Αν η αξίωσή μου πρόκειται να εξεταστεί σε αυτή τη χώρα

Γαλλία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Γαλλία

Για ποια είδη εγκληματικής πράξης μπορώ να λάβω αποζημίωση;

Ο αιτών πρέπει να αποδείξει ότι η ζημία που υπέστη είναι αποτέλεσμα πράξης που μπορεί να συνιστά αδίκημα κατά της περιουσίας ή του προσώπου, ανεξάρτητα από το αν τελέστηκε με δόλο ή όχι. Ως εκ τούτου, αποζημίωση μπορεί να ληφθεί για πράξεις που έχουν τελεσθεί με δόλο ή με βαριά ή ελαφρά αμέλεια, ανεξάρτητα από το αν ο δράστης είναι γνωστός ή όχι.

Σε περίπτωση εγκλήματος κατά της περιουσίας, η πράξη πρέπει να συνιστά κλοπή, απάτη, υπεξαίρεση, εκβιασμό ή καταστροφή, φθορά ή βλάβη περιουσιακού στοιχείου.

Εξάλλου, όσον αφορά τις ζημίες που οφείλονται σε τρομοκρατική πράξη, τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε στο γαλλικό έδαφος, κυνηγετικό ατύχημα, έκθεση σε αμίαντο ή καταστροφή οχήματος λόγω πυρκαγιάς, υπάρχουν ειδικοί μηχανισμοί αποζημίωσης.

Για ποια είδη βλάβης μπορώ να λάβω αποζημίωση;

Δικαιούστε πλήρη αποζημίωση για τις ζημίες που απορρέουν από σοβαρή εγκληματική πράξη κατά του προσώπου. Συγκεκριμένα, εάν:

 • έχετε πέσει θύμα πράξης που προκάλεσε μόνιμη αναπηρία ή ολική ανικανότητα προς εργασία διάρκειας τουλάχιστον ενός μήνα, βιασμού, σεξουαλικής επίθεσης, σεξουαλικού αδικήματος σε βάρος ανηλίκου, εμπορίας ανθρώπων, υποδούλωσης, καταναγκαστικής εργασίας
 • ή αν τέτοια πράξη προκάλεσε τον θάνατο οικείου σας.

Υπό ορισμένες προϋποθέσεις, δικαιούστε αποζημίωση έως ένα ανώτατο όριο για τις ζημιές που απορρέουν από λιγότερο σοβαρή εγκληματική πράξη κατά του προσώπου ή από εγκληματική πράξη κατά της περιουσίας:

 • σωματική βλάβη η οποία προκάλεσε συνολική ανικανότητα προς εργασία διάρκειας μικρότερης του ενός μήνα
 • ή υλική ζημία οφειλόμενη σε πράξη που συνιστά κλοπή, απάτη, υπεξαίρεση, εκβιασμό ή καταστροφή, φθορά ή βλάβη περιουσιακού στοιχείου.

Μπορώ να λάβω αποζημίωση αν είμαι συγγενής ή πρόσωπο εξαρτώμενο από θύμα που έχασε τη ζωή του λόγω εγκληματικής πράξης; Ποιοι συγγενείς ή εξαρτώμενα πρόσωπα μπορούν να λάβουν αποζημίωση;

Ναι, μπορείτε να λάβετε αποζημίωση εάν είστε οικείος θύματος και έχετε υποστεί προσωπική βλάβη ως αποτέλεσμα της εν λόγω εγκληματικής πράξης.

Αποζημίωση μπορεί να χορηγηθεί σε ανιόντες (γονείς, παππούδες), κατιόντες (παιδιά, εγγόνια), στον/στην σύζυγο, σε συγγενείς σε πλάγια γραμμή (αδελφούς, αδελφές) ή σε οποιονδήποτε μπορεί να αποδείξει ότι είχε προσωπική σχέση με το θύμα.

Μπορώ να λάβω αποζημίωση αν είμαι συγγενής ή πρόσωπο εξαρτώμενο από θύμα που επέζησε; Ποιοι συγγενείς ή εξαρτώμενα πρόσωπα μπορούν να λάβουν αποζημίωση στην περίπτωση αυτή;

Ναι, μπορείτε να λάβετε αποζημίωση εάν είστε οικείος θύματος και έχετε υποστεί προσωπική βλάβη ως αποτέλεσμα της εν λόγω εγκληματικής πράξης.

Αποζημίωση μπορεί να χορηγηθεί σε ανιόντες (γονείς, παππούδες), κατιόντες (παιδιά, εγγόνια), στον/στην σύζυγο, σε συγγενείς σε πλάγια γραμμή (αδελφούς, αδελφές) ή σε οποιονδήποτε μπορεί να αποδείξει ότι είχε προσωπική σχέση με το θύμα.

Μπορώ να λάβω αποζημίωση αν δεν είμαι υπήκοος χώρας της ΕΕ;

Ναι, μπορείτε να λάβετε αποζημίωση αν δεν είστε υπήκοος χώρας της ΕΕ, υπό την προϋπόθεση ότι η πράξη έλαβε χώρα στη γαλλική επικράτεια.

