Otvoreni postupci u području građanskog pravosuđa koji su započeti prije isteka prijelaznog razdoblja nastavit će se na temelju prava EU-a. Na temelju uzajamnog sporazuma s Ujedinjenom Kraljevinom na portalu e-pravosuđe do kraja 2022. ostat će dostupne informacije povezane s Ujedinjenom Kraljevinom.

Ako će se moj zahtjev razmatrati u ovoj državi

Engleska i Wales

Sadržaj omogućio
Engleska i Wales

Za kakvu vrstu kaznenog djela mogu dobiti naknadu?

Možete podnijeti zahtjev za naknadu ako ste nedužna žrtva kaznenog djela s elementima nasilja ili ako je vaša voljena osoba preminula zbog posljedica kaznenog djela s elementima nasilja. U Prilogu B Programu navodi se što jest, a što nije kazneno djelo s elementima nasilja u smislu Programa. Naknada je dostupna i osobama koje su pretrpjele ozljedu kada su preuzele izniman i opravdan rizik u svrhu sprečavanja ili suzbijanja kaznenog djela, uključujući uhićenje osumnjičenog počinitelja.

Za kakvu vrstu ozljede mogu dobiti naknadu?

Možete podnijeti zahtjev za naknadu za:

 • tjelesnu ozljedu ili psihičku traumu
 • seksualno ili fizičko zlostavljanje
 • smrtni slučaj.

Neće svi zahtjevi za naknadu biti uspješni. Morate ispuniti uvjete u skladu s pravilima Programa.

Mogu li dobiti naknadu ako sam srodnik ili uzdržavani član obitelji žrtve kaznenog djela koja je preminula zbog posljedica tog kaznenog djela? Koji srodnici ili uzdržavani članovi obitelji mogu dobiti naknadu?

Ako ste bliski srodnik osobe koja je preminula zbog posljedica ozljeda, možda možete podnijeti zahtjev za isplatu naknade. Da biste ispunili uvjete za takve isplate, morate biti „srodnik koji ispunjava uvjete” u skladu s Programom.

Srodnik koji ispunjava uvjete osoba je koja je u trenutku smrti preminule osobe:

 • bračni drug ili registrirani partner preminule osobe, koji je živio s preminulom osobom u istom kućanstvu
 • partner preminule osobe (koji nije bračni drug ili registrirani partner), koji je neprekidno živio u istom kućanstvu tijekom razdoblja od najmanje dvije godine neposredno prije datuma smrti
 • osoba koja ispunjava prethodno navedene uvjete, no nije živjela s preminulom osobom zbog bolesti ili nemoći jedne od tih dviju osoba
 • bračni drug ili registrirani partner ili bivši bračni drug ili registrirani partner preminule osobe kojeg je preminula osoba financijski uzdržavala
 • roditelj preminule osobe ili
 • dijete preminule osobe.

Mogu li dobiti naknadu ako sam srodnik ili uzdržavani član obitelji žrtve kaznenog djela koja je preživjela napad? Koji srodnici ili uzdržavani članovi obitelji mogu dobiti naknadu u tom slučaju?

Uvjete za podnošenje zahtjeva za psihičku traumu ispunjavate ako ste svjedočili i bili prisutni događaju u kojemu je vaša voljena osoba pretrpjela ozljede prouzročene kaznenim djelom s elementima nasilja. Uvjete ispunjavate i ako ste bili uključeni u neposredne posljedice događaja u kojem je vaša voljena osoba pretrpjela ozljede.

Ako podnosite zahtjev za isplatu naknade jer ste svjedočili neposrednim posljedicama događaja u kojem je vaša voljena osoba pretrpjela ozljede ili ste bili uključeni u njih, pretrpjeli ste psihičku traumu zbog toga. Potrebni su medicinski dokazi psihijatra ili kliničkog psihologa kojima se to potvrđuje.

Prethodno su navedeni srodnici koji vjerojatno ispunjavaju uvjete.

Mogu li dobiti naknadu ako nisam državljanin ni jedne od država članica EU-a?

Uvjete za isplatu iz ovog Programa naknada ispunjavate samo ako ispunjavate neki od zahtjeva u pogledu boravišta ili državljanstva ili druge zahtjeve na temelju točke 10. To znači da ste na dan događaja imali uobičajeno boravište u Ujedinjenoj Kraljevini ili da je bio ispunjen jedan od uvjeta iz točke 11. ili 13. Programa.

