Izvorna jezična inačica ove stranice latvijski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Swipe to change

Ako će se moj zahtjev razmatrati u ovoj državi

Latvija

Sadržaj omogućio
Latvija
Službeni prijevod nije dostupan u jezičnoj verziji koju tražite.
Ovdje možete pristupiti strojnom prijevodu ovog sadržaja. Imajte na umu da je svrha tog prijevoda samo pružiti kontekst. Vlasnik ove stranice ne prihvaća nikakvu odgovornost ni obvezu u pogledu kvalitete strojno prevedenog teksta.

Za kakvu vrstu kaznenog djela mogu dobiti naknadu?

Žrtva ima pravo na državnu naknadu ako je uslijed kaznenog djela počinjenog s namjerom došlo do smrti osobe, ako je žrtva pretrpjela tešku ili umjerenu osobnu ozljedu, ako je bila žrtva bludne radnje ili spolnog zlostavljanja, ako je bila žrtva trgovine ljudima ili ako je zaražena virusom humane imunodeficijencije ili hepatitisom B ili C.

Za kakvu vrstu štete mogu dobiti naknadu?

Državnu naknadu možete dobiti ako je kazneno djelo počinjeno s namjerom prouzročilo moralnu štetu, tjelesnu patnju i gubitak imovine.

Mogu li dobiti naknadu ako sam srodnik ili uzdržavani član obitelji žrtve kaznenog djela koja je preminula zbog posljedica tog kaznenog djela? Koji srodnici ili uzdržavani članovi obitelji mogu dobiti naknadu?

Ako je smrt žrtve nastupila kao posljedica kaznenog djela, žrtva u kaznenom postupku može biti srodnik preminule osobe (zaručnik/zaručnica, bračni drug, roditelji, djedovi i bake, djeca, unučad, braća i sestre, kao i osobe s kojima je dotična fizička osoba boravila ili živjela u zajedničkom (u neodvojenom) kućanstvu).

Ako je smrt žrtve nastupila kao posljedica kaznenog djela ili je žrtva preminula i nije zatražila državnu naknadu ili je zatražila državnu naknadu, ali je nije dobila, imate pravo primiti državnu naknadu. Međutim, morate zatražiti da vam službena osoba koja vodi postupak (policija, ured javnog tužitelja, sud) prizna status žrtve u odgovarajućem kaznenom postupku.

Mogu li dobiti naknadu ako sam srodnik ili uzdržavani član obitelji žrtve kaznenog djela koja je preživjela napad? Koji srodnici ili uzdržavani članovi obitelji mogu dobiti naknadu u tom slučaju?

Kao srodnik ili uzdržavani član obitelji žrtve nemate pravo na državnu naknadu ako je žrtva preživjela kazneno djelo. U tom slučaju sama žrtva ima pravo na državnu naknadu.

Mogu li dobiti naknadu ako nisam državljanin ni jedne od država članica EU-a?

Možete dobiti naknadu ako niste državljanin ni jedne od država članica EU-a.

Mogu li zatražiti naknadu od države u kojoj živim ili države čiji sam državljanin, čak i ako je kazneno djelo počinjeno u drugoj državi EU-a? Mogu li to učiniti umjesto da tražim naknadu u državi u kojoj je kazneno djelo počinjeno? Ako mogu, pod kojim uvjetima?

Ako je kazneno djelo počinjeno u drugoj državi članici EU-a, imate pravo zatražiti naknadu od države članice EU-a u kojoj je kazneno djelo počinjeno izravno ili preko Uprave za pravnu pomoć (Juridiskās palīdzības administrācija).

Je li nužno kazneno djelo najprije prijaviti policiji kako bi se mogla zatražiti naknada?

Kazneno djelo morate prijaviti policiji.

Kako biste zatražili državnu naknadu, kazneni postupak u kojem vam je priznat status žrtve mora biti pokrenut odlukom službene osobe koja vodi postupak (policija, ured javnog tužitelja, sud).

Moram li pričekati dovršetak policijskih istraga ili okončanje kaznenih postupaka prije nego što mogu zatražiti naknadu?

Kako biste zatražili naknadu ne morate čekati pravomoćnu odluku službene osobe koja vodi postupak (policija, ured javnog tužitelja, sud).

