Ako će se moj zahtjev razmatrati u ovoj državi

Rumunjska

Sadržaj omogućio
Rumunjska

Za kakvu vrstu kaznenog djela mogu dobiti naknadu?

Financijska naknada štete dodjeljuje se žrtvama sljedećih kaznenih djela: pokušaja ubojstva i pokušaja teškog ubojstva u skladu s člancima 188. i 189. Kaznenog zakonika, tjelesne ozljede u skladu s člankom 194. Kaznenog zakonika, kaznenog djela počinjenog s namjerom kojim je žrtvi nanesena tjelesna ozljeda, silovanja, spolnog odnosa s maloljetnom osobom i spolnog nasilja u skladu s člancima od 218. do 220. Kaznenog zakonika, trgovine ljudima i maloljetnicima u skladu s člancima 210. i 211. Kaznenog zakonika, terorizma i bilo kojeg drugog nasilnog kaznenog djela počinjenog s namjerom.

Za kakvu vrstu ozljede mogu dobiti naknadu?

Financijska naknada štete dodjeljuje se:

 • žrtvama: za troškove bolničkog liječenja i druge troškove liječenja koje snosi žrtva; za materijalnu štetu prouzročenu kaznenim djelom koja je nastala zbog uništenja imovine ili smanjenja njezine vrijednosti odnosno zbog neupotrebljivosti ili gubitka imovine; za gubitak prihoda prouzročen kaznenim djelom
 • bračnom drugu, djeci i uzdržavanim članovima obitelji preminule osobe: za troškove pogreba; za gubitak uzdržavanja prouzročen kaznenim djelom.

Mogu li dobiti naknadu ako sam srodnik ili uzdržavani član obitelji žrtve kaznenog djela koja je preminula zbog posljedica kaznenog djela? Koji srodnici ili uzdržavani članovi obitelji mogu dobiti naknadu?

U skladu s ovim poglavljem, financijska naknada štete dodjeljuje se na zahtjev sljedećim kategorijama žrtava:

 1. žrtvama sljedećih kaznenih djela: pokušaja ubojstva i pokušaja teškog ubojstva u skladu s člancima 188. i 189. Kaznenog zakonika, tjelesne ozljede u skladu s člankom 194. Kaznenog zakonika, kaznenog djela počinjenog s namjerom kojim je žrtvi nanesena tjelesna ozljeda, silovanja, spolnog odnosa s maloljetnom osobom i spolnog nasilja u skladu s člancima od 218. do 220. Kaznenog zakonika, trgovine ljudima i maloljetnicima u skladu s člancima 210. i 211. Kaznenog zakonika, terorizma i bilo kojeg drugog nasilnog kaznenog djela počinjenog s namjerom
 2. bračnom drugu, djeci i uzdržavanim članovima obitelji osobe preminule zbog posljedica prethodno navedenih kaznenih djela.

Mogu li dobiti naknadu ako sam srodnik ili uzdržavani član obitelji žrtve kaznenog djela koja je preživjela napad? Koji srodnici ili uzdržavani članovi obitelji mogu dobiti naknadu u tom slučaju?

Da. Financijsku pomoć mogu dobiti članovi uže obitelji (nasljednici), odnosno krvni srodnici do drugog stupnja, i srodnici po tazbini do drugog stupnja žrtve koja nije preminula zbog posljedica kaznenog djela, ali je pretrpjela ozbiljne ozljede koje su izravna posljedica nasilnog kaznenog djela počinjenog s namjerom.

Financijska naknada štete dodjeljuje se na zahtjev sljedećim kategorijama žrtava:

 1. žrtvama sljedećih kaznenih djela: pokušaja ubojstva i pokušaja teškog ubojstva u skladu s člancima 188. i 189. Kaznenog zakonika, tjelesne ozljede u skladu s člankom 194. Kaznenog zakonika, kaznenog djela počinjenog s namjerom kojim je žrtvi nanesena tjelesna ozljeda, silovanja, spolnog odnosa s maloljetnom osobom i spolnog nasilja u skladu s člancima od 218. do 220. Kaznenog zakonika, trgovine ljudima i maloljetnicima u skladu s člancima 210. i 211. Kaznenog zakonika, terorizma i bilo kojeg drugog nasilnog kaznenog djela počinjenog s namjerom
 2. bračnom drugu, djeci i uzdržavanim članovima obitelji osobe preminule zbog posljedica prethodno navedenih kaznenih djela.