Μπορώ να ζητήσω αποζημίωση από τη χώρα αυτή αν ζω εδώ ή κατάγομαι από εδώ (αυτή είναι η χώρα κατοικίας μου ή εθνικότητάς μου) έστω και αν η εγκληματική πράξη τελέστηκε σε άλλη χώρα της ΕΕ; Μπορώ να επιλέξω αυτή τη λύση αντί της διεκδίκησης αποζημίωσης στη χώρα στην οποία τελέστηκε η εγκληματική πράξη; Αν ναι, υπό ποιους όρους;

Ναι, μπορείτε να λάβετε αποζημίωση υπό τους συνήθεις όρους εάν κατάγεστε από τη Γαλλία αλλά η εγκληματική πράξη τελέστηκε στο εξωτερικό.

Αντιθέτως, δεν μπορείτε να λάβετε αποζημίωση από γαλλικό οργανισμό αποζημίωσης εάν είστε αλλοδαπός και η πράξη έλαβε χώρα στο εξωτερικό.

Πρέπει να έχω καταγγείλει προηγουμένως την εγκληματική πράξη στην αστυνομία για να μπορώ να ζητήσω αποζημίωση;

Όχι, δεν είναι υποχρεωτικό να έχετε υποβάλει προηγουμένως καταγγελία στην αστυνομία για να ζητήσετε αποζημίωση.

Ωστόσο, η αίτηση πρέπει να περιέχει τις πληροφορίες που απαιτούνται για την επεξεργασία της. Πρέπει να συνοδεύεται από δικαιολογητικά που αναφέρουν ιδίως την ημερομηνία, τον τόπο και τις περιστάσεις της εγκληματικής πράξης (το αποδεικτικό υποβολής της καταγγελίας, κάθε τυχόν έγγραφο της ποινικής διαδικασίας κ.λπ.).

Υποχρεούμαι να αναμείνω το αποτέλεσμα της αστυνομικής έρευνας ή της ποινικής διαδικασίας προτού ζητήσω αποζημίωση;

Όχι, δεν χρειάζεται να αναμείνετε το αποτέλεσμα της αστυνομικής έρευνας ή της δικαστικής διαδικασίας για να υποβάλετε την αξίωσή σας.

Υποχρεούμαι να επιδιώξω πρώτα αποζημίωση από τον δράστη — αν έχει ταυτοποιηθεί;

Σε περίπτωση σοβαρής εγκληματικής πράξης κατά του προσώπου (βλ. σημείο 1.2), δεν χρειάζεται να ζητήσετε αποζημίωση πρώτα από τον δράστη που τυχόν έχει ταυτοποιηθεί.

Σε περίπτωση λιγότερο σοβαρής εγκληματικής πράξης κατά του προσώπου ή εγκληματικής πράξης κατά της περιουσίας (βλ. σημείο 1.2), πρέπει να αποδειχθεί ότι ο δράστης που έχει ταυτοποιηθεί είναι αφερέγγυος ή δεν μπορεί να αποκαταστήσει το σύνολο της ζημίας. Θα πρέπει να αποδείξετε πληρέστερα ότι δεν είστε σε θέση να λάβετε πραγματική και επαρκή αποζημίωση για τη ζημία που υποστήκατε από ασφαλιστική επιχείρηση ή άλλον υπόχρεο να σας αποζημιώσει.

Αν ο δράστης δεν έχει ταυτοποιηθεί ή καταδικαστεί, εξακολουθώ να δικαιούμαι να ζητήσω αποζημίωση; Αν ναι, τι είδους αποδεικτικά στοιχεία πρέπει να υποβάλω για τη θεμελίωση της αίτησής μου;

Εφόσον υπάρχει εγκληματική πράξη, μπορείτε να αποζημιωθείτε ακόμα και αν ο δράστης είναι άγνωστος ή δεν έχει καταδικαστεί.

Ωστόσο, η αίτηση πρέπει να περιέχει τις πληροφορίες που απαιτούνται για την επεξεργασία της. Πρέπει να συνοδεύεται από δικαιολογητικά που αναφέρουν ιδίως την ημερομηνία, τον τόπο και τις περιστάσεις της εγκληματικής πράξης (το αποδεικτικό υποβολής της καταγγελίας, κάθε τυχόν έγγραφο της ποινικής διαδικασίας κ.λπ.).

Υπάρχει προθεσμία εντός της οποίας πρέπει να ζητήσω αποζημίωση;

Έχετε προθεσμία 3 ετών από την ημερομηνία της εγκληματικής πράξης. Η προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά ένα έτος από την ημερομηνία της τελευταίας ποινικής απόφασης.

Εάν ο δράστης καταδικαστεί σε αποζημίωση, η προθεσμία ξεκινά από την ειδοποίηση που κοινοποιείται στο θύμα από το ποινικό δικαστήριο. Εάν ο δράστης καταδικαστεί σε αποζημίωση, η προθεσμία ξεκινά από την ειδοποίηση που κοινοποιείται από το δικαστήριο.

