Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση ουγγρικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Swipe to change

Αν η αξίωσή μου πρόκειται να εξεταστεί σε αυτή τη χώρα

Ουγγαρία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Ουγγαρία
Δεν υπάρχει επίσημη μετάφραση στη γλώσσα που επιλέξατε.
Εδώ μπορείτε να βρείτε αυτόματη μετάφραση αυτού του περιεχομένου. Λάβετε υπόψη σας ότι η αυτόματη μετάφραση παρέχει μόνο το γενικό του νόημα. Ο ιδιοκτήτης της σελίδας αυτής δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για την ποιότητα αυτής της μετάφρασης, που έγινε από μηχανή.

Για ποια είδη εγκληματικής πράξης μπορώ να λάβω αποζημίωση;

Για εκ προθέσεως βίαια εγκλήματα κατά προσώπων.

Για ποια είδη βλάβης μπορώ να λάβω αποζημίωση;

Για βλάβη (σωματική ή ηθική) για την αποκατάσταση της οποίας απαιτείται διάστημα μεγαλύτερο των οκτώ ημερών.

Μπορώ να λάβω αποζημίωση αν είμαι συγγενής ή πρόσωπο εξαρτώμενο από θύμα που έχασε τη ζωή του λόγω εγκληματικής πράξης; Ποιοι συγγενείς ή εξαρτώμενα πρόσωπα μπορούν να λάβουν αποζημίωση;

Ναι. Εκτός από το θύμα, οι ανιόντες ή οι κατιόντες του θύματος, οι θετοί ή ανάδοχοι γονείς, τα θετά ή ανάδοχα τέκνα, ο/η σύζυγος ή o/η καταχωρισμένος σύντροφος μπορούν να λάβουν αποζημίωση, αν κατοικούσαν στο ίδιο νοικοκυριό με το θύμα κατά τον χρόνο τέλεσης του εγκλήματος, καθώς και τα εξαρτώμενα από το θύμα πρόσωπα.

Μπορώ να λάβω αποζημίωση αν είμαι συγγενής ή πρόσωπο εξαρτώμενο από θύμα που επέζησε; Ποιοι συγγενείς ή εξαρτώμενα πρόσωπα μπορούν να λάβουν αποζημίωση στην περίπτωση αυτή;

Ναι, ο θάνατος του θύματος δεν αποτελεί προϋπόθεση για την αποζημίωση των εξαρτώμενων ή άλλων δικαιούχων προσώπων.

Μπορώ να λάβω αποζημίωση αν δεν είμαι υπήκοος χώρας της ΕΕ;

Ναι, αν διαμένετε νόμιμα στην ΕΕ ή αν είστε θύμα εμπορίας ανθρώπων.

Μπορώ να ζητήσω αποζημίωση από τη χώρα αυτή αν ζω εδώ ή κατάγομαι από εδώ (αυτή είναι η χώρα κατοικίας μου ή εθνικότητάς μου) έστω και αν η εγκληματική πράξη τελέστηκε σε άλλη χώρα της ΕΕ; Μπορώ να επιλέξω αυτή τη λύση αντί της διεκδίκησης αποζημίωσης στη χώρα στην οποία τελέστηκε η εγκληματική πράξη; Αν ναι, υπό ποιους όρους;

Αποζημίωση μπορεί να ζητηθεί μόνο για εγκλήματα τα οποία τελέστηκαν στην επικράτεια της Ουγγαρίας. Εάν το έγκλημα τελέστηκε σε άλλη χώρα, μπορείτε να υποβάλετε στην Ουγγαρία την αίτηση αποζημίωσής σας. Σ' αυτή την περίπτωση, οι ουγγρικές αρχές θα διαβιβάσουν την αίτηση στο κράτος μέλος στο οποίο τελέστηκε το έγκλημα.

Πρέπει να έχω καταγγείλει προηγουμένως την εγκληματική πράξη στην αστυνομία για να μπορώ να ζητήσω αποζημίωση;

Ναι, η κίνηση της ποινικής διαδικασίας για την πράξη που τελέστηκε αποτελεί προϋπόθεση για τη διεκδίκηση αποζημίωσης.

Υποχρεούμαι να αναμένω το αποτέλεσμα της αστυνομικής έρευνας ή της ποινικής διαδικασίας προτού ζητήσω αποζημίωση;

Όχι, μπορείτε να διεκδικήσετε αποζημίωση αμέσως μετά την κίνηση της ποινικής διαδικασίας.

Υποχρεούμαι να επιδιώξω πρώτα αποζημίωση από τον δράστη — αν έχει ταυτοποιηθεί;

Όχι.