Financijska naknada štete dodjeljuje se prethodno navedenim kategorijama žrtava ako je kazneno djelo počinjeno na državnom području Rumunjske i ako je žrtva:

 1. državljanin Rumunjske
 2. strani državljanin ili osoba bez državljanstva koja zakonito boravi u Rumunjskoj
 3. državljanin države članice EU-a koji je zakonito boravio na državnom području Rumunjske u trenutku počinjenja kaznenog djela ili
 4. strani državljanin ili osoba bez državljanstva koja boravi na državnom području države članice EU-a i koja je zakonito boravila na državnom području Rumunjske u trenutku počinjenja kaznenog djela.

Kada je riječ o žrtvama koje ne pripadaju prethodno navedenim kategorijama, financijska naknada štete dodjeljuje se u skladu s međunarodnim konvencijama čija je potpisnica Rumunjska.

Mogu li dobiti naknadu ako nisam državljanin ni jedne od država članica EU-a?

Da. Financijska naknada štete dodjeljuje se žrtvama ako je kazneno djelo počinjeno na državnom području Rumunjske i ako je žrtva:

 1. državljanin Rumunjske
 2. strani državljanin ili osoba bez državljanstva koja zakonito boravi u Rumunjskoj
 3. državljanin države članice EU-a koji je zakonito boravio na državnom području Rumunjske u trenutku počinjenja kaznenog djela ili
 4. strani državljanin ili osoba bez državljanstva koja boravi na državnom području države članice EU-a i koja je zakonito boravila na državnom području Rumunjske u trenutku počinjenja kaznenog djela.

Mogu li zatražiti naknadu od države u kojoj živim ili države čiji sam državljanin, čak i ako je kazneno djelo počinjeno u drugoj državi EU-a? Mogu li to učiniti umjesto da tražim naknadu u državi u kojoj je kazneno djelo počinjeno? Ako mogu, pod kojim uvjetima?

Ne. Financijska naknada štete dodjeljuje se žrtvama ako je kazneno djelo počinjeno na državnom području Rumunjske.

Je li nužno kazneno djelo najprije prijaviti policiji kako bi se mogla zatražiti naknada?

Da. Financijska naknada štete dodjeljuje se žrtvi samo ako je kazneno djelo prijavila tijelima za kazneni progon ili sudu u roku od 60 dana od datuma počinjenja kaznenog djela. Kada je riječ o financijskoj naknadi štete bračnom drugu, djeci i uzdržavanim članovima obitelji preminule osobe, naknada se dodjeljuje ako su kazneno djelo prijavili u roku od 60 dana od datuma na koji je žrtva postala svjesna počinjenja kaznenog djela.

Ako žrtva fizički ili psihički nije bila u mogućnosti prijaviti kazneno djelo tijelima za kazneni progon, rok od 60 dana računa se od datuma na koji je ta nemogućnost prestala postojati.

Žrtve mlađe od 18 godina i one kojima je izrečena mjera zabrane nisu obvezne kazneno djelo prijaviti tijelima za kazneni progon. Njihov pravni zastupnik može se obratiti tijelima za kazneni progon radi prijave kaznenog djela.

Moram li pričekati dovršetak policijskih istraga ili okončanje kaznenih postupaka prije nego što mogu zatražiti naknadu?

Ne. Žrtva može odboru za dodjelu financijske naknade štete žrtvama kaznenih djela (Comisiei pentru acordarea de compensații financiare victimelor infracțiunilor) podnijeti zahtjev za isplatu predujma financijske naknade štete do iznosa koji je jednak iznosu deset bruto minimalnih osnovnih plaća utvrđenom na razini države za godinu u kojoj je žrtva podnijela zahtjev za isplatu predujma.

Zahtjev za isplatu predujma može se podnijeti u okviru zahtjeva za financijsku naknadu štete ili kao zaseban zahtjev koji se može podnijeti u bilo kojem trenutku nakon prijave kaznenog djela tijelima za kazneni progon ili sudu, a najkasnije 30 dana nakon podnošenja zahtjeva za naknadu štete. Ako se zahtjev za isplatu predujma podnosi kao zaseban zahtjev, u njemu se navodi i faza sudskog postupka.

Predujam se odobrava ako se žrtva nalazi u neizvjesnoj financijskoj situaciji.

O zahtjevu za isplatu predujma financijske naknade štete u roku od 30 dana od podnošenja zahtjeva odlučuju dva suca koji su članovi odbora za dodjelu financijske naknade štete žrtvama kaznenih djela.

Ako zahtjev za financijsku naknadu štete bude odbijen, žrtva mora vratiti predujam, osim ako je zahtjev za naknadu štete odbijen samo zato što počinitelj nije nesolventan ili zato što se počinitelj ne vodi kao nestala osoba.