Σε περίπτωση απώλειας της προθεσμίας, το θύμα ή οι έλκοντες δικαιώματα από αυτό μπορούν να ζητήσουν επαναφορά της προθεσμίας για βάσιμο λόγο.

Ποιες ζημίες και έξοδα καλύπτονται από την αποζημίωση;

Για παράδειγμα, η αποζημίωση θα καλύψει:

α) Για το θύμα της εγκληματικής πράξης:

— Υλική (μη ψυχική) ζημία:

 • ιατρικές δαπάνες λόγω σωματικής βλάβης (ιατρική περίθαλψη — νοσηλεία σε εξωτερικό ιατρείο ή νοσοκομείο, αποκατάσταση)
  Το άμεσο θύμα της σωματικής βλάβης μπορεί να αποζημιωθεί για όλα τα νοσοκομειακά, ιατρικά, παραϊατρικά και φαρμακευτικά έξοδά του (νοσηλευτές, κινησιοθεραπεία, ορθοπτική, λογοθεραπεία κ.λπ.), αν και το μεγαλύτερο μέρος των εξόδων αυτών αναλαμβάνεται συνήθως από τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης.
  Τα μελλοντικά ιατρικά έξοδα που μπορούν ιατρικά να προβλεφθούν και τα οποία θα είναι απαραίτητα λόγω της κατάστασης της υγείας του θύματος μετά τη σταθεροποίησή της μπορούν επίσης να ληφθούν υπόψη
 • πρόσθετες ανάγκες ή δαπάνες που οφείλονται σε σωματική βλάβη (π.χ. φροντίδα και βοήθεια, προσωρινή και μόνιμη περίθαλψη, παρατεταμένη φυσιοθεραπεία, προσαρμογή κατοικίας, ειδικά βοηθήματα κ.λπ.)
  Τα έξοδα προσαρμογής της κατοικίας και του οχήματος και τα έξοδα που σχετίζονται με την παροχή μόνιμης βοήθειας από τρίτο άτομο μπορούν να καλυφθούν από την αποζημίωση.
  Μπορούν επίσης να ληφθούν υπόψη διάφορα έξοδα που σχετίζονται με τις συνέπειες της σωματικής βλάβης: έξοδα φύλαξης παιδιών, οικιακών εργασιών, μεταφορών...
 • μόνιμη βλάβη (π.χ. αναπηρία ή άλλη μόνιμη υστέρηση)
  Η αποζημίωση για μόνιμη λειτουργική ανικανότητα καλύπτει τις συνέπειες της βλάβης που εξακολουθούν να υφίστανται μετά τη σταθεροποίηση της υγείας του θύματος: διαταραχές φυσιολογικών λειτουργιών, μόνιμος πόνος, υποβάθμιση ποιότητας ζωής, απώλεια αυτονομίας… Όταν διαπιστώνεται μόνιμη λειτουργική ανικανότητα, μπορεί να προσδιοριστεί με ποσοστό λειτουργικής ανικανότητας
  • διαφυγόντα εισοδήματα κατά τη διάρκεια της ιατρικής περίθαλψης και ύστερα από αυτήν (συμπεριλαμβανομένων των διαφυγόντων εισοδημάτων και της απώλειας ή της μείωσης της ικανότητας βιοπορισμού κ.λπ.)
   Παρέχεται αποζημίωση για διαπιστωμένη απώλεια επαγγελματικών εσόδων, απώλεια μελλοντικών επαγγελματικών εσόδων και επιπτώσεις στην επαγγελματική σταδιοδρομία: μείωση επαγγελματικών προοπτικών στην αγορά εργασίας, απώλεια επαγγελματικής ευκαιρίας, αύξηση της δυσκολίας εκτέλεσης εργασίας, υποχρέωση αλλαγής επαγγέλματος … Μπορεί επίσης να αξιολογηθεί τυχόν αρνητικός αντίκτυπος σε σχολική ή πανεπιστημιακή εκπαίδευση ή σε κατάρτιση.
  • απώλεια ευκαιρίας
  • δαπάνες που συνδέονται με νομικές διαδικασίες σχετικές με το συμβάν που προκάλεσε τη ζημία (όπως δικηγορικές αμοιβές, δικαστικά έξοδα)
  • αποζημίωση για κλοπή ή βλάβη περιουσιακών στοιχείων
  • άλλη

Η απώλεια επαγγελματικής ευκαιρίας μπορεί να αποκατασταθεί στο πλαίσιο των επιπτώσεων στην επαγγελματική σταδιοδρομία (βλ. προηγούμενο σημείο).