Uvjete za naknadu ispunjavate i ako ste državljanin neke države članice Europske unije (EU), Europskog gospodarskog prostora (EGP) ili Konvencije Vijeća Europe o naknadi štete žrtvama kaznenih djela nasilja. Posebne se odredbe primjenjuju na potencijalne žrtve trgovine ljudima i osobe koje su podnijele zahtjeve za azil. Cjeloviti kriteriji sadržani su u točki 10. Programa.

Mogu li zatražiti naknadu od države u kojoj živim ili države čiji sam državljanin, čak i ako je kazneno djelo počinjeno u drugoj državi EU-a? Mogu li to učiniti umjesto da tražim naknadu u državi u kojoj je kazneno djelo počinjeno? Ako mogu, pod kojim uvjetima?

Naknada se isplaćuje u okviru Programa za kaznena djela počinjena u Velikoj Britaniji (Škotska, Engleska i Wales).

Ako imate boravište u Ujedinjenoj Kraljevini (UK) i pretrpjeli ste ozljede prouzročene kaznenim djelom s elementima nasilja u drugoj državi članici Europske unije (EU), možemo vam pomoći da podnesete zahtjev za naknadu od te države. Obratite se našoj službi za pomoć u EU-u na broj 0300 003 3061 ili putem e-pošte eucat@cica.gsi.gov.uk

Ako ste pretrpjeli ozljedu izvan EU-a, možete podnijeti zahtjev u okviru sličnog programa koji vodi dotična država. Za više informacija obratite se Ministarstvu vanjskih poslova i poslova Commonwealtha Ujedinjene Kraljevine. Pojedinosti su dostupne na stranici https://www.gov.uk

Je li nužno kazneno djelo najprije prijaviti policiji kako bi se mogla zatražiti naknada?

Da. Ako kazneno djelo za koje tražite naknadu nije prijavljeno policiji, ne možemo izvršiti isplatu naknade. Jedan je od zahtjeva Programa da svi događaji za koje se podnese zahtjev moraju biti prijavljeni policiji.

Moram li pričekati dovršetak policijskih istraga ili okončanje kaznenih postupaka prije nego što mogu zatražiti naknadu?

Ne. Ne morate pričekati dovršetak policijskih istraga ili okončanje kaznenog postupka prije podnošenja zahtjeva.

Moram li naknadu najprije zatražiti od počinitelja ako je identificiran?

Program je predviđen kao krajnja mjera. Ako vam se pruži prilika da zatražite naknadu nekim drugim putem, trebali biste to učiniti. Od vas se očekuje da poduzmete sve razumne korake kako biste dobili bilo kakve naknade iz sustava socijalne sigurnosti, isplate osiguranja, odštetu ili naknadu na koju imate pravo na temelju ozljeda.

Ako počinitelj nije identificiran ni osuđen, imam li i dalje pravo na naknadu? Ako imam, koje dokaze trebam predočiti u prilog zahtjevu?

Imate pravo na dodjelu odštete u okviru Programa čak i ako vaš napadač nije poznat ili nije osuđen. Od vas se očekuje potpuna suradnja u policijskoj istrazi. Odluke u okviru Programa donose se na temelju odvagivanja vjerojatnosti.

Postoji li rok u kojem trebam tražiti naknadu?

Morate podnijeti zahtjev u najkraćem razumno ostvarivom roku. Ako ste bili punoljetni u trenutku događaja, to bi obično trebalo biti u roku od najviše dvije godine od događaja. Taj se rok može produljiti isključivo:

• ako zbog iznimnih okolnosti zahtjev nije mogao biti podnesen ranije i

• ako dokazi dostavljeni u prilog zahtjevu omogućuju donošenje odluke o zahtjevu bez daljnjih opsežnih upita službenika nadležnog za zahtjeve.

Koji su troškovi i šteta obuhvaćeni naknadom?

