Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση ολλανδικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Swipe to change

Αν η αξίωσή μου πρόκειται να εξεταστεί σε αυτή τη χώρα

Κάτω Χώρες

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Κάτω Χώρες
Δεν υπάρχει επίσημη μετάφραση στη γλώσσα που επιλέξατε.
Εδώ μπορείτε να βρείτε αυτόματη μετάφραση αυτού του περιεχομένου. Λάβετε υπόψη σας ότι η αυτόματη μετάφραση παρέχει μόνο το γενικό του νόημα. Ο ιδιοκτήτης της σελίδας αυτής δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για την ποιότητα αυτής της μετάφρασης, που έγινε από μηχανή.

Για ποια είδη εγκληματικής πράξης μπορώ να λάβω αποζημίωση;

Για όλες τις εκ προθέσεως βίαιες εγκληματικές πράξεις, δηλαδή για τις εγκληματικές πράξεις της επίθεσης, της απειλής χρήσης βίας και/ή της απειλής με χρήση όπλου, της ανθρωποκτονίας εκ προμελέτης, της ανθρωποκτονίας, της ληστείας με χρήση βίας και των βίαιων σεξουαλικών εγκλημάτων (σεξουαλική επίθεση και βιασμός). Αποζημίωση μπορεί επίσης να καταβληθεί σε επιζώντες συγγενείς θύματος ανθρωποκτονίας από αμέλεια.

Για ποια είδη βλάβης μπορώ να λάβω αποζημίωση;

Η αποζημίωση χορηγείται για την αντιστάθμιση του πόνου και της ταλαιπωρίας σας, καθώς και για την μερική αποκατάσταση των ιατρικών εξόδων με τα οποία επιβαρυνθήκατε για τη θεραπεία της βλάβης που υποστήκατε από την εγκληματική πράξη ή των εισοδημάτων που απωλέσατε λόγω της επακόλουθης ανικανότητάς σας προς εργασία. Σκοπός της αποζημίωσης δεν είναι να αποζημιωθείτε πλήρως, αλλά να λάβετε ένα πάγιο, εφάπαξ ποσό ως συμβολή έναντι του κόστους της ζημίας που έχετε υποστεί.

Μπορώ να λάβω αποζημίωση αν είμαι συγγενής ή πρόσωπο εξαρτώμενο από θύμα που έχασε τη ζωή του λόγω εγκληματικής πράξης; Ποιοι συγγενείς ή εξαρτώμενα πρόσωπα μπορούν να λάβουν αποζημίωση;

Ναι, μπορείτε να λάβετε αποζημίωση αν είστε σύζυγος ή καταχωρισμένος σύντροφος, ή γονέας, τέκνο, αδελφός ή αδελφή θύματος που έχει χάσει τη ζωή του. Μπορεί να δικαιούστε αποζημίωση για την ψυχική οδύνη σας, για τα έξοδα κηδείας με τα οποία επιβαρυνθήκατε και για απώλεια διατροφής λόγω της απώλειας του εισοδήματος του προσώπου που έχασε τη ζωή του.

Μπορώ να λάβω αποζημίωση αν είμαι συγγενής ή πρόσωπο εξαρτώμενο από θύμα που επέζησε; Ποιοι συγγενείς ή εξαρτώμενα πρόσωπα μπορούν να λάβουν αποζημίωση στην περίπτωση αυτή;

Ναι, το Ταμείο Αποζημίωσης Θυμάτων Βίαιων Εγκληματικών Πράξεων (Schadefonds Geweldsmisdrijven) μπορεί να χορηγεί αποζημίωση σε πρόσωπα τα οποία υπέστησαν ψυχική ζημία επειδή υπήρξαν μάρτυρες βίαιης εγκληματικής πράξης ή τα οποία ήρθαν σε άμεση επαφή με τις επιπτώσεις βίαιης εγκληματικής πράξης η οποία τελέστηκε κατά συγγενούς τους.

Μπορώ να λάβω αποζημίωση αν δεν είμαι υπήκοος χώρας της ΕΕ;

Ναι, εφόσον η εγκληματική πράξη της οποίας είστε θύμα τελέστηκε στην ολλανδική επικράτεια.

