Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση λεττονικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Swipe to change

Αν η αξίωσή μου πρόκειται να εξεταστεί σε αυτή τη χώρα

Λεττονία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Λεττονία
Δεν υπάρχει επίσημη μετάφραση στη γλώσσα που επιλέξατε.
Εδώ μπορείτε να βρείτε αυτόματη μετάφραση αυτού του περιεχομένου. Λάβετε υπόψη σας ότι η αυτόματη μετάφραση παρέχει μόνο το γενικό του νόημα. Ο ιδιοκτήτης της σελίδας αυτής δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για την ποιότητα αυτής της μετάφρασης, που έγινε από μηχανή.

Για ποια είδη εγκληματικής πράξης μπορώ να λάβω αποζημίωση;

Το θύμα δικαιούται να λάβει αποζημίωση από το κράτος αν αξιόποινη πράξη που τελέστηκε από πρόθεση είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο προσώπου, αν το θύμα υπέστη σοβαρή ή μέτρια σωματική βλάβη, προσβολή της αξιοπρέπειας ή σεξουαλική επίθεση, είναι θύμα εμπορίας ανθρώπων ή έχει προσβληθεί από τον ιό της ανθρώπινης ανοσοανεπάρκειας, ηπατίτιδα Β ή C.

Για ποια είδη βλάβης μπορώ να λάβω αποζημίωση;

Μπορείτε να λάβετε αποζημίωση από το κράτος για ηθική βλάβη, σωματική βλάβη και περιουσιακή ζημία λόγω εγκληματικής πράξης η οποία τελέστηκε εκ προθέσεως.

Μπορώ να λάβω αποζημίωση αν είμαι συγγενής ή πρόσωπο εξαρτώμενο από θύμα που έχασε τη ζωή του λόγω εγκληματικής πράξης; Ποιοι συγγενείς ή εξαρτώμενα πρόσωπα μπορούν να λάβουν αποζημίωση;

Εάν ένα πρόσωπο έχασε τη ζωή του λόγω εγκληματικής πράξης, την ιδιότητα του θύματος στην ποινική δίκη μπορεί να έχει συγγενής του αποβιώσαντος (μνηστήρας/μνηστή, σύζυγος, γονείς, παππούδες, παιδιά, εγγόνια, αδέλφια, καθώς και τα πρόσωπα με τα οποία συγκατοικούσε το εν λόγω φυσικό πρόσωπο και με τα οποία διατηρούσε κοινό νοικοκυριό).

Εάν ένα πρόσωπο έχασε τη ζωή του λόγω εγκληματικής πράξης ή το θύμα έχασε τη ζωή του και δεν είχε ζητήσει αποζημίωση από το κράτος ή είχε ζητήσει αλλά δεν είχε λάβει αποζημίωση από το κράτος, δικαιούστε να λάβετε αποζημίωση από το κράτος. Ωστόσο, πρέπει να ζητήσετε από την αρμόδια για τη διαδικασία αρχή (αστυνομία, εισαγγελία, δικαστήριο) να σας αναγνωρίσει ως θύμα στην αντίστοιχη ποινική δίκη.

Μπορώ να λάβω αποζημίωση αν είμαι συγγενής ή πρόσωπο εξαρτώμενο από θύμα που επέζησε; Ποιοι συγγενείς ή εξαρτώμενα πρόσωπα μπορούν να λάβουν αποζημίωση στην περίπτωση αυτή;

Δεν δικαιούστε αποζημίωση από το κράτος ως συγγενής ή εξαρτώμενο πρόσωπο από το θύμα αν το θύμα επέζησε της εγκληματικής πράξης. Σ’ αυτή την περίπτωση, την αποζημίωση από το κράτος δικαιούται το ίδιο το θύμα.

Μπορώ να λάβω αποζημίωση αν δεν είμαι υπήκοος χώρας της ΕΕ;

Μπορείτε να λάβετε αποζημίωση από το κράτος αν δεν είστε υπήκοος χώρας της ΕΕ.

