Izvorna jezična inačica ove stranice poljski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici: engleski već su prevedeni.
Swipe to change

Ako će se moj zahtjev razmatrati u ovoj državi

Poljska

Sadržaj omogućio
Poljska
Službeni prijevod nije dostupan u jezičnoj verziji koju tražite.
Ovdje možete pristupiti strojnom prijevodu ovog sadržaja. Imajte na umu da je svrha tog prijevoda samo pružiti kontekst. Vlasnik ove stranice ne prihvaća nikakvu odgovornost ni obvezu u pogledu kvalitete strojno prevedenog teksta.

Za kakvu vrstu kaznenog djela mogu dobiti naknadu?

Naknadu možete dobiti ako ste žrtva kaznenog djela čija je posljedica teška tjelesna ozljeda, smanjenje funkcije tjelesnog organa ili narušenje zdravlja, koje u svakom slučaju traje dulje od sedam dana. Nije važno je li kazneno djelo počinjeno s namjerom ili je li uključivalo elemente nasilja. Važno je je li imalo prethodno opisanu posljedicu.

Mogu li dobiti naknadu ako sam srodnik ili uzdržavani član obitelji žrtve kaznenog djela koja je preminula zbog posljedica kaznenog djela? Koji srodnici ili uzdržavani članovi obitelji mogu dobiti naknadu?

Ako je žrtva kaznenog djela preminula, naknadu možete tražiti ako je žrtva bila vaš:

 • bračni drug ili izvanbračni partner
 • roditelj, djed ili baka, pradjed ili prabaka
 • dijete, uključujući usvojeno dijete, unuk ili praunuk.

Nije važno jeste li bili uzdržavani član obitelji žrtve.

Mogu li dobiti naknadu ako sam srodnik ili uzdržavani član obitelji žrtve kaznenog djela koja je preživjela napad? Koji srodnici ili uzdržavani članovi obitelji mogu dobiti naknadu u tom slučaju?

U takvom slučaju samo žrtva kaznenog djela ima pravo na naknadu.

Mogu li dobiti naknadu ako nisam državljanin ni jedne od država članica EU-a?

Hoćete li dobiti naknadu ne ovisi o vašem državljanstvu, već o mjestu stalnog boravišta. Možete dobiti naknadu ako je vaše mjesto stalnog boravišta u Poljskoj ili u drugoj državi članici EU-a.

Mogu li zatražiti naknadu od države u kojoj živim ili države čiji sam državljanin, čak i ako je kazneno djelo počinjeno u drugoj državi EU-a? Mogu li to učiniti umjesto da tražim naknadu u državi u kojoj je kazneno djelo počinjeno? Ako mogu, pod kojim uvjetima?

Naknadu možete zatražiti od poljskog tijela koje odlučuje samo ako je kazneno djelo počinjeno u Poljskoj. Ako je kazneno djelo počinjeno u drugoj državi članici EU-a, naknadu možete tražiti samo u toj državi. Ako trebate pomoć, možete se obratiti regionalnom javnom tužitelju (Prokurator Okręgowy) nadležnom za vaše mjesto stalnog boravišta.

Je li nužno kazneno djelo najprije prijaviti policiji kako bi se mogla zatražiti naknada?

Kazneno djelo trebalo bi prijaviti policiji ili uredu tužitelja zato jer zahtjevu za naknadu mora biti priložena preslika prijave. To ne trebate učiniti osobno. Javni tužitelj koji vodi pripremni postupak pomoći će vam u dobivanju naknade. Imajte na umu da će prijava kaznenog djela učiniti vaš zahtjev uvjerljivijim u slučajevima kada počinitelj nije identificiran.

Moram li pričekati dovršetak policijskih istraga ili okončanje kaznenih postupaka prije nego što mogu zatražiti naknadu?

Zahtjev za naknadu možete podnijeti prije okončanja postupka koji vodi ured tužitelja (policija) ili sud. Odluka o dodjeli naknade može biti donesena prije okončanja kaznenog postupka.

Moram li naknadu najprije zatražiti od počinitelja ako je identificiran?

