Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση λεττονικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Swipe to change

Αν η αξίωσή μου πρόκειται να εξεταστεί σε αυτή τη χώρα

Λεττονία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Λεττονία
Δεν υπάρχει επίσημη μετάφραση στη γλώσσα που επιλέξατε.
Εδώ μπορείτε να βρείτε αυτόματη μετάφραση αυτού του περιεχομένου. Λάβετε υπόψη σας ότι η αυτόματη μετάφραση παρέχει μόνο το γενικό του νόημα. Ο ιδιοκτήτης της σελίδας αυτής δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για την ποιότητα αυτής της μετάφρασης, που έγινε από μηχανή.

Για ποια είδη αξιόποινων πράξεων δικαιούνται αποζημίωση τα θύματα;

Το θύμα δικαιούται να λάβει αποζημίωση από το κράτος αν αξιόποινη πράξη που τελέστηκε με πρόθεση είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο ατόμου, αν το θύμα υπέστη μέτρια έως σοβαρή σωματική βλάβη, προσβολή της αξιοπρέπειας ή σεξουαλική επίθεση, το άτομο είναι θύμα εμπορίας ανθρώπων ή το θύμα έχει προσβληθεί με HIV, ηπατίτιδα Β ή C.

Για ποιο είδος ζημίας δικαιούμαι αποζημίωση;

Δικαιούστε αποζημίωση από το κράτος για ηθική βλάβη, σωματική βλάβη και περιουσιακή ζημία που προκλήθηκε από ποινικό αδίκημα με πρόθεση.

Δικαιούμαι αποζημίωση αν είμαι συγγενής ή συντηρούμενο πρόσωπο θύματος που έχασε τη ζωή του λόγω αξιόποινης πράξης; Ποιοι συγγενείς ή συντηρούμενα πρόσωπα δικαιούνται αποζημίωση;

Όταν ένα πρόσωπο έχει χάσει τη ζωή του λόγω αξιόποινης πράξης, συγγενής του αποβιώσαντος [μνηστήρας/μνηστή, σύζυγος, γονείς, παππούδες, τέκνα, εγγόνια, αδέλφια, καθώς και το πρόσωπο με το οποίο συμβίωνε το εν λόγω φυσικό πρόσωπο και με το οποίο διατηρούσε κοινό (ενιαίο) νοικοκυριό] μπορούν να θεωρηθούν θύματα για τους σκοπούς της ποινικής διαδικασίας.

Σε περίπτωση που αξιόποινη πράξη έχει ως αποτέλεσμα τον θάνατο προσώπου ή το θύμα αποβιώσει χωρίς να ζητήσει αποζημίωση από το κράτος ή έχει ζητήσει αλλά δεν έχει λάβει αποζημίωση από το κράτος, δικαιούστε αποζημίωση από το κράτος. Ωστόσο, πρέπει να ζητήσετε από το μέρος που διευθύνει τη διαδικασία (αστυνομία, εισαγγελία, δικαστήριο) να σας αναγνωρίσει ως θύμα στη σχετική ποινική διαδικασία.

Δικαιούμαι αποζημίωση αν είμαι συγγενής ή συντηρούμενο πρόσωπο θύματος που επέζησε της αξιόποινης πράξης; Ποιοι συγγενείς ή συντηρούμενα πρόσωπα δικαιούνται αποζημίωση στην περίπτωση αυτή;

Δεν δικαιούστε αποζημίωση από το κράτος ως συγγενής ή συντηρούμενο πρόσωπο θύματος αν το θύμα επέζησε της αξιόποινης πράξης. Σ’ αυτή την περίπτωση, την αποζημίωση από το κράτος δικαιούται το ίδιο το θύμα.

Δικαιούμαι αποζημίωση εάν δεν είμαι πολίτης της ΕΕ;

Δικαιούστε αποζημίωση από το κράτος εάν δεν είστε πολίτης της ΕΕ.