Τα δικαστικά έξοδα που συνδέονται με την εγκληματική πράξη δεν καλύπτονται από την αποζημίωση καθαυτή. Ωστόσο, σε πρόσωπα με περιορισμένους πόρους μπορεί να χορηγηθεί δωρεάν νομική συνδρομή, ώστε να καλυφθούν πλήρως ή μερικώς από το κράτος οι δικηγορικές αμοιβές και τα δικαστικά έξοδα που προέκυψαν κατά τη διάρκεια της δίκης. Δωρεάν νομική συνδρομή χορηγείται χωρίς εισοδηματικές προϋποθέσεις για τα σοβαρότερα εγκλήματα (βλ. τον κατάλογο του άρθρου 9-2 του νόμου αριθ.° 91-647, της 10ης Ιουλίου 1991, σχετικά με τη νομική συνδρομή).

Καταρχήν, δεν χορηγείται αποζημίωση για υλικές ζημίες που έχουν προκύψει ως συνέπεια εγκληματικής πράξης κατά του προσώπου. Όσον αφορά τις εγκληματικές πράξεις κατά της περιουσίας που συνίστανται στα αδικήματα που αναφέρονται παραπάνω (βλ. σημείο 1.2), η αποζημίωση περιορίζεται στις 4 575 EUR (ανώτατο όριο που ισχύει από τις 16 Ιανουαρίου 2018) υπό ορισμένους όρους.

— Ψυχική (ηθική) ζημία:

 • πόνος και ταλαιπωρία του θύματος

Για την εκτίμηση της ταλαιπωρίας που υπέστη το θύμα συνεκτιμάται κάθε σωματική και ψυχική ταλαιπωρία και κάθε σχετική διαταραχή που υπέστη από την ημέρα της πράξης έως την ημέρα της σταθεροποίησης της υγείας του. Για ταλαιπωρία που εξακολουθεί μετά την ημερομηνία της σταθεροποίησης της υγείας του θύματος χορηγείται αποζημίωση στο πλαίσιο της μόνιμης λειτουργικής ανικανότητας.

Η απώλεια ευκαιρίας σε προσωπικό επίπεδο μπορεί να συνεκτιμηθεί στο πλαίσιο της απώλειας προοπτικών στην προσωπική ζωή, που περιλαμβάνει την απώλεια ελπίδας ή ευκαιρίας για διεξαγωγή μιας φυσιολογικής οικογενειακής ζωής.

Η έννοια της αισθητικής βλάβης επιτρέπει να συνεκτιμηθούν οι προσωπικές συνέπειες της αλλαγής εξωτερικής εμφάνισης.

Μπορεί επίσης να συνεκτιμηθεί τυχόν βλάβη που συνίσταται σε στέρηση της δυνατότητας του θύματος να διάγει φυσιολογική ζωή, έννοια που αποσκοπεί στην αποζημίωση του θύματος για απώλεια της δυνατότητάς του να ασκήσει εκ νέου μια αθλητική ή ψυχαγωγική δραστηριότητα.

β) Για δικαιούχα πρόσωπα ή συγγενείς θύματος:

— Υλική (μη ψυχική) ζημία:

 • έξοδα κηδείας

Καλύπτονται τα έξοδα κηδείας και ταφής

 • ιατρικές δαπάνες (π.χ. θεραπεία μέλους της οικογένειας, νοσηλεία σε εξωτερικό ιατρείο ή νοσοκομείο, αποκατάσταση)

Τα περισσότερα ιατρικά έξοδα, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων για την περίθαλψη οικείων προσώπων, καλύπτονται συνήθως από τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης. Σε διαφορετική περίπτωση, ο παθολογικός αντίκτυπος λαμβάνεται υπόψη στο πλαίσιο της αποζημίωσης οδύνης (βλ. παραπάνω)

 • απώλεια διατροφής ή ευκαιρίας

Για την απώλεια ή μείωση εισοδήματος που υφίστανται οι οικείοι του θύματος λόγω θανάτου ή αναπηρίας του μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, ιδίως όταν τα εν λόγω πρόσωπα υποχρεούνται να βρίσκονται μονίμως κοντά στο θύμα και να παραιτηθούν προσωρινά από την εργασία τους.

— Ψυχική ζημία:

 • πόνος και ταλαιπωρία των συγγενών ή άλλων δικαιούχων προσώπων / αποζημίωση σε επιζώντες στην περίπτωση θανάτου του θύματος

Η αποζημίωση οδύνης καλύπτει την ηθική βλάβη που υπέστησαν οι οικείοι του θύματος ως αποτέλεσμα του θανάτου του θύματος ή ως αποτέλεσμα του πόνου και της ταλαιπωρίας του άμεσου θύματος που έχει υποστεί σοβαρή αναπηρία.

Η αποζημίωση καταβάλλεται εφάπαξ ή σε μηνιαίες δόσεις;

Το ποσό μπορεί να καταβληθεί εφάπαξ ή με τη μορφή προσόδου. Μπορεί επίσης να καταβληθεί προσωρινή αποζημίωση κατά τη διαδικασία πριν από την οριστική αποζημίωση.