Traženje naknade od počinitelja ima smisla samo ako postoje stvarni izgledi da ćete ju dobiti od njega. Ako počinitelj ne može platiti naknadu, možete podnijeti zahtjev za naknadu bez prethodnog podnošenja tužbe protiv počinitelja. U tom slučaju morat ćete dokazati da nećete dobiti naknadu od počinitelja. To može biti slučaj ako počinitelj nema nikakve imovine ili će ostati u zatvoru bez zaposlenja niz godina.

Ako počinitelj nije identificiran ni osuđen, imam li i dalje pravo na naknadu? Ako imam, koje dokaze trebam predočiti u prilog zahtjevu?

Imate pravo na naknadu bez obzira na to je li počinitelj identificiran ili osuđen. U tom slučaju, tijekom postupka za naknadu trebali biste dokazati da je događaj za koji tražite naknadu bio kazneno djelo.

Postoji li rok u kojem trebam tražiti naknadu?

Pri traženju naknade imajte na umu da zahtjev trebate podnijeti u roku od pet godina od datuma kaznenog djela. Zahtjevi podneseni nakon tog roka neće se razmatrati.

Koji su troškovi i šteta obuhvaćeni naknadom?

Na primjer, hoće li naknadom biti obuhvaćeno:

(a) kad je riječ o žrtvi kaznenog djela:

– materijalna šteta (ne uključuje narušeno mentalno zdravlje):

 • troškovi liječenja ozljeda (medicinsko liječenje – izvanbolničko i bolničko liječenje, oporavak) da
 • dodatne potrebe ili troškovi prouzročeni ozljedama (odnosno njega i pomoć, privremeno ili trajno liječenje, dugotrajna fizioterapija, prilagodba stambenog prostora, posebna pomagala itd.) da
 • trajna ozljeda (npr. invaliditet i drugi trajni hendikepi)
  • neostvareni prihodi tijekom liječenja i nakon njega (uključujući neostvarene prihode te gubitak radne sposobnosti ili smanjenje sredstava za uzdržavanje itd.) da
  • propuštene prilike ne
  • troškovi sudskog postupka u pogledu događaja koji je prouzročio štetu, na primjer, odvjetnički i sudski troškovi ne
  • naknada za ukradenu ili oštećenu osobnu imovinu ne
  • ostalo

– narušeno mentalno zdravlje (moralna šteta):

 • bol i patnja žrtve ne

(b) kad je riječ o nositeljima prava ili srodnicima žrtve:

– materijalna šteta (ne uključuje narušeno mentalno zdravlje):

 • troškovi pogreba, troškovi liječenja (na primjer liječenje člana obitelji, izvanbolničko i bolničko liječenje, rehabilitacija) da
 • gubitak sredstava za uzdržavanja ili propuštene prilike da

– narušeno mentalno zdravlje (moralna šteta):

 • bol i patnja srodnika ili nositelja prava / naknada za nadživjele osobe ako je nastupila smrt žrtve ne

Isplaćuje li se naknada jednokratno ili u mjesečnim obrocima?

Naknada se isplaćuje jednokratno. Isplaćuje je sud koji je donio odluku o dodjeli naknade u roku od jednog mjeseca od datuma pravomoćnosti te odluke.

Na koji način moje ponašanje u pogledu kaznenog djela, činjenica da sam kažnjavan ili da nisam surađivao tijekom postupka za naknadu štete može utjecati na moje izglede za dobivanje naknade i/ili na iznos naknade?

Naknada će se proporcionalno umanjiti ako je vaše ponašanje pridonijelo kaznenom djelu.

Nećete dobiti naknadu ako ste bili suučesnik u kaznenom djelu ili ste pristali snositi njegove posljedice.

Na koji način moja financijska situacija može utjecati na moje izglede za dobivanje naknade i/ili na iznos naknade?

Vaša financijska situacija ne utječe na dobivanje naknade. Razmatranje vašeg zahtjeva bit će prvenstveno usmjereno na utvrđivanje možete li dobiti naknadu od počinitelja, ustanove socijalne skrbi ili na temelju police osiguranja. Naknada se dodjeljuje ako sud utvrdi da nećete dobiti naknadu štete iz bilo kojeg od prethodno navedenih izvora.