Μπορώ να ζητήσω αποζημίωση από τη χώρα αυτή αν ζω εδώ ή κατάγομαι από εδώ (αυτή είναι η χώρα κατοικίας μου ή εθνικότητάς μου) έστω και αν η εγκληματική πράξη τελέστηκε σε άλλη χώρα της ΕΕ; Μπορώ να επιλέξω αυτή τη λύση αντί της διεκδίκησης αποζημίωσης στη χώρα στην οποία τελέστηκε η εγκληματική πράξη; Εάν ναι, σε ποιες περιπτώσεις;

Εάν η αξιόποινη πράξη τελέστηκε σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ, δικαιούστε να διεκδικήσετε αποζημίωση απευθείας από το κράτος μέλος της ΕΕ στο οποίο τελέστηκε η αξιόποινη πράξη ή μέσω της Αρχής Νομικής Συνδρομής (Juridiskās palīdzības administrācija).

Πρέπει να έχω καταγγείλει προηγουμένως την εγκληματική πράξη στην αστυνομία για να μπορώ να ζητήσω αποζημίωση;

Πρέπει προηγουμένως να καταγγείλετε την αξιόποινη πράξη στην αστυνομία.

Για να διεκδικήσετε αποζημίωση από το κράτος, πρέπει να έχει ξεκινήσει η ποινική διαδικασία στην οποία έχετε αναγνωριστεί ως θύμα με απόφαση του μέρους που διευθύνει τη διαδικασία (αστυνομία, εισαγγελία, δικαστήριο).

Υποχρεούμαι να αναμένω το αποτέλεσμα της αστυνομικής έρευνας ή της ποινικής διαδικασίας προτού ζητήσω αποζημίωση;

Για να ζητήσετε αποζημίωση από το κράτος δεν χρειάζεται να αναμείνετε την οριστική απόφαση του μέρους που διευθύνει τη διαδικασία (αστυνομία, εισαγγελία, δικαστήριο).

Για να αποφασίσει η Αρχή Νομικής Συνδρομής σχετικά με την καταβολή ή όχι αποζημίωσης από το κράτος, το μέρος που διευθύνει τη διαδικασία (αστυνομία, εισαγγελία, δικαστήριο) πρέπει να παράσχει τις παρακάτω πληροφορίες:

 1. τον χρόνο και τον τόπο τέλεσης της αξιόποινης πράξης·
 2. το είδος της αξιόποινης πράξης, το είδος της ενοχής του δράστη που διαπιστώθηκε κατά τον χρόνο έκδοσης του πρακτικού, την ημερομηνία έναρξης της ποινικής διαδικασίας και τον αριθμό πρωτοκόλλου της ποινικής υπόθεσης·
 3. στοιχεία για το πρόσωπο το οποίο έχει αναγνωριστεί ως θύμα στην ποινική δίκη
 4. στοιχεία για το πρόσωπο το οποίο έχει αναγνωριστεί ως εκπρόσωπος του θύματος στην ποινική διαδικασία, όταν το θύμα υποστηρίζει τα δικαιώματά του μέσω εκπροσώπου·
 5. τη φύση της βλάβης που προκλήθηκε λόγω της αξιόποινης πράξης (θάνατος προσώπου, βαρύτητα βλάβης, προσβολή της αξιοπρέπειας ή σεξουαλική επίθεση, ενδείξεις εμπορίας ανθρώπων ή προσβολή από HIV, ηπατίτιδα Β ή C)·
 6. την ημερομηνία των πορισμάτων της πραγματογνωμοσύνης, τον αριθμό του εγγράφου και το πρόσωπο το οποίο διενέργησε την πραγματογνωμοσύνη·
 7. τον αριθμό των προσώπων που έχουν αναγνωριστεί ως θύματα στην ίδια ποινική διαδικασία η οποία αφορά τον θάνατο ενός ατόμου και τα στοιχεία των εν λόγω προσώπων.

