Στον τομέα της αστικής δικαιοσύνης, οι εκκρεμείς διαδικασίες και δίκες που ξεκίνησαν πριν από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου θα συνεχιστούν βάσει του δικαίου της ΕΕ. Βάσει αμοιβαίας συμφωνίας με το Ηνωμένο Βασίλειο, η πύλη e-Justice θα διατηρήσει τις σχετικές πληροφορίες που αφορούν το Ηνωμένο Βασίλειο μέχρι το τέλος του 2022.

Αν η αξίωσή μου πρόκειται να εξεταστεί σε αυτή τη χώρα

Βόρεια Ιρλανδία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Βόρεια Ιρλανδία

Για ποια είδη εγκληματικής πράξης μπορώ να λάβω αποζημίωση;

Το Σύστημα Αποζημίωσης Θυμάτων Εγκληματικών Πράξεων της Βόρειας Ιρλανδίας (Northern Ireland Criminal Injuries Compensation Scheme) αποσκοπεί στην αποζημίωση των ανυπαίτιων θυμάτων εγκλημάτων βίας στη Βόρεια Ιρλανδία. Το Σύστημα Αποζημίωσης Ζημιών από Εγκληματικές Πράξεις (Criminal Damage Scheme) αποσκοπεί στην αποκατάσταση υλικών ζημιών.

Για ποια είδη βλάβης μπορώ να λάβω αποζημίωση;

Χορηγούμε αποζημίωση για ψυχική ή σωματική βλάβη που προκλήθηκε από έγκλημα βίας και για σεξουαλική ή σωματική επίθεση.

Μπορώ να λάβω αποζημίωση αν είμαι συγγενής ή πρόσωπο εξαρτώμενο από θύμα που έχασε τη ζωή του λόγω εγκληματικής πράξης; Ποιοι συγγενείς ή εξαρτώμενα πρόσωπα μπορούν να λάβουν αποζημίωση;

Ναι, μπορούμε να αποζημιώσουμε συγγενή ή πρόσωπο εξαρτώμενο από θύμα που έχασε τη ζωή του λόγω εγκλήματος βίας.

Επιλέξιμους συγγενείς αποτελούν ο/η σύζυγος ή σύντροφος, οι γονείς και τα τέκνα του θανόντος θύματος.

Μπορώ να λάβω αποζημίωση αν είμαι συγγενής ή πρόσωπο εξαρτώμενο από θύμα που επέζησε; Ποιοι συγγενείς ή εξαρτώμενα πρόσωπα μπορούν να λάβουν αποζημίωση στην περίπτωση αυτή;

Ναι, συγγενής θύματος μπορεί να λάβει αποζημίωση λόγω ψυχικής βλάβης, αν το θύμα επέζησε από έγκλημα βίας.

Μπορώ να λάβω αποζημίωση αν δεν είμαι υπήκοος χώρας της ΕΕ;

Ναι, η αποζημίωση χορηγείται ανεξαρτήτως ιθαγένειας.

Μπορώ να ζητήσω αποζημίωση από τη χώρα αυτή αν ζω εδώ ή κατάγομαι από εδώ (αυτή είναι η χώρα κατοικίας μου ή εθνικότητάς μου) έστω και αν η εγκληματική πράξη τελέστηκε σε άλλη χώρα της ΕΕ; Μπορώ να επιλέξω αυτή τη λύση αντί της διεκδίκησης αποζημίωσης στη χώρα στην οποία τελέστηκε η εγκληματική πράξη; Αν ναι, υπό ποιους όρους;

Μπορούμε να διεκπεραιώσουμε μόνο αξιώσεις αποζημίωσης με τόπο γένεσης τη Βόρεια Ιρλανδία.

Πρέπει να έχω καταγγείλει προηγουμένως την εγκληματική πράξη στην αστυνομία για να μπορώ να ζητήσω αποζημίωση;

Το Σύστημα επιβάλλει σε όλους τους αιτούντες αποζημίωση την υποχρέωση να καταγγείλουν την εγκληματική πράξη στην αστυνομία χωρίς καθυστέρηση αφότου αυτό καταστεί ευλόγως εφικτό.

Υποχρεούμαι να αναμείνω το αποτέλεσμα της αστυνομικής έρευνας ή της ποινικής διαδικασίας προτού ζητήσω αποζημίωση;

Όχι, αλλά η αίτηση θα πρέπει να υποβληθεί εντός 2 ετών από την ημερομηνία του συμβάντος.

