Στον τομέα της αστικής δικαιοσύνης, οι εκκρεμείς διαδικασίες και δίκες που ξεκίνησαν πριν από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου θα συνεχιστούν βάσει του δικαίου της ΕΕ. Βάσει αμοιβαίας συμφωνίας με το Ηνωμένο Βασίλειο, η πύλη e-Justice θα διατηρήσει τις σχετικές πληροφορίες που αφορούν το Ηνωμένο Βασίλειο μέχρι το τέλος του 2022.

Αν η αξίωσή μου πρόκειται να εξεταστεί σε αυτή τη χώρα

Αγγλία και Ουαλία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Αγγλία και Ουαλία

Για ποια είδη εγκληματικής πράξης μπορώ να λάβω αποζημίωση;

Μπορείτε να ζητήσετε αποζημίωση αν είστε ανυπαίτιο θύμα βίαιου εγκλήματος ή αν έχει πεθάνει οικείο σας πρόσωπο ως αποτέλεσμα βίαιου εγκλήματος. Στο παράρτημα B του Συστήματος αναφέρεται τι συνιστά βίαιο έγκλημα και τι όχι για τους σκοπούς του Συστήματος. Παρέχεται επίσης αποζημίωση σε πρόσωπα που υπέστησαν βλάβη κατά την ανάληψη εξαιρετικού και δικαιολογημένου κινδύνου με σκοπό την πρόληψη ή τον περιορισμό εγκληματικής πράξης, συμπεριλαμβανομένης της σύλληψης υπόπτου για τη διάπραξή της.

Για ποια είδη βλάβης μπορώ να λάβω αποζημίωση;

Μπορείτε να ζητήσετε αποζημίωση για:

 • ηθική ή σωματική βλάβη·
 • σεξουαλική ή σωματική κακοποίηση·
 • σε περίπτωση θανάτου.

Δεν γίνονται δεκτές όλες οι αιτήσεις αποζημίωσης. Θα πρέπει να είστε επιλέξιμος σύμφωνα με τους κανόνες του Συστήματος.

Μπορώ να λάβω αποζημίωση αν είμαι συγγενής ή πρόσωπο εξαρτώμενο από θύμα που έχασε τη ζωή του λόγω εγκληματικής πράξης; Ποιοι συγγενείς ή εξαρτώμενα πρόσωπα μπορούν να λάβουν αποζημίωση;

Αν είστε στενός συγγενής προσώπου που έχασε τη ζωή του εξαιτίας των τραυμάτων του, ενδέχεται να μπορείτε να ζητήσετε αποζημίωση. Για να είστε επιλέξιμος για τέτοια αποζημίωση πρέπει να είστε «επιλέξιμος συγγενής» σύμφωνα με όσα προβλέπει το Σύστημα.

Επιλέξιμος συγγενής είναι το πρόσωπο που κατά τον χρόνο θανάτου του συγγενή του ήταν:

 • σύζυγος ή καταχωρισμένος σύντροφος του θανόντος που κατοικούσε στο ίδιο σπίτι με τον θανόντα·
 • σύντροφος του θανόντα (εκτός από σύζυγος ή καταχωρισμένος σύντροφος) που κατοικούσε στο ίδιο σπίτι με αυτόν για διάστημα τουλάχιστον δύο ετών αμέσως πριν από την ημερομηνία του θανάτου του·
 • πρόσωπο που πληροί τις παραπάνω προϋποθέσεις αλλά δεν κατοικούσε με τον θανόντα λόγω προβλήματος υγείας ή αναπηρίας οποιουδήποτε εκ των δυο·
 • σύζυγος ή καταχωρισμένος σύντροφος ή πρώην σύζυγος ή καταχωρισμένος σύντροφος του θανόντα εξαρτώμενος από τον θανόντα·
 • γονέας του θανόντα· ή
 • τέκνο του θανόντα.