Με ποιον τρόπο θα μπορούσε η δική μου συμπεριφορά σε σχέση με την εγκληματική πράξη, το ποινικό μου μητρώο ή η μη συνεργασία μου κατά τη διάρκεια της διαδικασίας για τη λήψη αποζημίωσης να επηρεάσει τις πιθανότητές μου να λάβω αποζημίωση και/ή το ποσό που θα μου καταβληθεί;

Η υπαιτιότητα του θύματος μπορεί να οδηγήσει σε αποκλεισμό ή μείωση της αποζημίωσης, για παράδειγμα, στην περίπτωση εξύβρισης, συμμετοχής σε συμπλοκή ή εγκληματικής δραστηριότητας. Η υπαιτιότητα του θύματος μπορεί να αντιταχθεί έναντι των ελκόντων δικαιώματα από το θύμα που έχει αποβιώσει.

Αντιθέτως, η ύπαρξη ποινικού μητρώου του θύματος δεν ασκεί επιρροή.

Στο πλαίσιο της διαδικασίας αποζημίωσης, η αίτησή σας πρέπει να περιέχει τις πληροφορίες που χρειάζονται για την αξιολόγησή της, καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Συναφώς, ενδέχεται να χρειαστεί να παράσχετε στοιχεία που θα σας ζητηθούν στη συνέχεια, καθώς και να συμμετάσχετε στην κατάρτιση εκθέσεων πραγματογνωμόνων.

Με ποιον τρόπο θα μπορούσε η οικονομική μου κατάσταση να επηρεάσει τις πιθανότητές μου να λάβω αποζημίωση και/ή το ποσό που θα μου καταβληθεί;

 • Σοβαρές εγκληματικές πράξεις κατά του προσώπου (βλ. 1.2)

Η οικονομική σας κατάσταση δεν λαμβάνεται υπόψη και μπορείτε να λάβετε πλήρη αποζημίωση για τη ζημία που υποστήκατε από την εγκληματική πράξη κατά του προσώπου σας.

Ωστόσο, θα ληφθούν υπόψη οι παροχές που λάβατε από οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης, εταιρείες αλληλασφάλισης και ασφαλιστικές εταιρείες.

 • Λιγότερο σοβαρές εγκληματικές πράξεις κατά του προσώπου και εγκληματικές πράξεις κατά της περιουσίας (βλ. 1.2)

Η οικονομική σας κατάσταση θα ληφθεί υπόψη σε τρία επίπεδα, καθώς πρέπει:

 • να έχετε ετήσιο εισόδημα κάτω των 18 300 EUR (όριο του 2017), ποσό που προσαυξάνεται για κάθε εξαρτώμενο πρόσωπο (ανιόντες, κατιόντες)
 • να μην μπορείτε να λάβετε πραγματική και επαρκή αποζημίωση για τη ζημία που υποστήκατε από ασφαλιστική επιχείρηση ή άλλον οφειλέτη
 • να αποδείξετε ότι βρίσκεστε σε δυσχερή οικονομική ή ψυχολογική κατάσταση λόγω της εγκληματικής πράξης.

Υπάρχουν άλλα κριτήρια τα οποία θα μπορούσαν να επηρεάσουν τις πιθανότητές μου να λάβω αποζημίωση και/ή το ποσό που θα μου καταβληθεί;

Όχι

Πώς θα υπολογιστεί η αποζημίωση;

Για τις σοβαρές εγκληματικές πράξεις κατά του προσώπου ισχύει η αρχή της πλήρους αποκατάστασης. Η αποζημίωση θα υπολογιστεί λαμβανομένης κάθε επιμέρους ζημίας.

Ο υπολογισμός γίνεται κατά περίπτωση, ανάλογα με την προσωπική κατάσταση κάθε θύματος και τα δικαιολογητικά που θα προσκομιστούν, ενώ για ορισμένες κατηγορίες ζημίας χρησιμοποιούνται ενδεικτικές κλίμακες.

Για την αποζημίωση για μόνιμη λειτουργική ανικανότητα, για παράδειγμα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί μια ενδεικτική κλίμακα με βάση το ποσοστό ανικανότητας που καθόρισε ο γιατρός και την ηλικία του θύματος.

Υπάρχει ανώτατο και/ή κατώτατο ποσό που μπορεί να χορηγηθεί;

Δεν υπάρχει κατώτατο όριο.

Δεν υπάρχει ανώτατο όριο για τις σοβαρές εγκληματικές πράξεις κατά του προσώπου (βλ. σημείο 1.2).

Για τις λιγότερο σοβαρές εγκληματικές πράξεις κατά του προσώπου και τις εγκληματικές πράξεις κατά της περιουσίας (βλ. σημείο 1.2), η αποζημίωση περιορίζεται στο ανώτατο όριο των 4 575 EUR (ανώτατο όριο που ισχύει από τις 16 Ιανουαρίου 2018).

Χρειάζεται να αναφέρω το ποσό στο έντυπο της αίτησής μου αποζημίωσης; Αν ναι, θα μου δοθούν οδηγίες σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού του ή σχετικά με άλλες πτυχές του ζητήματος;

Ναι, το έντυπο της αίτησης αποζημίωσης περιλαμβάνει το αιτούμενο ποσό. Αυτό το ποσό, όμως, είναι το συνολικό. Για να το προσδιορίσετε, συμβουλευτείτε δικηγόρο ή ένωση στήριξης θυμάτων.