Αν ο δράστης δεν έχει ταυτοποιηθεί ή καταδικαστεί, εξακολουθώ να δικαιούμαι να ζητήσω αποζημίωση; Αν ναι, τι είδους αποδεικτικά στοιχεία πρέπει να υποβάλω για τη θεμελίωση της αίτησής μου;

Ναι, δικαιούστε να υποβάλετε τέτοια αίτηση. Σε αυτές τις περιπτώσεις η έκταση της ζημίας, η αιτιώδης συνάφεια μεταξύ της ζημίας και της πράξης και η ανάγκη αποζημίωσης πρέπει να θεμελιώνονται από αποδεικτικά στοιχεία.

Υπάρχει προθεσμία εντός της οποίας πρέπει να ζητήσω αποζημίωση;

Η αποζημίωση πρέπει να ζητηθεί εντός τριών μηνών από την τέλεση του εγκλήματος. Η αξίωση παραγράφεται πέντε έτη μετά την τέλεση του εγκλήματος.

Ποιες ζημίες και έξοδα καλύπτονται από την αποζημίωση;

Για παράδειγμα, η αποζημίωση θα καλύψει:

(α) Για το θύμα της εγκληματικής πράξης:

 • Υλική (μη ψυχική) ζημία:
  • ιατρικές δαπάνες λόγω σωματικής βλάβης (ιατρική περίθαλψη — νοσηλεία σε εξωτερικό ιατρείο ή νοσοκομείο, αποκατάσταση)
  • πρόσθετες ανάγκες ή δαπάνες που οφείλονται σε σωματική βλάβη (π.χ. φροντίδα και βοήθεια, προσωρινή και μόνιμη περίθαλψη, παρατεταμένη φυσιοθεραπεία, προσαρμογή κατοικίας, ειδικά βοηθήματα κ.λπ.)
  • μόνιμη βλάβη (π.χ. αναπηρία ή άλλη μόνιμη υστέρηση)
  • διαφυγόντα εισοδήματα κατά τη διάρκεια της ιατρικής περίθαλψης και ύστερα από αυτήν (συμπεριλαμβανομένων των διαφυγόντων εισοδημάτων και της απώλειας ή της μείωσης της ικανότητας βιοπορισμού κ.λπ.)
  • απώλεια ευκαιρίας
  • δαπάνες που συνδέονται με νομικές διαδικασίες σχετικές με το συμβάν που προκάλεσε τη ζημία (όπως δικηγορικές αμοιβές, δικαστικά έξοδα)
  • αποζημίωση για κλοπή ή βλάβη περιουσιακών στοιχείων
  • άλλη
 • Ψυχική (ηθική) ζημία:
  • πόνος και ταλαιπωρία του θύματος

(β) Για δικαιούχα πρόσωπα ή συγγενείς θύματος:

 • Υλική (μη ψυχική) ζημία:
  • έξοδα κηδείας
  • ιατρικές δαπάνες (π.χ. θεραπεία μέλους της οικογένειας, νοσηλεία σε εξωτερικό ιατρείο ή νοσοκομείο, αποκατάσταση)
  • απώλεια διατροφής ή ευκαιρίας
 • Ψυχική ζημία:
  • πόνος και ταλαιπωρία των συγγενών ή άλλων δικαιούχων προσώπων / αποζημίωση σε επιζώντες στην περίπτωση θανάτου του θύματος

Η αποζημίωση καταβάλλεται εφάπαξ ή σε μηνιαίες δόσεις;

Η αποζημίωση μπορεί να ζητηθεί να καταβληθεί εφάπαξ ή με τη μορφή μηνιαίου επιδόματος.

Με ποιον τρόπο θα μπορούσε η δική μου συμπεριφορά σε σχέση με την εγκληματική πράξη, το ποινικό μου μητρώο ή η μη συνεργασία μου κατά τη διάρκεια της διαδικασίας για τη λήψη αποζημίωσης να επηρεάσει τις πιθανότητές μου να λάβω αποζημίωση και/ή το ποσό που θα μου καταβληθεί;

Το κράτος δεν οφείλει αποζημίωση αν κριθεί με τελεσίδικη δικαστική απόφαση ότι η συμπεριφορά του θύματος συνέβαλε στο έγκλημα ή προκάλεσε το έγκλημα, ή ότι η ζημία προκλήθηκε από επιλήψιμη συμπεριφορά. Περαιτέρω λόγοι αποκλεισμού της αποζημίωσης είναι η άρνηση μαρτυρίας, η παράβαση της υποχρέωσης συνεργασίας ή η μη υποβολή ιδιωτικού αιτήματος.