Μπορώ να λάβω αποζημίωση αν είμαι συγγενής ή πρόσωπο εξαρτώμενο από θύμα που επέζησε; Ποιοι συγγενείς ή εξαρτώμενα πρόσωπα μπορούν να λάβουν αποζημίωση στην περίπτωση αυτή;

Ενδεχομένως να μπορείτε να ζητήσετε αποζημίωση για ηθική βλάβη σε περίπτωση που υπήρξατε μάρτυρας ή ήσασταν παρών σε περιστατικό κατά το οποίο οικείο σας πρόσωπο υπέστη βλάβη ως αποτέλεσμα βίαιου εγκλήματος. Μπορεί επίσης να δικαιούστε αποζημίωση σε περίπτωση εμπλοκής σας σε περιστατικό κατά το οποίο υπέστη βλάβη οικείο σας πρόσωπο αμέσως μετά την επέλευσή του.

Αν διεκδικείτε αποζημίωση επειδή υπήρξατε μάρτυρας ή εμπλακήκατε σε περιστατικό κατά το οποίο υπέστη βλάβη οικείο σας πρόσωπο αμέσως μετά την επέλευσή του, θα πρέπει να έχετε υποστεί ηθική βλάβη ως αποτέλεσμα. Θα χρειαστείτε ιατρική γνωμάτευση από ψυχίατρο ή κλινικό ψυχολόγο με την οποία θα επιβεβαιώνεται η πλήρωση του εν λόγω όρου.

Οι συγγενείς που είναι πιθανό να είναι επιλέξιμοι απαριθμούνται ανωτέρω.

Μπορώ να λάβω αποζημίωση αν δεν είμαι υπήκοος χώρας της ΕΕ;

Δικαιούστε αποζημίωση στο πλαίσιο του Συστήματος αποζημίωσης μόνο αν πληροίτε κάποια από τις απαιτήσεις περί κατοικίας, ιθαγένειας ή τις λοιπές απαιτήσεις της παραγράφου 10. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να είχατε τη συνήθη διαμονή σας στο Ηνωμένο Βασίλειο κατά την ημερομηνία του συμβάντος ή να πληροίτε μια από τις προϋποθέσεις των παραγράφων 11 ή 13 του Συστήματος.

Είστε επίσης επιλέξιμος για αποζημίωση αν είστε υπήκοος κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή της σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με την αποζημίωση των θυμάτων των εγκλημάτων βίας. Για τα πιθανά θύματα εμπορίας ανθρώπων και τα πρόσωπα που έχουν υποβάλει αίτηση για τη χορήγηση ασύλου ισχύουν ειδικές διατάξεις. Τα κριτήρια απαριθμούνται στο σύνολό τους στην παράγραφο 10 του Συστήματος.

Μπορώ να ζητήσω αποζημίωση από τη χώρα αυτή αν ζω εδώ ή κατάγομαι από εδώ (αυτή είναι η χώρα κατοικίας μου ή εθνικότητάς μου) έστω και αν η εγκληματική πράξη τελέστηκε σε άλλη χώρα της ΕΕ; Μπορώ να επιλέξω αυτή τη λύση αντί της διεκδίκησης αποζημίωσης στη χώρα στην οποία τελέστηκε η εγκληματική πράξη; Αν ναι, υπό ποιους όρους;

Αποζημίωση καταβάλλεται σύμφωνα με το Σύστημα για περιστατικά που λαμβάνουν χώρα στη Μεγάλη Βρετανία (Σκωτία, Αγγλία και Ουαλία).