Θα αφαιρεθεί από το ποσό της αποζημίωσης που θα καταβληθεί από την αρχή / το όργανο τυχόν αποζημίωση που θα λάβω για τη ζημία μου από άλλες πηγές (π.χ. από φορέα ασφάλισης του εργοδότη μου ή από φορέα ιδιωτικής ασφάλισής μου);

Λαμβάνονται υπόψη οι παροχές που καταβάλλονται από οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης, εταιρείες αλληλασφάλισης, ασφαλιστικές εταιρείες κ.λπ.

Μπορώ να εισπράξω προκαταβολή έναντι της αποζημίωσής μου; Αν ναι, υπό ποιους όρους;

Ναι, μπορείτε να ζητήσετε προκαταβολή έναντι της αποζημίωσής σας (προσωρινή αποζημίωση) ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.

Μπορώ να λάβω συμπληρωματική ή πρόσθετη αποζημίωση (για παράδειγμα, σε περίπτωση μεταβολής των συνθηκών ή επιδείνωσης της υγείας μου κ.λπ.) μετά την κύρια απόφαση;

Ναι, μπορείτε να υποβάλετε νέα αίτηση αποζημίωσης εάν η ζημία που υποστήκατε επιδεινωθεί ή για οποιονδήποτε άλλο εύλογο λόγο που μπορείτε να αποδείξετε.

Ποια δικαιολογητικά έγγραφα πρέπει να επισυνάψω στην αίτησή μου;

Η αίτηση που υποβάλλεται στη γραμματεία της επιτροπής αποζημίωσης θυμάτων εγκληματικών πράξεων (commission d’indemnisation des victimes d’infractions — CIVI) του οικείου περιφερειακού δικαστηρίου πρέπει να περιέχει τις απαραίτητες πληροφορίες για την εξέταση της αίτησης. Πρέπει να συνοδεύεται από δικαιολογητικά που θα αναφέρουν ιδίως:

 • το επώνυμο, το όνομα, την ημερομηνία και τον τόπο γέννησης, το επάγγελμα, την ιθαγένεια και τη διεύθυνση του αιτούντος (επισυνάψτε φωτοαντίγραφο της εθνικής ταυτότητας, της κάρτας διαμονής ή παραμονής, του διαβατηρίου κ.λπ.),
 • τη σχέση συγγένειας του αιτούντος με το θύμα (επισυνάψτε αντίγραφο από το μητρώο οικογενειακής κατάστασης, συμβολαιογραφική πράξη κ.λπ.),
 • την ημερομηνία, τον τόπο και τις περιστάσεις της εγκληματικής πράξης (επισυνάψτε το αποδεικτικό κατάθεσης της καταγγελίας, κάθε έγγραφο της ποινικής διαδικασίας κ.λπ.),
 • το δικαστήριο που τυχόν δίκασε τον δράστη (επισυνάψτε αντίγραφο της απόφασης),
 • τη φύση των σωματικών βλαβών, τη διάρκεια διακοπής της εργασίας και τις τυχόν συνέπειες (επισυνάψτε ιατρικά πιστοποιητικά, βεβαίωση διακοπής εργασίας, ιατρικές γνωματεύσεις),
 • τους δημόσιους ή ιδιωτικούς οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους ανήκει ο αιτών και οι οποίοι ενδέχεται να παρέμβουν (επισυνάψτε αντίγραφο της κάρτας κοινωνικής ασφάλισης),
 • τα αιτήματα εξωδικαστικού διακανονισμού που έχουν υποβληθεί και τις αγωγές που έχουν ήδη ασκηθεί, καθώς και τα ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί στον αιτούντα (επισυνάψτε αποδεικτικά στοιχεία για τις ημερήσιες αποζημιώσεις, συντάξεις, προσόδους, πληρωμές του δράστη, ασφαλιστικών επιχειρήσεων κ.λπ.),
 • το ποσό της αποζημίωσης που ζητείται από τη CIVI,
 • έντυπο τραπεζικών στοιχείων του αιτούντος,
 • άλλα δικαιολογητικά έγγραφα ανάλογα με το είδος της αίτησης.

Όταν η αίτηση αφορά αποζημίωση για λιγότερο σοβαρή εγκληματική πράξη κατά του προσώπου ή για εγκληματική πράξη κατά της περιουσίας, πρέπει να περιλαμβάνει επίσης:

 • αναφορά του ύψους των εισοδημάτων του αιτούντος (επισυνάψτε τη φορολογική δήλωση για το έτος που προηγείται της εγκληματικής πράξης και το έτος που προηγείται της κατάθεσης της αίτησης),
 • τα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι είναι αδύνατο να ληφθεί πραγματική και επαρκής αποζημίωση από άλλη πηγή,
 • περιγραφή της δυσχερούς οικονομικής ή ψυχολογικής κατάστασης που προκλήθηκε από την εγκληματική πράξη.

