Αν η αξίωσή μου πρόκειται να εξεταστεί σε αυτή τη χώρα

Κάτω Χώρες

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Κάτω Χώρες

Για ποια είδη εγκληματικής πράξης μπορώ να λάβω αποζημίωση από το Ταμείο Αποζημιώσεων Θυμάτων Εγκλημάτων Βίας (Schadefonds Geweldsmisdrijven) για τη ζημία που έχω υποστεί;

Για όλες τις εκ προθέσεως βίαιες εγκληματικές πράξεις, δηλαδή για τις εγκληματικές πράξεις της επίθεσης, της απειλής χρήσης βίας και/ή της απειλής με χρήση όπλου, της ανθρωποκτονίας εκ προμελέτης, της ανθρωποκτονίας, της ληστείας με χρήση βίας και των βίαιων σεξουαλικών εγκλημάτων (σεξουαλική επίθεση και βιασμός). Αποζημίωση μπορεί επίσης να καταβληθεί σε επιζώντες συγγενείς θύματος ανθρωποκτονίας από αμέλεια.

Για ποια είδη βλάβης μπορώ να λάβω αποζημίωση από το Ταμείο;

Η αποζημίωση αποτελεί αντιστάθμιση για τον πόνο και την ταλαιπωρία σας (ηθική βλάβη), καθώς και για κάθε επακόλουθη οικονομική ζημία, όπως ιατρικά έξοδα για τη θεραπεία της βλάβης που υποστήκατε από την εγκληματική πράξη ή απώλεια εισοδήματος λόγω επακόλουθης ανικανότητας προς εργασία. Σκοπός της αποζημίωσης δεν είναι να καλύψει κάθε ζημία, αλλά να λάβετε ένα πάγιο, εφάπαξ και αδιαφοροποίητο ποσό ως συμβολή έναντι του κόστους της ζημίας που έχετε υποστεί.

Μπορώ να λάβω αποζημίωση αν είμαι συγγενής ή πρόσωπο εξαρτώμενο από θύμα που έχασε τη ζωή του λόγω εγκληματικής πράξης; Ποιοι συγγενείς ή εξαρτώμενα πρόσωπα μπορούν να λάβουν αποζημίωση;

Ναι, μπορείτε να λάβετε αποζημίωση αν είστε σύζυγος ή (καταχωρισμένος/-η) σύντροφος, ή γονέας, τέκνο, αδελφός ή αδελφή θύματος που έχει χάσει τη ζωή του. Μπορεί να δικαιούστε αποζημίωση για την ψυχική οδύνη σας, για τα έξοδα κηδείας με τα οποία επιβαρυνθήκατε και για απώλεια διατροφής λόγω της απώλειας του εισοδήματος του προσώπου που έχασε τη ζωή του.

Μπορώ να λάβω αποζημίωση αν είμαι συγγενής ή πρόσωπο εξαρτώμενο από θύμα που επέζησε; Ποιοι συγγενείς ή εξαρτώμενα πρόσωπα μπορούν να λάβουν αποζημίωση;

Ναι, το Ταμείο Αποζημιώσεων Θυμάτων Εγκλημάτων Βίας μπορεί να χορηγήσει αποζημίωση στους συγγενείς των θυμάτων που έχουν υποστεί σοβαρές και μόνιμες βλάβες λόγω εγκλήματος βίας. Ο/η σύζυγος, ο/η καταχωρισμένος/-η σύντροφος, ο γονέας, το τέκνο, ο αδελφός ή η αδελφή του θανόντος θεωρούνται συγγενείς.