Μπορώ να ζητήσω αποζημίωση από τη χώρα αυτή αν ζω εδώ ή κατάγομαι από εδώ (αυτή είναι η χώρα κατοικίας μου ή εθνικότητάς μου) έστω και αν η εγκληματική πράξη τελέστηκε σε άλλη χώρα της ΕΕ; Μπορώ να επιλέξω αυτή τη λύση αντί της διεκδίκησης αποζημίωσης στη χώρα στην οποία τελέστηκε η εγκληματική πράξη; Αν ναι, υπό ποιους όρους;

Εάν η αξιόποινη πράξη τελέστηκε σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ, δικαιούστε να διεκδικήσετε αποζημίωση απευθείας από το κράτος μέλος της ΕΕ στο οποίο τελέστηκε η αξιόποινη πράξη ή μέσω της Αρχής Νομικής Συνδρομής (Juridiskās palīdzības administrācija).

Πρέπει να έχω καταγγείλει προηγουμένως την εγκληματική πράξη στην αστυνομία για να μπορώ να ζητήσω αποζημίωση;

Πρέπει να καταγγείλετε την αξιόποινη πράξη στην αστυνομία.

Για να διεκδικήσετε αποζημίωση από το κράτος, πρέπει να κινηθεί η ποινική δίκη στην οποία έχετε αναγνωριστεί ως θύμα με απόφαση της αρμόδιας για τη διαδικασία αρχής (αστυνομία, εισαγγελία, δικαστήριο).

Υποχρεούμαι να αναμένω το αποτέλεσμα της αστυνομικής έρευνας ή της ποινικής διαδικασίας προτού ζητήσω αποζημίωση;

Για να ζητήσετε αποζημίωση από το κράτος δεν χρειάζεται να αναμείνετε την οριστική απόφαση της αρμόδιας για τη διαδικασία αρχή (αστυνομία, εισαγγελία, δικαστήριο).

Για να εγκρίνει ή να απορρίψει η Αρχή Νομικής Συνδρομής την καταβολή αποζημίωσης από το κράτος, η αρμόδια για τη διαδικασία αρχή (αστυνομία, εισαγγελία, δικαστήριο) πρέπει να παράσχει τις παρακάτω πληροφορίες:

 1. τον χρόνο και τον τόπο τέλεσης της αξιόποινης πράξης·
 2. τον χαρακτηρισμό της αξιόποινης πράξης, το είδος της ενοχής του δράστη που διαπιστώθηκε κατά τον χρόνο υποβολής της καταγγελίας, την ημερομηνία έναρξης της ποινικής δίκης και τον αριθμό πρωτοκόλλου της ποινικής υπόθεσης·
 3. στοιχεία για το πρόσωπο το οποίο έχει αναγνωριστεί ως θύμα στην ποινική δίκη·
 4. στοιχεία για το πρόσωπο το οποίο έχει αναγνωριστεί ως εκπρόσωπος του θύματος στην ποινική δίκη, εάν το θύμα ασκεί τα δικαιώματά του μέσω εκπροσώπου·
 5. τη φύση της βλάβης που προκλήθηκε λόγω της αξιόποινης πράξης (θάνατος προσώπου, βαρύτητα βλάβης, προσβολή της αξιοπρέπειας ή σεξουαλική επίθεση, ενδείξεις εμπορίας ανθρώπων ή προσβολή από τον ιό της ανθρώπινης ανοσοανεπάρκειας, από ηπατίτιδα Β ή C)·
 6. την ημερομηνία των πορισμάτων της πραγματογνωμοσύνης, τον αριθμό του εγγράφου και το πρόσωπο το οποίο έχει διενεργήσει την πραγματογνωμοσύνη·
 7. τον αριθμό των προσώπων που έχουν αναγνωριστεί ως θύματα στην ίδια ποινική δίκη η οποία αφορά τον θάνατο ενός προσώπου και στοιχεία των εν λόγω προσώπων.

