Az átmeneti időszak vége előtt indított, folyamatban lévő polgári eljárásokat az uniós jog alapján fogják lefolytatni. Az európai igazságügyi portálon 2022 végéig még olvashatók lesznek az Egyesült Királyságra vonatkozó releváns információk, az országgal kötött kölcsönös megállapodás alapján.

Ha a kárigényemet ebben az országban kell elbírálni

Anglia és Wales

Tartalomszolgáltató:
Anglia és Wales

Milyen ellenem elkövetett bűncselekményért kaphatok kártérítést?

Ön kártérítés iránti kérelmet terjeszthet elő, amennyiben erőszakos bűncselekmény vétlen sértettje, vagy a szerette erőszakos bűncselekmény következtében életét vesztette. A kártérítési program B. melléklete felsorolja, hogy e program szempontjából mely bűncselekmények minősülnek erőszakos bűncselekménynek, és melyek nem. Kártérítés jár annak a személynek is, aki annak során sérült meg, hogy valamely bűncselekmény megelőzése vagy mérséklése érdekében – ideértve a feltételezett elkövető feltartóztatását is – kivételes jellegű és indokolt kockázatot vállalt.

Milyen sérülésért kaphatok kártérítést?

Kártérítés iránti kérelmet terjeszthet elő:

 • lelki vagy testi sérülés;
 • nemi erőszak vagy testi sértés után
 • haláleset után járó kifizetés iránt

Nem minden kártérítési kérelmet bírálnak el kedvezően; Önnek a kártérítési program szabályai alapján jogosultnak kell lennie kártérítésre.

Jár-e kártérítés számomra, ha olyan sértett hozzátartozója vagy eltartottja vagyok, aki a bűncselekmény következtében életét vesztette? Mely hozzátartozók vagy eltartottak kaphatnak kártérítést?

Amennyiben Ön olyan személy közeli hozzátartozója, aki a sérülései következtében életét vesztette, kártérítés iránti kérelmet terjeszthet elő. Az ilyen kifizetésre való jogosultsághoz az szükséges, hogy a kártérítési program értelmében Ön „jogosult hozzátartozó” legyen.

Jogosult hozzátartozónak az a személy minősül, aki az elhunyt személy halálakor:

 • az elhunyt házastársa vagy bejegyzett élettársa volt, és közös háztartásban élt az elhunyt személlyel;
 • az elhunyt élettársa (azonban nem a házastársa vagy bejegyzett élettársa) volt, és közvetlenül a halál bekövetkeztének időpontját megelőzően legalább két évig folyamatosan közös háztartásban élt az elhunyt személlyel;
 • megfelel a fenti pontok valamelyikének, nem élt azonban együtt az elhunyt személlyel egyikőjük rossz egészségi állapota vagy fogyatékossága miatt;
 • az elhunyt házastársa vagy bejegyzett élettársa, vagy korábbi házastársa vagy bejegyzett élettársa volt, akit az elhunyt személy pénzügyi szempontból eltartott;
 • az elhunyt személy szülője; vagy
 • az elhunyt személy gyermeke.

Jár-e kártérítés számomra, ha olyan sértett hozzátartozója vagy eltartottja vagyok, aki a bűncselekményt túlélte? Ebben az esetben mely hozzátartozók vagy eltartottak kaphatnak kártérítést?

Jogosult lehet rá, hogy lelki sérülésre hivatkozással kérelmet terjesszen elő, amennyiben szemtanúja volt és jelen volt annál az eseménynél, amelynek során valamely szerette erőszakos bűncselekmény következtében sérülést szenvedett. A jogosultságát szintén megalapozhatja, ha részese volt a szerette sérüléséért felelős esemény azonnali következményeinek.

Amennyiben azért kér kártérítést, mert szemtanúja vagy részese volt a szerettét ért sérülés azonnali következményeinek, a jogosultságához az is szükséges, hogy ennek eredményeképpen lelki sérülést szenvedjen el. Ennek megerősítéséhez pszichiátertől vagy klinikai pszichológustól származó orvosi bizonyítékra lesz szükségünk.