Žrtva koja je primila predujam financijske naknade štete mora vratiti predujam ako u utvrđenom roku nije podnijela zahtjev za financijsku naknadu štete.

Moram li naknadu najprije zatražiti od počinitelja ako je identificiran?

Da. Ako je počinitelj poznat, financijska se naknada štete može odobriti žrtvi ako je žrtva podnijela zahtjev za naknadu štete; ako je žrtva podnijela zahtjev da se građanska tužba uključi u kazneni postupak; ako je počinitelj nesolventan ili ako se počinitelj vodi kao nestala osoba; ako žrtva nije dobila punu naknadu pretrpljene štete od osiguravajućeg društva.

Ako počinitelj nije identificiran ni osuđen, imam li i dalje pravo na naknadu? Ako imam, koje dokaze trebam predočiti u prilog zahtjevu?

Da. Ako počinitelj nije poznat, žrtva može zatražiti financijsku naknadu štete ako nije dobila punu naknadu pretrpljene štete od osiguravajućeg društva.

Postoji li rok u kojem trebam tražiti naknadu?

Ako je počinitelj poznat, financijska se naknada štete može odobriti žrtvi ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

 • ako je žrtva podnijela zahtjev za financijsku naknadu štete u roku od godine dana (ovisno o slučaju):
  1. od datuma pravomoćnosti osuđujuće ili oslobađajuće presude kaznenog suda i odobrenja zahtjeva za naknadu štete u okviru građanske tužbe, pravomoćnosti oslobađajuće presude ili pravomoćnosti odluke o zaključenju kaznenog postupka
  2. od datuma na koji je tužitelj naložio prestanak kaznenog progona određenih osoba ili zaključenje kaznenog postupka
  3. od datuma donošenja odluke o nepokretanju kaznenog postupka
 • ako je žrtva podnijela zahtjev da se građanska tužba uključi u kazneni postupak
 • ako je počinitelj nesolventan ili ako se počinitelj vodi kao nestala osoba
 • ako žrtva nije dobila punu naknadu pretrpljene štete od osiguravajućeg društva.

Ako počinitelj nije poznat, žrtva može podnijeti zahtjev za financijsku naknadu štete u roku od tri godine od počinjenja kaznenog djela.

Koji su troškovi i šteta obuhvaćeni naknadom?

Financijska naknada štete dodjeljuje se:

 • žrtvama: za troškove bolničkog liječenja i druge troškove liječenja koje snosi žrtva; za materijalnu štetu prouzročenu kaznenim djelom koja je nastala zbog uništenja imovine ili smanjenja njezine vrijednosti odnosno zbog neupotrebljivosti ili gubitka imovine; za gubitak prihoda prouzročen kaznenim djelom
 • bračnom drugu, djeci i uzdržavanim članovima obitelji preminule osobe: za troškove pogreba; za gubitak uzdržavanja prouzročen kaznenim djelom.

Isplaćuje li se naknada jednokratno ili u mjesečnim obrocima?

Naknada se isplaćuje jednokratno.

Na koji način moje ponašanje u pogledu kaznenog djela, činjenica da sam kažnjavan ili da nisam surađivao tijekom postupka za naknadu štete može utjecati na moje izglede za dobivanje naknade i/ili na iznos naknade?

Financijska naknada štete ne dodjeljuje se u sljedećim slučajevima:

 • ako se utvrdi da djelo nije nastupilo, da nije obuhvaćeno kaznenim pravom ili da je počinjeno kao zakonita obrana od napada žrtve
 • ako je žrtva pravomoćno osuđena za članstvo u zločinačkoj organizaciji
 • ako je žrtva pravomoćno osuđena za ubojstvo, teško ubojstvo, ubojstvo s namjerom, nanošenje teških tjelesnih ozljeda, kazneno djelo počinjeno s namjerom kojim je žrtvi nanesena teška tjelesna ozljeda, silovanje, spolni odnos s maloljetnom osobom i spolnu nastranost
 • ako sud u korist počinitelja zaključi da su postojale olakotne okolnosti u smislu prekoračenja granica zakonite obrane od napada žrtve ili u smislu provokacije žrtve.

Na koji način moja financijska situacija može utjecati na moje izglede za dobivanje naknade i/ili na iznos naknade?

Financijska situacija ne uzima se u obzir.

Postoje li drugi kriteriji koji mogu utjecati na moje izglede za dobivanje naknade i/ili na iznos naknade?

Iznosi koje je počinitelj platio kao naknadu štete u okviru građanske tužbe i naknada štete prouzročene počinjenim kaznenim djelom koju je žrtva dobila od osiguravajućeg društva oduzimaju se od iznosa financijske naknade štete koju je država dodijelila žrtvi.

