Ha a kárigényemet ebben az országban kell elbírálni

Belgium

Tartalomszolgáltató:
Belgium

A terrorizmus áldozatai tekintetében kérjük ide kattintva az oldalon lejjebb található részt olvassa el.

Milyen ellenem elkövetett bűncselekményért kaphatok kártérítést?

A Belgium területén elkövetett szándékos erőszakos cselekmények áldozatai (és az áldozatok közeli hozzátartozói) számára a szándékos erőszakos cselekmények áldozatainak nyújtott pénzügyi támogatásért felelős bizottság (Commission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence, a továbbiakban: bizottság) nyújthat pénzügyi támogatást.

A terrorizmus áldozatai tekintetében kérjük, olvassa el a lejjebb található vonatkozó információkat.

Milyen sérülésért kaphatok kártérítést?

A bizottság által figyelembe vett sérülések típusa az áldozat kategóriájától függ:

A. Közvetlen áldozatok – azok a személyek, akik szándékos erőszakos cselekmény közvetlen eredményeként fizikai és/vagy mentális sérülést szenvedtek Belgium területén.

A közvetlen áldozatok tekintetében a bizottság a következőket veheti figyelembe:

 • átmeneti, illetve maradandó fogyatékosság;
 • nem vagyoni kár;
 • keresetkiesés;
 • testi torzulás;
 • oktatásból kimaradt évek (tanulmányi kudarcok);
 • egészségügyi költségek;
 • eljárási költségek (ideértve az eljárási költségtérítést) maximum 6 000 EUR-ig;
 • vagyoni költségek (maximum: 1 250 EUR).

B. Közvetett áldozatok – a szándékos erőszakos cselekmény következtében életét vesztett áldozat örökösei második fokig és házassággal szerzett rokonai a második fokig.

Ezen áldozati kategória tekintetében a bizottság a következőket veheti figyelembe:

 • nem vagyoni kár;
 • a közeli hozzátartozók egészségügyi költségei;
 • temetési költségek (maximum 6 000 EUR halálesetenként);
 • eljárási költségek;
 • azon közeli hozzátartozók tartás megszűnéséből eredő veszteségei, akiket halála előtt az áldozat tartott el;
 • oktatásból kimaradt évek.

C. Közvetett áldozatok – a szándékos erőszakos cselekmény következtében súlyos sérülést szenvedett áldozat örökösei második fokig és házassággal szerzett rokonai a második fokig.

Ezen áldozati kategória tekintetében a bizottság a következőket veheti figyelembe:

 • nem vagyoni kár;
 • a közeli hozzátartozók egészségügyi költségei;
 • eljárási költségek.

Jár-e kártérítés számomra, ha olyan sértett hozzátartozója vagy eltartottja vagyok, aki a bűncselekmény következtében életét vesztette? Mely hozzátartozók vagy eltartottak kaphatnak kártérítést?

Igen, a szándékos erőszakos cselekmény következtében életét vesztett áldozat közeli hozzátartozói (örökösei) második fokig és házassággal szerzett rokonai a második fokig részesülhetnek pénzügyi támogatásban.

Jár-e kártérítés számomra, ha olyan sértett hozzátartozója vagy eltartottja vagyok, aki a bűncselekményt túlélte? Ebben az esetben mely hozzátartozók vagy eltartottak kaphatnak kártérítést?

Igen, a szándékos erőszakos cselekmény következtében életben maradt, de súlyosan megsérült áldozat közeli hozzátartozói (örökösei) második fokig és házassággal szerzett rokonai a második fokig részesülhetnek pénzügyi támogatásban.

Jár-e kártérítés számomra, ha nem vagyok uniós tagállam állampolgára?

Igen. A bizottság az állampolgárságától, illetve attól függetlenül nyújthat pénzügyi támogatást, hogy Belgiumban jogszerűen/jogellenesen tartózkodik.

