Αν η αξίωσή μου πρόκειται να εξεταστεί σε αυτή τη χώρα

Μάλτα

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Μάλτα

Για ποια είδη εγκληματικής πράξης μπορώ να λάβω αποζημίωση;

Μπορείτε να λάβετε αποζημίωση για τα παρακάτω είδη εγκληματικών πράξεων: για βιασμό, μαστροπεία ανηλίκων, ανθρωποκτονία εκ προθέσεως, βαριά σωματική βλάβη ή εμπρησμό με πρόκληση κινδύνου ζωής.

Για ποια είδη βλάβης μπορώ να λάβω αποζημίωση;

Μπορείτε να λάβετε αποζημίωση για κάθε ζημία που έχετε υποστεί ως αποτέλεσμα οποιουδήποτε από τα εκ προθέσεως εγκλήματα βίας που αναφέρθηκαν παραπάνω.

Μπορώ να λάβω αποζημίωση αν είμαι συγγενής ή πρόσωπο εξαρτώμενο από θύμα που έχασε τη ζωή του λόγω εγκληματικής πράξης; Ποιοι συγγενείς ή εξαρτώμενα πρόσωπα μπορούν να λάβουν αποζημίωση;

Μπορείτε να λάβετε αποζημίωση αν είστε συγγενής ή πρόσωπο εξαρτώμενο από θύμα που έχασε τη ζωή του ως αποτέλεσμα εγκληματικής πράξης.  Ως «εξαρτώμενα πρόσωπα» νοούνται τα πρόσωπα τα οποία διέτρεφε ο θανών και τα πρόσωπα που είχαν κατά τον νόμο δικαίωμα να απαιτήσουν διατροφή από τον θανόντα.

Μπορώ να λάβω αποζημίωση αν είμαι συγγενής ή πρόσωπο εξαρτώμενο από θύμα που επέζησε; Ποιοι συγγενείς ή εξαρτώμενα πρόσωπα μπορούν να λάβουν αποζημίωση στην περίπτωση αυτή;

Δεν μπορείτε να διεκδικήσετε αποζημίωση αν είστε συγγενής ή πρόσωπο εξαρτώμενο από θύμα που επέζησε.

Μπορώ να λάβω αποζημίωση αν δεν είμαι υπήκοος χώρας της ΕΕ;

Δεν μπορείτε να διεκδικήσετε αποζημίωση αν δεν είστε υπήκοος χώρας της ΕΕ.

Μπορώ να ζητήσω αποζημίωση από τη χώρα αυτή αν ζω εδώ ή κατάγομαι από εδώ (αυτή είναι η χώρα κατοικίας μου ή εθνικότητάς μου) έστω και αν η εγκληματική πράξη τελέστηκε σε άλλη χώρα της ΕΕ; Μπορώ να επιλέξω αυτή τη λύση αντί της διεκδίκησης αποζημίωσης στη χώρα στην οποία τελέστηκε η εγκληματική πράξη; Αν ναι, υπό ποιους όρους;

Σε αυτή την περίπτωση μπορείτε να διεκδικήσετε αποζημίωση παρέχοντας κάθε αναγκαία και εύλογη συνδρομή και πληροφορία που απαιτείται για τους συναφείς σκοπούς.

Πρέπει να έχω καταγγείλει προηγουμένως την εγκληματική πράξη στην αστυνομία για να μπορώ να ζητήσω αποζημίωση;

Ναι, πρέπει να έχετε καταγγείλει την εγκληματική πράξη στην αστυνομία προτού ζητήσετε αποζημίωση.

Υποχρεούμαι να αναμένω το αποτέλεσμα της αστυνομικής έρευνας ή της ποινικής διαδικασίας προτού ζητήσω αποζημίωση;

Δεν υποχρεούστε απαραίτητα να αναμείνετε το αποτέλεσμα της αστυνομικής έρευνας ή της ποινικής διαδικασίας προτού ζητήσετε αποζημίωση.

Υποχρεούμαι να επιδιώξω πρώτα αποζημίωση από τον δράστη — αν έχει ταυτοποιηθεί;

Θα πρέπει πρώτα να ζητήσετε αποζημίωση από τον δράστη — αν έχει ταυτοποιηθεί.

Αν ο δράστης δεν έχει ταυτοποιηθεί ή καταδικαστεί, εξακολουθώ να δικαιούμαι να ζητήσω αποζημίωση; Αν ναι, τι είδους αποδεικτικά στοιχεία πρέπει να υποβάλω για τη θεμελίωση της αίτησής μου;

Εξακολουθείτε να δικαιούστε να ζητήσετε αποζημίωση ακόμη κι αν ο δράστης δεν έχει ταυτοποιηθεί ή καταδικαστεί.  Ως αποδεικτικό στοιχείο πρέπει να προσκομίσετε την έκθεση της αστυνομίας.