(a) Kad je riječ o žrtvi kaznenog djela:

– materijalna šteta (ne uključuje narušeno mentalno zdravlje):

 • troškovi liječenja ozljeda (medicinsko liječenje – izvanbolničko i bolničko liječenje, oporavak) – Ne, Programom nisu obuhvaćeni neposredni troškovi liječenja.
 • dodatne potrebe ili troškovi koji proizlaze iz ozljede (odnosno njega i pomoć, privremeno i trajno liječenje, dugotrajna fizioterapija, prilagodba stambenog prostora, posebna pomagala itd.) – Isplate za te troškove mogu se izvršiti ovisno o okolnostima. Možete zatražiti da razmotrimo te posebne troškove samo ako zbog ozljeda niste mogli raditi ili ste bili onesposobljeni u sličnoj mjeri dulje od 28 tjedana.
 • trajna ozljeda (npr. invaliditet i druge trajne poteškoće) – Da.
  • neostvareni prihodi tijekom i nakon liječenja (uključujući neostvarene prihode te gubitak radne sposobnosti ili smanjenje sredstava za uzdržavanje itd.) – Samo u slučaju nesposobnosti za rad ili ograničene sposobnosti za rad kao izravne posljedice ozljede prouzročene kaznenim djelom tijekom razdoblja duljeg od 28 tjedana.
  • propuštene prilike – Da, u skladu s našim pravilima o ispunjavanju uvjeta.
  • troškovi sudskog postupka povezanog s događajem koji je prouzročio štetu, na primjer, odvjetnički i sudski troškovi – Ne.
  • naknada za ukradenu ili oštećenu osobnu imovinu – Ne.
  • drugo – Vidjeti naša pravila o ispunjavanju uvjeta u Programu.

– narušeno mentalno zdravlje (moralna šteta):

 • bol i patnja žrtve – Da, u skladu s našim pravilima o ispunjavanju uvjeta.

(b) kad je riječ o nositeljima prava ili srodnicima žrtve:

– materijalna šteta (ne uključuje narušeno mentalno zdravlje):

 • troškovi pogreba – Da.
 • troškovi liječenja (na primjer liječenje člana obitelji, izvanbolničko i bolničko liječenje, rehabilitacija) – Ne.
 • gubitak sredstava za uzdržavanje ili propuštene prilike – Da, ako je žrtva preminula i u skladu s našim pravilima o ispunjavanju uvjeta.

– narušeno mentalno zdravlje:

 • bol i patnja srodnika ili nositelja prava/naknada za nadživjele osobe ako je nastupila smrt žrtve– Uvjete za podnošenje zahtjeva za psihičku traumu ispunjavate ako ste svjedočili i bili prisutni događaju u kojemu je vaša voljena osoba pretrpjela ozljede prouzročene kaznenim djelom s elementima nasilja. Uvjete ispunjavate i ako ste bili uključeni u neposredne posljedice događaja u kojem je vaša voljena osoba pretrpjela ozljede. Ako podnosite zahtjev za isplatu naknade jer ste svjedočili neposrednim posljedicama događaja u kojem je vaša voljena osoba pretrpjela ozljede ili ste bili uključeni u njih, pretrpjeli ste psihičku traumu zbog toga. Potrebni su medicinski dokazi psihijatra ili kliničkog psihologa kojima se to potvrđuje.

Isplaćuje li se naknada jednokratno ili u mjesečnim obrocima?

Kad god je to moguće, zahtjeve za naknadu podmirit ćemo jednokratnom isplatom.

Na koji način moje ponašanje u pogledu kaznenog djela, činjenica da sam kažnjavan ili da nisam surađivao tijekom postupka za naknadu štete može utjecati na moje izglede za dobivanje naknade i/ili na iznos naknade?

Na vaš zahtjev može utjecati sljedeće:

 • ne surađujete u potpunosti s policijom i sustavom kaznenog pravosuđa
 • imate neodsluženu kaznu koja je uključivala kaznu zatvora ili rad za opće dobro
 • vaši su postupci pridonijeli događaju
 • dodjela naknade nije prikladna zbog vašeg karaktera koji se očituje u osuđujućim kaznenim presudama ili drugim dokazima ili ne surađujete u potpunosti s CICA-om.

Na koji način moja financijska situacija može utjecati na moje izglede za dobivanje naknade i/ili na iznos naknade?

Program se ne temelji na provjeri materijalnog stanja.

Postoje li drugi kriteriji koji mogu utjecati na moje izglede za dobivanje naknade i/ili na iznos naknade?