A várhatóan jogosult hozzátartozók listája fent található.

Jár-e kártérítés számomra, ha nem vagyok uniós tagállam állampolgára?

Ön csak abban az esetben jogosult az e kártérítési program szerinti kifizetésre, ha megfelel a tartózkodáshoz, illetve állampolgársághoz kötött, vagy egyéb, a 10. szakasz szerinti feltételnek. Ez azt jelenti, hogy az esemény időpontjában a szokásos tartózkodási helye az Egyesült Királyságban található, vagy teljesül a kártérítési program 11. vagy 13. szakaszában foglalt valamelyik feltétel.

Szintén jogosult kártérítésre, ha Ön az Európai Unió (EU) vagy az Európai Gazdasági Térség (EGT) valamely tagállamának, vagy az Európa Tanácsnak az erőszakos bűncselekmények áldozatainak kártalanításáról szóló egyezményében részes valamely tagállamnak az állampolgára. Speciális rendelkezések vonatkoznak az emberkereskedelem lehetséges sértettjeire és azokra a személyekre, akik menedékjog iránti kérelmet nyújtottak be. A feltételek a kártérítési program 10. szakaszában teljeskörűen megtalálhatók.

Igényelhetek-e kártérítést ettől az országtól, ha itt lakom, vagy itt van a tartózkodási helyem, vagy ennek az országnak az állampolgára vagyok, akkor is, ha a bűncselekmény egy másik EU tagállamban történt? Megtehetem-e ezt ahelyett, hogy abban az országban igényelnék kártérítést, ahol a bűncselekményt elkövették? Ha igen, milyen feltételekkel?

A kártérítési program alapján a Nagy-Britanniában (Skóciában, Angliában és Walesben) bekövetkezett események után fizethető kártérítés.

Amennyiben a tartózkodási helye az Egyesült Királyságban (UK) található és az Európai Unióhoz (EU) tartozó valamely másik országban erőszakos bűncselekmény következtében sérülést szenvedett, segíteni tudunk Önnek abban, hogy miként nyújtson be kártérítés iránti kérelmet abban az országban. Kérjük, hívja uniós segítségnyújtási csoportunkat (EU Assistance Team) a 0300 003 3061 számon vagy lépjen velük kapcsolatba az eucat@cica.gsi.gov.uk e-mail-címen.

Amennyiben az Unió területén kívül szenvedett sérülést, Önnek lehetősége lehet rá, hogy az érintett ország által működtetett hasonló kártérítési program keretében terjesszen elő kérelmet. Kérjük, további információért vegye fel a kapcsolatot a Külügyek és Nemzetközösségi Ügyek Minisztériumával (Foreign and Commonwealth Office). Részletekért látogasson el a https://www.gov.uk weboldalra.

Ahhoz, hogy kártérítésben részesüljek, először be kellett volna jelentenem a bűncselekményt a rendőrségen?

Igen. Nem tudunk kifizetést teljesíteni, amennyiben a bűncselekményt, amely után kártérítést igényel, nem jelentették be a rendőrségen. A kártérítési program feltételként írja elő, hogy minden olyan eseményt, amely miatt kártérítési igénnyel élnek, be kell jelenteni a rendőrségen.

Meg kell-e várnom a kártérítési igényem előterjesztésével az ügyben folytatott nyomozás vagy büntetőeljárás befejezését?

Nem. A kártérítési igénye előterjesztésével nem szükséges megvárnia az ügyben folytatott nyomozás vagy büntetőeljárás befejezését.

Először az elkövetőtől kell-e kártérítést követelnem – amennyiben ismert a személye?

A kártérítési program végső eszközként szolgál. Amennyiben lehetősége van rá, hogy máshonnan igényeljen kártérítést, Önnek így kell tennie. Azt várjuk, hogy megtegyen minden észszerű lépést annak érdekében, hogy megkapjon bármely olyan szociális ellátást, biztosítási összeget, kártérítést vagy kompenzációt, amelyre a sérülései következtében jogosult.