Amennyiben ebben az országban élek, itt van a tartózkodási helyem, illetve ennek az országnak az állampolgára vagyok, igényelhetek-e kártérítést ettől az országtól akkor is, ha a bűncselekmény egy másik uniós tagállamban történt? Megtehetem-e ezt ahelyett, hogy abban az országban igényelnék kártérítést, ahol a bűncselekményt elkövették? Ha igen, milyen feltételekkel?

Nem, a bizottság csak a Belgiumban elkövetett cselekményekért nyújthat pénzügyi támogatást.

Ez alól egy kivétel van: a belga állampolgárságú vagy Belgiumban szokásos tartózkodási hellyel rendelkező áldozatokkal szemben külföldön elkövetett terrorista cselekmények (lásd a „terrorizmus áldozatai” részt).

Ahhoz, hogy kártérítésben részesüljek, először be kell jelentenem a bűncselekményt a rendőrségen?

Igen, a bűncselekményt először be kell jelentenie a rendőrségen. A bizottságot szabályozó 1985. augusztus 1-jei törvény emellett azt is feltételként szabja, hogy kártérítési igényét büntetőeljárásban érvényesítse.

Meg kell várnom a kártérítési igényem előterjesztésével az ügyben folytatott nyomozás vagy büntetőeljárás befejeződését?

Az állam által nyújtott fő pénzügyi támogatást kizárólag a bírósági eljárás lezárását követően, a bíróság által hozott jogerős határozat alapján lehet igényelni.

Sürgősségi segély nyújtására bizonyos feltételek mellett azonban a bírósági eljárás lezárását megelőzően is van lehetőség.

Először az elkövetőtől kell-e kártérítést követelnem – amennyiben ismert a személye?

Igen. Az áldozatnak a büntetőeljárásban kártérítést kell követelnie az elkövetőtől, ha az elkövető azonosítása megtörtént, mivel a bizottság által nyújtott támogatás a kártérítésnek olyan alternatív módja, amelyet csakis végső eszközként lehet alkalmazni.

Abban az esetben is jogosult vagyok-e kártérítésre, ha az elkövető személye ismeretlen, vagy nem ítélték el? Ha igen, milyen bizonyítékokkal kell alátámasztanom a követelésemet?

Amennyiben a bírósági eljárás lezárásáig nem azonosították az elkövetőt vagy az ügyet az elkövető azonosításának sikertelensége miatt további intézkedés nélkül lezárják, az áldozat pénzügyi támogatást igényelhet a bizottságtól. Ilyen esetben az áldozatnak korábban legalább hivatalosan be kellett jelentenie a bűncselekményt (a rendőrségen vagy az ügyészségi hivatalnál).

Van-e határideje a kártérítési igényem előterjesztésének?

A fő pénzügyi támogatás iránti kérelmet az ügyben hozott jogerős bírósági határozattól számított három éven belül, vagy az elkövető azonosításának sikertelensége miatt az ügy további intézkedés nélküli lezárásáról szóló határozattól számított három éven belül kell benyújtani.

Milyen veszteségekre és költségekre terjed ki a kártérítés?

A közvetlen áldozatok tekintetében a bizottság a következőket veheti figyelembe:

 • átmeneti, illetve maradandó fogyatékosság;
 • nem vagyoni kár;
 • keresetkiesés;
 • testi torzulás;
 • oktatásból kimaradt évek (tanulmányi kudarcok);
 • egészségügyi költségek;
 • eljárási költségek (ideértve az eljárási költségtérítést) maximum 6 000 EUR-ig;
 • vagyoni költségek (maximum: 1 250 EUR).

A közvetett áldozatok – a szándékos erőszakos cselekmény következtében életét vesztett áldozat örökösei második fokig és házassággal szerzett rokonai a második fokig – tekintetében

a bizottság a következőket veheti figyelembe:

 • nem vagyoni kár;
 • a közeli hozzátartozók egészségügyi költségei;
 • temetési költségek (maximum 6 000 EUR halálesetenként);
 • eljárási költségek;
 • azon közeli hozzátartozók tartás megszűnéséből eredő veszteségei, akiket halála előtt az áldozat tartott el;
 • oktatásból kimaradt évek.