Πρέπει να καταβληθούν διοικητικά τέλη ή άλλα έξοδα κατά την παραλαβή και διεκπεραίωση της αίτησης;

Δεν επιβάλλονται τέλη. Η παροχή συνδρομής ή η εκπροσώπηση από δικηγόρο δεν είναι υποχρεωτική. Η αμοιβή δικηγόρου βαρύνει εσάς, εκτός εάν δικαιούστε νομική συνδρομή αυτομάτως ή υπό όρους. Τα έξοδα που προκύπτουν στο πλαίσιο της διαδικασίας ενώπιον της επιτροπής αποζημίωσης θυμάτων εγκληματικών πράξεων (CIVI) θεωρούνται δικαστικά έξοδα και βαρύνουν το κράτος.

Ποια αρχή αποφαίνεται επί των αιτήσεων αποζημίωσης (στις εθνικές υποθέσεις);

Αρμόδιες να αποφασίζουν για την αποζημίωση των θυμάτων είναι οι επιτροπές αποζημίωσης θυμάτων εγκληματικών πράξεων (CIVI). Οι αποζημιώσεις που καθορίζονται από τη CIVI καταβάλλονται από το Ταμείο Εγγύησης για τρομοκρατικές και άλλες εγκληματικές πράξεις (Fonds de Garantie des actes de terrorisme et d’autres infractions — FGTI).

Στις υποθέσεις τρομοκρατίας, το Ταμείο Εγγύησης για τρομοκρατικές και άλλες εγκληματικές πράξεις (FGTI) αποζημιώνει άμεσα τα θύματα που υποβάλλουν σχετική αίτηση, υπό τον έλεγχο δικαστή (περιφερειακό δικαστήριο — Tribunal de grande instance), ο οποίος αποφαίνεται σε περίπτωση διαφωνίας.

Πού πρέπει να αποστείλω την αίτησή μου (στις εθνικές υποθέσεις);

Σε κάθε περιφερειακό δικαστήριο (Tribunal de grande instance — TGI), η επιτροπή αποζημίωσης θυμάτων εγκληματικών πράξεων (CIVI) αποφαίνεται επί των αιτήσεων αποζημίωσης που υποβάλλουν θύματα εγκληματικών πράξεων ή έλκοντες δικαιώματα από τέτοια θύματα.

Αρμόδια CIVI είναι εκείνη του τόπου κατοικίας σας ή εκείνη του τόπου του ποινικού δικαστηρίου που έχει επιληφθεί της εγκληματικής πράξης, κατά περίπτωση (Ευρετήριο). Διαφορετικά, αρμόδιο είναι το περιφερειακό δικαστήριο του Παρισιού (Tribunal de grande instance de Paris), εάν είστε Γάλλος πολίτης κάτοικος εξωτερικού και η εγκληματική πράξη έλαβε χώρα στο εξωτερικό:

Tribunal de Grande Instance de Paris
4 Boulevard du Palais
75055 PARIS CEDEX 01 –France

Στις υποθέσεις τρομοκρατίας, οι αιτήσεις υποβάλλονται απευθείας στο Ταμείο Εγγύησης για τρομοκρατικές και άλλες εγκληματικές πράξεις (FGTI):

64, rue Defrance
94682 Vincennes Cedex – France

Χρειάζεται να είμαι παρών κατά τη διάρκεια της διαδικασίας και/ή κατά την εξέταση της αίτησής μου;

Δεν είναι υποχρεωτικό να είστε παρών κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ή της ακρόασης.

Πόσος χρόνος απαιτείται (κατά προσέγγιση) για να εκδοθεί απόφαση από την αρμόδια αρχή σχετικά με αίτηση αποζημίωσης;

Η αίτηση διαβιβάζεται αμελλητί από τη γραμματεία της CIVI στο Ταμείο Εγγύησης.

Το Ταμείο Εγγύησης πρέπει να υποβάλει στο θύμα προσφορά εντός 2 μηνών από την παραλαβή του πλήρους φακέλου που απεστάλη από τη γραμματεία της CIVI.

Εάν το θύμα αποδεχτεί την προσφορά, η συμφωνία διαβιβάζεται στον πρόεδρο της CIVI για έγκριση. Σε περίπτωση που την εγκρίνει, η συμφωνία μπορεί να εκτελεστεί. Η απόφαση κοινοποιείται στο θύμα και στο Ταμείο Εγγύησης, το οποίο προβαίνει στην καταβολή.

Σε περίπτωση αιτιολογημένης άρνησης του Ταμείου Εγγύησης, άρνησης της προσφοράς από το θύμα ή μη απάντησης του θύματος στην προσφορά του Ταμείου Εγγύησης εντός προθεσμίας δύο μηνών, η υπόθεση παραπέμπεται στο δικαστήριο και η αίτηση εξετάζεται από δικαστή, ο οποίος επαληθεύει τις δηλώσεις και τα προσκομισθέντα έγγραφα.

