Αν η αξίωσή μου πρόκειται να εξεταστεί σε αυτή τη χώρα

Κύπρος

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Κύπρος

Για ποια είδη εγκληματικής πράξης μπορώ να λάβω αποζημίωση;

Μπορείτε να λάβετε αποζημίωση για ένα συγκεκριμένο αριθμό εκ προθέσεως αδικημάτων που ενέχουν το στοιχείο της βίας, που έχουν διαπραχθεί στις ελεγχόμενες από την  Κυπριακή Δημοκρατία περιοχές και τα οποία καταγράφονται στο εθνικό δίκαιο (π.χ. βαριά σωματική βλάβη, φόνος εκ προμελέτης).

Για ποια είδη βλάβης μπορώ να λάβω αποζημίωση;

Μπορείτε να λάβετε αποζημίωση για σοβαρές σωματικές βλάβες ή κλονισμό της υγείας που σύμφωνα με ιατρική γνωμάτευση απαιτεί νοσηλεία και αποχή από την εργασία για περίοδο όχι μικρότερη των 8 ημερών.

Μπορώ να λάβω αποζημίωση αν είμαι συγγενής ή πρόσωπο εξαρτώμενο από θύμα που έχασε τη ζωή του λόγω εγκληματικής πράξης; Ποιοι συγγενείς ή εξαρτώμενα πρόσωπα μπορούν να λάβουν αποζημίωση;

Ναι, μπορείτε να πάρετε αποζημίωση εάν είστε εξαρτώμενο πρόσωπο του θύματος το οποίο έχει πεθάνει συνεπεία της αξιόποινης πράξεως  δηλαδή ο/η σύζυγος  ή/και  τα παιδιά του θύματος.

Μπορώ να λάβω αποζημίωση αν είμαι συγγενής ή πρόσωπο εξαρτώμενο από θύμα που επέζησε; Ποιοι συγγενείς ή εξαρτώμενα πρόσωπα μπορούν να λάβουν αποζημίωση στην περίπτωση αυτή;

Όχι, δεν μπορείτε να πάρετε αποζημίωση εάν είστε συγγενής ή εξαρτώμενο θύματος  που επέζησε.

Μπορώ να λάβω αποζημίωση αν δεν είμαι υπήκοος χώρας της ΕΕ;

Ναι, μπορείτε να πάρετε αποζημίωση, αν δεν είστε υπήκοος χώρας της ΕΕ, υπό την προϋπόθεση ότι είστε υπήκοος κράτους μέλους του Συμβουλίου της Ευρώπης και μόνιμος κάτοικος της Κυπριακής Δημοκρατίας ή είστε υπήκοος κράτους μέρους, της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Αποζημίωση των Θυμάτων Βίαιων Εγκλημάτων.

Μπορώ να ζητήσω αποζημίωση από τη χώρα αυτή αν ζω εδώ ή κατάγομαι από εδώ (αυτή είναι η χώρα κατοικίας μου ή εθνικότητάς μου) έστω και αν η εγκληματική πράξη τελέστηκε σε άλλη χώρα της ΕΕ; Μπορώ να επιλέξω αυτή τη λύση αντί της διεκδίκησης αποζημίωσης στη χώρα στην οποία τελέστηκε η εγκληματική πράξη; Αν ναι, υπό ποιους όρους;

Όχι, δεν μπορείτε να ζητήσετε αποζημίωση από τη χώρα αυτή, αν ζείτε εδώ, ή είστε από εδώ, για έγκλημα που διαπράχθηκε σε άλλη χώρα της ΕΕ.  Αποζημίωση χορηγείται μόνο για εγκλήματα που διαπράχθηκαν στις ελεγχόμενες από την Κυπριακή Δημοκρατία περιοχές.

Πρέπει να έχω καταγγείλει προηγουμένως την εγκληματική πράξη στην αστυνομία για να μπορώ να ζητήσω αποζημίωση;

Ναι, θα πρέπει να καταγγείλετε την αξιόποινη πράξη στην αστυνομία εντός πέντε ημερών από την ημέρα που έχει διαπραχθεί ή, αν δεν είναι εύλογα δυνατό να το πράξετε εντός αυτής της προθεσμίας, εντός πέντε ημερών από τη στιγμή που ήταν εύλογα δυνατόν να το αναφέρετε.

Υποχρεούμαι να αναμένω το αποτέλεσμα της αστυνομικής έρευνας ή της ποινικής διαδικασίας προτού ζητήσω αποζημίωση;

Όχι, η αίτηση αποζημίωσης υποβάλλεται εντός δύο ετών από την ημερομηνία της αξιόποινης πράξης ανεξαρτήτως εάν βρίσκονται σε εξέλιξη αστυνομική έρευνα  και/ή ποινική διαδικασία.