Εάν είστε κάτοικος του Ηνωμένου Βασιλείου (ΗΒ) και υποστήκατε βλάβη ως αποτέλεσμα βίαιου εγκλήματος σε άλλη χώρα που ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), μπορούμε να σας βοηθήσουμε να ζητήσετε αποζημίωση από τη χώρα αυτή. Επικοινωνήστε με την Ομάδα Υποστήριξης ΕΕ μέσω τηλεφώνου στο 0300 003 3061 ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση eucat@cica.gsi.gov.uk

Αν υποστήκατε βλάβη εκτός της ΕΕ, ενδέχεται να έχετε τη δυνατότητα να ζητήσετε αποζημίωση στο πλαίσιο παρόμοιου συστήματος που εφαρμόζεται στην οικεία χώρα. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το Υπουργείο Εξωτερικών και Κοινοπολιτείας. Περαιτέρω πληροφορίες διατίθενται στη διεύθυνση https://www.gov.uk

Πρέπει να έχω καταγγείλει προηγουμένως την εγκληματική πράξη στην αστυνομία για να μπορώ να ζητήσω αποζημίωση;

Ναι. Αν η εγκληματική πράξη για την οποία ζητάτε αποζημίωση δεν έχει καταγγελθεί στην αστυνομία, δεν μπορούμε να σας καταβάλουμε αποζημίωση. Η καταγγελία όλων των περιστατικών για τα οποία ζητείται αποζημίωση στην αστυνομία αποτελεί απαίτηση του Συστήματος.

Υποχρεούμαι να αναμένω το αποτέλεσμα της αστυνομικής έρευνας ή της ποινικής διαδικασίας προτού ζητήσω αποζημίωση;

Όχι. Δεν χρειάζεται να περιμένετε για το αποτέλεσμα οποιασδήποτε αστυνομικής έρευνας ή ποινικής δίκης πριν ζητήσετε αποζημίωση.

Υποχρεούμαι να επιδιώξω πρώτα αποζημίωση από τον δράστη — αν έχει ταυτοποιηθεί;

Το Σύστημα θα πρέπει να είναι η τελευταία επιλογή. Όπου υπάρχει η δυνατότητα να ζητήσετε αποζημίωση από αλλού θα πρέπει να το κάνετε. Αναμένουμε να λάβετε όλα τα εύλογα μέτρα για να λάβετε τυχόν παροχές κοινωνικής ασφάλισης, ασφαλιστική αποζημίωση, χρηματική αποζημίωση ή αποκατάσταση ζημίας που ενδέχεται να δικαιούστε ως αποτέλεσμα της βλάβης που υποστήκατε.

Αν ο δράστης δεν έχει ταυτοποιηθεί ή καταδικαστεί, εξακολουθώ να δικαιούμαι να ζητήσω αποζημίωση; Αν ναι, τι είδους αποδεικτικά στοιχεία πρέπει να υποβάλω για τη θεμελίωση της αίτησής μου;

Μπορεί να δικαιούστε αποζημίωση στο πλαίσιο του Συστήματος ακόμη και αν ο δράστης είναι άγνωστος ή δεν έχει καταδικαστεί. Αναμένουμε ότι θα έχετε συνεργαστεί πλήρως στο πλαίσιο τυχόν αστυνομικής έρευνας. Οι αποφάσεις στο πλαίσιο του Συστήματος λαμβάνονται βάσει πιθανοτήτων.

Υπάρχει προθεσμία εντός της οποίας πρέπει να ζητήσω αποζημίωση;

Πρέπει να ζητήσετε αποζημίωση το συντομότερο ευλόγως δυνατόν. Αν ήσασταν ενήλικας κατά τον χρόνο του συμβάντος, η προϋπόθεση αυτή δεν θα πληρούται κατά κανόνα μετά τη συμπλήρωση δύο ετών από τη στιγμή επέλευσης του συμβάντος. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί μόνο στις παρακάτω περιπτώσεις:

 • λόγω εξαιρετικών περιστάσεων, η αίτηση δεν μπορούσε να υποβληθεί νωρίτερα· και
 • τα αποδεικτικά στοιχεία που προσκομίζονται προς υποστήριξη της αίτησης είναι τέτοια που ο υπεύθυνος αποζημιώσεων μπορεί να λάβει απόφαση χωρίς εκτεταμένη περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης.