Μπορώ να ζητήσω αποζημίωση από τη χώρα αυτή αν ζω εδώ ή κατάγομαι από εδώ (αυτή είναι η χώρα κατοικίας μου ή εθνικότητάς μου) έστω και αν η εγκληματική πράξη τελέστηκε σε άλλη χώρα της ΕΕ; Μπορώ να επιλέξω αυτή τη λύση αντί της διεκδίκησης αποζημίωσης στη χώρα στην οποία τελέστηκε η εγκληματική πράξη; Αν ναι, υπό ποιους όρους;

Όχι, το Ταμείο Αποζημίωσης Θυμάτων Βίαιων Εγκληματικών Πράξεων μπορεί να χορηγεί αποζημίωση μόνο για βίαιες εγκληματικές πράξεις οι οποίες τελέστηκαν στην ολλανδική επικράτεια.

Πρέπει να έχω καταγγείλει προηγουμένως την εγκληματική πράξη στην αστυνομία για να μπορώ να ζητήσω αποζημίωση;

Όχι, δεν χρειάζεται να έχετε καταγγείλει την εγκληματική πράξη στην αστυνομία για να διεκπεραιωθεί η αίτησή σας από το Ταμείο Αποζημίωσης Θυμάτων Βίαιων Εγκληματικών Πράξεων. Στην πράξη, ωστόσο, η καταγγελία του εγκλήματος και η επακόλουθη ποινική έρευνα διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη θεμελίωση της αίτησης. Εάν η εγκληματική πράξη δεν έχει καταγγελθεί, η βασιμότητα της αίτησης πρέπει να μπορεί να θεμελιωθεί με άλλα αντικειμενικά στοιχεία. Εν προκειμένω, ως «αντικειμενικά» νοούνται τα στοιχεία από αξιόπιστες, αμερόληπτες πηγές.

Υποχρεούμαι να αναμείνω το αποτέλεσμα της αστυνομικής έρευνας ή της ποινικής διαδικασίας προτού ζητήσω αποζημίωση;

Όχι. Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις το Ταμείο Αποζημίωσης Θυμάτων Βίαιων Εγκληματικών Πράξεων μπορεί να κρίνει ότι είναι αναγκαίο να αναμείνει το αποτέλεσμα της αστυνομικής έρευνας ή της ποινικής δίκης για να αποδεχθεί ως βάσιμη την αίτησή σας.

Υποχρεούμαι να επιδιώξω πρώτα αποζημίωση από τον δράστη — αν έχει ταυτοποιηθεί;

Όχι.

Αν ο δράστης δεν έχει ταυτοποιηθεί ή καταδικαστεί, εξακολουθώ να δικαιούμαι να ζητήσω αποζημίωση; Αν ναι, τι είδους αποδεικτικά στοιχεία πρέπει να υποβάλω για τη θεμελίωση της αίτησής μου;

Ναι. Όσον αφορά τη θεμελίωση της βασιμότητας της αίτησης, ισχύουν οι ίδιες προϋποθέσεις με αυτές που ισχύουν όταν ο δράστης είναι γνωστός.

Υπάρχει προθεσμία εντός της οποίας πρέπει να ζητήσω αποζημίωση;

Ναι. Πρέπει να υποβάλετε την αίτησή σας στο Ταμείο Αποζημίωσης Θυμάτων Βίαιων Εγκληματικών Πράξεων εντός 10 ετών από την ημερομηνία τέλεσης της εγκληματικής πράξης. Σε περίπτωση επιζώντος συγγενή, η εν λόγω προθεσμία ξεκινά από την ημερομηνία θανάτου του θύματος.

Ποιες ζημίες και έξοδα καλύπτονται από την αποζημίωση;

Για παράδειγμα, η αποζημίωση θα καλύψει:

α) Για το θύμα της εγκληματικής πράξης:

— Υλική (μη ψυχική) ζημία:

 • ιατρικές δαπάνες λόγω σωματικής βλάβης (ιατρική περίθαλψη — νοσηλεία σε εξωτερικό ιατρείο ή νοσοκομείο, αποκατάσταση)
 • πρόσθετες ανάγκες ή δαπάνες που οφείλονται σε σωματική βλάβη (π.χ. φροντίδα και βοήθεια, προσωρινή και μόνιμη περίθαλψη, παρατεταμένη φυσιοθεραπεία, προσαρμογή κατοικίας, ειδικά βοηθήματα κ.λπ.)
 • μόνιμη βλάβη (π.χ. αναπηρία ή άλλη μόνιμη υστέρηση)
  • διαφυγόντα εισοδήματα κατά τη διάρκεια της ιατρικής περίθαλψης και ύστερα από αυτήν (συμπεριλαμβανομένων των διαφυγόντων εισοδημάτων και της απώλειας ή της μείωσης της ικανότητας βιοπορισμού κ.λπ.)
  • απώλεια ευκαιρίας
  • δαπάνες που συνδέονται με νομικές διαδικασίες σχετικές με το συμβάν που προκάλεσε τη ζημία (όπως δικηγορικές αμοιβές, δικαστικά έξοδα)
  • αποζημίωση για κλοπή ή βλάβη περιουσιακών στοιχείων
  • άλλη