Kako se izračunava iznos naknade?

Financijska naknada štete dodjeljuje se žrtvama za sljedeće kategorije štete prouzročene počinjenim kaznenim djelom:

 1. kada je riječ o žrtvama sljedećih kaznenih djela: pokušaja ubojstva i pokušaja teškog ubojstva, tjelesne ozljede, kaznenog djela počinjenog s namjerom kojim je žrtvi nanesena tjelesna ozljeda, silovanja, spolnog odnosa s maloljetnom osobom i spolnog nasilja, trgovine ljudima i maloljetnicima, terorizma i bilo kojeg drugog nasilnog kaznenog djela počinjenog s namjerom:
  1. za troškove bolničkog liječenja i druge troškove liječenja koje snosi žrtva
  2. za materijalnu štetu prouzročenu kaznenim djelom koja je nastala zbog uništenja imovine ili smanjenja njezine vrijednosti odnosno zbog neupotrebljivosti ili gubitka imovine
  3. za gubitak prihoda prouzročen kaznenim djelom
 2. kada je riječ o bračnom drugu, djeci i uzdržavanim članovima obitelji osobe preminule zbog posljedica prethodno navedenih kaznenih djela:
  1. za troškove pogreba
  2. za gubitak uzdržavanja prouzročen kaznenim djelom.

Financijska naknada materijalne štete iz točke 2. podtočke (a) dodjeljuje se do iznosa koji je jednak iznosu deset bruto minimalnih osnovnih plaća utvrđenom na razini države za godinu u kojoj je žrtva podnijela zahtjev za financijsku naknadu štete.

Iznosi koje je počinitelj platio kao naknadu štete u okviru građanske tužbe i naknada štete prouzročene počinjenim kaznenim djelom koju je žrtva dobila od osiguravajućeg društva oduzimaju se od iznosa financijske naknade štete koju je država dodijelila žrtvi.

Postoji li najmanji/najveći iznos naknade koji se može dodijeliti?

Financijska naknada materijalne štete dodjeljuje se do iznosa koji je jednak iznosu deset bruto minimalnih osnovnih plaća utvrđenom na razini države za godinu u kojoj je žrtva podnijela zahtjev za financijsku naknadu štete.

Očekuje li se od mene da u obrascu zahtjeva navedem iznos? Ako da, hoću li dobiti upute o tome kako izračunati iznos naknade ili o drugim elementima?

Da. Zahtjev za financijsku naknadu štete mora sadržavati sljedeće podatke:

 1. prezime, ime, državljanstvo, datum i mjesto rođenja, prebivalište ili boravište žrtve
 2. datum, mjesto i okolnosti počinjenja kaznenog djela kojim je prouzročena šteta
 3. kategorije štete prouzročene počinjenim kaznenim djelom, u skladu s člankom 27. stavkom 1.
 4. naziv tijela za kazneni progon ili suda i datum upućivanja predmeta tom tijelu ili sudu (ako je primjenjivo)
 5. broj i datum presude ili akta tijela za kazneni progon, u skladu s člankom 24. stavkom 1. točkom (a) (ako je primjenjivo)
 6. status bračnog druga, djeteta ili uzdržavanog člana obitelji preminule osobe u slučaju žrtava iz članka 21. stavka 1. točke (b)
 7. podatke iz kaznene evidencije
 8. iznose koje je počinitelj platio kao naknadu štete ili naknada štete prouzročene počinjenim kaznenim djelom koju je žrtva dobila od osiguravajućeg društva
 9. iznos financijske naknade štete za koju je podnesen zahtjev.

Zahtjevu za financijsku naknadu štete prilažu se preslike dokumenata kojima se potvrđuju podaci navedeni u zahtjevu te svi ostali dokumenti u posjedu žrtve koji su korisni za rješavanje zahtjeva.

Dostupna je mogućnost savjetovanja, ali ne sa sudom, nego sa službama za potporu žrtvama kaznenih djela (osnovanima na razini glavnih uprava za socijalnu pomoć i zaštitu djece u skladu sa Zakonom br. 211/2004 o mjerama za osiguravanje informiranja, potpore i zaštite žrtvama kaznenih djela), u skladu sa zakonom i nakon procjene namijenjene utvrđivanju potreba žrtve u pogledu pomoći.

Kako bi se žrtvama kaznenih djela pružila potpora i zaštita, u okviru organizacijske strukture svake glavne uprave uspostavljen je poseban odjel za pružanje potpore žrtvama kaznenih djela u kojem rade najmanje tri stručnjaka, tj. socijalni radnik, psiholog i pravni savjetnik.