Υπάρχει προθεσμία εντός της οποίας πρέπει να ζητήσω αποζημίωση;

Έχετε στη διάθεσή σας προθεσμία ενός έτους από την τέλεση του εγκλήματος για να ζητήσετε αποζημίωση.

Ποιες ζημίες και έξοδα καλύπτονται από την αποζημίωση;

Η αποζημίωση θα καλύπτει:

α) Για το θύμα της εγκληματικής πράξης:

— Υλική (μη ψυχική) ζημία:

 • ιατρικές δαπάνες λόγω σωματικής βλάβης (ιατρική περίθαλψη — νοσηλεία σε εξωτερικό ιατρείο ή νοσοκομείο, αποκατάσταση)
 • πρόσθετες ανάγκες ή δαπάνες που οφείλονται σε σωματική βλάβη (π.χ. φροντίδα και βοήθεια, προσωρινή και μόνιμη περίθαλψη, παρατεταμένη φυσιοθεραπεία, προσαρμογή κατοικίας, ειδικά βοηθήματα κ.λπ.)
 • μόνιμη βλάβη (π.χ. αναπηρία ή άλλη μόνιμη υστέρηση)
  • διαφυγόντα εισοδήματα κατά τη διάρκεια της ιατρικής περίθαλψης και ύστερα από αυτήν (συμπεριλαμβανομένων των διαφυγόντων εισοδημάτων και της απώλειας ή της μείωσης της ικανότητας βιοπορισμού κ.λπ.)
  • απώλεια ευκαιρίας
  • δαπάνες που συνδέονται με νομικές διαδικασίες σχετικές με το συμβάν που προκάλεσε τη ζημία (όπως δικηγορικές αμοιβές, δικαστικά έξοδα)
  • αποζημίωση για κλοπή ή βλάβη περιουσιακών στοιχείων
  • άλλη — κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια του υπεύθυνου αποζημιώσεων

— Ψυχική (ηθική) ζημία:

 • πόνος και ταλαιπωρία του θύματος — κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια του υπεύθυνου αποζημιώσεων

β) Για δικαιούχα πρόσωπα ή συγγενείς θύματος:

— Υλική (μη ψυχική) ζημία:

 • έξοδα κηδείας
 • ιατρικές δαπάνες (π.χ. θεραπεία μέλους της οικογένειας, νοσηλεία σε εξωτερικό ιατρείο ή νοσοκομείο, αποκατάσταση)
 • απώλεια διατροφής ή ευκαιρίας

Κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια του υπεύθυνου αποζημιώσεων.
— Ψυχική ζημία:

 • πόνος και ταλαιπωρία των συγγενών ή άλλων δικαιούχων προσώπων / αποζημίωση σε επιζώντες στην περίπτωση θανάτου του θύματος

Κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια του υπεύθυνου αποζημιώσεων.

Η αποζημίωση καταβάλλεται εφάπαξ ή σε μηνιαίες δόσεις;

Η αποζημίωση καταβάλλεται ως εφάπαξ πληρωμή και όχι ως περιοδική σύνταξη.  Ωστόσο, ο υπεύθυνος αποζημιώσεων μπορεί να χορηγήσει προσωρινή αποζημίωση και να αναβάλει τη χορήγηση οριστικής αποζημίωσης σε περίπτωση που καθυστερεί η οριστική ιατρική εκτίμηση της βλάβης.

Με ποιον τρόπο θα μπορούσε η δική μου συμπεριφορά σε σχέση με την εγκληματική πράξη, το ποινικό μου μητρώο ή η μη συνεργασία μου κατά τη διάρκεια της διαδικασίας για τη λήψη αποζημίωσης να επηρεάσει τις πιθανότητές μου να λάβω αποζημίωση και/ή το ποσό που θα μου καταβληθεί;

Ο υπεύθυνος αποζημιώσεων μπορεί να αρνηθεί ή να μειώσει την αποζημίωση αν κρίνει ότι:

 1. ο αιτών δεν έλαβε αμέσως όλα τα εύλογα μέτρα για να ενημερώσει την αστυνομία ή άλλο όργανο ή πρόσωπο το οποίο κρίνει κατάλληλο ο υπεύθυνος αποζημιώσεων, σχετικά με τις περιστάσεις του εγκλήματος για τον εν λόγω σκοπό ή
 2. ο αιτών δεν συνεργάστηκε με την αστυνομία ή οποιαδήποτε άλλη αρχή για να φέρει τον δράστη ενώπιον της δικαιοσύνης ή
 3. ο αιτών δεν παρείχε στον Υπεύθυνο Αποζημιώσεων ή σε άλλο όργανο ή πρόσωπο την εύλογη συνδρομή σε συνάρτηση με την αίτηση ή
 4. η συμπεριφορά του αιτούντος πριν, κατά τη διάρκεια ή μετά το συμβάν για το οποίο διεκδικεί αποζημίωση δεν δικαιολογεί την πλήρη αποζημίωση ή οποιαδήποτε αποζημίωση ή
 5. ο χαρακτήρας του αιτούντος, όπως προκύπτει από τις ποινικές του καταδίκες ή τα αποδεικτικά στοιχεία που έχει στη διάθεσή του ο υπεύθυνος αποζημιώσεων δεν δικαιολογεί την πλήρη αποζημίωση ή τη χορήγηση άλλου πλήρους ποσού ή
 6. το θύμα ήταν συνυπαίτιο ή εν μέρει υπαίτιο για τη ζημία που υπέστη ή
 7. αυτό δικαιολογείται από τη συμπεριφορά, τον χαρακτήρα ή τον τρόπο ζωής του θύματος.

Δεν καταβάλλεται αποζημίωση στο πλαίσιο του προγράμματος σε περίπτωση που:

 1. η ζημία από το έγκλημα προκλήθηκε πριν από την 1η Ιανουαρίου 2006
 2. ο υπεύθυνος αποζημιώσεων κρίνει ότι ο δράστης δεν είναι άπορος ή αποδεικνύεται ότι η έκβαση της αγωγής αποζημίωσης που ασκήθηκε ήταν δυσμενής
 3. ο υπεύθυνος αποζημιώσεων κρίνει ότι ο αιτών δεν παρέσχε κάθε εύλογη συνδρομή και πληροφορία αναγκαία για τους σκοπούς των κανονισμών
 4. ο αιτών ήταν υπαίτιος της ζημίας που υπέστη από το έγκλημα λόγω πρόκλησης ή οποιασδήποτε άλλης πράξης.

Με ποιον τρόπο θα μπορούσε η οικονομική μου κατάσταση να επηρεάσει τις πιθανότητές μου να λάβω αποζημίωση και/ή το ποσό που θα μου καταβληθεί;

Η οικονομική σας κατάσταση μπορεί να επηρεάσει το ποσό που θα χορηγηθεί.

Υπάρχουν άλλα κριτήρια τα οποία θα μπορούσαν να επηρεάσουν τις πιθανότητές μου να λάβω αποζημίωση και/ή το ποσό που θα μου καταβληθεί;

Δεν υπάρχουν άλλα κριτήρια εκτός από αυτά που αναφέρθηκαν παραπάνω.

Πώς θα υπολογιστεί η αποζημίωση;

Η αποζημίωση θα υπολογιστεί με αξιολόγηση κατά διακριτική ευχέρεια.

Υπάρχει ανώτατο και/ή κατώτατο ποσό που μπορεί να χορηγηθεί;

Καμία καταβολή σε αιτούντα δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των είκοσι τριών χιλιάδων τριακοσίων ευρώ (23 300€) και δεν επιτρέπεται υπέρβαση του ποσού αυτού σε περίπτωση περισσότερων της μίας αξιώσεων για το ίδιο έγκλημα.

Χρειάζεται να αναφέρω το ποσό στο έντυπο της αίτησής μου αποζημίωσης; Αν ναι, θα μου δοθούν οδηγίες σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού του ή σχετικά με άλλες πτυχές του ζητήματος;

Ναι, θα πρέπει να αναφέρετε το ποσό στο έντυπο και μπορείτε να λάβετε οδηγίες για τον τρόπο υπολογισμού του ή για άλλα ζητήματα.

Θα αφαιρεθεί από το ποσό της αποζημίωσης που θα καταβληθεί από την αρχή / το όργανο τυχόν αποζημίωση που θα λάβω για τη ζημία μου από άλλες πηγές (π.χ. από φορέα ασφάλισης του εργοδότη μου ή από φορέα ιδιωτικής ασφάλισής μου);

Το ποσό της αποζημίωσης που θα λάβετε για τη ζημία σας από άλλες πηγές μπορεί να αφαιρεθεί από την αποζημίωση που θα σας καταβάλει η αρχή.