Υποχρεούμαι να επιδιώξω πρώτα αποζημίωση από τον δράστη — αν έχει ταυτοποιηθεί;

Δεν υποχρεούστε να ζητήσετε πρώτα αποζημίωση από τον δράστη. Η αποζημίωση από το κράτος δεν θίγει το δικαίωμα του θύματος να διεκδικήσει αποζημίωση σε ποινική δίκη υποβάλλοντας αίτηση αποζημίωσης για τη βλάβη σε οποιοδήποτε στάδιο της ποινικής δίκης έως την έναρξη της εξέτασης της υπόθεσης στο πρωτοβάθμιο δικαστήριο, και σε πολιτική δίκη, προβάλλοντας την αξίωση στο δικαστήριο εάν κρίνετε ότι δεν έχετε αποζημιωθεί πλήρως.

Αν ο δράστης δεν έχει ταυτοποιηθεί ή καταδικαστεί, εξακολουθώ να δικαιούμαι να ζητήσω αποζημίωση; Αν ναι, τι είδους αποδεικτικά στοιχεία πρέπει να υποβάλω για τη θεμελίωση της αίτησής μου;

Δικαιούστε αποζημίωση από το κράτος εάν ο δράστης ή ο συνεργός του δεν έχει ταυτοποιηθεί ή δεν έχει κριθεί ότι υπέχει ποινική ευθύνη.

Θα πρέπει να υποβάλετε αίτηση αποζημίωσης από το κράτος επισυνάπτοντας σ’ αυτήν την αναφορά της αρμόδιας για τη διαδικασία αρχής (αστυνομία) με τις αναγκαίες πληροφορίες.

Υπάρχει προθεσμία εντός της οποίας πρέπει να ζητήσω αποζημίωση;

Η αίτηση αποζημίωσης από το κράτος πρέπει να υποβληθεί στην Αρχή Νομικής Συνδρομής εντός ενός έτους από την ημέρα κατά την οποία αναγνωριστήκατε ως θύμα ή λάβατε γνώση των γεγονότων λόγω των οποίων αποκτήσατε τη σχετική νομιμοποίηση.

Ποιες ζημίες και έξοδα καλύπτονται από την αποζημίωση;

Η αποζημίωση από το κράτος καλύπτει την ηθική βλάβη, τη σωματική βλάβη ή την περιουσιακή ζημία η οποία έχει προκληθεί από την αξιόποινη πράξη, χωρίς διάκριση του είδους της ζημίας για την οποία καταβάλλεται αποζημίωση από το κράτος. Το ποσό της αποζημίωσης από το κράτος καθορίζεται στον νόμο «περί αποζημίωσης των θυμάτων από το κράτος» (Likums par valsts kompensāciju cietušajiem), με βάση τις επιπτώσεις της αξιόποινης πράξης.

Η αποζημίωση καταβάλλεται εφάπαξ ή σε μηνιαίες δόσεις;

Η αποζημίωση από το κράτος καταβάλλεται εφάπαξ με κατάθεση στον λογαριασμό του πιστωτικού ιδρύματος που προσδιορίζεται στην αίτηση.

Με ποιον τρόπο θα μπορούσε η δική μου συμπεριφορά σε σχέση με την εγκληματική πράξη, το ποινικό μου μητρώο ή η μη συνεργασία μου κατά τη διάρκεια της διαδικασίας για τη λήψη αποζημίωσης να επηρεάσει τις πιθανότητές μου να λάβω αποζημίωση και/ή το ποσό που θα μου καταβληθεί;

Ο χαρακτηρισμός της αξιόποινης πράξης μπορεί να επηρεάσει το ποσό της αποζημίωσης από το κράτος, για παράδειγμα αν η αξιόποινη πράξη τελέστηκε εν βρασμώ ψυχής, καθ’ υπέρβαση των αναγκαίων ορίων αυτοάμυνας ή των όρων κράτησης ενός προσώπου. Στις εν λόγω περιπτώσεις, το ποσό της αποζημίωσης από το κράτος, ανάλογα με τις επιπτώσεις της αξιόποινης πράξης, μειώνεται κατά 50%.

