Izvorna jezična inačica ove stranice nizozemski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Swipe to change

Ako će se moj zahtjev razmatrati u ovoj državi

Nizozemska

Sadržaj omogućio
Nizozemska
Službeni prijevod nije dostupan u jezičnoj verziji koju tražite.
Ovdje možete pristupiti strojnom prijevodu ovog sadržaja. Imajte na umu da je svrha tog prijevoda samo pružiti kontekst. Vlasnik ove stranice ne prihvaća nikakvu odgovornost ni obvezu u pogledu kvalitete strojno prevedenog teksta.

Za kakvu vrstu kaznenog djela mogu dobiti naknadu?

Za sva kaznena djela s elementima nasilja počinjena s namjerom, odnosno za napad, prijetnje nasiljem i/ili oružjem, teško ubojstvo, ubojstvo, oružanu pljačku i kaznena djela protiv spolne slobode s elementima nasilja (bludne radnje i silovanje). Naknadu mogu dobiti i nadživjeli srodnici žrtve ubojstva iz nehaja.

Za kakvu vrstu štete mogu dobiti naknadu?

Iznos plaćanja namijenjen je za nadoknađivanje vaše boli i patnje te troškova liječenja ozljede koju ste zadobili tijekom kaznenog djela ili neostvarenih prihoda zbog prouzročene nesposobnosti za rad. Nije namijenjen za potpuno nadoknađivanje štete, nego je riječ o fiksnom, jednokratnom iznosu koji se isplaćuje kao doprinos podmirivanju troškova štete koju ste pretrpjeli.

Mogu li dobiti naknadu ako sam srodnik ili uzdržavani član obitelji žrtve kaznenog djela koja je preminula zbog posljedica tog kaznenog djela? Koji srodnici ili uzdržavani članovi obitelji mogu dobiti naknadu?

Da, možete dobiti naknadu ako ste bračni drug ili registrirani partner, roditelj, dijete, brat ili sestra preminule žrtve. Imate pravo na naknadu za traumu koje ste preživjeli kao nadživjeli srodnik, troškove pogreba koje snosite te gubitak sredstava za uzdržavanje zbog gubitka dohotka preminule osobe.

Mogu li dobiti naknadu ako sam srodnik ili uzdržavani član obitelji žrtve kaznenog djela koja je preživjela napad? Koji srodnici ili uzdržavani članovi obitelji mogu dobiti naknadu u tom slučaju?

Da, Fond za naknade za kaznena djela s elementima nasilja (Schadefonds Geweldsmisdrijven) može dodijeliti naknadu ako je osobi narušeno mentalno zdravlje jer je svjedočila kaznenom djelu s elementima nasilja ili ako posljedice kaznenog djela s elementima nasilja počinjenog protiv srodnika izravno utječu na nju.

Mogu li dobiti naknadu ako nisam državljanin ni jedne od država članica EU-a?

Da, ako je kazneno djelo kojeg ste žrtva počinjeno na državnom području Nizozemske.

Mogu li zatražiti naknadu od države u kojoj živim ili države čiji sam državljanin, čak i ako je kazneno djelo počinjeno u drugoj državi EU-a? Mogu li to učiniti umjesto da tražim naknadu u državi u kojoj je kazneno djelo počinjeno? Ako mogu, pod kojim uvjetima?

Ne, Fond za naknade za kaznena djela s elementima nasilja može dodijeliti naknadu samo u pogledu kaznenog djela počinjenog na državnom području Nizozemske.

Je li nužno kazneno djelo najprije prijaviti policiji kako bi se mogla zatražiti naknada?

Ne, kazneno djelo ne morate najprije prijaviti policiji kako bi Fond za naknade za kaznena djela s elementima nasilja obradio vaš zahtjev. Međutim, prijavljivanje kaznenog djela i naknadna kaznena istraga u praksi su važni za potkrjepljenje zahtjeva. Ako kazneno djelo nije prijavljeno, mora biti moguće utvrditi vjerodostojnost zahtjeva na temelju drugih objektivnih izjava. „Objektivno” se u ovom slučaju odnosi na informacije primljene iz pouzdanih i nepristranih izvora.

Moram li pričekati dovršetak policijskih istraga ili okončanje kaznenih postupaka prije nego što mogu zatražiti naknadu?

Ne. Međutim, u određenim slučajevima Fond za naknade za kaznena djela s elementima nasilja može smatrati da je potrebno pričekati dovršetak policijske istrage ili okončanje kaznenog postupka kako bi se utvrdila vjerodostojnost vašeg zahtjeva.

Moram li naknadu najprije zatražiti od počinitelja ako je identificiran?

Ne.

Ako počinitelj nije identificiran ni osuđen, imam li i dalje pravo na naknadu? Ako imam, koje dokaze trebam predočiti u prilog zahtjevu?

Da. Kad je riječ o dokazivanju vjerodostojnosti, takvi zahtjevi podliježu istim uvjetima kao i zahtjevi u slučajevima u kojima je počinitelj poznat.