Υποχρεούμαι να επιδιώξω πρώτα αποζημίωση από τον δράστη, όταν έχει ταυτοποιηθεί;

Δεν υποχρεούστε να επιδιώξετε πρώτα αποζημίωση από τον δράστη. Η αποζημίωση από το κράτος δεν θίγει το δικαίωμα του θύματος να επιδιώξει αποζημίωση σε ποινική διαδικασία υποβάλλοντας αίτηση αποζημίωσης για βλάβη σε οποιοδήποτε στάδιο της ποινικής διαδικασίας έως την έναρξη της εξέτασης της υπόθεσης στο πρωτοβάθμιο δικαστήριο, και σε πολιτική δίκη ασκώντας αγωγή στο δικαστήριο εάν κρίνετε ότι δεν έχετε αποζημιωθεί πλήρως.

Αν ο δράστης δεν έχει ταυτοποιηθεί ή καταδικαστεί, εξακολουθώ να έχω δικαίωμα αποζημίωσης; Αν ναι, τι είδους αποδεικτικά στοιχεία πρέπει να υποβάλω για τη θεμελίωση της αίτησής μου;

Δικαιούστε αποζημίωση από το κράτος εάν ο δράστης ή ο συνεργός του δεν έχει ταυτοποιηθεί ή δεν έχει κριθεί ότι υπέχει ποινική ευθύνη.

Πρέπει να υποβάλετε αίτηση αποζημίωσης από το κράτος επισυνάπτοντας σε αυτήν την αναφορά του μέρους που διευθύνει τη διαδικασία (αστυνομία) με τις αναγκαίες πληροφορίες.

Υπάρχει προθεσμία εντός της οποίας πρέπει να ζητήσω αποζημίωση;

Η αίτηση αποζημίωσης από το κράτος πρέπει να υποβληθεί στην Αρχή Νομικής Συνδρομής εντός τριών ετών από την ημέρα κατά την οποία αναγνωριστήκατε ως θύμα ή λάβατε γνώση των γεγονότων λόγω των οποίων έχετε δικαίωμα να διεκδικήσετε αποζημίωση.

Ποιες ζημίες και έξοδα καλύπτονται από την αποζημίωση;

Η αποζημίωση από το κράτος καλύπτει την ηθική βλάβη, τη σωματική βλάβη ή την περιουσιακή ζημία η οποία έχει προκληθεί από την αξιόποινη πράξη, χωρίς καμία διάκριση ως προς το είδος της ζημίας για την οποία καταβάλλεται αποζημίωση από το κράτος. Το ποσό της αποζημίωσης από το κράτος καθορίζεται στον νόμο για την αποζημίωση των θυμάτων από το κράτος (Likums par valsts kompensāciju cietušajiem), βάσει των επιπτώσεων που προκύπτουν από την αξιόποινη πράξη.

Η αποζημίωση καταβάλλεται ως εφάπαξ ποσό ή σε μηνιαίες δόσεις;

Η αποζημίωση από το κράτος καταβάλλεται ως εφάπαξ ποσό το οποίο μεταφέρεται στον λογαριασμό του πιστωτικού ιδρύματος που αναφέρεται στην αίτηση για αποζημίωση από το κράτος.

Με ποιον τρόπο θα μπορούσαν οι δικές μου ενέργειες σε σχέση με την εγκληματική πράξη, το ποινικό μου μητρώο ή η άρνηση συνεργασίας μου κατά τη διάρκεια της διαδικασίας για τη λήψη αποζημίωσης να επηρεάσουν τις πιθανότητές μου να λάβω αποζημίωση και/ή το ποσό που θα μου καταβληθεί;

Το είδος της αξιόποινης πράξης μπορεί να επηρεάσει το ποσό της αποζημίωσης από το κράτος, για παράδειγμα αν η αξιόποινη πράξη τελέστηκε εν βρασμώ ψυχής, καθ’ υπέρβαση των αναγκαίων ορίων αυτοάμυνας ή των όρων κράτησης ενός προσώπου. Στις εν λόγω περιπτώσεις, το ποσό της αποζημίωσης από το κράτος, ανάλογα με τις επιπτώσεις της αξιόποινης πράξης, μειώνεται κατά 50%.