A közvetett áldozatok – a szándékos erőszakos cselekmény következtében súlyos sérülést szenvedett áldozat örökösei második fokig és házassággal szerzett rokonai a második fokig – tekintetében

 • a bizottság a következőket veheti figyelembe:
 • nem vagyoni kár;
 • a közeli hozzátartozók egészségügyi költségei;
 • eljárási költségek.

A kártérítést egy összegben, vagy havi részletekben folyósítják?

A bizottság által nyújtott pénzügyi támogatás egy összegben kerül kifizetésre.

A bűncselekménnyel összefüggésben tanúsított magatartásom, a saját büntetett előéletem, vagy az együttműködésem hiánya a kártérítési eljárás során hogyan befolyásolhatja a kártérítési esélyeimet és/vagy a részemre fizetett összeget?

A bizottság figyelembe veheti a szándékos erőszakos cselekmény közvetlen áldozatának e cselekmény elkövetésekor tanúsított magatartását és azt, ha az áldozat közreműködött a sérülése elszenvedésében.

A pénzügyi helyzetem hogyan befolyásolhatja a kártérítési esélyeimet és/vagy a kártérítés összegét?

A pénzügyi helyzetét nem veszik figyelembe.

Van-e más olyan feltétel, amely befolyásolhatja a kártérítési esélyeimet és/vagy a kártérítés összegét?

A bizottság figyelembe veszi az elkövető által fizetett kártérítést és minden, szociális szervezet vagy biztosító által fizetett összeget (a szubszidiaritás elve).

Hogyan történik a kártérítési összeg kiszámítása?

A közigazgatási bíróságként működő bizottság a méltányosság elve alapján ítéli meg a pénzügyi támogatást.

Van-e a kifizethető kártérítésnek minimális/maximális összege?

A minimum összeg: 500 EUR

A alaptámogatás (és teljes támogatás) maximális összege: 125 000 EUR

Meg kell-e jelölnöm az összeget az igénylőlapon? Ha igen, kapok-e valamilyen útmutatást az összeg kiszámítására vagy egyéb szempontokra vonatkozóan?

Erre nincsen szükség.

Az engem ért veszteségért bármely más forrásból (például a munkáltatói biztosítás vagy magánbiztosítás révén) kapott kompenzáció összegét le fogják-e vonni a hatóság/szerv által fizetett kártérítésből?

Igen, a bizottság által nyújtott támogatás a szubszidiaritás elvén alapul. Ennek megfelelően a biztosítók (és az elkövető) által fizetett kártérítést figyelembe kell venni.

Kaphatok-e előleget a kártérítési összegre? Ha igen, milyen feltételekkel?

Sürgősségi segély nyújtására akkor is lehetőség van, ha az ügyben még nem született bírósági határozat. A bizottság az ítélkezési gyakorlata szerint sürgősségi segélyt kizárólag az áldozat által fizetendő egészségügyi költségek (minimum 500 EUR) fedezésére nyújthat (miután a biztosítók kifizették a kártérítés rájuk eső részét vagy megtagadták az ilyen kifizetést).

A sürgősségi segély maximális összege 30 000 EUR.

Az érdemi határozat meghozatalát követően kaphatok-e kiegészítő vagy további kártérítést (például a körülményeimben beállt változás vagy az egészségi állapotom rosszabbodása miatt)?

További (pénzügyi) támogatás igénylésére akkor van lehetőség, ha a sérülés az alaptámogatás nyújtásától számított 10 éven belül súlyosbodik, kivéve, ha az áldozat korábban a belga államtól a támogatás maximális összegét (125 000 EUR) megkapta. Az áldozatnak (részletes egészségügyi iratok segítségével) kell bizonyítania, hogy a sérülés súlyosbodott.