Postoji li rok u kojem trebam tražiti naknadu?

Da. Zahtjev morate podnijeti Fondu za naknade za kaznena djela s elementima nasilja u roku od deset godina od datuma počinjenja kaznenog djela. Kad je riječ o nadživjelom srodniku, to razdoblje počinje od datuma smrti žrtve.

Koji su troškovi i šteta obuhvaćeni naknadom?

Na primjer, naknadom će biti obuhvaćeno sljedeće:

(a) kad je riječ o žrtvi kaznenog djela:

– materijalna šteta (ne uključuje narušeno mentalno zdravlje):

 • troškovi liječenja ozljeda (izvanbolničko i bolničko liječenje, oporavak)
 • dodatne potrebe ili troškovi koji proizlaze iz ozljede (odnosno njega i pomoć, privremeno i trajno liječenje, dugotrajna fizioterapija, prilagodba stambenog prostora, posebna pomagala itd.)
 • trajna ozljeda (npr. invaliditet i drugi trajni hendikepi)
  • neostvareni prihodi tijekom i nakon liječenja (uključujući neostvarene prihode te gubitak radne sposobnosti ili smanjenje sredstava za uzdržavanje itd.)
  • propuštene prilike
  • troškovi sudskog postupka u pogledu događaja koji je prouzročio štetu, na primjer odvjetnički i sudski troškovi
  • naknada za ukradenu ili oštećenu osobnu imovinu
  • ostalo

Plaćanje Fonda za naknade za kaznena djela s elementima nasilja ne odnosi se na konkretne gubitke. Riječ je o fiksnom, jednokratnom iznosu namijenjenom za nadoknađivanje vaše boli i patnje te troškova liječenja ozljede koju ste zadobili tijekom kaznenog djela ili neostvarenih prihoda zbog prouzročene nesposobnosti za rad.

– narušeno mentalno zdravlje (moralna šteta):

 • bol i patnja žrtve

Da.

(b) kad je riječ o nositeljima prava ili srodnicima žrtve:

– materijalna šteta (ne uključuje narušeno mentalno zdravlje):

 • troškovi pogreba
 • troškovi liječenja (na primjer, liječenje člana obitelji, izvanbolničko i bolničko liječenje, rehabilitacija)
 • gubitak sredstava za uzdržavanje ili propuštene prilike

Kad je riječ o nadživjelim srodnicima, plaćanje je predviđeno i kao naknada za bol i patnju (trauma prouzročena smrću srodnika), nastale troškove liječenja, na primjer za liječenje narušenoga mentalnog zdravlja zbog smrti srodnika, i/ili neostvarene prihode zbog prouzročene nesposobnosti za rad. Moguće je izvršiti zasebnu isplatu naknade za troškove pogreba i gubitak sredstava za uzdržavanje zbog gubitka dohotka preminule osobe.

– narušeno mentalno zdravlje:

 • bol i patnja srodnika ili nositelja prava / naknada za nadživjele osobe ako je nastupila smrt žrtve.

Da.

Isplaćuje li se naknada jednokratno ili u mjesečnim obrocima?

Isplaćuje se jednokratno.

Na koji način moje ponašanje u pogledu kaznenog djela, činjenica da sam kažnjavan ili da nisam surađivao tijekom postupka za naknadu štete može utjecati na moje izglede za dobivanje naknade i/ili na iznos naknade?

Kako biste imali pravo na isplatu od Fonda za naknade za kaznena djela s elementima nasilja, važno je da vi niste krivi za kazneno djelo. Drugim riječima, ne smijete biti počinitelj kaznenog djela ili sudjelovati u kaznenom djelu. Ako ste sudjelovali u kaznenom djelu, Fond za naknade za kaznena djela s elementima nasilja mogao bi odbiti vaš zahtjev ili umanjiti iznos plaćene naknade.

Na koji način moja financijska situacija može utjecati na moje izglede za dobivanje naknade i/ili na iznos naknade?

Vaša financijska situacija ne utječe na vaše pravo na dobivanje naknade za pretrpljenu štetu.

Postoje li drugi kriteriji koji mogu utjecati na moje izglede za dobivanje naknade i/ili na iznos naknade?

 • Morali ste pretrpjeti ozbiljnu štetu uslijed kaznenog djela. Ozbiljnom se štetom smatra tjelesna ozljeda i/ili narušeno mentalno zdravlje s ozbiljnim dugotrajnim ili trajnim zdravstvenim posljedicama.
 • Fond za naknade za kaznena djela s elementima nasilja dodijelit će vam naknadu samo ako vam šteta koju ste pretrpjeli nije ili neće biti nadoknađena na drugi način, na primjer ako vam je ne nadoknadi počinitelj kaznenog djela ili osiguravajuće društvo.
 • Isto tako, nije moguće podnijeti zahtjev u pogledu kaznenih djela počinjenih prije 1973.

Kako se izračunava iznos naknade?

Razina plaćanja obično se temelji na težini štete koju ste pretrpjeli ili na okolnostima kaznenog djela.