Postoje li drugi kriteriji koji mogu utjecati na moje izglede za dobivanje naknade i/ili na iznos naknade?

Jedini je uvjet za dodjelu naknade nemogućnost dobivanja naknade od počinitelja, ustanove socijalne skrbi ili na temelju police osiguranja.

Kako se izračunava iznos naknade?

Morat ćete dokazati koje ste troškove imali u vezi s kaznenim djelom. Ako tražite naknadu za neostvarene prihode, trebate dostaviti dokument o visini vaših prihoda. Troškove liječenja i rehabilitacije kao i pogrebne troškove najbolje je dokazati dostavljanjem računa. Ako nemate račune, možete zatražiti ispitivanje svjedoka ili imenovanje vještaka.

Ako sud utvrdi da u vašem slučaju ne može biti definitivno dokazano da imate pravo na dobivanje zatraženog iznosa, može vam, nakon razmatranja svih okolnosti, dodijeliti iznos koji smatra odgovarajućim.

Postoji li najmanji/najveći iznos naknade koji se može dodijeliti?

Iznos naknade ne smije biti veći od 25 000 PLN, odnosno 60 000 PLN ako je žrtva preminula. Ne postoje odredbe kojima se utvrđuje najmanji iznos naknade.

Očekuje li se od mene da u obrascu zahtjeva navedem iznos? Ako da, hoću li dobiti upute o tome kako izračunati iznos naknade ili o drugim elementima?

Da, u obrascu zahtjeva trebate navesti traženi iznos. Nema posebnih uputa, ali neke informacije možete pronaći u odjeljku „Kako se izračunava iznos naknade?” .

Hoće li naknada koju isplati nadležno tijelo / drugo tijelo biti umanjena za naknadu koju zbog gubitka dobijem iz drugih izvora (npr. od poslodavca ili iz privatnog sustava osiguranja)?

Ako ste primili financijska sredstva – od počinitelja, ustanove socijalne skrbi ili na temelju police osiguranja – za troškove pogreba, neostvarene prihode ili gubitak drugih sredstava za uzdržavanje (npr. doplatak za uzdržavanje) ili troškove liječenja i rehabilitacije, sud će vašu naknadu umanjiti za te iznose.

Mogu li dobiti predujam naknade? Ako mogu, pod kojim uvjetima?

Možete podnijeti zahtjev za isplatu određenog iznosa (jamstvo) radi namirenja nužnih troškova liječenja i rehabilitacije ili troškova pogreba. Taj zahtjev možete podnijeti prije podnošenja zahtjeva za naknadu ili zajedno s njim.

Mogu li nakon donošenja glavne odluke dobiti dopunsku ili dodatnu naknadu (uslijed npr. promjene okolnosti ili pogoršanog zdravlja itd.)?

U pravilu se naknada dodjeljuje jednokratno.

Koju popratnu dokumentaciju trebam priložiti svojem zahtjevu?

Zahtjevu za naknadu trebate priložiti: presliku prijave kaznenog djela, preslike odluka izdanih u kaznenom postupku (npr. odluka o obustavi kaznenog postupka), preslike liječničkih potvrda ili mišljenja vještaka o narušenju zdravlja, račune i ostalu dokumentaciju kojom se potvrđuju informacije navedene u zahtjevu.

Ako tražite naknadu za smrt člana obitelji, trebate priložiti smrtni list te osobe i dokumentaciju kojom se potvrđuje vaš odnos s preminulom osobom (kao što je rodni list ili vjenčani list). Ako je ta osoba bila vaš izvanbračni partner, trebate priložiti izjavu danu pod kaznenom odgovornošću da ste živjeli zajedno.

Je li za zaprimanje i obradu zahtjeva potrebno platiti administrativne ili druge pristojbe?

Pri traženju naknade u potpunosti ste oslobođeni plaćanja sudskih pristojbi. To znači da nećete snositi troškove povezane s podnošenjem i razmatranjem zahtjeva (npr. troškovi mišljenja vještaka).

Koje je tijelo nadležno za odlučivanje o zahtjevima za naknadu štete (u predmetima koji se vode pred nacionalnim sudovima)?