Ne možemo isplatiti naknadu u sljedećim slučajevima:

 • pretrpjeli ste ozljedu prije 1. kolovoza 1964.
 • do ozljede je došlo izvan područja Velike Britanije
 • već ste podnijeli zahtjev CICA-i za istu ozljedu prouzročenu istim događajem
 • napadač bi mogao imati koristi od dodijeljene odštete
 • do ozljede je došlo prije 1. listopada 1979., a vi i napadač živjeli ste zajedno kao članovi iste obitelji.

Naknada će se odbiti ili umanjiti i ako ste već primili naknadu za istu ozljedu iz određenih drugih izvora, uključujući odštetu dodijeljenu na građanskom sudu.

Kako se izračunava iznos naknade?

Pravila Programa i vrijednost isplata koje se dodjeljuju određuje Parlament, a naknada se izračunava na temelju tarife ozljeda. Iznos dodijeljene odštete razlikuje se ovisno o težini ozljede.

Postoji li najmanji/najveći iznos naknade koji se može dodijeliti?

Najmanji je iznos naknade koji dodjeljujemo 1000 GBP, a najveći 500 000 GBP.

Očekuje li se od mene da u obrascu zahtjeva navedem iznos? Ako da, hoću li dobiti upute o tome kako izračunati iznos naknade ili o drugim elementima?

Izračunavamo iznos svake plative odštete.

Hoće li naknada koju isplati nadležno tijelo / drugo tijelo biti umanjena za naknadu koju zbog gubitka dobijem iz drugih izvora (npr. od poslodavca ili iz privatnog sustava osiguranja)?

Umanjit ćemo dodijeljenu naknadu ako ste primili isplatu za istu ozljedu, ili imate pravo na nju, na temelju sljedećega:

 • bilo koje druge dodijeljene naknade za ozljedu prouzročenu kaznenim djelom ili slične isplate
 • naloga građanskog suda za odštetu
 • podmirenja zahtjeva za odštetu ili
 • bilo kojeg naloga za plaćanje naknade ili ponude koja se iznese tijekom kaznenog postupka.

Ako se dodijele posebni troškovi, umanjit ćemo vašu isplatu kako bi se u obzir uzele isplaćene socijalne naknade za istu ozljedu i osiguranje, neovisno o tome tko je platio premiju, ako podnosite zahtjev za stavke kao što su prilagodbe vašeg doma ili osobna njega.

Mogu li dobiti predujam naknade? Ako mogu, pod kojim uvjetima?

Ako odlučimo da ispunjavate uvjete za isplatu, no ne možemo donijeti konačnu odluku, možemo razmotriti mogućnost privremenog plaćanja. Ako ne možemo donijeti konačnu odluku, vjerojatno čekamo da dugoročan učinak vaše ozljede postane vidljiv.

Mogu li nakon donošenja glavne odluke dobiti dopunsku ili dodatnu naknadu (uslijed npr. promjene okolnosti ili pogoršanog zdravlja itd.)?

U sljedećim slučajevima možemo razmotriti mogućnost ponovne obrade zahtjeva nakon konačne isplate:

 • osoba koja je prihvatila dodijeljenu odštetu naknadno premine zbog ozljede prouzročene kaznenim djelom za koju je dodijeljena odšteta ili
 • došlo je do promjene u zdravstvenom stanju podnositelja zahtjeva koja je toliko znatna da bi primjena prvobitne odluke prouzročila nepravdu za podnositelja zahtjeva.

Obično ne otvaramo isti predmet drugi put u razdoblju od dvije godine od donošenja konačne odluke. Ako zatražite ponovno otvaranje predmeta nakon više od dvije godine od naše odluke, razmotrit ćemo tu mogućnost samo ako podnesete dovoljno dokaza za donošenje odluke o predmetu bez potrebe za daljnjim opsežnim upitima.

Koju popratnu dokumentaciju trebam priložiti svojem zahtjevu?

Informacije koje trebate dostaviti ovise o vrsti zahtjeva koji podnosite. U postupku podnošenja zahtjeva bit će navedene informacije koje su u tom trenutku potrebne. Obratit ćemo vam se i pisanim putem ako su nam potrebne dodatne informacije.

Je li za zaprimanje i obradu zahtjeva potrebno platiti administrativne ili druge pristojbe?