Ποιες ζημίες και έξοδα καλύπτονται από την αποζημίωση;

α) Για το θύμα της εγκληματικής πράξης:

— Υλική (μη ψυχική) ζημία:

 • ιατρικές δαπάνες λόγω σωματικής βλάβης (ιατρική περίθαλψη — νοσηλεία σε εξωτερικό ιατρείο ή νοσοκομείο, αποκατάσταση) — Όχι, οι άμεσες ιατρικές δαπάνες δεν καλύπτονται από το Σύστημα
 • πρόσθετες ανάγκες ή δαπάνες που οφείλονται σε σωματική βλάβη (π.χ. φροντίδα και βοήθεια, προσωρινή και μόνιμη περίθαλψη, παρατεταμένη φυσιοθεραπεία, προσαρμογή κατοικίας, ειδικά βοηθήματα κ.λπ.) — Μπορούν να γίνουν πληρωμές για την κάλυψη των δαπανών αυτών ανάλογα με την περίπτωση. Μπορείτε να μας ζητήσετε να λάβουμε υπόψη τις ειδικές αυτές δαπάνες μόνο εάν οι βλάβες που υποστήκατε είχαν ως αποτέλεσμα αδυναμία σας να εργαστείτε ή παρόμοια κατάσταση ανικανότητας για περισσότερες από 28 εβδομάδες
 • μόνιμη βλάβη (π.χ. αναπηρία ή άλλη μόνιμη υστέρηση) — Ναι
  • διαφυγόντα εισοδήματα κατά τη διάρκεια της ιατρικής περίθαλψης και ύστερα από αυτήν (συμπεριλαμβανομένων των διαφυγόντων εισοδημάτων και της απώλειας ή της μείωσης της ικανότητας βιοπορισμού κ.λπ.) — Μόνο αν υποστήκατε απώλεια ή περιορισμό της ικανότητάς σας για εργασία ως άμεσο αποτέλεσμα βλάβης από εγκληματική πράξη για περισσότερες από 28 εβδομάδες
  • απώλεια ευκαιρίας — Ναι, αν πληρούνται οι κανόνες επιλεξιμότητας
  • δαπάνες που συνδέονται με νομικές διαδικασίες σχετικές με το συμβάν που προκάλεσε τη ζημία (όπως δικηγορικές αμοιβές, δικαστικά έξοδα) — Όχι
  • αποζημίωση για κλοπή ή βλάβη περιουσιακών στοιχείων — Όχι
  • άλλη — Βλ. το Σύστημα για τους κανόνες επιλεξιμότητας

— Ψυχική (ηθική) ζημία:

 • πόνος και ταλαιπωρία του θύματος — Ναι, αν πληρούνται οι κανόνες επιλεξιμότητας

β) Για δικαιούχα πρόσωπα ή συγγενείς θύματος:

— Υλική (μη ψυχική) ζημία:

 • έξοδα κηδείας — Ναι
 • ιατρικές δαπάνες (π.χ. θεραπεία μέλους της οικογένειας, νοσηλεία σε εξωτερικό ιατρείο ή νοσοκομείο, αποκατάσταση) — Όχι
 • απώλεια διατροφής ή ευκαιρίας — Ναι, σε περίπτωση θανάτου του θύματος και αν πληρούνται οι κανόνες επιλεξιμότητας

— Ψυχική ζημία:

 • πόνος και ταλαιπωρία των συγγενών ή άλλων δικαιούχων προσώπων / αποζημίωση σε επιζώντες στην περίπτωση θανάτου του θύματος—- Ενδεχομένως να μπορείτε να ζητήσετε αποζημίωση για ηθική βλάβη σε περίπτωση που υπήρξατε μάρτυρας ή ήσασταν παρών σε περιστατικό κατά το οποίο οικείο σας πρόσωπο υπέστη βλάβη ως αποτέλεσμα βίαιου εγκλήματος. Μπορεί επίσης να δικαιούστε αποζημίωση σε περίπτωση εμπλοκής σας σε περιστατικό κατά το οποίο υπέστη βλάβη οικείο σας πρόσωπο αμέσως μετά την επέλευσή του. Αν διεκδικείτε αποζημίωση επειδή υπήρξατε μάρτυρας ή εμπλακήκατε σε περιστατικό κατά το οποίο υπέστη βλάβη οικείο σας πρόσωπο αμέσως μετά την επέλευσή του, θα πρέπει να έχετε υποστεί ηθική βλάβη ως αποτέλεσμα. Θα χρειαστείτε ιατρική γνωμάτευση από ψυχίατρο ή κλινικό ψυχολόγο με την οποία θα επιβεβαιώνεται η πλήρωση του εν λόγω όρου.

Η αποζημίωση καταβάλλεται εφάπαξ ή σε μηνιαίες δόσεις;

Όποτε είναι δυνατόν, διευθετούμε τις αιτήσεις αποζημίωσης με την καταβολή ενιαίου εφάπαξ ποσού.

Με ποιον τρόπο θα μπορούσε η δική μου συμπεριφορά σε σχέση με την εγκληματική πράξη, το ποινικό μου μητρώο ή η μη συνεργασία μου κατά τη διάρκεια της διαδικασίας για τη λήψη αποζημίωσης να επηρεάσει τις πιθανότητές μου να λάβω αποζημίωση και/ή το ποσό που θα μου καταβληθεί;

Η αίτησή σας μπορεί να επηρεαστεί σε περίπτωση που:

 • δεν συνεργαστείτε πλήρως με την αστυνομία και το σύστημα ποινικής δικαιοσύνης·
 • εκκρεμεί σε βάρος σας καταδίκη σε ποινή στερητική της ελευθερίας ή κοινωφελή εργασία·
 • η συμπεριφορά σας συνέβαλε στην επέλευση του περιστατικού·
 • λόγω του ήθους σας, όπως προκύπτει από ποινικές καταδίκες ή άλλα στοιχεία, θεωρείται ότι δεν ενδείκνυται η καταβολή αποζημίωσης· ή δεν συνεργαστείτε πλήρως με την Αρχή Αποζημίωσης Θυμάτων Εγκληματικών Πράξεων.

Με ποιον τρόπο θα μπορούσε η οικονομική μου κατάσταση να επηρεάσει τις πιθανότητές μου να λάβω αποζημίωση και/ή το ποσό που θα μου καταβληθεί;

Στο πλαίσιο του Συστήματος δεν τίθενται εισοδηματικά κριτήρια.

Υπάρχουν άλλα κριτήρια τα οποία θα μπορούσαν να επηρεάσουν τις πιθανότητές μου να λάβω αποζημίωση και/ή το ποσό που θα μου καταβληθεί;

Δεν μπορούμε να προβούμε στην καταβολή αποζημίωσης στις παρακάτω περιπτώσεις:

 • υποστήκατε τη βλάβη πριν από την 1η Αυγούστου 1964·
 • η βλάβη επήλθε εκτός του εδάφους της Μεγάλης Βρετανίας·
 • έχετε ήδη υποβάλει αίτηση στην Αρχή Αποζημίωσης Θυμάτων Εγκληματικών Πράξεων για την ίδια βλάβη ως αποτέλεσμα του ίδιου περιστατικού·
 • ο δράστης θα μπορούσε να επωφεληθεί από την καταβολή αποζημίωσης·
 • η βλάβη επήλθε πριν από την 1η Οκτωβρίου 1979 και ζούσατε μαζί με τον δράστη ως μέλη της ίδιας οικογένειας.