Postoji li najmanji/najveći iznos naknade koji se može dodijeliti?

Fond za naknade za kaznena djela s elementima nasilja utvrdio je šest kategorija štete od kojih svaka ima fiksni iznos naknade. Prva kategorija obuhvaća pravo na isplatu u iznosu od

1000,00 EUR, a šesta na isplatu u iznosu od 35 000,00 EUR.

Očekuje li se od mene da u obrascu zahtjeva navedem iznos? Ako da, hoću li dobiti upute o tome kako izračunati iznos naknade ili o drugim elementima?

Ne.

Hoće li naknada koju isplati nadležno tijelo / drugo tijelo biti umanjena za naknadu koju zbog gubitka dobijem iz drugih izvora (npr. od poslodavca ili iz privatnog sustava osiguranja)?

Da, ako se ta naknada odnosi na bol i patnju, troškove liječenja i neostvarene prihode.

Mogu li dobiti predujam naknade? Ako mogu, pod kojim uvjetima?

Da, Fond za naknade za kaznena djela s elementima nasilja može vam isplatiti predujam naknade u obliku privremenog plaćanja. To je moguće pod uvjetom da zahtjev ispunjuje pravne zahtjeve (tj. sa sigurnošću je utvrđeno da imate pravo na isplatu) i da Fond ne može donijeti konačnu odluku u kratkom roku. Zahtjev za predujam bit će obrađen samo ako ga podnesete u pisanom obliku i objasnite zašto vam je predujam potreban i hitan, na primjer ako nemate dovoljno sredstava za liječenje zadobivene ozljede. Sama činjenica da ste u teškoj financijskoj situaciji nije opravdan razlog za dodjeljivanje predujma.

Mogu li nakon donošenja glavne odluke dobiti dopunsku ili dodatnu naknadu (uslijed npr. promjene okolnosti ili pogoršanog zdravlja itd.)?

Možete podnijeti dodatni zahtjev ako se nakon primitka odluke kojom vam se dodjeljuje naknada utvrdi da je šteta mnogo ozbiljnija od one na kojoj se temelji odluka o prvom zahtjevu. Nadživjeli srodnik može podnijeti dodatan zahtjev samo za troškove pogreba i gubitak sredstava za uzdržavanje.

Koju popratnu dokumentaciju trebam priložiti svojem zahtjevu?

 • Ispunjeni obrazac za naknadu
 • presliku identifikacijskog dokumenta
 • ako postoje: policijsko izvješće, presudu
 • sve medicinske informacije o ozljedi
 • ako je primjenjivo: druge dokumente zatražene u obrascu.

Je li za zaprimanje i obradu zahtjeva potrebno platiti administrativne ili druge pristojbe?

Ne.

Koje je tijelo nadležno za odlučivanje o zahtjevima za naknadu štete (u predmetima koji se vode pred nacionalnim sudovima)?

Fond za naknade za kaznena djela s elementima nasilja (Schadefonds Geweldsmisdrijven)
Postbus 71
NL-2501 CB Den Haag

Kome trebam poslati zahtjev (u predmetima koji se vode pred nacionalnim sudovima)?

Fondu za naknade za kaznena djela s elementima nasilja (Schadefonds Geweldsmisdrijven)
Postbus 71
NL-2501 CB Den Haag

Trebam li biti prisutan tijekom postupka i/ili pri odlučivanju o mojem zahtjevu?

Ne.

Koliko je nadležnom tijelu (približno) potrebno vremena da odluči o zahtjevu za naknadu štete?

Najviše 26 tjedana.

Ako sam nezadovoljan odlukom nadležnog tijela, na koji je način mogu osporiti?

Možete podnijeti pisani prigovor odboru Fonda za naknade za kaznena djela s elementima nasilja (Commissie Schadefonds Geweldsmisdrijven) u roku od šest tjedana. U prigovoru morate navesti s kojim se točkama odluke ne slažete i zašto. Svoj prigovor možete poslati na:

Schadefonds Geweldsmisdrijven
Afdeling Bezwaar

Postbus 71
NL-2501 CB Den Haag

Gdje mogu dobiti potrebne obrasce i druge informacije o postupku podnošenja zahtjeva?

https://www.schadefonds.nl/english-information/

Postoji li posebna telefonska linija za pomoć ili internetske stranice u tu svrhu?

https://www.schadefonds.nl/english-information/

Telefon: 070-4142000

Mogu li pri pripremi zahtjeva dobiti pravnu pomoć (pomoć odvjetnika)?

Subvencionirana pravna pomoć nije dostupna. Međutim, možete dobiti savjete i potporu od organizacije Potpora žrtvama Nizozemska (Slachtofferhulp Nederland) na internetskim stranicama https://www.slachtofferhulp.nl/english/. Telefon: 0900-0101

Postoje li organizacije za potporu žrtvama koje bi mi mogle pomoći u ostvarivanju naknade?

Potpora žrtvama Nizozemska: https://www.slachtofferhulp.nl/english/. Telefon: 0900-0101

Posljednji put ažurirano: 18/03/2019

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.