Υποχρεούμαι να επιδιώξω πρώτα αποζημίωση από τον δράστη — αν έχει ταυτοποιηθεί;

Ναι, χρειάζεται πρώτα να επιδιώξετε αποζημίωση από το δράστη, εάν αυτός  έχει ταυτοποιηθεί  πριν μπορέσετε  να διεκδικήσετε αποζημίωση. Ωστόσο, η αίτηση αποζημίωσης πρέπει να υποβληθεί εντός δύο ετών από την ημερομηνία διάπραξης του εγκλήματος ανεξαρτήτως εάν η  αγωγή εναντίον του δράστη βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη.

Αν ο δράστης δεν έχει ταυτοποιηθεί ή καταδικαστεί, εξακολουθώ να δικαιούμαι να ζητήσω αποζημίωση; Αν ναι, τι είδους αποδεικτικά στοιχεία πρέπει να υποβάλω για τη θεμελίωση της αίτησής μου;

Ναι, εξακολουθείτε  να δικαιούστε  αποζημίωση εάν ο δράστης  της αξιόποινης πράξης δεν έχει εντοπισθεί ή καταδικαστεί. Θα πρέπει να παρουσιάσετε αστυνομική έκθεση σχετικά με την υπόθεση που αποδεικνύει ότι ο δράστης δεν έχει ταυτοποιηθεί. 

Υπάρχει προθεσμία εντός της οποίας πρέπει να ζητήσω αποζημίωση;

Ναι, η προθεσμία εντός της οποίας πρέπει να ζητήσετε αποζημίωση είναι δύο έτη από την ημερομηνία διάπραξης του εγκλήματος. 

Ποιες ζημίες και έξοδα καλύπτονται από την αποζημίωση;

α) Για το θύμα της εγκληματικής πράξης:

— Υλική (μη ψυχική) ζημία:

 • ιατρικές δαπάνες λόγω σωματικής βλάβης (ιατρική περίθαλψη — νοσηλεία σε εξωτερικό ιατρείο ή νοσοκομείο, αποκατάσταση)

Παρέχεται δωρεάν ιατροφαρμακευτική  περίθαλψη από τα δημόσια ιατρικά ιδρύματα και  υπηρεσίες έως του ποσού των €1709.

 • πρόσθετες ανάγκες ή δαπάνες που οφείλονται σε σωματική βλάβη (π.χ. φροντίδα και βοήθεια, προσωρινή και μόνιμη περίθαλψη, παρατεταμένη φυσιοθεραπεία, προσαρμογή κατοικίας, ειδικά βοηθήματα κ.λπ.)

Περιλαμβάνονται  στο πιο πάνω ποσό.

 • μόνιμη βλάβη (π.χ. αναπηρία ή άλλη μόνιμη υστέρηση)

Σε περίπτωση μόνιμης ανικανότητας για εργασία παρέχεται σύνταξη  ανικανότητας  της οποίας το ποσό ισούται με το αντίστοιχο ποσοστό μείωση της ικανότητας για εργασία επί του ποσού της  πλήρους  βασικής σύνταξης  που καταβάλλεται με βάση τον περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμο.

 • διαφυγόντα εισοδήματα κατά τη διάρκεια της ιατρικής περίθαλψης και ύστερα από αυτήν (συμπεριλαμβανομένων των διαφυγόντων εισοδημάτων και της απώλειας ή της μείωσης της ικανότητας βιοπορισμού κ.λπ.)

Σε περίπτωση προσωρινής ανικανότητας για εργασία παρέχεται επίδομα ασθένειας για περίοδο μέχρι έξι μηνών, το ποσό του οποίου  ισούται  με το πλήρες  βασικό επίδομα ασθένειας  που καταβάλλεται με βάση τον περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμο.

 • απώλεια ευκαιρίας

Δεν εφαρμόζεται

 • δαπάνες που συνδέονται με νομικές διαδικασίες σχετικές με το συμβάν που προκάλεσε τη ζημία (όπως δικηγορικές αμοιβές, δικαστικά έξοδα)

Δεν εφαρμόζεται

 • αποζημίωση για κλοπή ή βλάβη περιουσιακών στοιχείων

Δεν εφαρμόζεται

 • άλλη

Δεν εφαρμόζεται

— Ψυχική (ηθική) ζημία:

 • πόνος και ταλαιπωρία του θύματος

Δεν εφαρμόζεται

β) Για δικαιούχα πρόσωπα ή συγγενείς θύματος:

— Υλική (μη ψυχική) ζημία:

 • έξοδα κηδείας

Παρέχεται βοήθημα κηδείας, το ποσό του οποίου ισούται με το βοήθημα κηδείας που καταβάλλεται με βάση το περί  Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμο.