Αποζημίωση δεν καταβάλλεται ή καταβάλλεται μειωμένη και σε περίπτωση που έχετε λάβει αποζημίωση για την ίδια βλάβη από άλλες πηγές, συμπεριλαμβανομένης της αποζημίωσης που τυχόν σας επιδικάστηκε από πολιτικό δικαστήριο.

Πώς θα υπολογιστεί η αποζημίωση;

Οι κανόνες του Συστήματος και το ύψος των χορηγούμενων αποζημιώσεων καθορίζονται από το Κοινοβούλιο και υπολογίζονται με βάση τιμολόγιο βλαβών. Το ύψος της αποζημίωσης ποικίλει ώστε να αποτυπώνει τη σοβαρότητα της βλάβης.

Υπάρχει ανώτατο και/ή κατώτατο ποσό που μπορεί να χορηγηθεί;

Η ελάχιστη αποζημίωση που καταβάλλουμε ανέρχεται σε 1.000 λίρες στερλίνες και η μέγιστη σε 500.000 λίρες στερλίνες.

Χρειάζεται να αναφέρω το ποσό στο έντυπο της αίτησής μου αποζημίωσης; Αν ναι, θα μου δοθούν οδηγίες σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού του ή σχετικά με άλλες πτυχές του ζητήματος;

Η τυχόν καταβλητέα αποζημίωση υπολογίζεται από εμάς.

Θα αφαιρεθεί από το ποσό της αποζημίωσης που θα καταβληθεί από την αρχή / το όργανο τυχόν αποζημίωση που θα λάβω για τη ζημία μου από άλλες πηγές (π.χ. από φορέα ασφάλισης του εργοδότη μου ή από φορέα ιδιωτικής ασφάλισής μου);

Θα μειώσουμε την αποζημίωση εάν λάβατε ή δικαιούστε αποζημίωση για την ίδια βλάβη ως αποτέλεσμα:

 • οποιασδήποτε άλλης χορήγησης αποζημίωσης λόγω βλάβης που οφείλεται σε αξιόποινη πράξη ή παρόμοιας πληρωμής·
 • της επιδίκασης αποζημίωσης από πολιτικό δικαστήριο·
 • του διακανονισμού αξίωσης για αποζημίωση· ή
 • οποιαδήποτε απόφασης ή προσφοράς αποζημίωσης που έγινε στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας.

Σε περίπτωση κάλυψης ειδικών δαπανών, θα μειώσουμε το σχετικό ποσό που θα σας καταβληθεί ώστε να ληφθούν υπόψη οι παροχές κοινωνικής ασφάλισης για την ίδια βλάβη και η τυχόν καταβληθείσα ασφαλιστική αποζημίωση, ανεξάρτητα από το ποιος κατέβαλε το ασφάλιστρο εάν η διεκδικούμενη από εσάς αποζημίωση αφορά π.χ. προσαρμογές στο σπίτι σας ή δαπάνες προσωπικής φροντίδας.

Μπορώ να εισπράξω προκαταβολή έναντι της αποζημίωσής μου; Αν ναι, υπό ποιους όρους;

Αν έχουμε αποφασίσει ότι είστε επιλέξιμος για αποζημίωση, αλλά δεν μπορούμε ακόμη να λάβουμε την οριστική απόφαση, μπορεί να εξετάσουμε το ενδεχόμενο πραγματοποίησης προσωρινής πληρωμής. Αν δεν μπορούμε να λάβουμε οριστική απόφαση, αυτό πιθανώς οφείλεται στο ότι αναμένουμε να διευκρινιστούν οι μακροχρόνιες επιπτώσεις της βλάβης σας.