Za podnošenje zahtjeva za naknadu ne plaćaju se nikakve pristojbe. Prema potrebi, od vas ćemo zatražiti da dostavite medicinske dokaze. Ako postoje troškovi povezani s pribavljanjem medicinskih dokaza, od vas se očekuje da ih platite. Troškovi pribavljanja medicinskih dokaza razlikuju se ovisno o slučaju, no od vas se ne očekuje da ukupno platite više od 50 GBP.

Koje je tijelo nadležno za odlučivanje o zahtjevima za naknadu štete (u predmetima koji se vode pred nacionalnim sudovima)?

Tijelo za naknade za ozljede prouzročene kaznenim djelima.

Kome trebam poslati zahtjev (u predmetima koji se vode pred nacionalnim sudovima)?

Tijelo za naknade za ozljede prouzročene kaznenim djelima (Criminal Injuries Compensation Authority, CICA)
Alexander Bain House
Atlantic Quay
15 York Street
Glasgow
G2 8JQ

Telefon: Ujedinjena Kraljevina: +44 (0)300 003 3601, (ako zovete izvan Ujedinjene Kraljevine): +44(0)203 684 2517

Internetske stranice: https://www.gov.uk/

Trebam li biti prisutan tijekom postupka i/ili pri odlučivanju o mojem zahtjevu?

Ne, mi ćemo komunicirati s vama.

Koliko je nadležnom tijelu (približno) potrebno vremena da odluči o zahtjevu za naknadu štete?

Vrijeme potrebno za ocjenu vašeg zahtjeva ovisi o tome koliko je složen. Na primjer, za zahtjeve koji uključuju neostvarene prihode potrebno je više vremena nego za zahtjeve koji uključuju samo isplatu na temelju tarife ozljeda. CICA neće donijeti konačnu odluku o vašem zahtjevu dok ne potvrdite da ste se oporavili od svojih ozljeda, koliko je to moguće. Jednostavne predmete nastojimo riješiti u roku od 12 mjeseci od primitka zahtjeva.

Ako sam nezadovoljan odlukom nadležnog tijela, na koji je način mogu osporavati?

Ako se ne slažete s izvornom odlukom i želite da je preispitamo, morate podnijeti pisani zahtjev za preispitivanje u roku od 56 dana od datuma izvorne odluke. Trebat ćete priložiti sve dodatne dokaze u prilog vašem zahtjevu koje želite da razmotrimo.

Kada zaprimimo vaš zahtjev za preispitivanje i sve popratne informacije, razmotrit će ga službenik nadležan za zahtjeve koji nije bio zadužen za donošenje izvorne odluke. Odluka o preispitivanju može biti manje ili više povoljna u odnosu na izvornu ili izvorna odluka može ostati nepromijenjena.

Ako se ne slažete s odlukom o preispitivanju, možete se žaliti Prvostupanjskom sudu (Odjel za naknadu štete prouzročene kaznenim djelima) (First-tier Tribunal (Criminal Injuries Compensation)) u skladu s Pravilima o sudskim postupcima. Pravila su dostupna na internetskim stranicama Prvostupanjskog suda.

Gdje mogu dobiti potrebne obrasce i druge informacije o postupku podnošenja zahtjeva?

Zahtjev za naknadu možete podnijeti putem naših internetskih stranica, koje sadržavaju i korisne informacije o Programu.

Postoji li posebna telefonska linija ili internetske stranice za tu svrhu?

Poveznica na internetske stranice navedena je iznad, a pomoći vam mogu i savjetnici iz korisničke službe na broju +44(0)300 003 3601. Napominjemo da savjetnici korisničke službe s korisnicima razgovaraju isključivo na engleskom jeziku.

Mogu li pri pripremi zahtjeva dobiti pravnu pomoć (pomoć odvjetnika)?

Za podnošenje zahtjeva za naknadu nije vam potreban zastupnik kao što je odvjetnik ili društvo za upravljanje potraživanjima. Ne možemo snositi troškove vašeg plaćenog zastupanja te stoga troškove morate platiti sami.

Postoje li organizacije za pomoć žrtvama koje bi mi mogle pomoći u ostvarivanju naknade?

Pomoć pri podnošenju zahtjeva možete zatražiti od Službe za pružanje informacija žrtvama.

Posljednji put ažurirano: 16/10/2019

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.