Υποχρεούμαι να επιδιώξω πρώτα αποζημίωση από τον δράστη — αν έχει ταυτοποιηθεί;

Όχι.

Αν ο δράστης δεν έχει ταυτοποιηθεί ή καταδικαστεί, εξακολουθώ να δικαιούμαι να ζητήσω αποζημίωση; Αν ναι, τι είδους αποδεικτικά στοιχεία πρέπει να υποβάλω για τη θεμελίωση της αίτησής μου;

Ναι, εξακολουθείτε να δικαιούστε να ζητήσετε αποζημίωση ακόμη κι αν ο δράστης δεν έχει ταυτοποιηθεί ή καταδικαστεί. Ωστόσο, ο αιτών πρέπει να αναφέρει όλες τις σχετικές περιστάσεις της εγκληματικής πράξης στην αστυνομία και να συνεργαστεί στο πλαίσιο των ερευνών.

Υπάρχει προθεσμία εντός της οποίας πρέπει να ζητήσω αποζημίωση;

Η αίτηση θα πρέπει να υποβληθεί εντός 2 ετών από την ημερομηνία του συμβάντος.

Ποιες ζημίες και έξοδα καλύπτονται από την αποζημίωση;

α) Για το θύμα της εγκληματικής πράξης:

— Υλική (μη ψυχική) ζημία:

 • ιατρικές δαπάνες λόγω σωματικής βλάβης (ιατρική περίθαλψη — νοσηλεία σε εξωτερικό ιατρείο ή νοσοκομείο, αποκατάσταση)
 • πρόσθετες ανάγκες ή δαπάνες που οφείλονται σε σωματική βλάβη (π.χ. φροντίδα και βοήθεια, προσωρινή και μόνιμη περίθαλψη, παρατεταμένη φυσιοθεραπεία, προσαρμογή κατοικίας, ειδικά βοηθήματα κ.λπ.)
 • μόνιμη βλάβη (π.χ. αναπηρία ή άλλη μόνιμη υστέρηση)
 • διαφυγόντα εισοδήματα κατά τη διάρκεια της ιατρικής περίθαλψης και ύστερα από αυτήν (συμπεριλαμβανομένων των διαφυγόντων εισοδημάτων και της απώλειας ή της μείωσης της ικανότητας βιοπορισμού κ.λπ.)
 • απώλεια ευκαιρίας
 • δαπάνες που συνδέονται με νομικές διαδικασίες σχετικές με το συμβάν που προκάλεσε τη ζημία (όπως δικηγορικές αμοιβές, δικαστικά έξοδα)
 • αποζημίωση για κλοπή ή βλάβη περιουσιακών στοιχείων
 • άλλη

Η Υπηρεσία Αποζημιώσεων (Compensation Services) θα εξετάσει τη χορήγηση αποζημίωσης για απώλειες ή βλάβες αντικειμένων ή εξοπλισμού, για δαπάνες ιατρικής περίθαλψης λόγω της σωματικής βλάβης, για δαπάνες φροντίδας, για δαπάνες για ειδικό εξοπλισμό, για δαπάνες για προσαρμογές στην οικία του αιτούντος, για δαπάνες συνδεόμενες με το Δικαστήριο Προστασίας (Court of Protection), για δαπάνες συνδεόμενες με τη διοίκηση των υποθέσεων του αιτούντος λόγω διανοητικής ανικανότητας. Διαφυγόντα εισοδήματα ή απώλεια/μείωση της ικανότητας βιοπορισμού.

— Ψυχική (ηθική) ζημία:

Ψυχική βλάβη.

 • πόνος και ταλαιπωρία του θύματος

β) Για δικαιούχα πρόσωπα ή συγγενείς θύματος:

— Υλική (μη ψυχική) ζημία:

 • έξοδα κηδείας
 • ιατρικές δαπάνες (π.χ. θεραπεία μέλους της οικογένειας, νοσηλεία σε εξωτερικό ιατρείο ή νοσοκομείο, αποκατάσταση)
 • απώλεια διατροφής ή ευκαιρίας

Η Υπηρεσία Αποζημιώσεων θα καταβάλλει εύλογα έξοδα κηδείας. Οι επιλέξιμοι συναφώς συγγενείς ενδέχεται να δικαιούνται αποζημίωση λόγω θανάτου οικείου προσώπου.