Ο εισαγγελέας και το Ταμείο Εγγύησης υποβάλλουν τις παρατηρήσεις τους το αργότερο 15 ημέρες πριν από την ακρόαση. Ο αιτών και το Ταμείο Εγγύησης πρέπει να κλητευθούν τουλάχιστον 2 μήνες νωρίτερα.

Μετά τη συζήτηση της υπόθεσης σε μη δημόσια συνεδρίαση, η απόφαση της CIVI για καταβολή αποζημίωσης ή για απόρριψη της αίτησης κοινοποιείται στον αιτούντα και στο Ταμείο Εγγύησης, το οποίο καταβάλλει την τυχόν επιδικασθείσα αποζημίωση εντός ενός μήνα από την εν λόγω κοινοποίηση.

Στις υποθέσεις τρομοκρατίας, αν η αίτηση είναι παραδεκτή, το Ταμείο Εγγύησης καταβάλλει προκαταβολή έναντι της αποζημίωσης εντός ενός μήνα από την παραλαβή του πλήρους φακέλου. Το Ταμείο Εγγύησης υποβάλλει προσφορά αποζημίωσης στο θύμα (αφού σταθεροποιηθεί η κατάστασή του) ή στους οικείους θανόντος θύματος εντός προθεσμίας τριών μηνών.

Αν δεν ικανοποιηθώ με την απόφαση της αρχής, πώς μπορώ να την προσβάλω;

Εάν δεν ικανοποιηθείτε με την απόφαση της CIVI, μπορείτε να ζητήσετε επανεξέταση της υπόθεσης από το εφετείο στο οποίο υπάγεται η CIVI.

Πού μπορώ να βρω τα αναγκαία έντυπα και άλλες πληροφορίες για την υποβολή αίτησης αποζημίωσης;

Οι σχετικές πληροφορίες και έντυπα διατίθενται στους ακόλουθους δικτυακούς τόπους:

Οι ενώσεις στήριξης θυμάτων μπορούν να σας βοηθήσουν στο πλαίσιο της διαδικασίας και να σας παράσχουν τις απαραίτητες πληροφορίες.

Υπάρχει ειδική τηλεφωνική γραμμή βοήθειας ή ιστοσελίδα στην οποία να μπορώ να απευθυνθώ;

Η τηλεφωνική πλατφόρμα 116006 προσφέρει δωρεάν ψυχολογική υποστήριξη, πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά σας και, γενικά, υποστήριξη στο πλαίσιο της διαδικασίας, 7 ημέρες την εβδομάδα - από τις 9:00 έως τις 21:00 - με χρέωση αστικής κλήσης:

στο 01.41.83.42.08

από τη Γαλλία

στο +33.1.41.83.42.08 από το εξωτερικό

Ηλ. ταχυδρομείο: 08victimes@france-victimes.fr

Διατίθενται οι ακόλουθοι δικτυακοί τόποι:

Μπορώ να λάβω δωρεάν νομική συνδρομή (βοήθεια από δικηγόρο) κατά την κατάρτιση της αίτησης;

Σε πρόσωπα με περιορισμένους πόρους μπορεί να χορηγηθεί δωρεάν νομική συνδρομή, ώστε να καλυφθούν πλήρως ή μερικώς από το κράτος οι δικηγορικές αμοιβές και τα δικαστικά έξοδα που προέκυψαν κατά τη διάρκεια της δίκης. Δωρεάν νομική συνδρομή χορηγείται χωρίς εισοδηματικές προϋποθέσεις για τα σοβαρότερα εγκλήματα (βλ. τον κατάλογο του άρθρου 9-2 του νόμου αριθ.° 91-647, της 10ης Ιουλίου 1991, σχετικά με τη νομική συνδρομή).

Ορισμένες δομές πρόσβασης στη δικαιοσύνη, όπως οι υπηρεσίες Maisons de la justice et du droit (MJD) και Points d’accès au droit (PAD), παρέχουν δωρεάν νομικές συμβουλές και μπορούν επίσης να σας βοηθήσουν, ανεξαρτήτως της ιθαγένειάς σας, στη διεκπεραίωση οποιωνδήποτε διαδικασιών για την άσκηση δικαιωμάτων σας, καθώς και στο πλαίσιο εξωδικαστικών διαδικασιών.

Το ίδιο ισχύει για τις ενώσεις στήριξης θυμάτων, η υποστήριξη των οποίων, ιδίως η νομική, παρέχεται δωρεάν.

Υπάρχουν οργανισμοί στήριξης θυμάτων που να μπορούν να με βοηθήσουν να ζητήσω αποζημίωση;

Οι ενώσεις στήριξης θυμάτων που λειτουργούν στα γραφεία στήριξης θυμάτων των δικαστηρίων αλλά και εντός των δικών τους εγκαταστάσεων μπορούν να σας παράσχουν δωρεάν συνδρομή στην προετοιμασία του αιτήματός σας για αποζημίωση.

Τελευταία επικαιροποίηση: 25/10/2019

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.