Postupak pružanja informacija, potpore i zaštite žrtvama kaznenih djela sastoji se od sljedećih koraka:

 1. identifikacija: utvrđivanje statusa žrtve kaznenog djela u smislu navedenog zakona
 2. upućivanje: usmjeravanje žrtve na službe za potporu žrtvama kaznenih djela i službe za socijalnu skrb te na pružatelje socijalne pomoći iz članka 3. stavka 1.
 3. pružanje početnih informacija: pružanje općih informacija žrtvi o njezinim pravima i uslugama koje su joj dostupne
 4. ocjenjivanje situacije u kojoj se žrtva nalazi koju provode službe za potporu žrtvama kaznenih djela i službe za socijalnu skrb te pružatelji socijalne pomoći iz članka 3. stavka 1. kako bi se utvrdilo na koje mjere potpore i zaštite žrtva ima pravo
 5. pružanje usluga potpore i zaštite
 6. praćenje i ocjenjivanje usluga potpore i zaštite.

Usluge potpore i zaštite žrtvama kaznenog djela ili članovima njihovih obitelji besplatno pružaju glavne uprave na zahtjev žrtve ili članova njezine obitelji, a mogu ih pružati i javne socijalne službe na razini gradova i općina te privatni pružatelji socijalne pomoći.

Zahtjev za usluge potpore i zaštite upućuje se glavnoj upravi, ali se isto tako može uputiti izravno privatnom pružatelju socijalne pomoći ili javnoj socijalnoj službi. U potonjem slučaju pružatelj o tome mora u pisanom obliku obavijestiti glavnu upravu u čijoj nadležnosti korisnik predmetne usluge ima prebivalište ili boravište.

Na temelju utvrđenih potreba žrtve se može uputiti i lokalnim pružateljima socijalnih, obrazovnih i zdravstvenih usluga te drugih usluga od općeg interesa, koje se pružaju u skladu sa zakonom.

Potpora i zaštita koje se pružaju žrtvama kaznenih djela i članovima njihovih obitelji mogu imati sljedeće oblike:

 1. pružanje informacija žrtvi o njezinim pravima
 2. psihološko savjetovanje, savjetovanje o rizicima sekundarne i ponovljene viktimizacije ili zastrašivanja i odmazde
 3. savjetovanje povezano s financijskim i praktičnim pitanjima koja proizlaze iz kaznenog djela
 4. usluge društvene integracije/reintegracije
 5. emocionalna i socijalna potpora u svrhu društvene reintegracije
 6. informiranje i savjetovanje o ulozi žrtve u kaznenom postupku, uključujući pripremu za sudjelovanje u postupku; takve usluge informiranja i savjetovanja ne uključuju besplatnu pravnu pomoć za žrtve kaznenih djela iz članaka od 14. do 20. Zakona br. 211/2004 o mjerama za osiguravanje informiranja, potpore i zaštite žrtvama kaznenih djela ni pravnu pomoć za oštećene osobe iz Zakona br. 135/2010 o Zakonu o kaznenom postupku, kako je kasnije izmijenjen i dopunjen
 7. upućivanje žrtve na druge specijalizirane službe, prema potrebi: na socijalne službe, službe za zapošljavanje, službe koje pružaju obrazovne i zdravstvene usluge ili druge usluge od općeg interesa koje se pružaju u skladu sa zakonom.

Hoće li naknada koju isplati nadležno tijelo / drugo tijelo biti umanjena za naknadu koju zbog gubitka dobijem iz drugih izvora (npr. od poslodavca ili iz privatnog sustava osiguranja)?

Da. Iznosi koje je počinitelj platio kao naknadu štete u okviru građanske tužbe i naknada štete prouzročene počinjenim kaznenim djelom koju je žrtva dobila od osiguravajućeg društva oduzimaju se od iznosa financijske naknade štete koju je država dodijelila žrtvi.

Mogu li dobiti predujam naknade? Ako mogu, pod kojim uvjetima?

Žrtva može odboru za dodjelu financijske naknade štete žrtvama kaznenih djela (Comisiei pentru acordarea de compensații financiare victimelor infracțiunilor) podnijeti zahtjev za isplatu predujma financijske naknade štete do iznosa koji je jednak iznosu deset bruto minimalnih osnovnih plaća utvrđenom na razini države za godinu u kojoj je žrtva podnijela zahtjev za isplatu predujma.

Zahtjev za isplatu predujma može se podnijeti u okviru zahtjeva za financijsku naknadu štete ili kao zaseban zahtjev koji se može podnijeti u bilo kojem trenutku nakon prijave kaznenog djela tijelima za kazneni progon ili sudu, a najkasnije 30 dana nakon podnošenja zahtjeva za naknadu štete.