Με ποιον τρόπο θα μπορούσε η οικονομική μου κατάσταση να επηρεάσει τις πιθανότητές μου να λάβω αποζημίωση και/ή το ποσό που θα μου καταβληθεί;

Μόνο τα θύματα με κοινωνικές ανάγκες δικαιούνται αποζημίωση. Ένα θύμα έχει κοινωνικές ανάγκες αν το μηνιαίο καθαρό του εισόδημα (ατομικό εισόδημα, για πρόσωπα που συμβιώνουν στο ίδιο νοικοκυριό) δεν υπερβαίνει το ποσό των 226 328 HUF για το έτος 2018 ή αν λαμβάνει άλλα επιδόματα τα οποία ορίζονται στη νομοθεσία. Δεν λαμβάνεται υπόψη η εισοδηματική κατάσταση των θυμάτων εγκλημάτων τρομοκρατίας.

Υπάρχουν άλλα κριτήρια τα οποία θα μπορούσαν να επηρεάσουν τις πιθανότητές μου να λάβω αποζημίωση και/ή το ποσό που θα μου καταβληθεί;

Όχι.

Πώς θα υπολογιστεί η αποζημίωση;

Το ποσό της αποζημίωσης δεν υπερβαίνει το δεκαπενταπλάσιο του βασικού ποσού (113 164 HUF), το οποίο για το έτος 2018 ισούται με 1 697 460 HUF. Το ποσό της εφάπαξ αποζημίωσης ισούται με: Ποσοστό 100 % για ζημία η οποία δεν υπερβαίνει το πενταπλάσιο του βασικού ποσού, πέντε φορές το βασικό ποσό πλέον 75 % του τμήματος που υπερβαίνει το πενταπλάσιο του βασικού ποσού για ζημία μεταξύ πέντε και δέκα φορές το βασικό ποσό, και 8,75 φορές το βασικό ποσό πλέον 50 % του τμήματος που υπερβαίνει το δεκαπλάσιο του βασικού ποσού για ζημία που υπερβαίνει το δεκαπλάσιο του βασικού ποσού. Το ποσό της αποζημίωσης με τη μορφή επιδόματος ισούται με: Ποσοστό 75 % των διαφυγόντων εισοδημάτων τα οποία αποδεικνύονται με αποδεικτικά στοιχεία, αν το θύμα δεν έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του ή είναι πρόσωπο εξαρτώμενο από τη συνδρομή άλλων και 50 % των διαφυγόντων εισοδημάτων τα οποία αποδεικνύονται με αποδεικτικά στοιχεία, αν το θύμα δεν είναι πρόσωπο εξαρτώμενο από τη συνδρομή άλλων.

Υπάρχει ανώτατο και/ή κατώτατο ποσό που μπορεί να χορηγηθεί;

Δεν υπάρχει κατώτατο ποσό. Το ποσό της αποζημίωσης δεν υπερβαίνει το δεκαπενταπλάσιο του βασικού ποσού (113 164 HUF), το οποίο για το έτος 2018 ισούται με 1 697 460 HUF. Το ανώτατο μηνιαίο ποσό αποζημίωσης που μπορεί να ζητηθεί με τη μορφή επιδόματος είναι το βασικό ποσό, το οποίο για το έτος 2018 ανέρχεται σε 113 164 HUF.

Χρειάζεται να αναφέρω το ποσό στο έντυπο της αίτησής μου αποζημίωσης; Αν ναι, θα μου δοθούν οδηγίες σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού του ή σχετικά με άλλες πτυχές του ζητήματος;

Θα αφαιρεθεί από το ποσό της αποζημίωσης που θα καταβληθεί από την αρχή / το όργανο τυχόν αποζημίωση που θα λάβω για τη ζημία μου από άλλες πηγές (π.χ. από φορέα ασφάλισης του εργοδότη μου ή από φορέα ιδιωτικής ασφάλισής μου);

Το ποσό της ζημίας πρέπει να αναγράφεται στην αίτηση. Από το ποσό της αποζημίωσης πρέπει να αφαιρεθεί κάθε τυχόν ποσό το οποίο έχει εισπραχθεί από άλλη πηγή.

Μπορώ να εισπράξω προκαταβολή έναντι της αποζημίωσής μου; Αν ναι, υπό ποιους όρους;

Το κράτος θα αποζημιώσει τη ζημία στο ποσό που αποδεικνύεται με αποδεικτικά στοιχεία, ακόμη και αν αυτή μπορεί να αποκατασταθεί από άλλη πηγή. Εάν στη συνέχεια εισπραχθεί αποζημίωση από άλλη πηγή, πρέπει να επιστραφεί η προκαταβολή.