Kako bi Uprava za besplatnu pravnu pomoć mogla odobriti ili odbiti plaćanje državne naknade, službena osoba koja vodi postupak (policija, ured javnog tužitelja, sud) mora dostaviti sljedeće informacije:

 1. vrijeme i mjesto počinjenja kaznenog djela;
 2. kategoriju kaznenog djela, oblik krivnje počinitelja utvrđen u trenutku podnošenja izvješća, datum pokretanja kaznenog postupka i referentnu oznaku kaznenog predmeta;
 3. informacije o osobi kojoj je priznat status žrtve u kaznenom postupku;
 4. informacije o osobi kojoj je priznat status zastupnika žrtve u kaznenom postupku ako žrtva ostvaruje svoja prava preko zastupnika;
 5. prirodu štete prouzročene kaznenim djelom (smrt osobe, težina ozljede, bludne radnje ili spolno zlostavljanje, tragovi trgovine ljudima ili utvrđena zaraza virusom humane imunodeficijencije ili hepatitisom B ili C);
 6. datum zaključka vještaka, broj dokumenta i ime osobe koja je provela vještačenje;
 7. broj osoba kojima je priznat status žrtve u istom kaznenom postupku koji se odnosi na smrt osobe i informacije o tim osobama.

Moram li naknadu najprije zatražiti od počinitelja ako je identificiran?

Ne, to niste obvezni učiniti. Dodjela državne naknade ne utječe na pravo žrtve da zatraži naknadu u kaznenom postupku tako da podnese zahtjev za naknadu štete u bilo kojoj fazi kaznenog postupka do početka razmatranja predmeta na prvostupanjskom sudu i u građanskom postupku podnošenjem tužbe sudu ako smatra da joj šteta nije u potpunosti nadoknađena.

Ako počinitelj nije identificiran ni osuđen, imam li i dalje pravo na naknadu? Ako imam, koje dokaze trebam predočiti u prilog zahtjevu?

Imate pravo na državnu naknadu i ako počinitelj ili supočinitelj nisu identificirani ili ako ne snose kaznenu odgovornost.

Zahtjev za državnu naknadu trebali biste podnijeti tako da uz potrebne informacije priložite izvješće službene osobe koja vodi postupak (policija).

Postoji li rok u kojem trebam tražiti naknadu?

Zahtjev za državnu naknadu morate podnijeti Upravi za pravnu pomoć u roku od jedne godine od dana na koji vam je priznat status žrtve ili ste postali svjesni činjenica na temelju kojih imate pravo to učiniti.

Koji su troškovi i šteta obuhvaćeni naknadom?

Državna naknada obuhvaća moralnu štetu, tjelesnu patnju ili gubitak imovine prouzročen kaznenim djelom, a pritom se ne razlikuje vrsta štete za koju se isplaćuje državna naknada. Iznos državne naknade utvrđen je u „Zakonu o državnoj naknadi žrtvama” (Likums par valsts kompensāciju cietušajiem) i temelji se na posljedicama kaznenog djela.

Isplaćuje li se naknada jednokratno ili u mjesečnim obrocima?

Državna naknada isplaćuje se jednokratno te se njezin iznos prenosi na račun institucije za platni promet utvrđen u zahtjevu.

Na koji način moje ponašanje u pogledu kaznenog djela, činjenica da sam kažnjavan ili da nisam surađivao tijekom postupka za naknadu štete može utjecati na moje izglede za dobivanje naknade i/ili na iznos naknade?

Kategorija kaznenog djela može utjecati na iznos državne naknade, na primjer, ako je kazneno djelo počinjeno u stanju izražene psihičke uznemirenosti, ako su prijeđene granice nužne samoobrane ili su prekršeni uvjeti pritvaranja. U takvim slučajevima, iznos državne naknade koji je u skladu s posljedicama kaznenog djela umanjuje se za 50 %.

Ako Uprava za pravnu pomoć ne primi zatražene informacije u roku od 15 dana, može odbiti isplatiti državnu naknadu. Odluka o odbijanju plaćanja državne naknade u ovom vas slučaju ne sprječava da nekoliko puta podnesete zahtjev za naknadu Upravi za pravnu pomoć u skladu s postupcima za potraživanje naknade.

Na koji način moja financijska situacija može utjecati na moje izglede za dobivanje naknade i/ili na iznos naknade?

Vaša financijska situacija ne utječe na vaše izglede za dobivanje državne naknade i/ili na iznos naknade.

Ako ste naknadu za štetu prouzročenu kaznenim djelom primili od počinitelja ili druge osobe u njegovo ime, iznos državne naknade umanjuje se za iznos već primljene naknade.

Postoje li drugi kriteriji koji mogu utjecati na moje izglede za dobivanje naknade i/ili na iznos naknade?