Μπορώ να λάβω αποζημίωση εάν υπήρξα μάρτυρας εγκληματικής πράξης;

Ναι, το Ταμείο μπορεί να χορηγήσει αποζημίωση σε πρόσωπα που υπέστησαν ψυχολογική βλάβη επειδή υπήρξαν μάρτυρες εγκλήματος βίας που τελέστηκε εκ προθέσεως ή σε πρόσωπα που υπέστησαν τις άμεσες συνέπειες εγκλήματος βίας που τελέστηκε εκ προθέσεως (αυτό δεν ισχύει για την ανθρωποκτονία εξ αμελείας). Για να λάβετε αποζημίωση, είναι αναγκαίο να αποδείξετε ότι έχει προκληθεί σοβαρή ψυχολογική βλάβη από την εγκληματική πράξη. Αυτό απαιτεί διάγνωση από ειδικευμένο επαγγελματία.

Μπορώ να λάβω αποζημίωση αν δεν είμαι υπήκοος χώρας της ΕΕ;

Ναι, υπό την προϋπόθεση ότι η εγκληματική πράξη της οποίας είστε θύμα τελέστηκε στην ολλανδική επικράτεια. Η ιθαγένεια του θύματος είναι άνευ σημασίας.

Μπορώ να ζητήσω αποζημίωση από τη χώρα αυτή αν ζω εδώ ή κατάγομαι από εδώ (αυτή είναι η χώρα κατοικίας μου ή ιθαγένειάς μου) έστω και αν η εγκληματική πράξη τελέστηκε σε άλλη χώρα της ΕΕ; Μπορώ να επιλέξω αυτή τη λύση αντί της διεκδίκησης αποζημίωσης στη χώρα στην οποία τελέστηκε η εγκληματική πράξη; Αν ναι, υπό ποιους όρους;

Όχι, το Ταμείο μπορεί να χορηγήσει αποζημίωση μόνο για εγκλήματα βίας που τελέστηκαν στην ολλανδική επικράτεια.

Πρέπει να έχω καταγγείλει προηγουμένως την εγκληματική πράξη στην αστυνομία για να μπορώ να ζητήσω αποζημίωση;

Όχι, δεν χρειάζεται να έχετε καταγγείλει την εγκληματική πράξη στην αστυνομία για να διεκπεραιωθεί η αίτησή σας από το Ταμείο. Στην πράξη, ωστόσο, η καταγγελία του εγκλήματος και η επακόλουθη ποινική έρευνα διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη θεμελίωση της αίτησης. Εάν η εγκληματική πράξη δεν έχει καταγγελθεί, η βασιμότητα της αίτησης πρέπει να μπορεί να θεμελιωθεί με άλλα αντικειμενικά στοιχεία. Εν προκειμένω, ως «αντικειμενικά» νοούνται τα στοιχεία από αξιόπιστες, αμερόληπτες πηγές.

Υποχρεούμαι να αναμένω το αποτέλεσμα της αστυνομικής έρευνας ή της ποινικής διαδικασίας προτού ζητήσω αποζημίωση;

Όχι. Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις το Ταμείο μπορεί να κρίνει ότι είναι αναγκαίο να αναμείνει το αποτέλεσμα της αστυνομικής έρευνας ή της ποινικής δίκης για να αποδεχθεί ως βάσιμη την αίτησή σας.

Υποχρεούμαι να επιδιώξω πρώτα αποζημίωση από τον δράστη —αν έχει ταυτοποιηθεί;

Όχι.

Αν ο δράστης δεν έχει ταυτοποιηθεί ή καταδικαστεί, εξακολουθώ να δικαιούμαι να ζητήσω αποζημίωση; Αν ναι, τι είδους αποδεικτικά στοιχεία πρέπει να υποβάλω για τη θεμελίωση της αίτησής μου;

Ναι. Όσον αφορά τη θεμελίωση της βασιμότητας της αίτησης, ισχύουν οι ίδιες προϋποθέσεις με αυτές που ισχύουν όταν ο δράστης είναι γνωστός.

Υπάρχει προθεσμία εντός της οποίας πρέπει να ζητήσω αποζημίωση;

Ναι. Πρέπει να υποβάλετε την αίτησή σας στο Ταμείο εντός 10 ετών από την ημερομηνία τέλεσης της εγκληματικής πράξης. Για τους επιζώντες συγγενείς, η εν λόγω προθεσμία ξεκινά από την ημερομηνία θανάτου του θύματος.