Predujam se odobrava ako se žrtva nalazi u neizvjesnoj financijskoj situaciji.

Ako zahtjev za financijsku naknadu štete bude odbijen, žrtva mora vratiti predujam, osim ako je zahtjev za naknadu štete odbijen samo zato što počinitelj nije nesolventan ili zato što se počinitelj ne vodi kao nestala osoba.

Žrtva koja je primila predujam financijske naknade štete mora vratiti predujam ako u utvrđenom roku nije podnijela zahtjev za financijsku naknadu štete.

Mogu li nakon donošenja glavne odluke dobiti dopunsku ili dodatnu naknadu (uslijed npr. promjene okolnosti ili pogoršanog zdravlja itd.)?

Zakonom br. 211/2004 o mjerama za osiguravanje informiranja, potpore i zaštite žrtvama kaznenih djela nisu propisana nikakva ograničenja osim onog iz članka 27. stavka 2., odnosno deset bruto minimalnih osnovnih plaća čiji je iznos utvrđen na razini države za godinu u kojoj je žrtva podnijela zahtjev za financijsku naknadu štete.

Ako se poveća vrijednost štete, može se podnijeti novi zahtjev za financijsku naknadu štete.

Koju popratnu dokumentaciju trebam priložiti svojem zahtjevu?

Zahtjevu za financijsku naknadu štete prilažu se preslike dokumenata kojima se potvrđuju podaci navedeni u zahtjevu te svi ostali dokumenti u posjedu žrtve koji su korisni za rješavanje zahtjeva (npr. presude, računi, potvrde ili dokumenti koji mogu poslužiti kao dokaz o plaćanju, medicinska dokumentacija, izvješća vještaka).

Zahtjev za financijsku naknadu štete mora sadržavati sljedeće informacije ili mu, ovisno o slučaju, mora biti priložena popratna dokumentacija koja sadržava sljedeće informacije:

 1. prezime, ime, državljanstvo, datum i mjesto rođenja, prebivalište ili boravište žrtve
 2. datum, mjesto i okolnosti počinjenja kaznenog djela kojim je prouzročena šteta
 3. kategorije štete prouzročene jednim od kaznenih djela u nastavku: pokušaj ubojstva i pokušaj teškog ubojstva, tjelesna ozljeda, kazneno djelo počinjeno s namjerom kojim je žrtvi nanesena tjelesna ozljeda, silovanje, spolni odnos s maloljetnom osobom i spolno nasilje, trgovina ljudima i maloljetnicima, terorizam i bilo koje drugo nasilno kazneno djelo počinjeno s namjerom
 4. naziv tijela za kazneni progon ili suda i datum upućivanja predmeta tom tijelu ili sudu (ako je primjenjivo)
 5. broj i datum presude ili akta tijela za kazneni progon (ako je primjenjivo), u slučaju da je počinitelj poznat i da je žrtva podnijela zahtjev za financijsku naknadu štete u roku od godine dana od datuma pravomoćnosti osuđujuće ili oslobađajuće presude kaznenog suda i odobrenja zahtjeva za naknadu štete u okviru građanske tužbe, ili pravomoćnosti odluke o zaključenju kaznenog postupka ili od datuma na koji je tužitelj naložio zaključenje predmeta
 6. status bračnog druga, djeteta ili uzdržavanog člana obitelji preminule osobe, u slučaju žrtava koje su bračni drug, dijete ili uzdržavani član obitelji osobe koja je preminula zbog posljedica sljedećih kaznenih djela: pokušaja ubojstva i pokušaja teškog ubojstva, tjelesne ozljede, kaznenog djela počinjenog s namjerom kojim je žrtvi nanesena tjelesna ozljeda, silovanja, spolnog odnosa s maloljetnom osobom i spolnog nasilja, trgovine ljudima i maloljetnicima, terorizma i bilo kojeg drugog nasilnog kaznenog djela počinjenog s namjerom
 7. podatke iz kaznene evidencije
 8. iznose koje je počinitelj platio kao naknadu štete ili naknada štete prouzročene počinjenim kaznenim djelom koju je žrtva dobila od osiguravajućeg društva.

Je li za zaprimanje i obradu zahtjeva potrebno platiti administrativne ili druge pristojbe?

Ne. Za zahtjeve za financijsku naknadu štete i zahtjeve za isplatu predujma financijske naknade štete ne naplaćuju se pristojbe.

Koje je tijelo nadležno za odlučivanje o zahtjevima za naknadu štete (u predmetima koji se vode pred nacionalnim sudovima)?