Εάν η Αρχή Νομικής Συνδρομής δεν λάβει τις αναγκαίες πληροφορίες εντός 15 ημερών, μπορεί να αποφασίσει να αρνηθεί την καταβολή κρατικής αποζημίωσης. Η απόφαση με την οποία απορρίπτεται η καταβολή κρατικής αποζημίωσης σ’ αυτήν την περίπτωση δεν σας εμποδίζει να απευθυνθείτε περισσότερες φορές στην Αρχή Νομικής Συνδρομής για να αιτηθείτε αποζημίωση σύμφωνα με τις διαδικασίες διεκδίκησής της.

Με ποιον τρόπο θα μπορούσε η οικονομική μου κατάσταση να επηρεάσει τις πιθανότητές μου να λάβω αποζημίωση και/ή το ποσό που θα μου καταβληθεί;

Η οικονομική σας κατάσταση δεν επηρεάζει τις πιθανότητές σας να λάβετε αποζημίωση από το κράτος και/ή το ποσό της αποζημίωσης.

Εάν έχετε λάβει αποζημίωση για τη ζημιά που προκάλεσε η αξιόποινη πράξη, από τον δράστη ή άλλο πρόσωπο για λογαριασμό του, το ποσό της κρατικής αποζημίωσης μειώνεται κατά το ποσό της αποζημίωσης που έχει ήδη ληφθεί.

Υπάρχουν άλλα κριτήρια τα οποία θα μπορούσαν να επηρεάσουν τις πιθανότητές μου να λάβω αποζημίωση και/ή το ποσό που θα μου καταβληθεί;

Ο νόμος περί αποζημίωσης των θυμάτων από το κράτος ορίζει άλλα κριτήρια τα οποία μπορεί να επηρεάσουν τις πιθανότητές σας να λάβετε αποζημίωση και/ή το ποσό. Για παράδειγμα:

 • εάν μια αξιόποινη πράξη είχε συγχρόνως περισσότερες επιπτώσεις, η αποζημίωση από το κράτος καταβάλλεται σύμφωνα με την πιο σοβαρή επίπτωση της αξιόποινης πράξης·
 • εάν μια αξιόποινη πράξη είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο πολλών προσώπων και πολλά πρόσωπα έχουν αναγνωριστεί ως θύματα στην ποινική δίκη, η αποζημίωση από το κράτος για τα εν λόγω θύματα καταβάλλεται αναλογικά με τον αριθμό των θυμάτων·
 • εάν, μετά την καταβολή της αποζημίωσης, η αρμόδια για τη διαδικασία αρχή (αστυνομία, εισαγγελία, δικαστήριο) αναγνωρίσει άλλο πρόσωπο ως θύμα στην ίδια ποινική δίκη που αφορά τον θάνατο προσώπου εξαιτίας αξιόποινης πράξης, καταβάλλεται αποζημίωση από το κράτος ποσού ίσου με αυτό που είχε καταβληθεί στο θύμα ή τα θύματα.

Πώς θα υπολογιστεί η αποζημίωση;

Το ανώτατο ποσό αποζημίωσης από το κράτος που μπορεί να καταβληθεί σε ένα μόνο θύμα αξιόποινης πράξης ισούται με το πενταπλάσιο του ισχύοντος κατώτατου μηνιαίου μισθού στη Δημοκρατία της Λετονίας. Το ποσό της κρατικής αποζημίωσης που θα καταβληθεί υπολογίζεται λαμβάνοντας υπόψη το ποσό του ισχύοντος κατώτατου μηνιαίου μισθού κατά τον χρόνο που το πρόσωπο αναγνωρίστηκε ως θύμα.