Ποιες ζημίες και έξοδα καλύπτονται από την αποζημίωση;

Η πληρωμή από το Ταμείο δεν συναρτάται με συγκεκριμένες ζημίες. Πρόκειται για ένα πάγιο, εφάπαξ, αδιαφοροποίητο ποσό το οποίο χορηγείται ως αντιστάθμιση για τον πόνο και την ταλαιπωρία σας (ηθική βλάβη), καθώς και για τη μερική αποκατάσταση τυχόν επακόλουθης οικονομικής ζημίας, όπως ιατρικά έξοδα με τα οποία επιβαρυνθήκατε για τη θεραπεία της βλάβης που υποστήκατε από την εγκληματική πράξη ή των εισοδημάτων που απωλέσατε λόγω της επακόλουθης ανικανότητάς σας προς εργασία.

Στην περίπτωση των επιζώντων συγγενών, η αποζημίωση επίσης αποσκοπεί στην αντιστάθμιση του πόνου και της ταλαιπωρίας που υπέστησαν τα εν λόγω πρόσωπα (της οδύνης που προκάλεσε ο θάνατος συγγενούς), καθώς των ιατρικών εξόδων τους (π.χ. για τη θεραπεία ψυχολογικών προβλημάτων που προκλήθηκαν λόγω του θανάτου συγγενούς) και/ή των εισοδημάτων που απώλεσαν λόγω της επακόλουθης ανικανότητάς τους προς εργασία. Μπορεί επίσης να καταβληθεί επιπλέον ποσό ως αποζημίωση για τα έξοδα κηδείας και για απώλεια διατροφής λόγω της απώλειας του εισοδήματος του αποβιώσαντος.

Η αποζημίωση καταβάλλεται εφάπαξ ή σε μηνιαίες δόσεις;

Εφάπαξ.

Με ποιον τρόπο θα μπορούσε η δική μου συμπεριφορά σε σχέση με την εγκληματική πράξη, το ποινικό μου μητρώο ή η μη συνεργασία μου κατά τη διάρκεια της διαδικασίας υποβολής αίτησης να επηρεάσει τις πιθανότητές μου να λάβω αποζημίωση και/ή το ποσό που θα μου καταβληθεί;

Για να σας καταβληθεί αποζημίωση από το Ταμείο είναι σημαντικό να μην είστε εσείς ο ίδιος ένοχος για την εγκληματική πράξη. Με άλλα λόγια, δεν πρέπει να είστε αυτουργός ή συνεργός στην εγκληματική πράξη. Εάν είχατε εμπλακεί στο έγκλημα, το Ταμείο μπορεί να απορρίψει την αίτησή σας ή να μειώσει το ποσό της αποζημίωσης που θα καταβληθεί.

Με ποιον τρόπο θα μπορούσε η οικονομική μου κατάσταση να επηρεάσει τις πιθανότητές μου να λάβω αποζημίωση και/ή το ποσό που θα μου καταβληθεί;

Η οικονομική σας κατάσταση δεν επηρεάζει το δικαίωμά σας να λάβετε αποζημίωση για τη ζημία που έχετε υποστεί.

Υπάρχουν άλλα κριτήρια τα οποία θα μπορούσαν να επηρεάσουν τις πιθανότητές μου να λάβω αποζημίωση και/ή το ποσό που θα μου καταβληθεί;