Μπορώ να λάβω συμπληρωματική ή πρόσθετη αποζημίωση (για παράδειγμα, σε περίπτωση μεταβολής των συνθηκών ή επιδείνωσης της υγείας μου κ.λπ.) μετά την κύρια απόφαση;

Όχι. Αποζημίωση μπορεί να χορηγηθεί μόνο μια φορά.

Ποια δικαιολογητικά έγγραφα πρέπει να επισυνάψω στην αίτησή μου;

 • Πιστοποιητικό κίνησης της ποινικής διαδικασίας, εφόσον διατίθεται (αστυνομία, δικαστήριο, εισαγγελία)
 • Έγγραφα που αποδεικνύουν την κοινωνική ανάγκη (πιστοποιητικά εισοδήματος προσώπων που συμβιώνουν στο ίδιο νοικοκυριό)
 • Το ποσό της ζημίας η οποία προκλήθηκε από το έγκλημα

Πρέπει να καταβληθούν διοικητικά τέλη ή άλλα έξοδα κατά την παραλαβή και διεκπεραίωση της αίτησης;

Όχι, η υποβολή της αίτησης δεν βαρύνεται με τέλη.

Ποια αρχή αποφαίνεται επί των αιτήσεων αποζημίωσης (στις εθνικές υποθέσεις);

Οι υπηρεσίες στήριξης θυμάτων του κυβερνητικού γραφείου (ή γραφείων) της Βουδαπέστης (των κομητειών)

Πού πρέπει να αποστείλω την αίτησή μου (στις εθνικές υποθέσεις);

Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί σε οποιοδήποτε τοπικό γραφείο (αρχές συνδρομής) ή απευθείας στην αρχή απόφασης [το κυβερνητικό γραφείο (ή γραφεία) της Βουδαπέστης (ή των κομητειών)].

Χρειάζεται να είμαι παρών κατά τη διάρκεια της διαδικασίας και/ή κατά την εξέταση της αίτησής μου;

Όχι.

Πόσος χρόνος απαιτείται (κατά προσέγγιση) για να εκδοθεί απόφαση από την αρμόδια αρχή σχετικά με αίτηση αποζημίωσης;

Η προθεσμία διεκπεραίωσης των αιτήσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 60 ημέρες.

Αν δεν ικανοποιηθώ με την απόφαση της αρχής, πώς μπορώ να την προσβάλω;

Η απόφαση που εκδίδεται σε πρώτο βαθμό υπόκειται σε έφεση και η έφεση εκδικάζεται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, το οποίο ενεργεί ως δευτεροβάθμιο όργανο. Κατά της απόφασης που εκδίδει το Υπουργείο Δικαιοσύνης σε δεύτερο βαθμό μπορεί να κινηθεί διοικητική διαδικασία ενώπιον των δικαστηρίων.

Πού μπορώ να βρω τα αναγκαία έντυπα και άλλες πληροφορίες για την υποβολή αίτησης αποζημίωσης;

http://igazsagugyiinformaciok.kormany.hu/aldozatsegito-szolgalat

Υπάρχει ειδική τηλεφωνική γραμμή βοήθειας ή ιστοσελίδα στην οποία να μπορώ να απευθυνθώ;

24/7 Τηλεφωνική Γραμμή Στήριξης Θυμάτων (Áldozatsegítő Vonal): 06-80-225-225 στην ουγγρική και την αγγλική γλώσσα.

Μπορώ να λάβω δωρεάν νομική συνδρομή (βοήθεια από δικηγόρο) κατά την κατάρτιση της αίτησης;

Ναι, βάσει του Νόμου LXXX του 2003 περί νομικής συνδρομής.

Υπάρχουν οργανισμοί στήριξης θυμάτων που μπορούν να με βοηθήσουν να ζητήσω αποζημίωση;

Υπηρεσίες για τη συνδρομή σας στην επιδίωξη των συμφερόντων σας παρέχονται από κάθε γραφείο υπηρεσίας στήριξης θυμάτων, όπου οι σύμβουλοι στήριξης θυμάτων παρέχουν πρακτική συνδρομή (για παράδειγμα: συνδρομή στη συμπλήρωση αιτήσεων, παροχή πληροφοριών) στα ενδιαφερόμενα μέρη. Τα θύματα μπορούν επίσης να απευθυνθούν σε οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών (για παράδειγμα: Λευκός Δακτύλιος (Fehérgyűrű), Ουγγρική Βοήθεια Βαπτιστών (Baptista Szeretetszolgálat), κ. λπ.)

Τελευταία επικαιροποίηση: 11/03/2019

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.