Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση τσεχικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Swipe to change

Αν η αξίωσή μου πρόκειται να εξεταστεί σε αυτή τη χώρα

Τσεχία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Τσεχία
Δεν υπάρχει επίσημη μετάφραση στη γλώσσα που επιλέξατε.
Εδώ μπορείτε να βρείτε αυτόματη μετάφραση αυτού του περιεχομένου. Λάβετε υπόψη σας ότι η αυτόματη μετάφραση παρέχει μόνο το γενικό του νόημα. Ο ιδιοκτήτης της σελίδας αυτής δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για την ποιότητα αυτής της μετάφρασης, που έγινε από μηχανή.

Για ποια είδη εγκληματικής πράξης μπορώ να λάβω αποζημίωση;

Η Τσεχική Δημοκρατία παρέχει οικονομική βοήθεια στα θύματα εγκλημάτων που έχουν υποστεί βλάβη της υγείας τους, καθώς και στα επιζώντα μέλη της οικογένειας των θυμάτων που έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας του εγκλήματος. Επιπλέον, στα πρόσωπα που δικαιούνται οικονομική βοήθεια συγκαταλέγονται τα θύματα σεξουαλικών εγκλημάτων κατά της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και τα κακοποιημένα παιδιά.

Για ποια είδη βλάβης μπορώ να λάβω αποζημίωση;

Η οικονομική βοήθεια συμβάλλει στην αντιμετώπιση της επιδείνωσης της κοινωνικής κατάστασης εξαιτίας του εγκλήματος δεν υποκαθιστά την υποχρέωση του δράστη να αποζημιώσει το θύμα για τη ζημία που υπέστη.

Οι επιζώντες λαμβάνουν την οικονομική βοήθεια κατ’ αποκοπή τα θύματα που έχουν υποστεί βλάβη της υγείας τους μπορούν επίσης να ζητήσουν κατ’ αποκοπή βοήθεια (το ύψος της οποίας εξαρτάται από τη σοβαρότητα των επιπτώσεων που υπέστησαν) ή μπορούν να ζητήσουν την απόδοση των δαπανών περίθαλψης ή αποζημίωση για διαφυγόντα κέρδη. Τα θύματα σεξουαλικών εγκλημάτων κατά της ανθρώπινης αξιοπρέπειας ή τα κακοποιημένα παιδιά μπορούν να ζητήσουν την απόδοση της δαπάνης της ψυχοθεραπείας στην οποία υποβλήθηκαν για να μετριάσουν την ηθική βλάβη που υπέστησαν.

Μπορώ να λάβω αποζημίωση αν είμαι συγγενής ή πρόσωπο εξαρτώμενο από θύμα που έχασε τη ζωή του λόγω εγκληματικής πράξης; Ποιοι συγγενείς ή εξαρτώμενα πρόσωπα μπορούν να λάβουν αποζημίωση;

Ναι, τα επιζώντα μέλη της οικογένειας θυμάτων που πέθαναν εξαιτίας εγκλήματος έχουν δικαίωμα οικονομικής βοήθειας, εάν είναι γονείς, σύζυγοι, καταχωρημένοι σύντροφοι, τέκνα ή αδέλφια του θανόντος και ζούσαν σε κοινό νοικοκυριό με τον θανόντα κατά τον χρόνο του θανάτου ή εάν ο επιζών είναι πρόσωπο στο οποίο ο θανών παρείχε ή είχε υποχρέωση να παρέχει διατροφή.

Μπορώ να λάβω αποζημίωση αν είμαι συγγενής ή πρόσωπο εξαρτώμενο από θύμα που επέζησε; Ποιοι συγγενείς ή εξαρτώμενα πρόσωπα μπορούν να λάβουν αποζημίωση στην περίπτωση αυτή;

Στην περίπτωση αυτή δεν δικαιούστε οικονομική βοήθεια.