Kad je riječ o nacionalnim predmetima, zahtjevi za financijsku naknadu štete podnose se okružnom sudu u čijoj se nadležnosti nalazi mjesto prebivališta žrtve, a o njima odlučuju dva suca koji su članovi odbora za dodjelu financijske naknade štete žrtvama kaznenih djela uspostavljenog pri svakom okružnom sudu.

Kad je riječ o prekograničnim predmetima, rumunjsko tijelo koje odlučuje, imenovano u skladu s člankom 3. stavkom 2. jest Odbor za dodjelu financijske naknade štete žrtvama kaznenih djela Okružnog suda u Bukureštu:

Bulevardul UNIRII, br. 37, Sektor 3, Bukurešt, oznaka 030823
Telefon: +40 214083600, +40 214083700
Telefaks: +40 213187731
E-pošta:  tribunalul.bucuresti@just.ro

Kome trebam poslati zahtjev (u predmetima koji se vode pred nacionalnim sudovima)?

Kad je riječ o nacionalnim predmetima, zahtjevi za financijsku naknadu štete podnose se okružnom sudu u čijoj se nadležnosti nalazi mjesto prebivališta žrtve, a o njima odlučuju dva suca koji su članovi odbora za dodjelu financijske naknade štete žrtvama kaznenih djela uspostavljenog pri svakom okružnom sudu.

Kad je riječ o prekograničnim predmetima, u slučaju da je kazneno djelo počinjeno na državnom području Rumunjske i žrtva je državljanin države članice EU-a koji je zakonito boravio na državnom području Rumunjske u trenutku počinjenja kaznenog djela ili strani državljanin ili osoba bez državljanstva koja boravi na državnom području države članice EU-a i koja je zakonito boravila na državnom području Rumunjske u trenutku počinjenja kaznenog djela, rumunjsko tijelo koje odlučuje, imenovano u skladu s člankom 3. stavkom 2. jest Odbor za dodjelu financijske naknade štete žrtvama kaznenih djela Okružnog suda u Bukureštu:

Bulevardul UNIRII, br. 37, Sektor 3, Bukurešt, oznaka 030823
Telefon: +40 214083600, +40 214083700
Telefaks: +40 213187731
E-pošta:  tribunalul.bucuresti@just.ro

Trebam li biti prisutan tijekom postupka i/ili pri odlučivanju o mojem zahtjevu?

Ne. O zahtjevima za financijsku naknadu štete i zahtjevima za isplatu predujma financijske naknade štete odlučuje se u vijećima, a žrtvu se poziva da prisustvuje. Sudjelovanje tužitelja je obvezno.

Odbor za dodjelu financijske naknade štete žrtvama kaznenih djela, koji se sastoji od sudskog vijeća u čijem su sastavu dva suca, može saslušati osobe, zatražiti dokumente i izvesti druge dokaze koje smatra korisnima za rješavanje zahtjeva.

Koliko je nadležnom tijelu (približno) potrebno vremena da odluči o zahtjevu za naknadu štete?

Od jedne do dvije godine.

Ako sam nezadovoljan odlukom nadležnog tijela, na koji je način mogu osporavati?

Odbor odlukom može izdati jedno od sljedećih rješenja:

 1. može odobriti zahtjev i odrediti iznos financijske naknade štete ili, ako je primjenjivo, iznos predujma
 2. može odbiti zahtjev ako nisu ispunjeni uvjeti propisani zakonom za dodjelu financijske naknade štete ili, ako je primjenjivo, isplatu predujma.

Žrtvu se obavješćuje o odluci o zahtjevu za financijsku naknadu štete ili zahtjevu za isplatu predujma financijske naknade štete. Žalba protiv odluke može se podnijeti žalbenom sudu u roku od 15 dana od obavijesti.

Gdje mogu dobiti potrebne obrasce i druge informacije o postupku podnošenja zahtjeva?

Obrazac zahtjeva za financijsku naknadu štete u prekograničnim predmetima priložen  Word (15 Kb) ro je Odluci ministra pravosuđa br. 1319/C od 13. svibnja 2008.

Postoji li posebna telefonska linija ili internetske stranice za tu svrhu?

Još nije potvrđeno.

Mogu li pri pripremi zahtjeva dobiti pravnu pomoć (pomoć odvjetnika)?

Žrtva može na zahtjev dobiti besplatnu pravnu pomoć.

Zahtjevi za besplatnu pravnu pomoć podnose se okružnom sudu u čijoj se nadležnosti nalazi mjesto prebivališta žrtve, a o njima odlučuju dva suca koji su članovi odbora za dodjelu financijske naknade štete žrtvama kaznenih djela u roku od 15 dana od datuma podnošenja.

