Otvoreni postupci u području građanskog pravosuđa koji su započeti prije isteka prijelaznog razdoblja nastavit će se na temelju prava EU-a. Na temelju uzajamnog sporazuma s Ujedinjenom Kraljevinom na portalu e-pravosuđe do kraja 2022. ostat će dostupne informacije povezane s Ujedinjenom Kraljevinom.

Ako će se moj zahtjev razmatrati u ovoj državi

Sjeverna Irska

Sadržaj omogućio
Sjeverna Irska

Za kakvu vrstu kaznenog djela mogu dobiti naknadu?

Program naknada za ozljede prouzročene kaznenim djelima u Sjevernoj Irskoj osmišljen je kako bi se nadoknadila šteta nedužnim žrtvama kaznenih djela s elementima nasilja u Sjevernoj Irskoj. Program naknada za imovinsku štetu prouzročenu kaznenim djelom osmišljen je za naknadu imovinske štete.

Za kakvu vrstu ozljede mogu dobiti naknadu?

Možemo dodijeliti odštetu za psihičku traumu ili tjelesnu ozljedu nakon kaznenog djela s elementima nasilja i za seksualni ili fizički napad.

Mogu li dobiti naknadu ako sam srodnik ili uzdržavani član obitelji žrtve kaznenog djela koja je preminula zbog posljedica tog kaznenog djela? Koji srodnici ili uzdržavani članovi obitelji mogu dobiti naknadu?

Da, naknadu može dobiti srodnik ili uzdržavani član obitelji žrtve koja je preminula zbog posljedica kaznenog djela s elementima nasilja.

Srodnik koji ispunjava uvjete bračni je drug ili registrirani partner preminule osobe, roditelj ili dijete preminule osobe.

Mogu li dobiti naknadu ako sam srodnik ili uzdržavani član obitelji žrtve kaznenog djela koja je preživjela napad? Koji srodnici ili uzdržavani članovi obitelji mogu dobiti naknadu u tom slučaju?

Da, srodnik žrtve kaznenog djela može primiti naknadu za psihičku traumu ako je žrtva preživjela kazneno djelo s elementima nasilja.

Mogu li dobiti naknadu ako nisam državljanin ni jedne od država članica EU-a?

Da, naknada je dostupna osobama s bilo kojim državljanstvom.

Mogu li zatražiti naknadu od države u kojoj živim ili države čiji sam državljanin, čak i ako je kazneno djelo počinjeno u drugoj državi EU-a? Mogu li to učiniti umjesto da tražim naknadu u državi u kojoj je kazneno djelo počinjeno? Ako mogu, pod kojim uvjetima?

Možemo razmatrati samo zahtjeve za naknadu koji su podneseni u Sjevernoj Irskoj.

Je li nužno kazneno djelo najprije prijaviti policiji kako bi se mogla zatražiti naknada?

U skladu s Programom, svi podnositelji zahtjeva moraju prijaviti kazneno djelo policiji u najkraćem razumno ostvarivom roku.

Moram li pričekati dovršetak policijskih istraga ili okončanje kaznenih postupaka prije nego što mogu zatražiti naknadu?

Ne, ali zahtjev se mora podnijeti u roku od dvije godine od događaja.

Moram li naknadu najprije zatražiti od počinitelja ako je identificiran?

Ne.

Ako počinitelj nije identificiran ni osuđen, imam li i dalje pravo na naknadu? Ako imam, koje dokaze trebam predočiti u prilog zahtjevu?

Da, i dalje imate pravo na naknadu ako počinitelj nije identificiran niti osuđen. Međutim, podnositelj zahtjeva mora prijaviti sve relevantne okolnosti kaznenog djela policiji i surađivati u istragama.

Postoji li rok u kojem trebam tražiti naknadu?

Zahtjev se mora podnijeti u roku od dvije godine od događaja.

Koji su troškovi i šteta obuhvaćeni naknadom?