Μπορώ να λάβω αποζημίωση αν δεν είμαι υπήκοος χώρας της ΕΕ;

Μπορείτε, εάν είστε μόνιμος κάτοικος ή διαμένετε νόμιμα σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ και είστε θύμα εγκλήματος που διαπράχθηκε στην Τσεχική Δημοκρατία ή εάν διαμένετε νόμιμα στην Τσεχική Δημοκρατία για περισσότερες από 90 ημέρες και είστε θύμα εγκλήματος που διαπράχθηκε εδώ, εάν έχετε υποβάλει αίτηση παροχής διεθνούς προστασίας στην Τσεχική Δημοκρατία ή σας έχει χορηγηθεί άσυλο ή επικουρική προστασία ή, κατά περίπτωση, υπό τους όρους που προβλέπονται σε διεθνή συνθήκη.

Μπορώ να ζητήσω αποζημίωση από τη χώρα αυτή αν ζω εδώ ή κατάγομαι από εδώ (αυτή είναι η χώρα κατοικίας μου ή εθνικότητάς μου) έστω και αν η εγκληματική πράξη τελέστηκε σε άλλη χώρα της ΕΕ; Μπορώ να επιλέξω αυτή τη λύση αντί της διεκδίκησης αποζημίωσης στη χώρα στην οποία τελέστηκε η εγκληματική πράξη; Αν ναι, υπό ποιους όρους;

Εάν είστε πολίτης της Τσεχικής Δημοκρατίας, δικαιούστε οικονομική βοήθεια από την Τσεχική Δημοκρατία, ανεξάρτητα από τη χώρα στην οποία διαπράχθηκε το έγκλημα του οποίου υπήρξατε θύμα.

Πρέπει να έχω καταγγείλει προηγουμένως την εγκληματική πράξη στην αστυνομία για να μπορώ να ζητήσω αποζημίωση;

Ναι, αυτό απαιτείται.

Υποχρεούμαι να αναμένω το αποτέλεσμα της αστυνομικής έρευνας ή της ποινικής διαδικασίας προτού ζητήσω αποζημίωση;

Δεν είναι αναγκαίο να αναμείνετε το αποτέλεσμα της έρευνας οικονομική βοήθεια μπορεί να χορηγηθεί αν από τις έρευνες που διενεργούν οι αρχές επιβολής του νόμου διαπιστώνεται ότι δεν υπάρχει αμφιβολία ότι έχει διαπραχθεί έγκλημα και ότι πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις για τη χορήγηση οικονομικής βοήθειας.

Υποχρεούμαι να επιδιώξω πρώτα αποζημίωση από τον δράστη — αν έχει ταυτοποιηθεί;

Εάν δεν διεκδικήσετε αποζημίωση κατά του δράστη, η οικονομική βοήθεια μπορεί να μειωθεί ή ακόμη και να μην καταβληθεί.

Αν ο δράστης δεν έχει ταυτοποιηθεί ή καταδικαστεί, εξακολουθώ να δικαιούμαι να ζητήσω αποζημίωση; Αν ναι, τι είδους αποδεικτικά στοιχεία πρέπει να υποβάλω για τη θεμελίωση της αίτησής μου;

Σε αυτήν την περίπτωση, είναι αναγκαίο να διακρίνουμε αν ο δράστης είναι άγνωστος ή το πρόσωπο που διώκεται για το έγκλημα δεν έχει κριθεί ένοχο, παρόλο που είναι προφανές ότι έχει διαπραχθεί το έγκλημα (δηλαδή το έγκλημα διαπράχθηκε, αλλά θα μπορούσε να έχει διαπραχθεί από κάποιον άλλο). Στην περίπτωση αυτή δικαιούστε οικονομική βοήθεια. Ωστόσο, εάν ο δράστης αθωώθηκε επειδή η πράξη για την οποία διώχθηκε δεν αποτελεί καν έγκλημα, δεν δικαιούστε οικονομική βοήθεια. Η αξίωση αξιολογείται κατά κύριο λόγο με βάση τα στοιχεία που συλλέγονται από τις αρχές επιβολής του νόμου καθήκον σας είναι να αποδείξετε το μέγεθος της βλάβης που προκλήθηκε και, κατά περίπτωση, τυχόν ζημία που μπορεί να ληφθεί υπόψη (δαπάνες περίθαλψης και διαφυγόντα κέρδη).