 • ιατρικές δαπάνες (π.χ. θεραπεία μέλους της οικογένειας, νοσηλεία σε εξωτερικό ιατρείο ή νοσοκομείο, αποκατάσταση)

Δεν εφαρμόζεται

 • απώλεια διατροφής ή ευκαιρίας

Παρέχεται σύνταξη χηρείας ή επίδομα ορφάνιας, το ποσό των οποίων ισούται με το πλήρες βασικό ποσό σύνταξης ή επιδόματος που καταβάλλεται με βάση τον περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμο.

— Ψυχική ζημία:

 • πόνος και ταλαιπωρία των συγγενών ή άλλων δικαιούχων προσώπων/ αποζημίωση σε επιζώντες στην περίπτωση θανάτου του θύματος

Δεν εφαρμόζεται.

Η αποζημίωση καταβάλλεται εφάπαξ ή σε μηνιαίες δόσεις;

Η αποζημίωση καταβάλλεται εφάπαξ, αλλά η σύνταξη ανικανότητας , η σύνταξη χηρείας  καθώς και το επίδομα ορφάνιας καταβάλλονται σε μηνιαία βάση.

Με ποιον τρόπο θα μπορούσε η δική μου συμπεριφορά σε σχέση με την εγκληματική πράξη, το ποινικό μου μητρώο ή η μη συνεργασία μου κατά τη διάρκεια της διαδικασίας για τη λήψη αποζημίωσης να επηρεάσει τις πιθανότητές μου να λάβω αποζημίωση και/ή το ποσό που θα μου καταβληθεί;

Δεν καταβάλλεται αποζημίωση όταν καταστείτε θύμα λόγω δική σας εγκληματική ενέργεια, ή είστε αναμιγμένος στο οργανωμένο έγκλημα, ή είστε μέλος οργάνωσης που εμπλέκεται σε εγκλήματα βίας, ακόμη και αν η βίαιη εγκληματική πράξη, της οποίας έχετε καταστεί θύμα είναι άσχετη ή δεν είχατε  καμία συμμετοχή σε αυτή.

Με ποιον τρόπο θα μπορούσε η οικονομική μου κατάσταση να επηρεάσει τις πιθανότητές μου να λάβω αποζημίωση και/ή το ποσό που θα μου καταβληθεί;

Η οικονομική σας κατάσταση δεν επηρεάζει τις πιθανότητες σας να λάβετε αποζημίωση.

Υπάρχουν άλλα κριτήρια τα οποία θα μπορούσαν να επηρεάσουν τις πιθανότητές μου να λάβω αποζημίωση και/ή το ποσό που θα μου καταβληθεί;

Όταν παραλείψατε ή αρνηθήκατε  να συνεργαστείτε πλήρως με την αστυνομία ή άλλη αρμόδια αρχή.

Πώς θα υπολογιστεί η αποζημίωση;

Η αποζημίωση υπολογίζεται όπως αναφέρθηκε στην ερώτηση  πιο πάνω : “ Ποιες ζημίες και έξοδα καλύπτονται από την αποζημίωση;”

Υπάρχει ανώτατο και/ή κατώτατο ποσό που μπορεί να χορηγηθεί;

Δεν υπάρχει ελάχιστο ποσό αποζημίωσης. Το μέγιστο ποσό που μπορεί να χορηγηθεί αναφέρεται στην παραπάνω ερώτηση: «Ποιες ζημιές και έξοδα καλύπτονται από την αποζημίωση;»

Χρειάζεται να αναφέρω το ποσό στο έντυπο της αίτησής μου αποζημίωσης; Αν ναι, θα μου δοθούν οδηγίες σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού του ή σχετικά με άλλες πτυχές του ζητήματος;

Όχι, δεν χρειάζεται.

Θα αφαιρεθεί από το ποσό της αποζημίωσης που θα καταβληθεί από την αρχή / το όργανο τυχόν αποζημίωση που θα λάβω για τη ζημία μου από άλλες πηγές (π.χ. από φορέα ασφάλισης του εργοδότη μου ή από φορέα ιδιωτικής ασφάλισής μου);

Ναι, θα αφαιρεθεί οποιαδήποτε αποζημίωση που έχετε λάβει από άλλες πηγές.

Μπορώ να εισπράξω προκαταβολή έναντι της αποζημίωσής μου; Αν ναι, υπό ποιους όρους;

Όχι, δεν μπορείτε.

Μπορώ να λάβω συμπληρωματική ή πρόσθετη αποζημίωση (για παράδειγμα, σε περίπτωση μεταβολής των συνθηκών ή επιδείνωσης της υγείας μου κ.λπ.) μετά την κύρια απόφαση;

Όχι δεν μπορείτε.