Milyen igazoló iratokat kell csatolnom a kérelmemhez?

 • kérelem formanyomtatványa (fr Word (39 Kb) fr, nl Word (35 Kb) nl);
 • a rendőrségi jelentés másolata + a cselekmény részletes leírása;
 • a büntetőeljárásban benyújtott kártérítési kereset másolata;
 • az ügyben hozott határozatok másolata;
 • a cselekmény fizikai és/vagy mentális következményeit leíró egészségügyi jelentések másolata; a biztosítás által nem fedezett egészségügyi költségek/anyagi költségek/eljárási költségek bizonyítékainak másolata;
 • a keresetkiesés bizonyítékai;
 • halál esetén a halotti bizonyítvány másolata;
 • az áldozat közeli hozzátartozói számára a nyilvántartó hivatal (Etat civil) által kibocsátott hivatalos igazolás a közös háztartásban élőkről;
 • a temetési költségek bizonyítékai (a közvetlen áldozat halála esetén);
 • a tanulmányi kudarcok bizonyítékai;
 • az elkövető által kifizetett kártérítés vagy az elkövető fizetésképtelenségének igazolása;
 • a biztosítók általi kifizetések bizonyítékai.

Kapcsolódnak-e adminisztratív vagy egyéb díjak a kérelem benyújtásához és feldolgozásához?

Nem.

Melyik hatóság bírálja el a kártérítés iránti kérelmeket (belföldi ügyek esetén)?

A Szövetségi Igazságügyi Szolgálat (SPF JUSTICE) részét képező Szándékos erőszakos cselekmények áldozatainak és az önkéntes mentőknek nyújtott pénzügyi támogatásért felelős bizottság (COMMISSION POUR L’AIDE FINANCIERE AUX VICTIMES D’ACTES INTENTIONNELS DE VIOLENCE ET AUX SAUVETEURS OCCASIONNELS).

Hová kell küldenem a kérelmet (belföldi ügyek esetén)?

A követeléseket (ideértve a kérelem formanyomtatványát és az igazoló iratokat) két példányban kell megküldeni a következő postai címre:

Commission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence
SPF Justice
Boulevard de Waterloo 115
1000 BRUXELLES

Jelen kell-e lennem az eljárás során és/vagy a határozathozatalkor?

Nem. Nem kell részt vennie a bizottsági meghallgatásokon, ahol a kérelméről döntenek.

Mennyi ideig tart (hozzávetőlegesen), amíg a hatóságtól megkapom a kártérítési kérelmem tárgyában hozott határozatot?

Az alaptámogatás tekintetében körülbelül 18 hónapig.

Hogyan tudok fellépni a hatóság határozatával szemben, ha nem vagyok vele megelégedve?

A bizottság határozatával szemben nem lehet fellebbezni. Kizárólag megsemmisítés iránti kereset benyújtására van lehetőség a belga Államtanácshoz (Conseil d’Etat).

Hol juthatok hozzá a kártérítési igény benyújtásához szükséges formanyomtatványokhoz és egyéb információkhoz?

A bizottság weboldalán vagy telefonon keresztül.

Van-e erre a célra létrehozott segélyvonal vagy weboldal, amit használhatok?

Commission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels

Tel.: +32 2 542 72 07, +32 2 542 72 08, +32 2 542 72 44

E-mail cím: commission.victimes@just.fgov.be

Kaphatok-e jogi (ügyvédi) segítséget a kérelmem elkészítéséhez?

A bizottság nem biztosít ilyet.

Jogi segítségnyújtást (bizonyos feltételek mellett) a cselekmény elkövetése szerinti vagy az áldozat lakóhelye szerinti ügyvédi kamarától lehet igényelni.

Van-e olyan áldozatsegítő szervezet, amely segítségemre lehet a kártérítés igénylésében?