Υπάρχει προθεσμία εντός της οποίας πρέπει να ζητήσω αποζημίωση;

Η αίτηση πρέπει να υποβληθεί εντός δύο ετών από τον χρόνο κατά τον οποίο πληροφορηθήκατε τη ζημία, αλλά το αργότερο εντός 5 ετών από την ημερομηνία τέλεσης του εγκλήματος. Με την παρέλευση μιας από αυτές τις προθεσμίες, το δικαίωμα στη βοήθεια αποσβέννυται.

Ποιες ζημίες και έξοδα καλύπτονται από την αποζημίωση;

α) Για το θύμα της εγκληματικής πράξης:

— υλική (μη ψυχική) ζημία:

 • ιατρικές δαπάνες λόγω σωματικής βλάβης (ιατρική περίθαλψη — νοσηλεία σε εξωτερικό ιατρείο ή νοσοκομείο, αποκατάσταση) – ΝΑΙ
 • πρόσθετες ανάγκες ή δαπάνες που οφείλονται σε σωματική βλάβη (π.χ. φροντίδα και βοήθεια, προσωρινή και μόνιμη περίθαλψη, παρατεταμένη φυσιοθεραπεία, προσαρμογή κατοικίας, ειδικά βοηθήματα κ.λπ.)
 • στην περίπτωση δαπανών που συνδέονται άμεσα με την αποκατάσταση της υγείας, τότε ναι (ειδικά βοηθήματα, ιατρική περίθαλψη ή φυσιοθεραπεία)
 • μόνιμη βλάβη (π.χ. αναπηρία ή άλλη μόνιμη υστέρηση)
  • διαφυγόντα εισοδήματα κατά τη διάρκεια της ιατρικής περίθαλψης και ύστερα από αυτήν (συμπεριλαμβανομένων των διαφυγόντων εισοδημάτων και της απώλειας ή της μείωσης της ικανότητας βιοπορισμού κ.λπ.) – ΝΑΙ
  • απώλεια ευκαιρίας – ΟΧΙ
  • δαπάνες που συνδέονται με νομικές διαδικασίες σχετικές με το συμβάν που προκάλεσε τη ζημία (όπως δικηγορικές αμοιβές, δικαστικά έξοδα) – ΟΧΙ
  • αποζημίωση για κλοπή ή βλάβη περιουσιακών στοιχείων – ΟΧΙ
  • άλλη – ΟΧΙ

– ψυχική (ηθική) ζημία:

 • πόνος και ταλαιπωρία του θύματος – ΟΧΙ

β) Για δικαιούχα πρόσωπα ή συγγενείς θύματος:

– υλική (μη ψυχική) ζημία:

 • έξοδα κηδείας – ΟΧΙ
 • ιατρικές δαπάνες (π.χ. θεραπεία μέλους της οικογένειας, νοσηλεία σε εξωτερικό ιατρείο ή νοσοκομείο, αποκατάσταση) – ΟΧΙ
 • απώλεια διατροφής ή ευκαιρίας – ΟΧΙ

– ψυχική ζημία:

 • πόνος και ταλαιπωρία των συγγενών ή άλλων δικαιούχων προσώπων / αποζημίωση σε επιζώντες στην περίπτωση θανάτου του θύματος – ΟΧΙ

Η αποζημίωση καταβάλλεται εφάπαξ ή σε μηνιαίες δόσεις;

Η οικονομική βοήθεια καταβάλλεται ως εφάπαξ ποσό.