Ποια δικαιολογητικά έγγραφα πρέπει να επισυνάψω στην αίτησή μου;

Μαζί με την αίτηση για αποζημίωση πρέπει να υποβάλλεται αστυνομική έκθεση και ιατρικό πιστοποιητικό. Μπορεί να σας ζητηθεί να υποβάλετε οποιαδήποτε ή όλα τα έγγραφα που αναφέρονται παρακάτω,

 • πληρεξουσιότητα/αποδεικτικά στοιχεία περί της νομιμοποίησης ή της σχέσης με το θύμα
 • πιστοποιητικό θανάτου του θύματος
 • αντίγραφο της έκθεσης της αστυνομίας
 • αντίγραφο της δικαστικής απόφασης
 • ιατρικές γνωματεύσεις και πιστοποιητικά
 • τιμολόγια νοσοκομείου
 • τιμολόγια για άλλα έξοδα (περίθαλψη, κηδεία)
 • αποδοχές (μισθοί, επιδόματα κοινωνικής πρόνοιας/βοήθειας)
 • βεβαίωση σχετικά με την είσπραξη (ή όχι) συναφών ποσών από άλλες πηγές (φορέα ασφάλισης του εργοδότη, φορέα ιδιωτικής ασφάλισης)
 • ποινικό μητρώο
 • οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό που σχετίζεται με την υπόθεσή σας

Πρέπει να καταβληθούν διοικητικά τέλη ή άλλα έξοδα κατά την παραλαβή και διεκπεραίωση της αίτησης;

Όχι.

Ποια αρχή αποφαίνεται επί των αιτήσεων αποζημίωσης (στις εθνικές υποθέσεις);

Ο Διευθυντής Υπηρεσιών Κοινωνιών Ασφαλίσεων

Πού πρέπει να αποστείλω την αίτησή μου (στις εθνικές υποθέσεις);

Μπορείτε να παραδώστε την αίτησή σας ή να την αποστείλετε ταχυδρομικώς στην ακόλουθη διεύθυνση: Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Λεωφ. Λόρδου Βύρωνος 7, 1465, Λευκωσία, Κύπρος.

Χρειάζεται να είμαι παρών κατά τη διάρκεια της διαδικασίας και/ή κατά την εξέταση της αίτησής μου;

Όχι δεν χρειάζεται.

Πόσος χρόνος απαιτείται (κατά προσέγγιση) για να εκδοθεί απόφαση από την αρμόδια αρχή σχετικά με αίτηση αποζημίωσης;

Απαιτούνται 6 μήνες από την ημερομηνία που είναι διαθέσιμα όλα τα στοιχεία για τη λήψη απόφασης.

Αν δεν ικανοποιηθώ με την απόφαση της αρχής, πώς μπορώ να την προσβάλω;

Μπορείτε να προσβάλετε την απόφαση με αγωγή στο Διοικητικό Δικαστήριο εντός 75 ημερών από την λήψη απόφασης.

Πού μπορώ να βρω τα αναγκαία έντυπα και άλλες πληροφορίες για την υποβολή αίτησης αποζημίωσης;

Μπορείτε να βρείτε αιτήσεις και πληροφορίες - στην ελληνική και αγγλική γλώσσα - για την αποζημίωση από τα γραφεία των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή την ιστοσελίδα  των Υπηρεσιών  Κοινωνικών Ασφαλίσεων  : http://www.mlsi.gov.cy/sid.

Υπάρχει ειδική τηλεφωνική γραμμή βοήθειας ή ιστοσελίδα στην οποία να μπορώ να απευθυνθώ;

Δεν υπάρχει ειδική τηλεφωνική γραμμή ή ιστοσελίδα για την αποζημίωση. Μπορείτε να πάρετε πληροφορίες, επικοινωνώντας άμεσα με τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων (http://www.mlsi.gov.cy/sid).

Μπορώ να λάβω δωρεάν νομική συνδρομή (βοήθεια από δικηγόρο) κατά την κατάρτιση της αίτησης;

Μπορείτε να ζητήσετε νομική συνδρομή αναφορικά με τις νομικές διαδικασίες της υπόθεσής σας. Δεν παρέχεται νομική συνδρομή για την προετοιμασία των αιτήσεων αποζημίωσης που υποβάλλονται σε αυτήν την αρχή.

Υπάρχουν οργανισμοί στήριξης θυμάτων που μπορούν να με βοηθήσουν να ζητήσω αποζημίωση;

Μπορείτε να πάρετε πληροφορίες  και να ζητήσετε αποζημίωση επικοινωνώντας άμεσα με τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων (http://www.mlsi.gov.cy/sid).

Τελευταία επικαιροποίηση: 11/03/2024

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.