  • Πρέπει να έχετε υποστεί σοβαρή βλάβη ως συνέπεια της εγκληματικής πράξης. Ως σοβαρή βλάβη λογίζεται η σωματική και/ή ψυχολογική βλάβη που έχει σοβαρές μακρόχρονες ή μόνιμες ιατρικές επιπτώσεις.
  • Το Ταμείο θα σας καταβάλει αποζημίωση μόνο αν η ζημία που έχετε υποστεί δεν έχει αποζημιωθεί ούτε πρόκειται να αποζημιωθεί με άλλον τρόπο, π.χ. από τον δράστη ή από ασφαλιστική εταιρεία. Ωστόσο, δεν χρειάζεται να επιχειρήσετε να ανακτήσετε πρώτα το ποσό της αποζημίωσης από τον δράστη ή την ασφαλιστική εταιρεία πριν υποβάλετε αίτηση στο Ταμείο. Οι διάφορες διαδικασίες μπορούν να εκτελούνται παράλληλα.
  • Επίσης, δεν είναι δυνατή η υποβολή αίτησης αποζημίωσης για εγκληματικές πράξεις οι οποίες τελέστηκαν πριν από την 1η Ιανουαρίου 1973.

Πώς θα υπολογιστεί η αποζημίωση;

Το καταβαλλόμενο ποσό εξαρτάται από τη σοβαρότητα της βλάβης που έχετε υποστεί ή από τις συνθήκες τέλεσης της εγκληματικής πράξης.

Υπάρχει ανώτατο και/ή κατώτατο ποσό που μπορεί να χορηγηθεί;

Το Ταμείο έχει ορίσει έξι κατηγορίες βλάβης, σε καθεμιά από τις οποίες αντιστοιχεί ένα πάγιο ποσό αποζημίωσης. Η κατηγορία 1 παρέχει στα θύματα δικαίωμα σε αποζημίωση ύψους 1.000 ευρώ και η κατηγορία 6 δικαίωμα σε αποζημίωση ύψους 35.000 ευρώ.

Χρειάζεται να αναφέρω το ποσό στο έντυπο της αίτησής μου; Αν ναι, θα μου δοθούν οδηγίες σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού του ή σχετικά με άλλες πτυχές του ζητήματος;

Όχι.

Θα αφαιρεθεί από το ποσό της αποζημίωσης που θα καταβληθεί από την αρχή / το όργανο τυχόν αποζημίωση που θα λάβω για τη ζημία μου από άλλες πηγές (π.χ. από φορέα ασφάλισης του εργοδότη μου ή από φορέα ιδιωτικής ασφάλισής μου);

Ναι, αν η εν λόγω αποζημίωση αφορά μόνο ηθική βλάβη, ιατρικά έξοδα και διαφυγόντα εισοδήματα.

Μπορώ να εισπράξω προκαταβολή έναντι της αποζημίωσής μου; Αν ναι, υπό ποιους όρους;

Ναι, το Ταμείο μπορεί να σας χορηγήσει προκαταβολή έναντι της αποζημίωσής σας υπό τη μορφή προσωρινής πληρωμής. Αυτό ισχύει υπό τον όρο ότι η αίτηση πληροί τις νόμιμες απαιτήσεις (δηλαδή, έχει αποδειχθεί με βεβαιότητα ότι δικαιούστε αποζημίωση) και το Ταμείο δεν είναι σε θέση να εκδώσει οριστική απόφαση στο αμέσως επόμενο διάστημα. Αίτημα προκαταβολής θα διεκπεραιωθεί μόνο αν το υποβάλετε γραπτώς και εξηγήσετε γιατί η προκαταβολή είναι αναγκαία και επείγουσα, π.χ. αν δεν διαθέτετε επαρκείς πόρους για να υποβληθείτε σε θεραπεία για τη βλάβη που έχετε υποστεί. Μόνο το γεγονός ότι βρίσκεστε σε δυσχερή οικονομική κατάσταση δεν συνιστά επαρκή λόγο για τη χορήγηση προκαταβολής.

Μπορώ να λάβω συμπληρωματική ή πρόσθετη αποζημίωση (για παράδειγμα, σε περίπτωση μεταβολής των συνθηκών ή επιδείνωσης της υγείας μου κ.λπ.) μετά την κύρια απόφαση;

Μπορείτε να υποβάλετε πρόσθετη αίτηση αν, μετά την έκδοση της απόφασης που σας χορηγεί αποζημίωση, η βλάβη σας αποδειχθεί σημαντικά σοβαρότερη από αυτή στην οποία βασίστηκε η απόφαση επί της πρώτης αίτησή σας. Επιζών συγγενής μπορεί να υποβάλει πρόσθετη αίτηση μόνο για έξοδα κηδείας και απώλεια διατροφής.