Zakonom o državnoj naknadi žrtvama utvrđeni su ostali kriteriji koji bi mogli utjecati na vaše izglede za dobivanje naknade i/ili na iznos naknade. Na primjer:

 • ako je kazneno djelo istodobno prouzročilo nekoliko posljedica, iznos državne naknade koji se isplaćuje odgovara iznosu koji se isplaćuje za najtežu posljedicu tog kaznenog djela
 • ako je zbog posljedica kaznenog djela preminulo nekoliko osoba te je nekoliko osoba priznat status žrtve u kaznenom postupku, državna naknada za te žrtve isplaćuje se razmjerno broju žrtava
 • ako je nakon plaćanja naknade službena osoba koja vodi postupak (policija, ured javnog tužitelja, sud) još jednoj osobi priznala status žrtve u istom kaznenom postupku koji se odnosi na smrt žrtve zbog posljedica kaznenog djela, državna se naknada isplaćuje u iznosu jednakom iznosu koji je isplaćen drugim žrtvama.

Kako se izračunava iznos naknade?

Najviši iznos državne naknade koji se isplaćuje svakoj pojedinačnoj žrtvi kaznenog djela peterostruki je iznos minimalne mjesečne plaće utvrđene u Republici Latviji. Pri izračunavanju iznosa državne naknade uzima se u obzir iznos minimalne mjesečne plaće određene u trenutku u kojem je osobi priznat status žrtve.

Naknada se isplaćuje:

 1. ako je žrtva preminula – 100% iznosa;
 2. ako je žrtva pretrpjela teške tjelesne ozljede ili je kazneno djelo kategorizirano kao silovanje ili seksualno nasilje, bludna radnja ili spolno zlostavljanje ili je dotična žrtva žrtva trgovine ljudima – 70% iznosa;
 3. ako je žrtva pretrpjela umjerene tjelesne ozljede ili je bila žrtva bludne radnje ili spolnog zlostavljanja, osim u slučajevima iz točke 2., ili je žrtva zaražena virusom humane imunodeficijencije, hepatitisom B ili C – 50% iznosa.

Postoji li najniži/najviši iznos naknade koji se može dodijeliti?

Najviši iznos naknade peterostruki je iznos minimalne mjesečne plaće utvrđene u Republici Latviji, a najniži iznos državne naknade iznosi 50% najvišeg iznosa državne naknade. Ako se promijeni iznos minimalne mjesečne plaće, mijenja se i iznos državne naknade.

Očekuje li se od mene da u obrascu zahtjeva navedem iznos? Ako da, hoću li dobiti upute o tome kako izračunati iznos naknade ili o drugim elementima?

U zahtjevu za državnu naknadu ne trebate navesti iznos državne naknade jer je on utvrđen Zakonom o državnoj naknadi žrtvama.

Hoće li naknada koju isplati nadležno tijelo / drugo tijelo biti umanjena za naknadu koju zbog gubitka dobijem iz drugih izvora (npr. od poslodavca ili iz privatnog sustava osiguranja)?

Iznos državne naknade neće biti umanjen za naknadu koju primite iz drugih izvora (na primjer od poslodavca ili iz privatnog sustava osiguranja).

Mogu li dobiti predujam naknade? Ako mogu, pod kojim uvjetima?

Ne možete dobiti predujam državne naknade.

Mogu li nakon donošenja glavne odluke dobiti dopunsku ili dodatnu naknadu (uslijed npr. promjene okolnosti ili pogoršanog zdravlja itd.)?

Ako ste dobili državnu naknadu te je pravomoćnom odlukom utvrđeno da ste uslijed kaznenog djela pretrpjeli teške posljedice, možete dobiti iznos koji je jednak razlici između državne naknade i iznosa koji je potrebno isplatiti.

Koju popratnu dokumentaciju trebam priložiti svojem zahtjevu?

Ako u trenutku podnošenja zahtjeva za državnu naknadu nije donesena pravomoćna presuda u kaznenom postupku, zahtjevu za državnu naknadu trebali biste priložiti izvješće službene osobe koja vodi postupak (policije, ureda javnog tužitelja, suda) u kojem se navodi sljedeće:

 1. vrijeme i mjesto počinjenja kaznenog djela;
 2. kategorija kaznenog djela, oblik krivnje počinitelja utvrđen u trenutku podnošenja izvješća, datum pokretanja kaznenog postupka i referentna oznaka kaznenog predmeta;
 3. informacije o osobi kojoj je priznat status žrtve u kaznenom postupku;
 4. informacije o osobi kojoj je priznat status zastupnika žrtve u kaznenom postupku;
 5. priroda štete prouzročene kaznenim djelom (smrt osobe, težina ozljede, bludne radnje ili spolno zlostavljanje, tragovi trgovine ljudima ili utvrđena zaraza virusom humane imunodeficijencije ili hepatitisom B ili C);
 6. datum zaključka vještaka, broj dokumenta i ime osobe koja je provela vještačenje;
 7. broj osoba kojima je priznat status žrtve u istom kaznenom postupku koji se odnosi na smrt osobe i informacije o tim osobama.