Abban az esetben is jogosult vagyok-e kártérítésre, ha az elkövető ismeretlen, vagy nem ítélték el? Ha igen, milyen bizonyítékokkal kell alátámasztanom a követelésemet?

Ön a kártérítési program alapján abban az esetben is jogosult lehet kártérítésre, ha az elkövető ismeretlen, vagy nem ítélték el. Azt várjuk Öntől, hogy teljes mértékben működjön együtt a rendőrségi nyomozással. A kártérítési program szerinti határozatokat az úgynevezett valószínűségek súlyozásán (balance of probabilities) alapuló bizonyítási mérce alapján hozzák meg.

Van-e határideje a kártérítési igényem előterjesztésének?

A kérelmét az észszerű megvalósítható legkorábbi időpontban be kell nyújtania. Amennyiben az esemény bekövetkezésekor felnőttkorú volt, a kérelmét általában legkésőbb az esemény bekövetkeztétől számított két éven belül be kell nyújtania. E határidőt csak abban az esetben tudjuk meghosszabbítani, ha:

 • rendkívüli körülmények miatt a kérelmet korábban nem lehetett előterjeszteni; és
 • a kérelem alátámasztására benyújtott bizonyítékok alapján a kérelmet a kártérítési tisztviselő további széleskörű vizsgálat szükségessége nélkül is el tudja bírálni.

Milyen veszteségekre és költségekre terjed ki a kártérítés?

a) A bűncselekmény áldozata esetében:

- Vagyoni (nem pszichés) kár:

 • a sérülésre visszavezethető orvosi költségek (orvosi ellátás — ambuláns és kórházi kezelés, rehabilitáció) - Nem, az azonnali orvosi költségekre nem terjed ki a program.
 • a sérülésre visszavezethető egyéb szükségletek vagy költségek (például ápolás és gondozás, eseti vagy állandó kezelés, elhúzódó fizioterápia, a lakókörnyezet átalakítása, speciális segítségnyújtás, stb.) - E költségek a körülmények függvényében megtéríthetők. Ön csak abban az esetben kérheti tőlünk e speciális költségek mérlegelését, ha az előterjesztése értelmében 28 hetet meghaladóan munkaképtelen, vagy hasonló mértékben cselekvőképtelen volt.
 • maradandó sérülés (például rokkantság és más maradandó fogyatékosság) - Igen
  • az orvosi kezelés alatt és azt követően bekövetkezett bevételkiesés (ideértve az elmaradt jövedelmeket, a keresőképesség elvesztését vagy a megélhetési források csökkenését, stb.) - Kizárólag, amennyiben a bűncselekményre visszavezethető sérülés közvetlen következményeként 28 hetet meghaladóan munkaképtelen vagy csak korlátozottan munkaképes;
  • a foglalkoztatási esélyek elvesztése - Igen, a jogosultsági feltételek függvényében
  • a kárt előidéző eseménnyel kapcsolatos jogi eljárások költségei (például ügyvédi vagy bírósági költségek) - Nem
  • eltulajdonított vagy megrongált személyes tulajdonra tekintettel járó kártérítés - Nem
  • egyéb - A jogosultsági feltételek tekintetében lásd a kártérítési programot

- Pszichés (nem vagyoni) kár:

 • az áldozat fájdalma és szenvedése - Igen, a jogosultsági feltételek függvényében

b) A jogosultak vagy az áldozat hozzátartozói esetében:

– Vagyoni (nem pszichés) kár:

 • temetési költségek - Igen
 • orvosi ellátás költségei (például családtag terápiája, ambuláns és kórházi kezelés, rehabilitáció) - Nem
 • megélhetési forrás vagy foglalkoztatási esélyek elvesztése - Igen, amennyiben a sértett életét vesztette, a jogosultsági feltételek függvényében

- Pszichés kár:

 • a hozzátartozók vagy jogosultak fájdalma és szenvedése/az áldozat halála esetén a túlélőknek járó kompenzáció - Jogosult lehet rá, hogy lelki sérülésre hivatkozással kérelmet terjesszen elő, amennyiben szemtanúja volt és jelen volt annál az eseménynél, amelynek során valamely szerette erőszakos bűncselekmény következtében sérülést szenvedett. A jogosultságát szintén megalapozhatja, ha részese volt a szerette sérüléséért felelős esemény azonnali következményeinek. Amennyiben azért kér kártérítést, mert szemtanúja vagy részese volt a szerettét ért sérülés azonnali következményeinek, a jogosultságához az is szükséges, hogy ennek eredményeképpen lelki sérülést szenvedjen el. Ennek megerősítéséhez pszichiátertől vagy klinikai pszichológustól származó orvosi bizonyítékra lesz szükségünk.

A kompenzációt egy összegben, vagy havi részletekben folyósítják?

A kártérítési igényeket lehetőség szerint egyösszegű kifizetéssel rendezzük.

A bűncselekménnyel összefüggésben tanúsított magatartásom, a saját büntetett előéletem, vagy együttműködésem hiánya a kártérítési eljárás során hogyan befolyásolhatja a kártérítési esélyeimet és/vagy a részemre fizetett összeget?

A kérelmére kihatással lehet, ha:

 • nem működött teljes mértékben együtt a rendőrséggel és a büntető igazságszolgáltatási rendszerrel
 • bűnösséget megállapító ítélet alapján letöltetlen szabadságvesztés-büntetése vagy fennálló közérdekű munka büntetése van.
 • a magatartásával hozzájárult az esemény bekövetkezéséhez;
 • az Önt elmarasztaló büntetőítélet vagy egyéb bizonyítékok tanúsága szerint a személye alapján kártérítés megítélése nem lenne helyénvaló; vagy nem működik teljeskörűen együtt a bűncselekmények sértettjeinek járó kártérítésért felelős hatósággal (Criminal Injuries Compensation Authority, a továbbiakban: CICA).

Az anyagi helyzetem hogyan befolyásolhatja a kártérítési esélyeimet és/vagy a kártérítés összegét?

A kártérítési program nem rászorultsági alapon működik.

Van-e más olyan feltétel, amely befolyásolhatja a kártérítési esélyeimet és/vagy a kártérítés összegét?

Az alábbi esetekben nem tudunk kártérítést fizetni:

 • 1964. augusztus 1-je előtt szenvedett sérülést.
 • a sérülés Nagy-Britannia területén kívül következett be.
 • azonos bűncselekmény következtében elszenvedett azonos sérelem után már nyújtott be kérelmet a CICA-hoz.
 • a kártérítés megítélése az elkövető előnyére szolgálhat.
 • a sérülés 1979. október 1-je előtt következett be, és Ön ugyanannak a családnak a tagjaként együtt élt az elkövetővel.

A kártérítést szintén megtagadják vagy csökkentik, ha azonos sérülés után bizonyos egyéb forrásokból már részesült kártérítésben, ideértve a polgári perben megítélt kártérítést is.

Hogyan történik a kártérítési összeg kiszámítása?

A kártérítési program szabályait és a megítélt kártérítési összegek mértékét a parlament határozza meg, az összeget pedig a sérülésekre vonatkozó díjszabás alapján számítják ki. A megítélt összeg nagysága a sérülés súlyosságától függően változik.

Van-e a kifizethető kártérítésnek minimális/maximális összege?

A kifizethető kártérítés minimális összege 1 000 font, a maximális összege pedig 500 000 font.

Meg kell-e jelölnöm az összeget a kérelmezésre szolgáló igénylőlapon? Ha igen, kapok-e valamilyen útmutatást az összeg kiszámítására vagy egyéb szempontokra vonatkozóan?

A kifizethető kártérítési összeg kiszámítását mi végezzük el.

Az engem ért veszteségért bármely más forrásból (például a munkáltatói vagy magánbiztosítás) kapott kompenzáció összegét le fogják-e vonni a hatóság/szerv által fizetett kártérítésből?