— Ψυχική ζημία:

 • πόνος και ταλαιπωρία των συγγενών ή άλλων δικαιούχων προσώπων/αποζημίωση σε επιζώντες στην περίπτωση θανάτου του θύματος

Οι επιλέξιμοι συναφώς συγγενείς ενδέχεται να δικαιούνται αποζημίωση λόγω ψυχικής ασθένειας.

Η αποζημίωση καταβάλλεται εφάπαξ ή σε μηνιαίες δόσεις;

Κατά κανόνα, η αποζημίωση καταβάλλεται εφάπαξ.

Με ποιον τρόπο θα μπορούσε η δική μου συμπεριφορά σε σχέση με την εγκληματική πράξη, το ποινικό μου μητρώο ή η μη συνεργασία μου κατά τη διάρκεια της διαδικασίας για τη λήψη αποζημίωσης να επηρεάσει τις πιθανότητές μου να λάβω αποζημίωση και/ή το ποσό που θα μου καταβληθεί;

Η αίτηση αποζημίωσης μπορεί να απορριφθεί εν μέρει ή συνολικά αν η συμπεριφορά του αιτούντος συνέβαλε στην επέλευση του συμβάντος, αν ο αιτών βαρύνεται με ποινικές καταδίκες των οποίων δεν έχει αποτίσει την ποινή ή αν ο αιτών δεν συνεργάστηκε ως όφειλε με την αστυνομία ή την Υπηρεσία Αποζημιώσεων.

Με ποιον τρόπο θα μπορούσε η οικονομική μου κατάσταση να επηρεάσει τις πιθανότητές μου να λάβω αποζημίωση και/ή το ποσό που θα μου καταβληθεί;

Η οικονομική κατάσταση δεν έχει σημασία.

Υπάρχουν άλλα κριτήρια τα οποία θα μπορούσαν να επηρεάσουν τις πιθανότητές μου να λάβω αποζημίωση και/ή το ποσό που θα μου καταβληθεί;

Η αποζημίωση μπορεί να επηρεαστεί αν η χορήγησή της θα μπορούσε να ωφελήσει τον δράστη.

Πώς θα υπολογιστεί η αποζημίωση;

Η αποζημίωση υπολογίζεται βάσει του τιμολογίου βλαβών που ισχύει στο πλαίσιο του Συστήματος.

Υπάρχει ανώτατο και/ή κατώτατο ποσό που μπορεί να χορηγηθεί;

Το κατώτατο ποσό αποζημίωσης για σωματική βλάβη ορίζεται στις 1.000 λίρες στερλίνες και το ανώτατο ποσό αποζημίωσης για σωματική βλάβη ορίζεται στις 250.000 λίρες στερλίνες. Δεν τίθεται ανώτατο όριο στο συνολικό ποσό της αποζημίωσης που μπορεί να χορηγηθεί.

Χρειάζεται να αναφέρω το ποσό στο έντυπο της αίτησής μου αποζημίωσης; Αν ναι, θα μου δοθούν οδηγίες σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού του ή σχετικά με άλλες πτυχές του ζητήματος;

Όχι, ο αιτών δεν απαιτείται να αναφέρει το ποσό, αλλά αναμένεται να μας αναφέρει τους τραυματισμούς τους.

Θα αφαιρεθεί από το ποσό της αποζημίωσης που θα καταβληθεί από την αρχή / το όργανο τυχόν αποζημίωση που θα λάβω για τη ζημία μου από άλλες πηγές (π.χ. από φορέα ασφάλισης του εργοδότη μου ή από φορέα ιδιωτικής ασφάλισής μου);

Η ιδιωτική ασφάλιση δεν επηρεάζει το ποσό της αποζημίωσης που καταβάλλεται. Ωστόσο, θα αφαιρεθεί από το ποσό της αποζημίωσης κάθε ποσό αποζημίωσης που θα καταβληθεί βάσει δικαστικής απόφασης ή εξώδικου αστικοδικαιικού διακανονισμού.