Működnek olyan áldozatsegítő szolgálatok, amelyek a bizottság általi pénzügyi támogatás igényléséhez segítséget tudnak nyújtani az áldozatok számára.

Az áldozatsegítést a belga települések és régiók látják el.

További információt (különösen a segítségnyújtásra jogosult szolgálatok tekintetében) itt talál:

Vallónia-Brüsszel Szövetség: http://www.victimes.cfwb.be/

Flandria: https://www.slachtofferzorg.be/

 

-------------------

 

A terrorizmus áldozatai számára:

Milyen ellenem elkövetett bűncselekményért kaphatok kártérítést?

A Belgium területén elkövetett terrorcselekmény áldozatai (és az áldozatok közeli hozzátartozói) számára a Szándékos erőszakos cselekmények áldozatainak nyújtott pénzügyi támogatásért felelős bizottság (Commission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence) nyújthat pénzügyi támogatást. A terrorizmus áldozataira vonatkozó eseteket a bizottság Terrorizmus osztálya kezeli.

Milyen sérülésért kaphatok kártérítést?

A bizottság által figyelembe vett sérülések típusa az áldozat kategóriájától függ:

A. Közvetlen áldozatok – azok a személyek, akik szándékos erőszakos cselekmény közvetlen eredményeként fizikai és/vagy mentális sérülést szenvedtek Belgium területén.

A közvetlen áldozatok tekintetében a bizottság a következőket veheti figyelembe:

 • átmeneti, illetve maradandó fogyatékosság;
 • nem vagyoni kár;
 • keresetkiesés;
 • testi torzulás;
 • oktatásból kimaradt évek (tanulmányi kudarcok);
 • egészségügyi költségek;
 • eljárási költségek (ideértve az eljárási költségtérítést) maximum 6 000 EUR-ig;
 • vagyoni költségek (maximum: 1 250 EUR).

B. Közvetett áldozatok – a szándékos erőszakos cselekmény következtében életét vesztett áldozat örökösei második fokig és házassággal szerzett rokonai a második fokig.

Ezen áldozati kategória tekintetében a bizottság a következőket veheti figyelembe:

 • nem vagyoni kár;
 • a közeli hozzátartozók egészségügyi költségei;
 • temetési költségek (maximum 6 000 EUR halálesetenként);
 • eljárási költségek;
 • azon közeli hozzátartozók tartás megszűnéséből eredő veszteségei, akiket halála előtt az áldozat tartott el;
 • oktatásból kimaradt évek.

C. Közvetett áldozatok – a szándékos erőszakos cselekmény következtében súlyos sérülést szenvedett áldozat örökösei második fokig és házassággal szerzett rokonai a második fokig.

Ezen áldozati kategória tekintetében a bizottság a következőket veheti figyelembe:

 • nem vagyoni kár;
 • a közeli hozzátartozók egészségügyi költségei;
 • eljárási költségek.

Jár-e kártérítés számomra, ha olyan sértett hozzátartozója vagy eltartottja vagyok, aki a bűncselekmény következtében életét vesztette? Mely hozzátartozók vagy eltartottak kaphatnak kártérítést?

Igen, a terrorcselekmény következtében életét vesztett áldozat közeli hozzátartozói (örökösei) második fokig és házassággal szerzett rokonai a második fokig pénzügyi támogatásban részesülhetnek.

Jár-e kártérítés számomra, ha olyan sértett hozzátartozója vagy eltartottja vagyok, aki a bűncselekményt túlélte? Ebben az esetben mely hozzátartozók vagy eltartottak kaphatnak kártérítést?

Igen, a terrorcselekményt túlélt, annak következtében azonban súlyosan megsérült áldozat közeli hozzátartozói (örökösei) második fokig és házassággal szerzett rokonai a második fokig pénzügyi támogatásban részesülhetnek.

Jár-e kártérítés számomra, ha nem uniós tagállam állampolgára vagyok?