A kifizethető kártérítés összegét csökkenteni fogjuk, amennyiben azonos sérülés miatt valamely alábbi okból már kifizetésben részesült vagy kifizetésre jogosult:

 • bármely egyéb, bűncselekmény következtében elszenvedett sérülés után megítélt kártérítés vagy hasonló kifizetés;
 • polgári bíróság által végzésben elrendelt kártérítés fizetési kötelezettség;
 • kártérítési igény rendezése; vagy
 • bármely, a büntetőeljárás során hozott kártérítésre kötelező végzés, vagy a büntetőeljárás során tett kártérítés fizetésére vonatkozó ajánlat.

Speciális költségek megtérítése esetén csökkenteni fogjuk az Önnek járó kifizetés összegét annak érdekében, hogy az tekintettel legyen az azonos sérülés után járó szociális ellátásokra és a kifizetett biztosítási összegre, függetlenül attól, hogy a biztosítási díjat ki fizette, amennyiben olyan tételek miatt nyújt be igényt, mint például az otthona átalakítása vagy személyes gondozás.

Kaphatok-e előleget a kártérítési összegre? Ha igen, milyen feltételekkel?

Időközi kifizetésre abban az esetben kerülhet sor, amennyiben a kártérítési jogosultságát már megállapítottuk, ugyanakkor végső határozatot még nem tudunk hozni. Annak, ha még nem tudunk végső határozatot hozni, valószínűleg az az oka, hogy még várjuk, hogy kiderüljenek a sérülése hosszú távú következményei.

Az érdemi határozat meghozatalát követően kaphatok-e kiegészítő vagy további kártérítést (például a körülményeimben beállt változás vagy az egészségi állapotom rosszabbodása miatt)?

A kártérítési igény az utolsó kifizetést követően abban az esetben képezheti újból vizsgálat tárgyát, ha:

 • a kártérítési kifizetésben részesült személy a kifizetés alapjául szolgáló bűncselekménnyel okozott sérülés következtében később életét vesztette; vagy
 • olyan lényeges változás következett be a kérelmező egészségi állapotában, hogy az eredetileg megállapított kártérítés változatlanul hagyása igazságtalan lenne a kérelmezőre nézve.

Általában csak a végleges határozattól számított két éven belül nyitunk meg újra egy kártérítési ügyet. Amennyiben a határozat meghozatalától számított két éven túl kezdeményezi valamely ügy újbóli megnyitását, erre vonatkozó kérelmét kizárólag abban az esetben fogjuk mérlegelni, ha elegendő bizonyítékot terjeszt elő, amely alapján az ügyben további széleskörű vizsgálat szükségessége nélkül határozatot lehet hozni.

Milyen igazoló dokumentumokat kell csatolni a kérelmemhez?

A benyújtott kérelmétől függ, hogy milyen információkra lesz szükségünk Öntől. A kérelmezési eljárás során ki fog derülni, hogy adott időpontban milyen információra van szükség. Szükség szerint írni fogunk Önnek további tájékoztatásért.

Kapcsolódnak-e adminisztratív vagy egyéb díjak a kérelem benyújtásához és feldolgozásához?

A kártérítés iránti kérelem benyújtása nem jár költségekkel. Indokolt esetben kérni fogjuk, hogy nyújtson be orvosi igazolást. Amennyiben az orvosi igazolás beszerzése költségvonzattal jár, előfordulhat, hogy azt Önnek kell viselnie. Az orvosi igazolás beszerzésének költségei eltérőek lehetnek, az Ön által fizetendő összes költség azonban várhatóan nem haladja meg az 50 fontot.

Melyik hatóság bírálja el a kártérítés iránti kérelmeket (belföldi ügyek esetén)?

A bűncselekmények sértettjeinek járó kártérítésért felelős hatóság (Criminal Injuries Compensation Authority).

Hová kell küldenem a kérelmet (belföldi ügyek esetén)?

