Ako će se moj zahtjev razmatrati u ovoj državi

Dostupni sustavi naknada u državama članicama EU-a

Člankom 12. Direktive o naknadi propisano je da svaka država članica uspostavlja nacionalni sustav naknada za žrtve nasilnih kaznenih djela počinjenih s namjerom. Prema Direktivi sve bi žrtve nasilnih kaznenih djela počinjenih s namjerom trebale imati pristup nacionalnom sustavu naknade štete u državi na čijem je državnom području počinjeno kazneno djelo.

Ovdje možete pronaći informacije o dostupnim sustavima naknada u državama članicama EU-a.

Neke zemlje osiguravaju i naknade svojim državljanima ako je kazneno djelo počinjeno u inozemstvu. Taj aspekt trenutačno nije obuhvaćen pravilima EU-a.

U skladu s Direktivom možete potraživati naknadu od države članice u kojoj je kazneno djelo počinjeno ako živite u toj državi (nacionalni predmet) ili ako živite u drugoj državi članici EU-a (prekogranični predmet).

Stoga vam savjetujemo da pročitate informacije o državi u kojoj je kazneno djelo počinjeno.

Za više informacija odaberite zastavu odgovarajuće države.

Posljednji put ažurirano: 08/10/2020

Stranicu održava Europska komisija. Informacije na ovoj stranici ne odražavaju nužno službeno stajalište Europske komisije. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest koja se odnosi na propise za autorska prava za europske stranice.