U predmetima koji se vode pred nacionalnim sudovima, zahtjeve za naknadu razmatra okružni sud (sąd rejonowy) nadležan za vaše mjesto boravišta. To je obično okružni sud koji se nalazi u vašem mjestu boravišta ili mu je najbliži.

Kome trebam poslati zahtjev (u predmetima koji se vode pred nacionalnim sudovima)?

U predmetima koji se vode pred nacionalnim sudovima zahtjeve bi trebalo poslati na adresu suda koji će razmotriti predmet.

Trebam li biti prisutan tijekom postupka i/ili pri odlučivanju o mojem zahtjevu?

O tome trebate li biti prisutni odlučuje sud koji razmatra zahtjev. Sud će navesti je li vaša prisutnost obvezna u obavijesti o datumu razmatranja zahtjeva koju vam dostavlja.

Koliko je nadležnom tijelu (približno) potrebno vremena da odluči o zahtjevu za naknadu štete?

Nema roka za odlučivanje o zahtjevima za naknadu. To ne ovisi samo o složenosti predmeta i dokazima koje tijelo koje odlučuje treba uzeti u obzir, nego i o broju predmeta koje tijelo koje odlučuje trenutačno razmatra.

Ako sam nezadovoljan odlukom nadležnog tijela, na koji je način mogu osporiti?

Ako niste zadovoljni odlukom suda, žalbu možete podnijeti regionalnom sudu (sąd okręgowy). Ako vas pred sudom ne zastupa odvjetnik, dobit ćete informacije o načinu podnošenja žalbe.

Gdje mogu dobiti potrebne obrasce i druge informacije o postupku podnošenja zahtjeva?

Javni tužitelj koji vodi pripremni postupak povezan s kaznenim djelom za koje tražite naknadu pružit će vam potrebne informacije o naknadi, dati obrazac zahtjeva i objasniti vam kako ga ispuniti.

Postoji li posebna telefonska linija ili internetske stranice za tu svrhu?

Osnovne informacije o naknadi i obrazac zahtjeva dostupni su na internetskim stranicama Ministarstva pravosuđa.

Mogu li pri pripremi zahtjeva dobiti pravnu pomoć (pomoć odvjetnika)?

Pravna pomoć pruža se osobama koje dokažu da ne mogu platiti odvjetnika. Imajte na umu sljedeće: pri traženju naknade možete očekivati pomoć od javnog tužitelja koji vodi postupak povezan s kaznenim djelom za koje tražite naknadu.

Postoje li organizacije za potporu žrtvama koje bi mi mogle pomoći u ostvarivanju naknade?

U Poljskoj postoji Fond za potporu žrtvama i pomoć nakon odsluženja zatvorske kazne (Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej), koji prikuplja sredstva za, među ostalim, pružanje pomoći žrtvama kaznenih djela i njihovim obiteljima. Tim fondom upravlja Ministarstvo pravosuđa. Potpora je organizirana tako da upravitelj fonda na otvorenom natječaju odabere organizacije čije se ponude smatraju najboljima te im dodijeli sredstva namijenjena subvencioniranju mjera za žrtve kaznenih djela. U pravilu svako vojvodstvo ima najmanje jedno tijelo koje pruža potporu žrtvama kaznenih djela.

Sredstva se upotrebljavaju za financiranje pravne, psihološke i materijalne pomoći. Pravna pomoć može obuhvaćati pomoć pri traženju naknade.

Ako želite dobiti takvu pomoć, trebali biste se obratiti nevladinoj organizaciji koja je dobila subvenciju ministra pravosuđa za pružanje potpore žrtvama te dokazati da ste žrtva kaznenog djela. Popis takvih organizacija, zajedno s njihovim podacima za kontakt, dostupan je na internetskim stranicama Ministarstva pravosuđa, u odjeljku o aktivnostima / potpori žrtvama kaznenih djela / potpori žrtvama kaznenih djela i članovima njihovih obitelji – popis tijela i organizacija (kliknite na: działalność / pomoc pokrzywdzonym przestępstwem / pomoc pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym – lista podmiotów i organizacji).

Posljednji put ažurirano: 11/03/2019

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.