Εάν η Αρχή Νομικής Συνδρομής δεν λάβει τις αναγκαίες πληροφορίες εντός 15 ημερών, μπορεί να αποφασίσει να αρνηθεί την καταβολή κρατικής αποζημίωσης. Η απόφαση σχετικά με τη μη καταβολή αποζημίωσης από το κράτος σ’ αυτήν την περίπτωση δεν σας εμποδίζει από το να απευθυνθείτε ξανά στην Αρχή Νομικής Συνδρομής για να αιτηθείτε αποζημίωση σύμφωνα με τις διαδικασίες για την υποβολή αίτησης αποζημίωσης.

Με ποιον τρόπο θα μπορούσε η οικονομική μου κατάσταση να επηρεάσει τις πιθανότητές μου να λάβω αποζημίωση και/ή το ποσό που θα μου καταβληθεί;

Η οικονομική σας κατάσταση δεν επηρεάζει τις πιθανότητές σας να λάβετε αποζημίωση από το κράτος και/ή το ποσό της αποζημίωσης.

Εάν έχετε λάβει αποζημίωση για τη ζημιά που προκάλεσε η αξιόποινη πράξη, από τον δράστη ή άλλο πρόσωπο για λογαριασμό του, το ποσό της κρατικής αποζημίωσης μειώνεται κατά το ποσό της αποζημίωσης που έχει ήδη ληφθεί.

Υπάρχουν άλλα κριτήρια τα οποία δύνανται να επηρεάσουν τις πιθανότητές μου να λάβω αποζημίωση και/ή το ποσό που θα μου καταβληθεί;

Ο νόμος για την αποζημίωση των θυμάτων από το κράτος ορίζει άλλα κριτήρια τα οποία μπορεί να επηρεάσουν τις πιθανότητές σας να λάβετε αποζημίωση και/ή το ποσό. Για παράδειγμα:

 • εάν μια αξιόποινη πράξη είχε συγχρόνως περισσότερες επιπτώσεις, η αποζημίωση από το κράτος καταβάλλεται σύμφωνα με την πιο σοβαρή επίπτωση της αξιόποινης πράξης
 • εάν μια αξιόποινη πράξη είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο προσώπου και πολλά πρόσωπα έχουν αναγνωριστεί ως θύματα στην ποινική διαδικασία, η αποζημίωση από το κράτος για τα εν λόγω θύματα καταβάλλεται αναλογικά προς τον αριθμό των θυμάτων·
 • εάν, μετά την καταβολή της αποζημίωσης, το μέρος που διευθύνει τη διαδικασία (αστυνομία, εισαγγελία, δικαστήριο) αναγνωρίσει άλλο πρόσωπο ως θύμα στην ίδια ποινική διαδικασία που αφορά τον θάνατο προσώπου εξαιτίας αξιόποινης πράξης, καταβάλλεται αποζημίωση από το κράτος ποσού ίσου με αυτό που έχει καταβληθεί στο θύμα ή τα θύματα.

Πώς θα υπολογιστεί η αποζημίωση;

Το ανώτατο ποσό αποζημίωσης από το κράτος που μπορεί να καταβληθεί σε ένα μόνο θύμα αξιόποινης πράξης ισούται με το πενταπλάσιο του ισχύοντος κατώτατου μηνιαίου μισθού στη Δημοκρατία της Λετονίας. Το ποσό της αποζημίωσης από το κράτος που θα καταβληθεί υπολογίζεται λαμβάνοντας υπόψη το ποσό του ισχύοντος κατώτατου μηνιαίου μισθού κατά τη χρονική στιγμή που το πρόσωπο αναγνωρίστηκε ως θύμα.