(a) Kad je riječ o žrtvi kaznenog djela:

– Materijalna šteta (ne uključuje narušeno mentalno zdravlje):

 • troškovi liječenja ozljeda (medicinsko liječenje – izvanbolničko i bolničko liječenje, oporavak)
 • dodatne potrebe ili troškovi koji proizlaze iz ozljede (odnosno njega i pomoć, privremeno i trajno liječenje, dugotrajna fizioterapija, prilagodba stambenog prostora, posebna pomagala itd.)
 • trajna ozljeda (npr. invaliditet i druge trajne poteškoće)
 • neostvareni prihodi tijekom i nakon liječenja (uključujući neostvarene prihode te gubitak radne sposobnosti ili smanjenje sredstava za uzdržavanje itd.)
 • propuštene prilike
 • troškovi sudskog postupka povezanog s događajem koji je prouzročio štetu, na primjer, odvjetnički i sudski troškovi
 • naknada za ukradenu ili oštećenu osobnu imovinu
 • drugo.

Služba za naknadu štete razmotrit će dodjelu odštete za gubitak ili oštećenje imovine ili troškove opreme povezane s liječenjem ozljede, troškove skrbi, posebne opreme, prilagodbi smještaja podnositelja zahtjeva, pristojbe povezane sa Sudom za zaštitu invalida te troškove povezane s upravljanjem poslovima podnositelja zahtjeva zbog smanjenih mentalnih sposobnosti. Neostvareni prihodi ili smanjena sposobnost zarađivanja.

– Narušeno mentalno zdravlje (moralna šteta):

psihička trauma

 • bol i patnja žrtve

(b) Kad je riječ o nositeljima prava ili srodnicima žrtve:

– Materijalna šteta (ne uključuje narušeno mentalno zdravlje):

 • troškovi pogreba
 • troškovi liječenja (na primjer liječenje člana obitelji, izvanbolničko i bolničko liječenje, rehabilitacija)
 • gubitak sredstava za uzdržavanje ili propuštene prilike

Služba za naknadu štete platit će razumne pogrebne troškove. Srodnik koji ispunjava uvjete ima pravo na dodjelu odštete zbog smrtnog slučaja.

– Narušeno mentalno zdravlje:

 • bol i patnja srodnika ili nositelja prava/naknada za nadživjele osobe ako je nastupila smrt žrtve

Srodnik koji ispunjava uvjete ima pravo na dodjelu odštete za duševnu bolest.

Isplaćuje li se naknada jednokratno ili u mjesečnim obrocima?

Naknada se obično isplaćuje jednokratno.

Na koji način moje ponašanje u pogledu kaznenog djela, činjenica da sam kažnjavan ili da nisam surađivao tijekom postupka za naknadu štete može utjecati na moje izglede za dobivanje naknade i/ili na iznos naknade?

Zahtjev za naknadu može se umanjiti ili se odšteta može uskratiti ako je postupanje podnositelja zahtjeva pridonijelo događaju, ako je kažnjavan i ima neodslužene kazne za kaznena djela te ako ne surađuje s policijom ili Službom za naknadu štete.

Na koji način moja financijska situacija može utjecati na moje izglede za dobivanje naknade i/ili na iznos naknade?

To nema nikakav utjecaj.

Postoje li drugi kriteriji koji mogu utjecati na moje izglede za dobivanje naknade i/ili na iznos naknade?

Na naknadu može utjecati činjenica da bi napadač mogao imati koristi od dodijeljene odštete.

Kako se izračunava iznos naknade?

Naknada se izračunava na temelju tarife ozljeda koja je dio Programa.

Postoji li najmanji/najveći iznos naknade koji se može dodijeliti?

Najmanji je iznos naknade za ozljedu 1000 GBP, a najveći 250 000 GBP. Ne postoji ograničenje ukupnog iznosa naknade koji se može dodijeliti.