Zahtjevu za besplatnu pravnu pomoć prilažu se preslike dokumenata kojima se potvrđuju podaci navedeni u zahtjevu te svi ostali dokumenti u posjedu žrtve koji su korisni za rješavanje zahtjeva.

O zahtjevima za besplatnu pravnu pomoć odlučuje se u vijećima, a žrtvu se poziva da prisustvuje.

Ako žrtva nije odabrala odvjetnika, odluka kojom se odobrava zahtjev za besplatnu pravnu pomoć mora sadržavati i imenovanje odvjetnika po službenoj dužnosti u skladu sa Zakonom br. 51/1995 o organizaciji i obavljanju odvjetničke djelatnosti, kako je ponovno objavljen i kako je kasnije izmijenjen i dopunjen, te pravilima odvjetničke struke.

Žrtvu se obavješćuje o odluci o zahtjevu za besplatnu pravnu pomoć.

Odluka kojom se odbija zahtjev za besplatnu pravnu pomoć može se na zahtjev žrtve u svrhu preispitivanja podnijeti okružnom sudu pri kojem djeluje odbor za dodjelu financijske naknade štete žrtvama kaznenih djela u roku od 15 dana od obavijesti. O preispitivanju zahtjeva odlučuje vijeće u čijem su sastavu dva suca.

Besplatna pravna pomoć odobrava se svakoj žrtvi tijekom cijelog postupka, do iznosa koji je jednak dvama bruto minimalnim osnovnim plaćama utvrđenima na razini države za godinu u kojoj je žrtva podnijela zahtjev za besplatnu pravnu pomoć. Sredstva koja su potrebna za dodjelu besplatne pravne pomoći isplaćuju se iz državnog proračuna, u okviru proračuna Ministarstva pravosuđa.

Prethodno navedene odredbe primjenjuju se na odgovarajući način i na dodjelu iznosa potrebnih za izvršenje sudske odluke kojom se žrtvi kaznenog djela dodjeljuje naknada štete u okviru građanske tužbe.

Osim toga, Ministarstvo pravosuđa, kao rumunjsko pomoćno tijelo imenovano na temelju članka 3. stavka 1. Direktive Vijeća 2004/80/EZ, podnositelju zahtjeva pruža potrebne informacije o mogućnostima podnošenja zahtjeva za financijsku naknadu od države na čijem je državnom području počinjeno kazneno djelo, osigurava potrebne obrasce zahtjeva te pruža informacije i upute o ispunjavanju obrasca zahtjeva i potrebnim popratnim dokumentima.

Vidjeti Odluku ministra pravosuđa br. 1319/C od 13. svibnja 2008. U skladu s člankom 2. te odluke Ministarstvo pravosuđa ispunjava svoje zadaće kao pomoćno tijelo putem Uprave za međunarodno pravo i ugovore, koja može surađivati s drugim strukturama u okviru Ministarstva pravosuđa na određenim zadaćama. Kad je riječ o podnošenju zahtjeva za financijsku naknadu štete od druge države članice, zadaće Ministarstva pravosuđa kao pomoćnog tijela uglavnom su sljedeće: zaprimanje zahtjeva i slanje potvrde o primitku zahtjeva; preispitivanje zahtjeva i obavješćivanje podnositelja zahtjeva, ako je primjenjivo, o razlozima za odbijanje zahtjeva; ako utvrdi da su ispunjeni uvjeti, slanje obrasca zahtjeva podnositelju zahtjeva i davanje uputa o njegovu ispunjavanju; pribavljanje od podnositelja zahtjeva informacija i/ili dokumenata potrebnih za ispunjavanje obrasca zahtjeva; olakšavanje ovlaštenog prijevoda odluke koju je donijelo tijelo koje odlučuje imenovano u državi od koje se traži financijska naknada štete i osiguravanje da se ta odluka što prije proslijedi podnositelju zahtjeva itd.

Postoje li organizacije za pomoć žrtvama koje bi mi mogle pomoći u ostvarivanju naknade?

Zahtjev za dodjelu besplatne pravne pomoći i zahtjev za dodjelu iznosa potrebnih za izvršenje sudske odluke kojom se žrtvi kaznenog djela dodjeljuje naknada štete u okviru građanske tužbe mogu podnijeti i nevladine organizacije koje djeluju u području zaštite žrtava ako ih potpiše žrtva, ako sadržavaju podatke propisane zakonom i ako su im priloženi potrebni popratni dokumenti.

Posljednji put ažurirano: 23/12/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.