Η αποζημίωση καταβάλλεται σύμφωνα με τα ακόλουθα ποσοστά:

 • 100 % στην περίπτωση θανάτου ενός προσώπου·
 • 90 % όταν το θύμα έχει υποστεί σοβαρή σωματική βλάβη ή η αξιόποινη πράξη έχει χαρακτηριστεί ως βιασμός ή σεξουαλική βία, προσβολή της αξιοπρέπειας ή σεξουαλική επίθεση σε ανήλικο ή το πρόσωπο είναι θύμα εμπορίας ανθρώπων·
 • 70 % όταν ο ανήλικος έχει υποστεί μέτρια σωματική βλάβη ή έχει μολυνθεί από HIV, ηπατίτιδα B ή C.

Υπάρχει ανώτατο και/ή κατώτατο ποσό που μπορεί να χορηγηθεί;

Το ανώτατο ποσό της κρατικής αποζημίωσης ισούται με το πενταπλάσιο του ισχύοντος κατώτατου μηνιαίου μισθού στη Δημοκρατία της Λετονίας, όμως το ελάχιστο ποσό της αποζημίωσης από το κράτος ανέρχεται σε ποσοστό 50% του ανώτατου ποσού της αποζημίωσης από το κράτος. Όταν μεταβάλλεται ο κατώτατος μηνιαίος μισθός, μεταβάλλεται και το ποσό της αποζημίωσης από το κράτος.

Χρειάζεται να αναφέρω το ποσό στο έντυπο της αίτησης αποζημίωσης; Αν ναι, θα μου δοθεί καθοδήγηση σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού του ή σχετικά με άλλες πτυχές του ζητήματος;

Δεν χρειάζεται να αναφέρετε το ποσό στο έντυπο της αίτησης αποζημίωσης από το κράτος, διότι ο νόμος για την αποζημίωση των θυμάτων από το κράτος ορίζει το ποσό της αποζημίωσης από το κράτος.

Θα αφαιρεθεί από το ποσό της αποζημίωσης που θα καταβληθεί από την αρχή / το όργανο τυχόν αποζημίωση που θα λάβω για τη ζημία μου από άλλες πηγές (π.χ. από φορέα ασφάλισης του εργοδότη μου ή από φορέα ιδιωτικής ασφάλισής μου);

Η αποζημίωση που λαμβάνετε από άλλες πηγές (για παράδειγμα, από τον εργοδότη ή από πρόγραμμα ιδιωτικής ασφάλισης) δεν αφαιρείται από το ποσό της κρατικής αποζημίωσης.

Μπορώ να εισπράξω προκαταβολή έναντι της αποζημίωσής μου; Αν ναι, υπό ποιους όρους;

Δεν μπορείτε να εισπράξετε προκαταβολή έναντι της αποζημίωσης από το κράτος.

Μπορώ να λάβω συμπληρωματική ή πρόσθετη αποζημίωση (για παράδειγμα, σε περίπτωση μεταβολής των συνθηκών ή επιδείνωσης της υγείας κ.λπ.) μετά την έκδοση της κύριας απόφασης;

Εάν έχετε λάβει αποζημίωση από το κράτος και με την τελεσίδικη απόφαση διαπιστωθεί ότι έχετε υποστεί σοβαρότερες επιπτώσεις λόγω της αξιόποινης πράξης, μπορείτε να εισπράξετε τη διαφορά μεταξύ του ποσού της αποζημίωσης από το κράτος και του ποσού που καταβλήθηκε.

Ποια δικαιολογητικά έγγραφα πρέπει να επισυνάψω στην αίτησή μου;

Εάν δεν έχει ακόμη εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση στην ποινική διαδικασία κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης αποζημίωσης από το κράτος, θα πρέπει να επισυνάψετε στην αίτηση αποζημίωσης από το κράτος αναφορά από το μέρος που διευθύνει τη διαδικασία (αστυνομία, εισαγγελία, δικαστήριο), η οποία αναφέρει τα παρακάτω:

 1. τον χρόνο και τον τόπο τέλεσης της αξιόποινης πράξης·
 2. το είδος της αξιόποινης πράξης, το είδος της ενοχής του δράστη που διαπιστώθηκε κατά τον χρόνο έκδοσης του πρακτικού, την ημερομηνία έναρξης της ποινικής διαδικασίας και τον αριθμό πρωτοκόλλου της ποινικής υπόθεσης·
 3. τα στοιχεία του προσώπου που αναγνωρίστηκε ως θύμα στην ποινική δίκη
 4. τα στοιχεία του προσώπου που αναγνωρίστηκε ως εκπρόσωπος του θύματος στην ποινική δίκη
 5. τη φύση της βλάβης που προκλήθηκε λόγω της αξιόποινης πράξης (θάνατος προσώπου, βαρύτητα βλάβης, προσβολή της αξιοπρέπειας ή σεξουαλική επίθεση, ενδείξεις εμπορίας ανθρώπων ή προσβολή από HIV, ηπατίτιδα Β ή C)·
 6. την ημερομηνία των πορισμάτων της πραγματογνωμοσύνης, τον αριθμό του εγγράφου και το πρόσωπο το οποίο διενέργησε την πραγματογνωμοσύνη·
 7. τον αριθμό των προσώπων που έχουν αναγνωριστεί ως θύματα στην ίδια ποινική δίκη η οποία αφορά τον θάνατο ενός προσώπου και στοιχεία των εν λόγω προσώπων.

Εάν η ποινική διαδικασία έχει περατωθεί κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης αποζημίωσης από το κράτος, θα πρέπει να επισυνάψετε στην αίτηση αποζημίωσης από το κράτος την τελεσίδικη απόφαση του μέρους που διευθύνει τη διαδικασία και τη διαταγή εκτέλεσης, εάν η αποζημίωση για τη ζημιά που προσδιορίστηκε στην τελεσίδικη απόφαση δεν χορηγήθηκε ή χορηγήθηκε μόνο εν μέρει.

Πρέπει να καταβληθούν διοικητικά τέλη ή άλλα έξοδα κατά την παραλαβή και διεκπεραίωση της αίτησης;

Η διαδικασία εξέτασης των αιτήσεων αποζημίωσης από το κράτος είναι δωρεάν.

Ποια αρχή αποφαίνεται επί των αιτήσεων αποζημίωσης (στις εθνικές υποθέσεις);

Η Αρχή Νομικής Συνδρομής αποφασίζει σχετικά με την καταβολή ή μη καταβολή της αποζημίωσης από το κράτος.

Πού πρέπει να αποστείλω την αίτησή μου (στις εθνικές υποθέσεις);

Για να εισπράξετε αποζημίωση από το κράτος, πρέπει να αποστείλετε την αίτηση αποζημίωσης από το κράτος στην Αρχή Νομικής Συνδρομής στην παρακάτω διεύθυνση: Pils laukums 4, Riga, LV-1050.

Χρειάζεται να είμαι παρών κατά τη διάρκεια της διαδικασίας και/ή κατά την εξέταση της αίτησής μου;

Η παρουσία σας δεν είναι αναγκαία για τη διαδικασία εξέτασης αιτήσεων αποζημίωσης από το κράτος και την έκδοση αποφάσεων σχετικά με την καταβολή ή μη καταβολή αποζημίωσης από το κράτος.

Πόσος χρόνος απαιτείται (κατά προσέγγιση) για να εκδοθεί απόφαση από την αρμόδια αρχή σχετικά με αίτηση αποζημίωσης;

Η Αρχή Νομικής Συνδρομής αποφασίζει σχετικά με την καταβολή ή τη μη καταβολή αποζημίωσης από το κράτος εντός ενός μήνα από την παραλαβή της αίτησης για αποζημίωση από το κράτος και η απόφαση αποστέλλεται στη διεύθυνση που αναφέρεται στην αίτηση για αποζημίωση από το κράτος.