Očekuje li se od mene da u obrascu zahtjeva navedem iznos? Ako da, hoću li dobiti upute o tome kako izračunati iznos naknade ili o drugim elementima?

Ne, od podnositelja zahtjeva ne očekuje se da navede iznos, nego da opiše svoje ozljede.

Hoće li naknada koju isplati nadležno tijelo / drugo tijelo biti umanjena za naknadu koju zbog gubitka dobijem iz drugih izvora (npr. od poslodavca ili iz privatnog sustava osiguranja)?

Privatno osiguranje ne utječe na iznos isplaćene naknade. Međutim, od dodijeljene odštete oduzima se naknada iz sudskog postupka i naknada iz građanskopravnog postupka.

Mogu li dobiti predujam naknade? Ako mogu, pod kojim uvjetima?

Može se isplatiti privremena odšteta ako ne postoje problemi u pogledu odgovornosti.

Mogu li nakon donošenja glavne odluke dobiti dopunsku ili dodatnu naknadu (uslijed npr. promjene okolnosti ili pogoršanog zdravlja itd.)?

Da, predmet se može ponovno pokrenuti ako je došlo do promjene u zdravstvenom stanju žrtve koja je toliko znatna da bi primjena prvobitne procjene prouzročila nepravdu.

Koju popratnu dokumentaciju trebam priložiti svojem zahtjevu?

Ispunjeni obrazac zahtjeva. Služba za naknadu štete pitat će podnositelja zahtjeva jesu li potrebne dodatne informacije, na primjer pojedinosti o zaposlenju i prihodima.

Je li za zaprimanje i obradu zahtjeva potrebno platiti administrativne ili druge pristojbe?

Ne plaćaju se nikakve pristojbe.

Koje je tijelo nadležno za odlučivanje o zahtjevima za naknadu štete (u predmetima koji se vode pred nacionalnim sudovima)?

Program naknada za ozljede prouzročene kaznenim djelima u Sjevernoj Irskoj.

Kome trebam poslati zahtjev (u predmetima koji se vode pred nacionalnim sudovima)?

Služba za naknadu štete (Compensation Services), 6th Floor, Millennium House, 25 Great Victoria Street, Belfast, BT2 7AQ.

Trebam li biti prisutan tijekom postupka i/ili pri odlučivanju o mojem zahtjevu?

Ne.

Koliko je nadležnom tijelu (približno) potrebno vremena da odluči o zahtjevu za naknadu štete?

Za donošenje prve odluke u prosjeku je potrebno 11 mjeseci, a za odluku o preispitivanju 6 mjeseci.

Ako sam nezadovoljan odlukom nadležnog tijela, na koji je način mogu osporavati?

Podnositelj zahtjeva ima pravo na preispitivanje i žalbu.

Gdje mogu dobiti potrebne obrasce i druge informacije o postupku podnošenja zahtjeva?

Na našim internetskim stranicama, http://www.nidirect.gov.uk/index/do-it-online/crime-justice-and-the-law-online/make-a-claim-in-cases-of-criminal-damage.htm

Postoji li posebna telefonska linija ili internetske stranice za tu svrhu?

Adresa naših internetskih stranica glasi http://www.nidirect.gov.uk/index/do-it-online/crime-justice-and-the-law-online/make-a-claim-in-cases-of-criminal-damage.htm

Mogu li pri pripremi zahtjeva dobiti pravnu pomoć (pomoć odvjetnika)?

Pravna pomoć nije dostupna u okviru Programa naknada za ozljede prouzročene kaznenim djelima. Možete imenovati odvjetnika koji će vam pomoći s podnošenjem zahtjeva za naknadu za štetu na imovini prouzročenu kaznenim djelom.

Postoje li organizacije za pomoć žrtvama koje bi mi mogle pomoći u ostvarivanju naknade?

Služba za pomoć žrtvama u Sjevernoj Irskoj može pomoći podnositelju zahtjeva u postupku potraživanja naknade.

Posljednji put ažurirano: 15/10/2019

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.