης και έχει υποβληθεί δεόντως (αν έχουν ληφθεί και υποβληθεί όλα τα απαιτούμενα έγγραφα, πληροφορίες και αποδεικτικά στοιχεία που απαιτούνται για τη λήψη απόφασης). Ωστόσο, αν η αίτηση είναι ελλιπής, ο χρόνος που απαιτείται για τη λήψη της απόφασης μπορεί να είναι περισσότερος.

Σε ποια γλώσσα θα λάβω την απόφαση επί της αίτησής μου;

 • Η απόφαση επί της αίτησης θα συνταχθεί στην κροατική γλώσσα.

Αν δεν ικανοποιηθώ με την απόφαση, πώς μπορώ να την προσβάλω;

 • Δεν μπορεί να ασκηθεί έφεση κατά της απόφασης, ωστόσο, ο αιτών έχει τη δυνατότητα διοικητικής προσφυγής στο αρμόδιο διοικητικό δικαστήριο εντός 30 ημερών από την επίδοση της απόφασης.

Μπορώ να λάβω δωρεάν νομική συνδρομή (βοήθεια από δικηγόρο) βάσει των κανόνων της άλλης χώρας;

 • Όχι

Υπάρχουν οργανισμοί στήριξης θυμάτων στη χώρα αυτή που μπορούν να με βοηθήσουν να ζητήσω αποζημίωση σε διασυνοριακή υπόθεση;

 • Ναι
Τελευταία επικαιροποίηση: 03/07/2020

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.