Η πληρωμή από το Ταμείο Αποζημίωσης Θυμάτων Βίαιων Εγκληματικών Πράξεων δεν συναρτάται με συγκεκριμένες ζημίες. Πρόκειται για ένα πάγιο, εφάπαξ ποσό το οποίο χορηγείται ως αντιστάθμιση για τον πόνο και την ταλαιπωρία σας, καθώς και για την μερική αποκατάσταση των ιατρικών εξόδων με τα οποία επιβαρυνθήκατε για τη θεραπεία της βλάβης που υποστήκατε από την εγκληματική πράξη ή των εισοδημάτων που απωλέσατε λόγω της επακόλουθης ανικανότητάς σας προς εργασία.

— Ψυχική (ηθική) ζημία:

 • πόνος και ταλαιπωρία του θύματος

Ναι.

β) Για δικαιούχα πρόσωπα ή συγγενείς θύματος:

— Υλική (μη ψυχική) ζημία:

 • έξοδα κηδείας
 • ιατρικές δαπάνες (π.χ. θεραπεία μέλους της οικογένειας, νοσηλεία σε εξωτερικό ιατρείο ή νοσοκομείο, αποκατάσταση)
 • απώλεια διατροφής ή ευκαιρίας

Στην περίπτωση των επιζώντων συγγενών, η αποζημίωση επίσης αποσκοπεί στην αντιστάθμιση του πόνου και της ταλαιπωρίας που υπέστησαν τα εν λόγω πρόσωπα (της οδύνης που προκάλεσε ο θάνατος συγγενούς), καθώς και στην μερική αποκατάσταση των ιατρικών εξόδων τους (π.χ. για τη θεραπεία ψυχολογικών προβλημάτων που προκλήθηκαν λόγω του θανάτου συγγενούς) και/ή των εισοδημάτων που απώλεσαν λόγω της επακόλουθης ανικανότητάς τους προς εργασία. Μπορεί επίσης να καταβληθεί επιπλέον ποσό ως αποζημίωση για τα έξοδα κηδείας και για απώλεια διατροφής λόγω της απώλειας του εισοδήματος του αποβιώσαντος.

— Ψυχική ζημία:

 • πόνος και ταλαιπωρία των συγγενών ή άλλων δικαιούχων προσώπων / αποζημίωση σε επιζώντες στην περίπτωση θανάτου του θύματος

Ναι.

Η αποζημίωση καταβάλλεται εφάπαξ ή σε μηνιαίες δόσεις;

Εφάπαξ.

Με ποιον τρόπο θα μπορούσε η δική μου συμπεριφορά σε σχέση με την εγκληματική πράξη, το ποινικό μου μητρώο ή η μη συνεργασία μου κατά τη διάρκεια της διαδικασίας για τη λήψη αποζημίωσης να επηρεάσει τις πιθανότητές μου να λάβω αποζημίωση και/ή το ποσό που θα μου καταβληθεί;

Για να δικαιούστε αποζημίωση από το Ταμείο Αποζημίωσης Θυμάτων Βίαιων Εγκληματικών Πράξεων, είναι σημαντικό να μην είστε εσείς ο ίδιος ένοχος για την εγκληματική πράξη. Με άλλα λόγια, δεν πρέπει να είστε αυτουργός ή συνεργός στην εγκληματική πράξη. Εάν είχατε συμμετάσχει στο έγκλημα, το Ταμείο Αποζημίωσης Θυμάτων Βίαιων Εγκληματικών Πράξεων μπορεί να απορρίψει την αίτησή σας ή να μειώσει το ποσό της αποζημίωσης που θα καταβληθεί.

Με ποιον τρόπο θα μπορούσε η οικονομική μου κατάσταση να επηρεάσει τις πιθανότητές μου να λάβω αποζημίωση και/ή το ποσό που θα μου καταβληθεί;

Η οικονομική σας κατάσταση δεν επηρεάζει το δικαίωμά σας να λάβετε αποζημίωση για τη ζημία που έχετε υποστεί.