Ako je kazneni postupak bio okončan u trenutku podnošenja zahtjeva za državnu naknadu, tom biste zahtjevu trebali priložiti pravomoćnu odluku službene osobe koja je vodila postupak i nalog za izvršenje ako naknada štete predviđena pravomoćnom odlukom nije plaćena ili je djelomično plaćena.

Je li za zaprimanje i obradu zahtjeva potrebno platiti administrativne ili druge pristojbe?

Postupak preispitivanja zahtjeva za državnu naknadu besplatan je.

Koje je tijelo nadležno za odlučivanje o zahtjevima za naknadu štete (u predmetima koji se vode pred nacionalnim sudovima)?

Za odlučivanje o zahtjevima za naknadu štete nadležna je Uprava za pravnu pomoć.

Kome trebam poslati zahtjev (u predmetima koji se vode pred nacionalnim sudovima)?

Kako biste dobili državnu naknadu zahtjev za državnu naknadu morate poslati Upravi za pravnu pomoć na sljedeću adresu: Pils laukums 4, Rīga, LV-1050.

Trebam li biti prisutan tijekom postupka i/ili pri odlučivanju o mojem zahtjevu?

Ne morate biti prisutni tijekom postupka obrade vašeg zahtjeva za državnu naknadu i odlučivanja o tome hoće li vam isplata državne naknade biti odobrena ili odbijena.

Koliko je nadležnom tijelu (približno) potrebno vremena da odluči o zahtjevu za naknadu štete?

Uprava za pravnu pomoć odlučuje hoće li isplata državne naknade biti odobrena ili odbijena u roku od jednog mjeseca nakon što zaprimi zahtjev za naknadu štete te odluku šalje na adresu iz zahtjeva za naknadu štete.

Ako Uprava za pravnu pomoć ili službena osoba koja vodi postupak (policija, ured javnog tužitelja ili sud) od vas zatraži dodatne informacije, razdoblje donošenja odluke obustavlja se do primitka svih traženih informacija.

Ako sam nezadovoljan odlukom nadležnog tijela, na koji je način mogu osporavati?

Odluku Uprave za pravnu pomoć o odobrenju ili odbijanju isplate državne naknade možete osporiti u roku od jednog mjeseca od datuma njezina stupanja na snagu tako da podnesete odgovarajući zahtjev Upravi za pravnu pomoć koji će biti proslijeđen Ministarstvu pravosuđa.

Gdje mogu dobiti potrebne obrasce i druge informacije o postupku podnošenja zahtjeva?

Obrazac zahtjeva za državnu naknadu i informacije o tome kako ga ispuniti možete pronaći ovdje:

 • na portalu – https://latvija.lv
 • na internetskim stranicama Uprave za pravnu pomoć – https://www.jpa.gov.lv/par-mums-eng odjeljak „Usluge”
 • u Upravi za pravnu pomoć – Pils laukums 4, Riga (tijekom radnog vremena)
 • od službene osobe koja vodi postupak (policija, ured javnog tužitelja ili sud)
 • pozivom na besplatan dežurni telefonski broj za informacije 800001801 (tijekom radnog vremena).

Postoji li posebna telefonska linija za pomoć ili internetske stranice u tu svrhu?

Možete nazvati besplatnu „telefonsku liniju za pomoć žrtvama kaznenog djela” na broj 116006 svaki dan od 7:00 do 22:00 sata na kojem možete dobiti sljedeće:

 • emocionalnu i psihološku potporu za žrtve kaznenih djela
 • informacije o postupovnim pravima žrtava (na primjer, prava u kaznenom postupku, prava na naknadu štete, državnu naknadu itd.), dostupnim uslugama i postojećim uslugama za potporu žrtvama.

Možete se koristiti i internetskim stranicama https://www.cietusajiem.lv/en/.

Mogu li pri pripremi zahtjeva dobiti pravnu pomoć (pomoć odvjetnika)?

Za podnošenje zahtjeva za državnu naknadu nije vam potrebna pravna pomoć. Uprava za pravnu pomoć pruža potrebnu pomoć u pogledu postupka podnošenja zahtjeva za državnu naknadu.

Postoje li organizacije za potporu žrtvama koje bi mi mogle pomoći u ostvarivanju naknade?

Udruženje „Skalbes” ima besplatnu „telefonsku liniju za pomoć žrtvama kaznenog djela”, koju možete nazvati na broj 116006 (svakim danom od 7:00 do 22:00), putem koje pruža emocionalnu i psihološku potporu žrtvama kaznenih djela, informacije o postupovnim pravima žrtava (na primjer, prava u kaznenom postupku, prava na naknadu štete, državnu naknadu itd.), dostupnim uslugama i postojećim uslugama potpore žrtvama.

Posljednji put ažurirano: 12/07/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.