Εάν απαιτηθούν πρόσθετες πληροφορίες από εσάς ή από το μέρος που διευθύνει τη διαδικασία (αστυνομία, εισαγγελία, δικαστήριο), η προθεσμία έκδοσης απόφασης αναστέλλεται έως τη λήψη όλων των απαιτούμενων πληροφοριών.

Αν δεν ικανοποιηθώ με την απόφαση της αρχής, πώς μπορώ να την προσβάλω;

Μπορείτε να προσβάλλετε την απόφαση της Αρχής Νομικής Συνδρομής σχετικά με την καταβολή ή τη μη καταβολή αποζημίωσης από το κράτος εντός ενός μήνα από την έναρξη ισχύος της, με την υποβολή σχετικής αίτησης στην Αρχή Νομικής Συνδρομής, η οποία διαβιβάζεται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης.

Πού μπορώ να βρω τα αναγκαία έντυπα και άλλες πληροφορίες για την υποβολή αίτησης αποζημίωσης;

Το έντυπο αίτησης για αποζημίωση από το κράτος και πληροφορίες για τη συμπλήρωσή του διατίθενται εδώ:

 • στη δικτυακή πύλη — http://www.latvija.lv/·
 • στον ιστότοπο της Αρχής Νομικής Συνδρομής — http://www.jpa.gov.lv/, κάνοντας κλικ στις «Υπηρεσίες»·
 • στις εγκαταστάσεις της Αρχής Νομικής Συνδρομής (Pils laukums 4, Riga) (μόνο με ραντεβού)·
 • από το μέρος που διευθύνει τη διαδικασία (αστυνομία, εισαγγελία ή δικαστήριο)·
 • καλώντας ατελώς στη γραμμή πληροφοριών 800001801 (εργάσιμες ώρες).

Υπάρχει ειδική τηλεφωνική γραμμή βοήθειας ή ιστοσελίδα στην οποία μπορώ να απευθυνθώ;

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη δωρεάν γραμμή βοήθειας 116006 «Γραμμή βοήθειας για θύματα αξιόποινων πράξεων» καθημερινά από τις 12:00 έως τις 22:00, στην οποία διατίθενται:

 • συναισθηματική και ψυχολογική στήριξη για τα θύματα εγκληματικών πράξεων
 • πληροφορίες για τα δικονομικά δικαιώματα των θυμάτων (για παράδειγμα, δικαιώματα στην ποινική δίκη, δικαιώματα αποζημίωσης, αποζημίωση από το κράτος κ.ο.κ.), τις διαθέσιμες υπηρεσίες και τις υφιστάμενες υπηρεσίες στήριξης θυμάτων.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα http://www.cietusajiem.lv/.

Μπορώ να λάβω δωρεάν νομική συνδρομή (βοήθεια από δικηγόρο) κατά την κατάρτιση της αίτησης;

Δεν χρειάζεστε νομική συνδρομή για να υποβάλετε αίτηση αποζημίωσης από το κράτος. Η Αρχή Νομικής Συνδρομής παρέχει την αναγκαία συνδρομή για τη διαδικασία διεκδίκησης της αποζημίωσης από το κράτος.

Υπάρχουν οργανισμοί στήριξης θυμάτων που μπορούν να με βοηθήσουν να ζητήσω αποζημίωση;

Ο οργανισμός «Skalbes» παρέχει δωρεάν τη γραμμή βοήθειας 116006 «Γραμμή βοήθειας για θύματα αξιόποινων πράξεων» (καθημερινά από τις 12:00 ως τις 22:00), μέσω της οποίας παρέχεται συναισθηματική και ψυχολογική υποστήριξη σε θύματα αξιόποινων πράξεων, πληροφορίες για τα δικονομικά δικαιώματα των θυμάτων (για παράδειγμα, δικαιώματα στην ποινική διαδικασία, δικαιώματα αποζημίωσης, αποζημίωση από το κράτος κ.λπ.), τις διαθέσιμες υπηρεσίες και τις υπάρχουσες υπηρεσίες στήριξης των θυμάτων.

Τελευταία επικαιροποίηση: 18/12/2023

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.