Ποια δικαιολογητικά έγγραφα πρέπει να επισυνάψω στην αίτησή μου;

  • Συμπληρωμένο έντυπο αίτησης
  • Αντίγραφο αποδεικτικού εγγράφου ταυτότητας
  • Εφόσον διατίθεται: αστυνομική έκθεση, δικαστική απόφαση
  • Τυχόν ιατρικά στοιχεία σχετικά με τη βλάβη
  • Κατά περίπτωση: άλλα έγγραφα που ζητούνται στο έντυπο της αίτησης.

Πρέπει να καταβληθούν διοικητικά τέλη ή άλλα έξοδα κατά την παραλαβή και διεκπεραίωση της αίτησης;

Όχι.

Ποια αρχή αποφαίνεται επί των αιτήσεων αποζημίωσης (στις εθνικές υποθέσεις);

Το Ταμείο Αποζημιώσεων Θυμάτων Εγκλημάτων Βίας

Πού πρέπει να αποστείλω την αίτησή μου (στις εθνικές υποθέσεις);

Στο Ταμείο Αποζημιώσεων Θυμάτων Εγκλημάτων Βίας

Χρειάζεται να είμαι παρών κατά τη διάρκεια της διαδικασίας και/ή κατά την εξέταση της αίτησής μου;

Όχι.

Πόσος χρόνος απαιτείται (κατά προσέγγιση) για να εκδοθεί απόφαση από την αρμόδια αρχή σχετικά με αίτηση αποζημίωσης;

26 εβδομάδες κατ’ ανώτατο όριο, αλλά συνήθως λιγότερο.

Αν δεν ικανοποιηθώ με την απόφαση της αρχής, πώς μπορώ να την προσβάλω;

Μπορείτε να υποβάλετε γραπτή ένσταση στο Ταμείο εντός 6 εβδομάδων: Εάν διαφωνείτε με την απόφαση επί της ένστασης, μπορείτε να προσφύγετε στα ολλανδικά διοικητικά δικαστήρια.

Πού μπορώ να βρω τα αναγκαία έντυπα και άλλες πληροφορίες για την υποβολή αίτησης αποζημίωσης;

Όλα τα έντυπα και άλλες πληροφορίες διατίθενται στον ιστότοπο του Ταμείου.

Υπάρχει ειδική τηλεφωνική γραμμή βοήθειας ή ιστοσελίδα στην οποία να μπορώ να απευθυνθώ;

Μπορείτε να επισκεφθείτε τον ιστότοπο του Ταμείου Αποζημιώσεων Θυμάτων Εγκλημάτων Βίας.

Ο αριθμός τηλεφώνου του Ταμείου είναι: 070-4142000

Μπορώ να λάβω δωρεάν νομική συνδρομή (βοήθεια από δικηγόρο) κατά την κατάρτιση της αίτησης;

Δεν παρέχεται νομική συνδρομή στα θύματα για βοήθεια από δικηγόρο κατά την υποβολή αίτησης στο Ταμείο. Ωστόσο, παρέχεται δωρεάν υποστήριξη από την οργάνωση στήριξης θυμάτων — Κάτω Χώρες (Slachtofferhulp Nederland) , σε περίπτωση που χρειάζεστε βοήθεια για την υποβολή αίτησης.

Υπάρχουν οργανισμοί στήριξης θυμάτων που μπορούν να με βοηθήσουν να ζητήσω αποζημίωση;

Η οργάνωση «Στήριξη θυμάτων — Κάτω Χώρες» μπορεί να σας παράσχει δωρεάν υποστήριξη εάν χρειάζεστε βοήθεια για την υποβολή της αίτησής σας για αποζημίωση.

Τελευταία επικαιροποίηση: 26/10/2023

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.