Η αποζημίωση καταβάλλεται:

 1. σε περίπτωση θανάτου, σε ποσοστό 100%·
 2. σε περίπτωση σοβαρής σωματικής βλάβης του θύματος ή χαρακτηρισμού της αξιόποινης πράξης ως βιασμού ή σεξουαλικής βίας, προσβολής της αξιοπρέπειας ή σεξουαλικής επίθεσης, ή αν το θύμα είναι θύμα εμπορίας ανθρώπων, σε ποσοστό 70%·
 3. σε περίπτωση μέτριας σωματικής βλάβης του θύματος ή αν το θύμα έχει υποστεί προσβολή της αξιοπρέπειας ή σεξουαλική επίθεση, εκτός από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 2, ή αν έχει προσβληθεί από τον ιό της ανθρώπινης ανοσοανεπάρκειας, από ηπατίτιδα B ή C, σε ποσοστό 50%.

Υπάρχει ανώτατο και/ή κατώτατο ποσό που μπορεί να χορηγηθεί;

Το ανώτατο ποσό της κρατικής αποζημίωσης ισούται με το πενταπλάσιο του ισχύοντος κατώτατου μηνιαίου μισθού στη Δημοκρατία της Λετονίας, όμως το ελάχιστο ποσό της αποζημίωσης από το κράτος ανέρχεται σε ποσοστό 50% του ανώτατου ποσού της αποζημίωσης από το κράτος. Όταν μεταβάλλεται ο κατώτατος μηνιαίος μισθός, μεταβάλλεται και το ποσό της αποζημίωσης από το κράτος.

Χρειάζεται να αναφέρω το ποσό στο έντυπο της αίτησής μου αποζημίωσης; Αν ναι, θα μου δοθούν οδηγίες σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού του ή σχετικά με άλλες πτυχές του ζητήματος;

Δεν χρειάζεται να προσδιορίσετε το ποσό στην αίτηση αποζημίωσης από το κράτος, διότι ο νόμος περί αποζημίωσης των θυμάτων από το κράτος ορίζει το ποσό της αποζημίωσης από το κράτος.

Θα αφαιρεθεί από το ποσό της αποζημίωσης που θα καταβληθεί από την αρχή / το όργανο τυχόν αποζημίωση που θα λάβω για τη ζημία μου από άλλες πηγές (π.χ. από φορέα ασφάλισης του εργοδότη μου ή από φορέα ιδιωτικής ασφάλισής μου);

Η αποζημίωση που λαμβάνετε από άλλες πηγές (για παράδειγμα, από τον εργοδότη ή από πρόγραμμα ιδιωτικής ασφάλισης) δεν αφαιρείται από το ποσό της κρατικής αποζημίωσης.

Μπορώ να εισπράξω προκαταβολή έναντι της αποζημίωσής μου; Αν ναι, υπό ποιους όρους;

Δεν μπορείτε να εισπράξετε προκαταβολή έναντι της αποζημίωσης από το κράτος.

Μπορώ να λάβω συμπληρωματική ή πρόσθετη αποζημίωση (για παράδειγμα, σε περίπτωση μεταβολής των συνθηκών ή επιδείνωσης της υγείας μου κ.λπ.) μετά την κύρια απόφαση;

Εάν έχετε λάβει αποζημίωση από το κράτος και με την τελεσίδικη απόφαση διαπιστωθεί ότι έχετε υποστεί σοβαρότερες επιπτώσεις λόγω της αξιόποινης πράξης, μπορείτε να εισπράξετε τη διαφορά μεταξύ του ποσού της αποζημίωσης από το κράτος και του ποσού που καταβλήθηκε.

Ποια δικαιολογητικά έγγραφα πρέπει να επισυνάψω στην αίτησή μου;

Εάν δεν έχει ακόμη εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση στην ποινική δίκη κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης αποζημίωσης από το κράτος, θα πρέπει να επισυνάψετε στην αίτηση αποζημίωσης από το κράτος αναφορά από την αρμόδια για τη διαδικασία αρχή (αστυνομία, εισαγγελία, δικαστήριο), στην οποία θα προσδιορίζονται τα παρακάτω:

 1. ο χρόνος και ο τόπος τέλεσης της αξιόποινης πράξης·
 2. ο χαρακτηρισμός της αξιόποινης πράξης, το είδος της ενοχής του δράστη που χαρακτηρίστηκε κατά τον χρόνο υποβολής της καταγγελίας, η ημερομηνία έναρξης της ποινικής δίκης και ο αριθμός πρωτοκόλλου της ποινικής υπόθεσης·
 3. τα στοιχεία του προσώπου που αναγνωρίστηκε ως θύμα στην ποινική δίκη·
 4. τα στοιχεία του προσώπου που αναγνωρίστηκε ως εκπρόσωπος του θύματος στην ποινική δίκη·
 5. η φύση της βλάβης που προκλήθηκε λόγω της αξιόποινης πράξης (θάνατος προσώπου, βαρύτητα βλάβης, προσβολή της αξιοπρέπειας ή σεξουαλική επίθεση, ενδείξεις εμπορίας ανθρώπων ή προσβολή από τον ιό της ανθρώπινης ανοσοανεπάρκειας, από ηπατίτιδα Β ή C)·
 6. η ημερομηνία των πορισμάτων πραγματογνωμοσύνης, ο αριθμός του εγγράφου και το πρόσωπο το οποίο διενέργησε την πραγματογνωμοσύνη·
 7. ο αριθμός των προσώπων που έχουν αναγνωριστεί ως θύματα στην ίδια ποινική δίκη η οποία αφορά τον θάνατο προσώπου και στοιχεία των εν λόγω προσώπων.

Εάν η ποινική δίκη έχει περατωθεί κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης αποζημίωσης από το κράτος, θα πρέπει να επισυνάψετε στην αίτηση αποζημίωσης από το κράτος την τελεσίδικη απόφαση της αρμόδιας για τη διαδικασία αρχής και τη διαταγή εκτέλεσης, εάν η αποζημίωση για τη ζημιά που προσδιορίστηκε στην τελεσίδικη απόφαση δεν χορηγήθηκε ή χορηγήθηκε μόνο εν μέρει.

Πρέπει να καταβληθούν διοικητικά τέλη ή άλλα έξοδα κατά την παραλαβή και διεκπεραίωση της αίτησης;

Η διεκπεραίωση των αιτήσεων κρατικής αποζημίωσης είναι δωρεάν.

Ποια αρχή αποφαίνεται επί των αιτήσεων αποζημίωσης (στις εθνικές υποθέσεις);

Η Αρχή Νομικής Συνδρομής εγκρίνει ή απορρίπτει την καταβολή αποζημίωσης από το κράτος.

Πού πρέπει να αποστείλω την αίτησή μου (στις εθνικές υποθέσεις);

Για να εισπράξετε αποζημίωση από το κράτος, πρέπει να αποστείλετε την αίτηση αποζημίωσης από το κράτος, στην Αρχή Νομικής Συνδρομής, στην παρακάτω διεύθυνση: Pils laukums 4, Rīga, LV-1050.

Χρειάζεται να είμαι παρών κατά τη διάρκεια της διαδικασίας και/ή κατά την εξέταση της αίτησής μου;

Η παρουσία σας δεν είναι αναγκαία για τη διεκπεραίωση της αίτησης αποζημίωσης από το κράτος και την έγκριση ή απόρριψη της καταβολής αποζημίωσης από το κράτος.

Πόσος χρόνος απαιτείται (κατά προσέγγιση) για να εκδοθεί απόφαση από την αρμόδια αρχή σχετικά με αίτηση αποζημίωσης;

Η Αρχή Νομικής Συνδρομής εγκρίνει ή απορρίπτει την καταβολή αποζημίωσης από το κράτος εντός ενός μήνα από την παραλαβή της αίτησης αποζημίωσης και αποστέλλει την απόφαση στη διεύθυνση η οποία αναγράφεται στην αίτηση αποζημίωσης.

Εάν η Αρχή Νομικής Συνδρομής ζητήσει πρόσθετες πληροφορίες από εσάς ή από την αρμόδια για τη διαδικασία αρχή (αστυνομία, εισαγγελία, δικαστήριο), αναστέλλεται η προθεσμία έκδοσης της απόφασης έως τη λήψη των αναγκαίων πληροφοριών.