Υπάρχουν άλλα κριτήρια τα οποία θα μπορούσαν να επηρεάσουν τις πιθανότητές μου να λάβω αποζημίωση και/ή το ποσό που θα μου καταβληθεί;

 • Πρέπει να έχετε υποστεί σοβαρή βλάβη ως συνέπεια της εγκληματικής πράξης. Ως σοβαρή βλάβη λογίζεται η σωματική και/ή ψυχική βλάβη που έχει σοβαρές μακρόχρονες ή μόνιμες ιατρικές επιπτώσεις.
 • Το Ταμείο Αποζημίωσης Θυμάτων Βίαιων Εγκληματικών Πράξεων θα σας καταβάλει αποζημίωση μόνο αν η ζημία που έχετε υποστεί δεν έχει αποζημιωθεί ούτε πρόκειται να αποζημιωθεί με άλλον τρόπο, π.χ. από τον δράστη ή από ασφαλιστική εταιρεία.
 • Επιτρέπεται επίσης η υποβολή αίτησης αποζημίωσης για εγκληματικές πράξεις οι οποίες τελέστηκαν πριν από το 1973.

Πώς θα υπολογιστεί η αποζημίωση;

Το καταβαλλόμενο ποσό συνήθως εξαρτάται από τη σοβαρότητα της βλάβης που έχετε υποστεί ή από τις περιστάσεις της εγκληματικής πράξης.

Υπάρχει ανώτατο και/ή κατώτατο ποσό που μπορεί να χορηγηθεί;

Το Ταμείο Αποζημίωσης Θυμάτων Βίαιων Εγκληματικών Πράξεων έχει ορίσει έξι κατηγορίες βλάβης, σε καθεμιά από τις οποίες αντιστοιχεί ένα πάγιο ποσό αποζημίωσης. Η κατηγορία 1 συνεπάγεται δικαίωμα αποζημίωσης ύψους

1 000 ευρώ, ενώ η κατηγορία 6 συνεπάγεται δικαίωμα αποζημίωσης ύψους 35 000 ευρώ.

Χρειάζεται να αναφέρω το ποσό στο έντυπο της αίτησής μου αποζημίωσης; Αν ναι, θα μου δοθούν οδηγίες σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού του ή σχετικά με άλλες πτυχές του ζητήματος;

Όχι.

Θα αφαιρεθεί από το ποσό της αποζημίωσης που θα καταβληθεί από την αρχή / το όργανο τυχόν αποζημίωση που θα λάβω για τη ζημία μου από άλλες πηγές (π.χ. από φορέα ασφάλισης του εργοδότη μου ή από φορέα ιδιωτικής ασφάλισής μου);

Ναι, αν η εν λόγω αποζημίωση αφορά πόνο και ταλαιπωρία, ιατρικά έξοδα και διαφυγόντα εισοδήματα.

Μπορώ να εισπράξω προκαταβολή έναντι της αποζημίωσής μου; Αν ναι, υπό ποιους όρους;

Ναι, το Ταμείο Αποζημίωσης Θυμάτων Βίαιων Εγκληματικών Πράξεων μπορεί να σας χορηγήσει προκαταβολή έναντι της αποζημίωσής σας υπό τη μορφή προσωρινής πληρωμής. Αυτό ισχύει υπό τον όρο ότι η αίτηση πληροί τις νόμιμες απαιτήσεις (δηλαδή, έχει αποδειχθεί με βεβαιότητα ότι δικαιούστε αποζημίωση) και το Ταμείο δεν είναι σε θέση να εκδώσει οριστική απόφαση στο αμέσως επόμενο διάστημα. Αίτημα προκαταβολής θα διεκπεραιωθεί μόνο αν το υποβάλετε γραπτώς και εξηγήσετε γιατί η προκαταβολή είναι αναγκαία και επείγουσα, π.χ. αν δεν διαθέτετε επαρκείς πόρους για να υποβληθείτε σε θεραπεία για τη βλάβη που έχετε υποστεί. Μόνο το γεγονός ότι βρίσκεστε σε δυσχερή οικονομική κατάσταση δεν συνιστά επαρκή λόγο για τη χορήγηση προκαταβολής.