Μπορώ να εισπράξω προκαταβολή έναντι της αποζημίωσής μου; Αν ναι, υπό ποιους όρους;

Η αποζημίωση μπορεί να καταβληθεί προσωρινά αν δεν τίθενται ζητήματα ως προς την ευθύνη.

Μπορώ να λάβω συμπληρωματική ή πρόσθετη αποζημίωση (για παράδειγμα, σε περίπτωση μεταβολής των συνθηκών ή επιδείνωσης της υγείας μου κ.λπ.) μετά την κύρια απόφαση;

Ναι, μια υπόθεση μπορεί να ανοιχθεί εκ νέου όταν υπάρχει τόσο ουσιώδης μεταβολή στην κατάσταση της υγείας του θύματος που τυχόν επιμονή στην αρχική αξιολόγηση θα είχε άδικα αποτελέσματα.

Ποια δικαιολογητικά έγγραφα πρέπει να επισυνάψω στην αίτησή μου;

Συμπληρωμένο έντυπο αίτησης. Η Υπηρεσία Αποζημιώσεων θα ζητήσει από τον αιτούντα τυχόν περαιτέρω αναγκαίες πληροφορίες, όπως, για παράδειγμα, λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την εργασία και τα εισοδήματά του.

Πρέπει να καταβληθούν διοικητικά τέλη ή άλλα έξοδα κατά την παραλαβή και διεκπεραίωση της αίτησης;

Δεν επιβάλλονται χρεώσεις ή τέλη.

Ποια αρχή αποφαίνεται επί των αιτήσεων αποζημίωσης (στις εθνικές υποθέσεις);

Σύστημα Αποζημίωσης Θυμάτων Εγκληματικών Πράξεων της Βόρειας Ιρλανδίας (Northern Ireland Criminal Injuries Compensation Scheme).

Πού πρέπει να αποστείλω την αίτησή μου (στις εθνικές υποθέσεις);

Compensation Services, 6th Floor, Millennium House, 25 Great Victoria Street, Belfast, BT2 7AQ.

Χρειάζεται να είμαι παρών κατά τη διάρκεια της διαδικασίας και/ή κατά την εξέταση της αίτησής μου;

Όχι.

Πόσος χρόνος απαιτείται (κατά προσέγγιση) για να εκδοθεί απόφαση από την αρμόδια αρχή σχετικά με αίτηση αποζημίωσης;

Κατά μέσο όρο, ο χρόνος που απαιτείται για την έκδοση πρωτοβάθμιας απόφασης είναι 11 μήνες και για την έκδοση απόφασης επί αίτησης επανεξέτασης είναι 6 μήνες.

Αν δεν ικανοποιηθώ με την απόφαση της αρχής, πώς μπορώ να την προσβάλω;

Ο αιτών έχει δικαίωμα να ασκήσει αίτηση επανεξέτασης και προσφυγή.

Πού μπορώ να βρω τα αναγκαία έντυπα και άλλες πληροφορίες για την υποβολή αίτησης αποζημίωσης;

Στον ιστότοπό μας http://www.nidirect.gov.uk/index/do-it-online/crime-justice-and-the-law-online/make-a-claim-in-cases-of-criminal-damage.htm

Υπάρχει ειδική τηλεφωνική γραμμή βοήθειας ή ιστοσελίδα στην οποία να μπορώ να απευθυνθώ;

Η διαδικτυακή μας διεύθυνση είναι http://www.nidirect.gov.uk/index/do-it-online/crime-justice-and-the-law-online/make-a-claim-in-cases-of-criminal-damage.htm

Μπορώ να λάβω δωρεάν νομική συνδρομή (βοήθεια από δικηγόρο) κατά την κατάρτιση της αίτησης;

Δεν παρέχεται δωρεάν νομική συνδρομή στο πλαίσιο του Συστήματος Αποζημίωσης Θυμάτων Εγκληματικών Πράξεων. Μπορείτε να ορίσετε δικηγόρο για να σας βοηθήσει να υποβάλετε αίτηση αποζημίωσης ζημίας από εγκληματική πράξη.

Υπάρχουν οργανισμοί στήριξης θυμάτων που μπορούν να με βοηθήσουν να ζητήσω αποζημίωση;

Η οργάνωση Victim Support NI βοηθά αιτούντες αποζημίωση κατά τη διαδικασία για τη λήψη της αποζημίωσης.

Τελευταία επικαιροποίηση: 15/10/2019

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.