Με ποιον τρόπο θα μπορούσε η δική μου συμπεριφορά σε σχέση με την εγκληματική πράξη, το ποινικό μου μητρώο ή η μη συνεργασία μου κατά τη διάρκεια της διαδικασίας για τη λήψη αποζημίωσης να επηρεάσει τις πιθανότητές μου να λάβω αποζημίωση και/ή το ποσό που θα μου καταβληθεί;

Το ποινικό σας ιστορικό δεν είναι αποφασιστικής σημασίας για το δικαίωμά σας σε οικονομική βοήθεια ωστόσο, εάν δεν συνεργαστείτε με τις αρχές επιβολής του νόμου για τη διαλεύκανση του εγκλήματος, δεν μπορεί να σας χορηγηθεί οικονομική βοήθεια. Επίσης, δεν θα σας χορηγηθεί βοήθεια εάν συμμετείχατε στο έγκλημα ως συνεργός.

Εάν δεν παράσχετε την αναγκαία συνεργασία στο πλαίσιο της διαδικασίας οικονομικής βοήθειας, η διαδικασία μπορεί να περατωθεί ή η αίτησή σας μπορεί να απορριφθεί.

Με ποιον τρόπο θα μπορούσε η οικονομική μου κατάσταση να επηρεάσει τις πιθανότητές μου να λάβω αποζημίωση και/ή το ποσό που θα μου καταβληθεί;

Μόνο αν είναι προφανές ότι η κοινωνική σας κατάσταση δεν έχει επιδεινωθεί εξαιτίας του εγκλήματος, μπορεί να μη σας χορηγηθεί οικονομική βοήθεια.

Υπάρχουν άλλα κριτήρια τα οποία θα μπορούσαν να επηρεάσουν τις πιθανότητές μου να λάβω αποζημίωση και/ή το ποσό που θα μου καταβληθεί;

Εάν έχετε συμβάλει στη βλάβη με οποιονδήποτε τρόπο, η οικονομική βοήθεια μπορεί να μειωθεί ή να μην χορηγηθεί καθόλου.

Πώς θα υπολογιστεί η αποζημίωση;

Τα θύματα που υπέστησαν ελαφρά σωματική βλάβη μπορούν να διεκδικήσουν κατ’ αποκοπή βοήθεια ποσού 10 000 CZK.

Τα θύματα που υπέστησαν βαριά σωματική βλάβη μπορούν να διεκδικήσουν κατ’ αποκοπή βοήθεια ποσού 50 000 CZK.

Αντί για την παροχή κατ’ αποκοπή βοήθειας, τα θύματα που υπέστησαν σωματική βλάβη μπορούν να ζητήσουν οικονομική βοήθεια μέχρι του ποσού των 200 000 CZK, που αντιστοιχεί στις αποδεδειγμένες δαπάνες περίθαλψης και/ή τα αποδεδειγμένα διαφυγόντα κέρδη.

Τα επιζώντα μέλη της οικογένειας του θύματος δικαιούνται οικονομική βοήθεια η οποία καταβάλλεται ως κατ’ αποκοπή ποσό 200 000 CZK, εκτός από τα αδέλφια, τα οποία δικαιούνται βοήθεια ύψους 175 000 CZK.

Υπάρχει ανώτατο και/ή κατώτατο ποσό που μπορεί να χορηγηθεί;

Ως θύμα εγκλήματος που έχει υποστεί βλάβη της υγείας του ή ως επιζών μέλος της οικογένειας θύματος, μπορείτε να λάβετε ποσό έως 200 000 CZK επιπλέον, σε περίπτωση θανάτου, η συνολική οικονομική βοήθεια που χορηγείται σε όλα τα επιζώντα μέλη της οικογένειας του θύματος δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 600 000 CZK και, εάν υπάρχουν περισσότεροι επιζώντες, η χορηγούμενη βοήθεια μειώνεται αναλογικά ώστε να μην υπερβεί το μέγιστο ποσό της οικονομικής βοήθειας.

Χρειάζεται να αναφέρω το ποσό στο έντυπο της αίτησής μου αποζημίωσης; Αν ναι, θα μου δοθούν οδηγίες σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού του ή σχετικά με άλλες πτυχές του ζητήματος;

Ναι.