Αν δεν ικανοποιηθώ με την απόφαση της αρχής, πώς μπορώ να την προσβάλω;

Μπορείτε να προσβάλετε την απόφαση της Αρχής Νομικής Συνδρομής για την έγκριση ή απόρριψη της καταβολής αποζημίωσης από το κράτος εντός ενός μήνα από την έναρξη ισχύος της, υποβάλλοντας στην Αρχή Νομικής Συνδρομής τη σχετική αίτηση, η οποία θα διαβιβαστεί στο Υπουργείο Δικαιοσύνης.

Πού μπορώ να βρω τα αναγκαία έντυπα και άλλες πληροφορίες για την υποβολή αίτησης αποζημίωσης;

Τοέντυπο αποζημίωσης από το κράτος και πληροφορίες για τη συμπλήρωσή του διατίθενται εδώ:

 • στην πύλη - https://latvija.lv
 • στην ιστοσελίδα της Αρχής Νομικής Συνδρομής - https://www.jpa.gov.lv/par-mums-eng ενότητα «Υπηρεσίες»·
 • στο γραφείο της Αρχής Νομικής Συνδρομής - Pils laukums 4, Riga (εργάσιμες ώρες)·
 • από την αρμόδια για τη διαδικασία αρχή (αστυνομία, εισαγγελία ή δικαστήριο)·
 • καλώντας ατελώς στη γραμμή πληροφοριών 800001801 (εργάσιμες ώρες).

Υπάρχει ειδική τηλεφωνική γραμμή βοήθειας ή ιστοσελίδα στην οποία μπορώ να απευθυνθώ;

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τη δωρεάν γραμμή βοήθειας «Γραμμή βοήθειας για τα θύματα εγκληματικών πράξεων» καθημερινά από τις 07.00 έως τις 22.00, όπου μπορείτε να λαμβάνετε:

 • συναισθηματική και ψυχολογική στήριξη για τα θύματα εγκληματικών πράξεων·
 • πληροφορίες για τα δικονομικά δικαιώματα των θυμάτων (για παράδειγμα, δικαιώματα στην ποινική δίκη, δικαιώματα αποζημίωσης, αποζημίωση από το κράτος κ.ο.κ.), τις διαθέσιμες υπηρεσίες και τις υφιστάμενες υπηρεσίες στήριξης θυμάτων.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα https://www.cietusajiem.lv/en/.

Μπορώ να λάβω δωρεάν νομική συνδρομή (βοήθεια από δικηγόρο) κατά την κατάρτιση της αίτησης;

Δεν χρειάζεστε νομική συνδρομή για να υποβάλετε αίτηση αποζημίωσης από το κράτος. Η Αρχή Νομικής Συνδρομής παρέχει την αναγκαία συνδρομή για τη διαδικασία διεκδίκησης της αποζημίωσης από το κράτος.

Υπάρχουν οργανισμοί στήριξης θυμάτων που μπορούν να με βοηθήσουν να ζητήσω αποζημίωση;

Ο οργανισμός «Skalbes» παρέχει δωρεάν τη γραμμή βοήθειας 116006 «Γραμμή βοήθειας για τα θύματα εγκληματικών πράξεων» (καθημερινά από τις 7.00 ως τις 22.00), μέσω της οποίας παρέχεται συναισθηματική και ψυχολογική υποστήριξη σε θύματα εγκληματικών πράξεων, πληροφορίες για τα δικονομικά δικαιώματα των θυμάτων (για παράδειγμα, δικαιώματα στην ποινική δίκη, δικαιώματα αποζημίωσης, αποζημίωση από το κράτος, κ.ο.κ.), τις διαθέσιμες υπηρεσίες και τις υφιστάμενες υπηρεσίες στήριξης των θυμάτων.

Τελευταία επικαιροποίηση: 12/07/2021

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.