Igen. A bizottság az állampolgárságától, illetve attól függetlenül nyújthat pénzügyi támogatást, hogy Belgiumban jogszerűen/jogellenesen tartózkodik.

Amennyiben ebben az országban élek, itt van a tartózkodási helyem, illetve ennek az országnak az állampolgára vagyok, igényelhetek-e kártérítést ettől az országtól akkor is, ha a bűncselekmény egy másik uniós tagállamban történt? Megtehetem-e ezt ahelyett, hogy abban az országban igényelnék kártérítést, ahol a bűncselekményt elkövették? Ha igen, milyen feltételekkel?

A bizottság Terrorizmus Osztálya a külföldön elkövetett terrorcselekmények esetén is nyújthat pénzügyi támogatást, ha az áldozat belga állampolgár vagy szokásos tartózkodási helye Belgium területén található. Az ilyen cselekményeket azonban a belga szövetségi kormánynak királyi rendeletben terrorcselekményként el kell ismernie.

Ahhoz, hogy kártérítésben részesüljek, először be kell jelentenem a bűncselekményt a rendőrségen?

Nem, de az áldozat, illetve közeli hozzátartozói érdekét szolgálja, ha a (terrorcselekmény) áldozataként őket a rendőrség vagy a szövetségi ügyészségi hivatal nyilvántartásba veszi.

Meg kell-e várnom a kártérítési igényem előterjesztésével az ügyben folytatott nyomozás vagy büntetőeljárás befejeződését?

Nem.

Először az elkövetőtől kell-e kártérítést követelnem – amennyiben ismert a személye?

Nem.

Abban az esetben is jogosult vagyok-e kártérítésre, ha az elkövető személye ismeretlen, vagy nem ítélték el? Ha igen, milyen bizonyítékokkal kell alátámasztanom a követelésemet?

Igen. A bizottság által a terrorizmus áldozatainak nyújtott pénzügyi támogatás független bármely bírósági eljárástól.

Van-e határideje a kártérítési igényem előterjesztésének?

A terrorcselekmény következtében nyújtott pénzügyi támogatás iránti kérelmet a cselekményt terrorcselekményként elismerő királyi rendelet hatálybalépésétől számított három éven belül kell benyújtani a bizottsághoz.

Milyen veszteségekre és költségekre terjed ki a kártérítés?

A közvetlen áldozatok tekintetében a bizottság a következőket veheti figyelembe:

 • átmeneti, illetve maradandó fogyatékosság;
 • nem vagyoni kár;
 • keresetkiesés;
 • testi torzulás;
 • oktatásból kimaradt évek (tanulmányi kudarcok);
 • egészségügyi költségek;
 • eljárási költségek (ideértve az eljárási költségtérítést) maximum 6 000 EUR-ig;
 • vagyoni költségek (maximum: 1 250 EUR).

A közvetett áldozatok – a szándékos erőszakos cselekmény következtében életét vesztett áldozat örökösei második fokig és házassággal szerzett rokonai a második fokig – tekintetében

a bizottság a következőket veheti figyelembe:

 • nem vagyoni kár;
 • a közeli hozzátartozók egészségügyi költségei;
 • temetési költségek (maximum 6 000 EUR halálesetenként);
 • eljárási költségek;
 • azon közeli hozzátartozók tartás megszűnéséből eredő veszteségei, akiket halála előtt az áldozat tartott el;
 • oktatásból kimaradt évek.

A közvetett áldozatok – a szándékos erőszakos cselekmény követében súlyos sérülést szenvedett áldozat örökösei második fokig és házassággal szerzett rokonai a második fokig – tekintetében

a bizottság a következőket veheti figyelembe:

 • nem vagyoni kár;
 • a közeli hozzátartozók egészségügyi költségei;
 • eljárási költségek.

Fontos megjegyezni, hogy a terrorizmus áldozatainak nyújtott pénzügyi támogatásra vonatkozó eljárás 2018 során meg fog változni.