Criminal Injuries Compensation Authority (CICA)
Alexander Bain House
Atlantic Quay
15 York Street
Glasgow
G2 8JQ

Tel.: Egyesült Királyság: +44 (0)300 003 3601; (Egyesült Királyságon kívülről): +44(0)203 684 2517

Honlap: https://www.gov.uk/

Jelen kell-e lennem az eljárás során és/vagy a határozathozatalkor?

Nem, levélben fogjuk tartani Önnel a kapcsolatot.

(Hozzávetőlegesen) mennyi ideig tart, amíg a hatóságtól megkapom a kártérítési kérelmem tárgyában hozott határozatot?

A kártérítési kérelme elbírálásához szükséges idő hosszúsága az igény bonyolultságától függ. Például a bevételkieséssel kapcsolatos igények elbírálása hosszabb időt vesz igénybe, mint azok, amelyek alapján csak a sérülésekre vonatkozó díjszabás alapján kerül sor kifizetésre. A CICA mindaddig nem véglegesíti az igényét, amíg Ön meg nem erősíti, hogy a lehetőségekhez képest felgyógyult a sérüléseiből. Arra törekszünk, hogy az egyszerű megítélésű ügyeket a beérkezésüktől számított 12 hónapon belül rendezzük.

Ha nem vagyok megelégedve a hatóság határozatával, hogyan tudok fellépni ellene?

Amennyiben nem ért egyet az eredeti határozattal, és szeretné, hogy azt felülvizsgáljuk, a felülvizsgálat iránti írásbeli kérelmét az eredeti határozat időpontjától számított 56 napon belül kell előterjesztenie. Minden olyan további bizonyítékot csatolnia szükséges, amelyet szeretne, hogy mérlegeljünk az igénye alátámasztásául.

Ha beérkezik a felülvizsgálat iránti kérelme az annak alátámasztására szolgáló bizonyítékokkal együtt, a kérelmét megvizsgálja egy kártérítési tisztviselő, aki nem lehet azonos az eredeti határozatot meghozó kártérítési tisztviselővel. A felülvizsgálat eredményeképpen hozott határozat az eredeti határozathoz képest kedvezőbb vagy kedvezőtlenebb lehet, illetve az eredeti határozat változatlan is maradhat.

Amennyiben nem ért egyet a felülvizsgálat eredményeképpen hozott határozattal, a bírósági eljárási szabályokkal összhangban jogorvoslat iránti kérelmet nyújthat be az elsőfokú bíróságnak (First-tier Tribunal) (Criminal Injuries Compensation, bűncselekménnyel okozott sérülés után járó kártérítés). E szabályokat megtalálja az elsőfokú bíróság honlapján.

Hol találom a kártérítési igény benyújtásához szükséges formanyomtatványokat és egyéb információkat?

Kártérítési kérelmét előterjesztheti a weboldalunkon keresztül, amely a kártérítési programról is hasznos információkkal szolgál.

Van-e e célra létrehozott segélyvonal vagy weboldal, amit használhatok?

A weboldal linkje fent található, az ügyfélszolgálati központ tanácsadói pedig a +44(0)300 003 3601 telefonszámon nyújtanak segítséget. Kérjük, legyen rá figyelemmel, hogy az ügyfélszolgálat tanácsadói csak angolul értekeznek.

Kaphatok-e jogi (ügyvédi) segítséget a kérelmem elkészítéséhez?

A kártérítési kérelem előterjesztése során nem szükséges díjazás ellenében eljáró képviselő, például „solicitor” (ügyvéd) vagy kártérítési igények kezelésével foglalkozó társaság útján eljárnia. Amennyiben úgy dönt, hogy díjazás ellenében eljáró képviselő útján kíván eljárni, ennek költségét nem tudjuk megtéríteni, ezért azt Önnek kell viselnie.

Van-e olyan, sértetteket segítő szervezet, amely segítségemre lehet a kártérítés igénylésében?

A kérelme benyújtásával kapcsolatos segítségért az áldozatokat segítő információs szolgálathoz fordulhat.

Utolsó frissítés: 16/10/2019

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.