Μπορώ να λάβω συμπληρωματική ή πρόσθετη αποζημίωση (για παράδειγμα, σε περίπτωση μεταβολής των συνθηκών ή επιδείνωσης της υγείας μου κ.λπ.) μετά την κύρια απόφαση;

Μπορείτε να υποβάλετε πρόσθετη αίτηση αν, μετά την έκδοση της απόφασης που σας χορηγεί αποζημίωση, η βλάβη σας αποδειχθεί σημαντικά σοβαρότερη από αυτή στην οποία βασίστηκε η απόφαση επί της πρώτης αίτησή σας. Επιζών συγγενής μπορεί να υποβάλει πρόσθετη αίτηση μόνο για έξοδα κηδείας και απώλεια διατροφής.

Ποια δικαιολογητικά έγγραφα πρέπει να επισυνάψω στην αίτησή μου;

 • Συμπληρωμένο έντυπο αίτησης
 • Αντίγραφο αποδεικτικού εγγράφου ταυτότητας
 • Εφόσον διατίθενται: αστυνομική έκθεση, δικαστική απόφαση
 • Τυχόν ιατρικά στοιχεία σχετικά με τη βλάβη
 • Κατά περίπτωση: άλλα έγγραφα που ζητούνται με το έντυπο αίτησης.

Πρέπει να καταβληθούν διοικητικά τέλη ή άλλα έξοδα κατά την παραλαβή και διεκπεραίωση της αίτησης;

Όχι.

Ποια αρχή αποφαίνεται επί των αιτήσεων αποζημίωσης (στις εθνικές υποθέσεις);

Το Ταμείο Αποζημίωσης Θυμάτων Βίαιων Εγκληματικών Πράξεων (Schadefonds Geweldsmisdrijven)
Postbus 71
NL-2501 CB, Χάγη.

Πού πρέπει να αποστείλω την αίτησή μου (στις εθνικές υποθέσεις);

Στο Ταμείο Αποζημίωσης Θυμάτων Βίαιων Εγκληματικών Πράξεων (Schadefonds Geweldsmisdrijven)
Postbus 71
NL-2501 CB, Χάγη.

Χρειάζεται να είμαι παρών κατά τη διάρκεια της διαδικασίας και/ή κατά την εξέταση της αίτησής μου;

Όχι.

Πόσος χρόνος απαιτείται (κατά προσέγγιση) για να εκδοθεί απόφαση από την αρμόδια αρχή σχετικά με αίτηση αποζημίωσης;

26 εβδομάδες το ανώτερο.

Αν δεν ικανοποιηθώ με την απόφαση της αρχής, πώς μπορώ να την προσβάλω;

Μπορείτε να υποβάλετε γραπτή ένσταση στην Επιτροπή του Ταμείου Αποζημίωσης Θυμάτων Βίαιων Εγκληματικών Πράξεων (Commissie Schadefonds Geweldsmisdrijven) εντός προθεσμίας 6 εβδομάδων. Στην ένστασή σας πρέπει να υποδεικνύετε τα σημεία στα οποία διαφωνείτε με την απόφαση και τους λόγους της διαφωνίας σας. Μπορείτε να αποστείλετε την ένστασή σας στη διεύθυνση:

Schadefonds Geweldsmisdrijven
Afdeling Bezwaar

Postbus 71
NL-2501 CB The Hague

Πού μπορώ να βρω τα αναγκαία έντυπα και άλλες πληροφορίες για την υποβολή αίτησης αποζημίωσης;

https://www.schadefonds.nl/english-information/

Υπάρχει ειδική τηλεφωνική γραμμή βοήθειας ή ιστοσελίδα στην οποία να μπορώ να απευθυνθώ;

https://www.schadefonds.nl/english-information/

Τηλέφωνο: 070-4142000

Μπορώ να λάβω δωρεάν νομική συνδρομή (βοήθεια από δικηγόρο) κατά την κατάρτιση της αίτησης;

Δεν παρέχεται επιδοτούμενη νομική συνδρομή. Ωστόσο, μπορείτε να λάβετε συμβουλές και στήριξη από την οργάνωση Στήριξη Θυμάτων — Κάτω Χώρες (Slachtofferhulp Nederland), μεταβαίνοντας στη διεύθυνση https://www.slachtofferhulp.nl/english/. Τηλέφωνο: 0900-0101.

Υπάρχουν οργανισμοί στήριξης θυμάτων που μπορούν να με βοηθήσουν να ζητήσω αποζημίωση;

Στήριξη Θυμάτων — Κάτω Χώρες: https://www.slachtofferhulp.nl/english/. Τηλέφωνο: 0900-0101.

Τελευταία επικαιροποίηση: 18/03/2019

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.