Μπορώ να εισπράξω προκαταβολή έναντι της αποζημίωσής μου; Αν ναι, υπό ποιους όρους;

O υπεύθυνος αποζημιώσεων δικαιούται να προβεί στις ρυθμίσεις που κρίνει σκόπιμες για τη διαχείριση του χρηματικού ποσού που θα χορηγηθεί ως αποζημίωση.

Μπορώ να λάβω συμπληρωματική ή πρόσθετη αποζημίωση (για παράδειγμα, σε περίπτωση μεταβολής των συνθηκών ή επιδείνωσης της υγείας μου κ.λπ.) μετά την κύρια απόφαση;

Δεν μπορείτε να λάβετε συμπληρωματική ή πρόσθετη αποζημίωση μετά την κύρια απόφαση.

Ποια δικαιολογητικά έγγραφα πρέπει να επισυνάψω στην αίτησή μου;

Τα εξής έγγραφα:

 • πληρεξουσιότητα / αποδεικτικά στοιχεία περί της νομιμοποίησης ή της σχέσης με το θύμα·
 • πιστοποιητικό θανάτου του θύματος·
 • αντίγραφο της έκθεσης της αστυνομίας·
 • αντίγραφο της δικαστικής απόφασης·
 • ιατρικές γνωματεύσεις και πιστοποιητικά·
 • τιμολόγια νοσοκομείου·
 • τιμολόγια για άλλα έξοδα (περίθαλψη, κηδεία)·
 • αποδοχές (μισθοί, επιδόματα κοινωνικής πρόνοιας/βοήθειας)·
 • βεβαίωση σχετικά με την είσπραξη (ή όχι) συναφών ποσών από άλλες πηγές (φορέα ασφάλισης του εργοδότη, φορέα ιδιωτικής ασφάλισης)·
 • ποινικό μητρώο του αιτούντος·
 • ένορκη βεβαίωση του αιτούντος με την οποία βεβαιώνεται ότι δεν έχει ληφθεί αποζημίωση από οποιονδήποτε άλλον φορέα ή αρχή· κάθε άλλο σχετικό έγγραφο ανάλογα με τις περιστάσεις.

Πρέπει να καταβληθούν διοικητικά τέλη ή άλλα έξοδα κατά την παραλαβή και διεκπεραίωση της αίτησης;

Σ' αυτήν την περίπτωση δεν επιβάλλονται διοικητικά τέλη ή άλλα έξοδα.

Ποια αρχή αποφαίνεται επί των αιτήσεων αποζημίωσης (στις εθνικές υποθέσεις);

Ο υπεύθυνος αποζημιώσεων του γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα.

Πού πρέπει να αποστείλω την αίτησή μου (στις εθνικές υποθέσεις);

Οι αιτήσεις πρέπει να αποσταλούν στον Assisting Officer, Department of Justice, 14-16-18 Triq is-Suq, Floriana.

Χρειάζεται να είμαι παρών κατά τη διάρκεια της διαδικασίας και/ή κατά την εξέταση της αίτησής μου;

Δεν χρειάζεται να είστε παρών.

Πόσος χρόνος απαιτείται (κατά προσέγγιση) για να εκδοθεί απόφαση από την αρμόδια αρχή σχετικά με αίτηση αποζημίωσης;

Ένας έως δύο μήνες, ανάλογα με τις περιστάσεις.

Αν δεν ικανοποιηθώ με την απόφαση της αρχής, πώς μπορώ να την προσβάλω;

Δεν προβλέπεται προσβολή της απόφασης.

Πού μπορώ να βρω τα αναγκαία έντυπα και άλλες πληροφορίες για την υποβολή αίτησης αποζημίωσης;

Μπορείτε να τα βρείτε στο Υπουργείο Δικαιοσύνης ή στον δικτυακό τόπο: https://eforms.gov.mt/pdfforms.aspx?fid=pjd010e

Υπάρχει ειδική τηλεφωνική γραμμή βοήθειας ή ιστοσελίδα στην οποία μπορώ να απευθυνθώ;

http://vso.org.mt/

Μπορώ να λάβω δωρεάν νομική συνδρομή (βοήθεια από δικηγόρο) κατά την κατάρτιση της αίτησης;

Ναι, μπορείτε να λάβετε νομική συνδρομή.

Υπάρχουν οργανισμοί στήριξης θυμάτων που μπορούν να με βοηθήσουν να ζητήσω αποζημίωση;

http://vso.org.mt/

Τελευταία επικαιροποίηση: 03/05/2023

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.