A kártérítést egy összegben, vagy havi részletekben folyósítják?

A bizottság által nyújtott pénzügyi támogatás egy összegben kerül kifizetésre, az áldozat azonban a pénzügyi alaptámogatás mellett előleget is kaphat.

A bűncselekménnyel összefüggésben tanúsított magatartásom, a saját büntetett előéletem, vagy az együttműködésem hiánya a kártérítési eljárás során hogyan befolyásolhatja a kártérítési esélyeimet és/vagy a részemre fizetett összeget?

A bizottság figyelembe veheti a szándékos erőszakos cselekmény közvetlen áldozatának e cselekmény elkövetésekor tanúsított magatartását és azt, ha az áldozat közreműködött a sérülése elszenvedésében.

A pénzügyi helyzetem hogyan befolyásolhatja a kártérítési esélyeimet és/vagy a kártérítés összegét?

A pénzügyi helyzetét nem veszik figyelembe.

Van-e más olyan feltétel, amely befolyásolhatja a kártérítési esélyeimet és/vagy a kártérítés összegét?

A bizottság figyelembe veszi az elkövető által fizetett kártérítést és minden, szociális szervezet vagy biztosító által fizetett összeget (a szubszidiaritás elve).

Hogyan történik a kártérítési összeg kiszámítása?

A közigazgatási bíróságként működő bizottság a méltányosság elve alapján ítéli meg a pénzügyi támogatást.

Van-e a kifizethető kártérítésnek minimális/maximális összege?

A minimum összeg: 500 EUR
Az előleg maximális összege: 30 000 EUR
Az alaptámogatás (és teljes támogatás) maximális összege: 125 000 EUR

Meg kell-e jelölnöm az összeget az igénylőlapon? Ha igen, kapok-e valamilyen útmutatást az összeg kiszámítására vagy egyéb szempontokra vonatkozóan?

Erre nincsen szükség.

Az engem ért veszteségért bármely más forrásból (például a munkáltatói biztosítás vagy magánbiztosítás révén) kapott kompenzáció összegét le fogják-e vonni a hatóság/szerv által fizetett kártérítésből?

Igen, a bizottság által nyújtott támogatás a szubszidiaritás elvén alapul. Ennek megfelelően a biztosítók (és az elkövető) által fizetett kártérítést figyelembe kell venni.

Kaphatok-e előleget a kártérítési összegre? Ha igen, milyen feltételekkel?

A terrorizmus áldozatai számára lehetőség van előleg fizetésére. Sürgősségi segélyt a terrorizmus olyan áldozatai számára lehet nyújtani, akiket kórházban kezeltek, illetve olyan áldozatok közeli hozzátartozói számára, akik a terrorcselekmény következtében életüket vesztették.

A sürgősségi segély maximális összege 30 000 EUR.

Az érdemi határozat meghozatalát követően kaphatok-e kiegészítő vagy további kártérítést (például a körülményeimben beállt változás vagy az egészségi állapotom rosszabbodása miatt)?

További (pénzügyi) támogatás igénylésére akkor van lehetőség, ha a sérülés az alaptámogatás nyújtásától számított 10 éven belül súlyosbodik, kivéve, ha az áldozat korábban a belga államtól a támogatás maximális összegét (125 000 EUR) megkapta. Az áldozatnak (részletes egészségügyi iratok segítségével) kell bizonyítania, hogy a sérülés súlyosbodott.

Milyen igazoló iratokat kell csatolnom a kérelmemhez?

