Jos korvaushakemustani käsitellään tässä maassa

EU-maiden kansalliset korvausjärjestelmät

Rikoksen uhreille maksettavista korvauksista annetun direktiivin 12 artiklan mukaan kaikkien EU-maiden on perustettava kansallinen järjestelmä, josta voidaan maksaa korvauksia kaikille tahallisten väkivaltarikosten uhreille. Kaikilla tahallisten väkivaltarikosten uhreilla on direktiivin mukaan oikeus saada korvaus sen jäsenvaltion korvausjärjestelmästä, jonka alueella rikos on tehty.

Näillä sivuilla on tietoa kunkin EU-maan kansallisista korvausjärjestelmistä.

Jotkut maat myöntävät korvauksen omille kansalaisilleen myös siinä tapauksessa, että rikos on tapahtunut ulkomailla. Tämä ei kuitenkaan perustu voimassa oleviin EU:n sääntöihin.

Direktiivin mukaan uhri voi hakea korvausta siinä EU-maassa, jossa rikos tapahtui, jos hän asuu kyseisessä maassa (maan sisäinen rikosasia) tai jos hän asuu toisessa EU-maassa (rajat ylittävä rikosasia).

Siksi tietoja kannattaa hakea sen maan kohdalta, jossa rikos tehtiin.

Pääset kansallisiin tietoihin valitsemalla kyseisen maan lipun.

Päivitetty viimeksi: 08/10/2020

Tätä sivustoa ylläpitää Euroopan komissio. Sivuston tiedot eivät välttämättä edusta Euroopan komission virallista kantaa. Komissio ei ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. EU:n sivustoihin sovellettavat tekijänoikeussäännöt löytyvät oikeudellisesta huomautuksesta.