Θα αφαιρεθεί από το ποσό της αποζημίωσης που θα καταβληθεί από την αρχή / το όργανο τυχόν αποζημίωση που θα λάβω για τη ζημία μου από άλλες πηγές (π.χ. από φορέα ασφάλισης του εργοδότη μου ή από φορέα ιδιωτικής ασφάλισής μου);

Μόνο στην περίπτωση ασφάλισης που καλύπτει την υποχρέωση του δράστη να αποζημιώσει το θύμα για την προκληθείσα βλάβη, η οποία, βάσει της τσεχικής νομοθεσίας, είναι πρακτικώς δυνατή στην περίπτωση τροχαίων και εργατικών ατυχημάτων.

Μπορώ να εισπράξω προκαταβολή έναντι της αποζημίωσής μου; Αν ναι, υπό ποιους όρους;

Δεν χορηγούνται προκαταβολές έναντι οικονομικής βοήθειας.

Μπορώ να λάβω συμπληρωματική ή πρόσθετη αποζημίωση (για παράδειγμα, σε περίπτωση μεταβολής των συνθηκών ή επιδείνωσης της υγείας μου κ.λπ.) μετά την κύρια απόφαση;

Ναι, μέχρι το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσό οικονομικής βοήθειας.

Ποια δικαιολογητικά έγγραφα πρέπει να επισυνάψω στην αίτησή μου;

 • πληρεξουσιότητα/αποδεικτικά στοιχεία περί της οικογενειακής σχέσης με το θύμα
 • πιστοποιητικό θανάτου του θύματος
 • αντίγραφο της έκθεσης της αστυνομίας
 • αντίγραφο της δικαστικής απόφασης
 • ιατρικά έγγραφα
 • τιμολόγια νοσοκομείου ή τιμολόγια για σχετικά έξοδα
 • τιμολόγια για δαπάνες περίθαλψης
 • έγγραφα παραλαβής

Πρέπει να καταβληθούν διοικητικά τέλη ή άλλα έξοδα κατά την παραλαβή και διεκπεραίωση της αίτησης;

Όχι.

Ποια αρχή αποφαίνεται επί των αιτήσεων αποζημίωσης (στις εθνικές υποθέσεις);

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης.

Πού πρέπει να αποστείλω την αίτησή μου (στις εθνικές υποθέσεις);

Στο Υπουργείο Δικαιοσύνης.

Χρειάζεται να είμαι παρών κατά τη διάρκεια της διαδικασίας και/ή κατά την εξέταση της αίτησής μου;

Όχι.

Πόσος χρόνος απαιτείται (κατά προσέγγιση) για να εκδοθεί απόφαση από την αρμόδια αρχή σχετικά με αίτηση αποζημίωσης;

Απόφαση επί της αίτησης θα πρέπει να εκδοθεί εντός 3 μηνών.

Αν δεν ικανοποιηθώ με την απόφαση της αρχής, πώς μπορώ να την προσβάλω;

Με την άσκηση διοικητικής προσφυγής στο δικαστήριο.

Πού μπορώ να βρω τα αναγκαία έντυπα και άλλες πληροφορίες για την υποβολή αίτησης αποζημίωσης;

Στον δικτυακό τόπο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, από ΜΚΟ που ασχολούνται με τα θύματα εγκλημάτων και από την Υπηρεσία Μετασωφρονιστικής Μέριμνας και Διαμεσολάβησης.

Υπάρχει ειδική τηλεφωνική γραμμή βοήθειας ή ιστοσελίδα στην οποία να μπορώ να απευθυνθώ;

Όχι.

Μπορώ να λάβω δωρεάν νομική συνδρομή (βοήθεια από δικηγόρο) κατά την κατάρτιση της αίτησης;

Ναι, αλλά με δικά σας έξοδα.

Υπάρχουν οργανισμοί στήριξης θυμάτων που μπορούν να με βοηθήσουν να ζητήσω αποζημίωση;

Ο μεγαλύτερος είναι ο Bílý kruh bezpečí (Λευκός Κύκλος Ασφάλειας) η Υπηρεσία Μετασωφρονιστικής Μέριμνας και Διαμεσολάβησης της Τσεχικής Δημοκρατίας βοηθά επίσης τα θύματα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 31/03/2021

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.