 • a terrorizmus áldozataira vonatkozó külön kérelem formanyomtatványa (fr Word (73 Kb) fr, nl Word (66 Kb) nl vagy en Word (67 Kb) en);
 • a rendőrségi jelentés másolata + a cselekmény részletes leírása;
 • a cselekmény fizikai és/vagy mentális következményeit leíró egészségügyi jelentések másolata;
 • a biztosító által nem fedezett egészségügyi költségek/anyagi költségek/eljárási költségek bizonyítékainak másolata;
 • a keresetkiesés bizonyítékai;
 • halál esetén a halotti bizonyítvány másolata;
 • az áldozat közeli hozzátartozói számára a nyilvántartó hivatal (Etat civil) által kibocsátott hivatalos igazolás a közös háztartásban élőkről;
 • a temetési költségek bizonyítékai (a közvetlen áldozat halála esetén);
 • a tanulmányi kudarcok bizonyítékai;
 • a biztosítók általi kifizetések bizonyítékai.

Kapcsolódnak-e adminisztratív vagy egyéb díjak a kérelem benyújtásához és feldolgozásához?

Nem.

Melyik hatóság bírálja el a kártérítés iránti kérelmeket (belföldi ügyek esetén)?

A Szándékos erőszakos cselekmények áldozatainak és az önkéntes mentőknek nyújtott pénzügyi támogatásért felelős bizottság – Terrorizmus Osztály (COMMISSION POUR L’AIDE FINANCIERE AUX VICTIMES D’ACTES INTENTIONNELS DE VIOLENCE ET AUX SAUVETEURS OCCASIONNELS – DIVISION TERRORISME).

Hová kell küldenem a kérelmet (belföldi ügyek esetén)?

A követeléseket (ideértve a kérelem formanyomtatványát és az igazoló iratokat) a következő címre kell megküldeni e-mailben vagy postai úton:

Levelezési cím:
Commission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence – Division Terrorisme
SPF Justice
Boulevard de Waterloo 115
1000 BRUXELLES
E-mail cím: terrorvictims@just.fgov.be

Jelen kell-e lennem az eljárás során és/vagy a határozathozatalkor?

Nem. Nem kell részt vennie a bizottsági meghallgatásokon, ahol a kérelméről döntenek.

Mennyi ideig tart (hozzávetőlegesen), amíg a hatóságtól megkapom a kártérítési kérelmem tárgyában hozott határozatot?

Az előleg tekintetében a kérelem benyújtásától számított négy-hat héten belül születik döntés, amennyiben a kérelmet hiánytalanul nyújtották be.

Az alaptámogatás tekintetében a bizottság csak a biztosítók általi kifizetések teljesítését követően vizsgálja meg a kérelmet az áldozatra vonatkozó hosszútávú következmények alapján.

Hogyan tudok fellépni a hatóság határozatával szemben, ha nem vagyok vele megelégedve?

A bizottság határozatával szemben nem lehet fellebbezni. Kizárólag megsemmisítés iránti kereset benyújtására van lehetőség a belga Államtanácshoz (Conseil d’Etat).

Hol juthatok hozzá a kártérítési igény benyújtásához szükséges formanyomtatványokhoz és egyéb információkhoz?

Commission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence – Division Terrorisme
E-mail cím: terrorvictims@just.fgov.be

Van-e erre a célra létrehozott segélyvonal vagy weboldal, amit használhatok?

Commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence – Division Terrorisme
E-mail cím: terrorvictims@just.fgov.be
Tel.: +32 471 123 124

Kaphatok-e jogi (ügyvédi) segítséget a kérelmem elkészítéséhez?

Nem.

Van-e olyan áldozatsegítő szervezet, amely segítségemre lehet a kártérítés igénylésében?

Működnek olyan áldozatsegítő szolgálatok, amelyek a bizottság általi pénzügyi támogatás igényléséhez segítséget tudnak nyújtani az áldozatok számára.

Az áldozatsegítést a belga települések és régiók látják el.

További információt (különösen a segítségnyújtásra jogosult szolgálatok tekintetében) itt talál:

Vallónia-Brüsszel Szövetség: http://www.victimes.cfwb.be/

Flandria: https://www.slachtofferzorg.be/

Utolsó frissítés: 14/01/2020

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.