Μπορώ να λάβω συμπληρωματική ή πρόσθετη αποζημίωση (για παράδειγμα, σε περίπτωση μεταβολής των συνθηκών ή επιδείνωσης της υγείας μου κ.λπ.) μετά την κύρια απόφαση;

Μπορεί να δεχτούμε να επανεξετάσουμε υπόθεση μετά την πραγματοποίηση της τελικής πληρωμής αν:

 • το πρόσωπο που έλαβε αποζημίωση πεθάνει στη συνέχεια ως αποτέλεσμα της βλάβης από εγκληματική πράξη για την οποία δόθηκε η αποζημίωση· ή
 • η ιατρική κατάσταση του αιτούντος μεταβληθεί τόσο σημαντικά ώστε η διατήρηση της ισχύος της αρχικής απόφασης να είχε ως αποτέλεσμα να αδικηθεί ο αιτών.

Συνήθως δεν επανεξετάζουμε μια υπόθεση εκτός αν δεν έχουν παρέλθει ακόμη δύο έτη από την έκδοση της οριστικής απόφασης. Εάν μας ζητήσετε να εξετάσουμε εκ νέου μια υπόθεση περισσότερο από δύο χρόνια μετά την έκδοση της απόφασής μας, θα προχωρήσουμε στην επανεξέταση μόνο εφόσον μπορείτε να μας προσκομίσετε αρκετά στοιχεία ώστε να είναι δυνατή η λήψη απόφασης χωρίς να χρειαστεί εκτεταμένη περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης.

Ποια δικαιολογητικά έγγραφα πρέπει να επισυνάψω στην αίτησή μου;

Οι πληροφορίες που χρειαζόμαστε από εσάς εξαρτώνται από το είδος της αίτησης που θα υποβάλετε. Θα ενημερωθείτε κατά τη διαδικασία υποβολής της αίτησης σχετικά με τις πληροφορίες που απαιτούνται. Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας γραπτώς σε περίπτωση που χρειαστούμε περαιτέρω πληροφορίες.

Πρέπει να καταβληθούν διοικητικά τέλη ή άλλα έξοδα κατά την παραλαβή και διεκπεραίωση της αίτησης;

Η αίτηση αποζημίωσης υποβάλλεται δωρεάν. Εφόσον συντρέχει περίπτωση, θα σας ζητήσουμε να προσκομίσετε ιατρική γνωμάτευση. Εάν για τη λήψη της ιατρικής γνωμάτευσης απαιτείται η καταβολή ορισμένου ποσού, ενδεχομένως να επιβαρυνθείτε εσείς με αυτό. Το κόστος για τη λήψη ιατρικής γνωμάτευσης μπορεί να ποικίλει, ωστόσο δεν αναμένεται να καταβάλετε περισσότερες από 50 λίρες στερλίνες συνολικά.

Ποια αρχή αποφαίνεται επί των αιτήσεων αποζημίωσης (στις εθνικές υποθέσεις);

Η Αρχή Αποζημίωσης Θυμάτων Εγκληματικών Πράξεων (Criminal Injuries Compensation Authority).

Πού πρέπει να αποστείλω την αίτησή μου (στις εθνικές υποθέσεις);

Criminal Injuries Compensation Authority (CICA)
Alexander Bain House
Atlantic Quay
15 York Street
Glasgow
G2 8JQ

Τηλ.: ΗΒ: +44 (0)300 003 3601· (από εκτός ΗΒ): +44(0)203 684 2517

Ιστότοπος: https://www.gov.uk/

Χρειάζεται να είμαι παρών κατά τη διάρκεια της διαδικασίας και/ή κατά την εξέταση της αίτησής μου;

Όχι, θα επικοινωνήσουμε εμείς μαζί σας.

Πόσος χρόνος απαιτείται (κατά προσέγγιση) για να εκδοθεί απόφαση από την αρμόδια αρχή σχετικά με αίτηση αποζημίωσης;

Ο χρόνος που απαιτείται για την αξιολόγηση της αίτησής σας εξαρτάται από το πόσο σύνθετη είναι η υπόθεση. Π.χ. οι αιτήσεις που αφορούν διαφυγόν εισόδημα απαιτούν περισσότερο χρόνο από αυτές που αφορούν την καταβολή ποσού με βάση το τιμολόγιο βλαβών. Η Αρχή Αποζημίωσης Θυμάτων Εγκληματικών Πράξεων δεν κλείνει την υπόθεσή σας έως ότου επιβεβαιώσετε ότι έχετε ανακάμψει, στο μέτρο του δυνατού, από τη βλάβη που υποστήκατε. Στόχος μας είναι η διευθέτηση των απλών υποθέσεων εντός 12 μηνών από τη λήψη της αίτησης.

Αν δεν ικανοποιηθώ με την απόφαση της αρχής, πώς μπορώ να την προσβάλω;

Εάν διαφωνείτε με την αρχική απόφαση και θέλετε να την επανεξετάσουμε, θα πρέπει να μας στείλετε γραπτή αίτηση επανεξέτασης εντός 56 ημερών από την ημερομηνία της αρχικής απόφασης. Θα πρέπει να επισυνάψετε τυχόν επιπλέον αποδεικτικά στοιχεία προς υποστήριξη της αίτησής σας που θα θέλατε να λάβουμε υπόψη.

Μετά τη λήψη της αίτησης επανεξέτασης, μαζί με τα έγγραφα τεκμηρίωσης, η υπόθεση εξετάζεται από διαφορετικό υπεύθυνο αποζημιώσεων από αυτόν που έλαβε την αρχική απόφαση. Η απόφαση που εκδίδεται στο πλαίσιο της επανεξέτασης μπορεί να είναι περισσότερο ή λιγότερο ευνοϊκή από την αρχική απόφαση ή μπορεί να την αφήνει αμετάβλητη.

Αν διαφωνείτε με απόφαση που εκδόθηκε στο πλαίσιο επανεξέτασης, μπορείτε να απευθυνθείτε στο αρμόδιο συναφώς πρωτοβάθμιο δικαστήριο, το First-tier Tribunal (Criminal Injuries Compensation), σύμφωνα με τους δικονομικούς κανόνες του εν λόγω δικαστηρίου (Tribunal Procedure Rules). Οι κανόνες αυτοί είναι διαθέσιμοι στον ιστότοπο του First-tier Tribunal.

Πού μπορώ να βρω τα αναγκαία έντυπα και άλλες πληροφορίες για την υποβολή αίτησης αποζημίωσης;

Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση αποζημίωσης μέσω του ιστότοπού μας, στον οποίο είναι επίσης αναρτημένες χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με το Σύστημα.

Υπάρχει ειδική τηλεφωνική γραμμή βοήθειας ή ιστοσελίδα στην οποία να μπορώ να απευθυνθώ;

Ο σύνδεσμος για τον ιστότοπό μας παρατίθεται παραπάνω και οι σύμβουλοι του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πελατών είναι διαθέσιμοι στο +44(0)300 003 3601. Οι σύμβουλοι του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πελατών πραγματοποιούν συζητήσεις μόνο στα αγγλικά.

Μπορώ να λάβω δωρεάν νομική συνδρομή (βοήθεια από δικηγόρο) κατά την κατάρτιση της αίτησης;

Δεν χρειάζεστε αμειβόμενο εκπρόσωπο, όπως π.χ. δικηγόρο ή εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων, για να ζητήσετε αποζημίωση. Αν επιλέξετε να απευθυνθείτε σε αμειβόμενο εκπρόσωπο δεν μπορούμε να καλύψουμε τα σχετικά έξοδα, τα οποία θα βαρύνουν εσάς τον ίδιο.

Υπάρχουν οργανισμοί στήριξης θυμάτων που μπορούν να με βοηθήσουν να ζητήσω αποζημίωση;

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Υπηρεσία Πληροφόρησης Θυμάτων για βοήθεια όσον αφορά την αίτησή σας.

Τελευταία επικαιροποίηση: 01/10/2019

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.