Ha a kárigényemet ebben az országban kell elbírálni

Hollandia

Tartalomszolgáltató:
Hollandia

Milyen típusú bűncselekmények esetén kaphatok kártérítést az erőszakos bűncselekmények kompenzálására szolgáló kártérítési alapból (Schadefonds Geweldsmisdrijven)?

A szándékosan elkövetett erőszakos bűncselekmények, azaz a személy elleni erőszak, az erőszakkal való fenyegetés és/vagy a fegyverrel történő fenyegetés, a szándékos emberölés, a gondatlanságból elkövetett emberölés, az erőszakos rablás és az erőszakos szexuális bűncselekmények (szemérem elleni erőszak és szexuális kényszerítés) esetén. A gondatlanságból elkövetett emberölés áldozatának túlélő hozzátartozói szintén részesülhetnek kártérítésben.

Milyen sérülések esetén kaphatok kártérítést az Alapból?

A kártérítésként kifizetett összeg az Önt ért fájdalom és szenvedés (nem vagyoni kár), valamint az abból eredő pénzügyi veszteségek, így például a bűncselekmény során elszenvedett sérülés kezelésével kapcsolatos orvosi költségek, illetve a bűncselekményből eredő keresőképtelenség miatt jelentkező jövedelemkiesés megtérítésére szolgál. A kártérítésnek nem célja a teljes veszteség fedezése, hanem egy meghatározott átalányösszeg egyszeri kifizetésére irányul, amely az Önt ért kár költségeinek a fedezéséhez hivatott hozzájárulni.

Jár-e kártérítés számomra, ha olyan sértett hozzátartozója vagy eltartottja vagyok, aki a bűncselekmény következtében életét vesztette? Mely hozzátartozók vagy eltartottak kaphatnak kártérítést?

Igen, kártérítésben részesülhet, ha az elhunyt áldozat házastársa, élettársa, bejegyzett élettársa, szülője, gyermeke vagy testvére. Az Ön által túlélő hozzátartozóként átélt szenvedésért, a temetési költségekért, valamint az elhunyt jövedelmének kiesése miatt elmaradó tartásért lehet jogosult kártérítésre.

Jár-e kártérítés számomra, ha olyan sértett hozzátartozója vagy eltartottja vagyok, aki a bűncselekményt túlélte? Mely hozzátartozók vagy eltartottak kaphatnak kártérítést?

Igen, az Alap kártérítést nyújthat azon áldozatok hozzátartozóinak, akik erőszakos bűncselekmény következtében súlyos és maradandó sérüléseket szenvedtek. Az elhunyt házastársa, (bejegyzett) élettársa, szülője, gyermeke és testvére minősül hozzátartozónak.

Kaphatok-e kártérítést, ha bűncselekmény szemtanúja voltam?

Igen, az Alap kártérítést nyújthat azoknak a személyeknek, akik szándékosan elkövetett erőszakos bűncselekmény szemtanújaként vagy ilyen bűncselekmény következményeivel való közvetlen szembesülés következtében pszichés sérelmet szenvedtek (ez nem vonatkozik a gondatlanságból elkövetett emberölésre). A kártérítésre való jogosultsághoz bizonyítani kell, hogy az érintett személy súlyos pszichés sérelmet szenvedett a bűncselekmény következtében. Ehhez szakember által felállított diagnózisra van szükség.

Jár-e kártérítés számomra, ha nem vagyok uniós tagállam állampolgára?

Igen, feltéve, hogy az Ön sérelmére elkövetett bűncselekményt Hollandia területén követték el. Az áldozat állampolgársága nem releváns.

Igényelhetek-e kártérítést ettől az országtól, ha itt lakom, vagy itt van a tartózkodási helyem, vagy ennek az országnak az állampolgára vagyok, akkor is, ha a bűncselekmény egy másik EU tagállamban történt? Megtehetem-e ezt ahelyett, hogy abban az országban igényelnék kártérítést, ahol a bűncselekményt elkövették? Ha igen, milyen feltételekkel?

Nem, az Alapból kizárólag a Hollandia területén elkövetett erőszakos bűncselekmények miatt fizethető kártérítés.

Ahhoz, hogy kártérítésben részesüljek, először be kellett volna jelentenem a bűncselekményt a rendőrségen?

Nem, a bűncselekmény rendőrségen történő bejelentése nem előfeltétele annak, hogy a kérelmét az Alap megvizsgálja. A gyakorlatban azonban a bűncselekmény bejelentése és az azt követő bűnügyi nyomozás fontos szerepet játszanak annak megállapítása során, hogy a kérelem megalapozott-e. Ha a bűncselekményt nem jelentették be, fontos, hogy a kérelem megalapozottságát egyéb objektív nyilatkozatok alapján meg lehessen állapítani. Az „objektív” kitétel itt azt jelenti, hogy az információk megbízható, elfogulatlan forrásból származnak.

Meg kell-e várnom a kártérítési igényem előterjesztésével az ügyben folytatott nyomozás vagy büntetőeljárás befejeződését?

Nem. Bizonyos esetekben azonban az Alap a kérelem megalapozottságának megállapítása érdekében szükségesnek tarthatja, hogy megvárja a rendőrségi nyomozás vagy a büntetőeljárás kimenetelét.

Először az elkövetőtől kell-e kártérítést követelnem – amennyiben ismert a személye?

Nem.

Abban az esetben is jogosult vagyok-e kártérítésre, ha az elkövető ismeretlen, vagy nem ítélték el? Ha igen, milyen bizonyítékokkal kell alátámasztanom a követelésemet?

Igen. A megalapozottság megállapítása tekintetében ezekre a kérelmekre ugyanazok a feltételek vonatkoznak, mint azokra az esetekre, amelyekben az elkövető ismert.

Van-e határideje a kártérítési igényem előterjesztésének?

Igen. A kérelmet a bűncselekmény elkövetésétől számított 10 éven belül kell benyújtani az Alaphoz. Túlélő hozzátartozó esetén ezt a határidőt a sértett halálától kell számítani.

Milyen veszteségekre és költségekre terjed ki a kártérítés?

Az Alapból teljesített kifizetések nem kapcsolódnak konkrét veszteségekhez. A kifizetett összeg az Önt ért fájdalom és szenvedés (nem vagyoni kár), valamint az abból eredő pénzügyi veszteségek, így például a bűncselekmény során elszenvedett sérülés kezelésével kapcsolatos orvosi költségek, illetve a bűncselekményből eredő keresőképtelenség miatt jelentkező jövedelemkiesés megtérítésére szolgáló egyszeri, rögzített átalányösszeg.

A túlélő hozzátartozók esetében a kártérítésként kapott összeg szintén a fájdalom és a szenvedés (a hozzátartozó halála miatti fájdalom), az orvosi költségek – például a hozzátartozó halála miatti pszichés problémák kezelésének a költségei –, illetve a keresőképtelenség miatt jelentkező jövedelemkiesés megtérítésére szolgál. Külön kifizetésre kerülhet sor a temetési költségek, valamint az elhunyt jövedelmének kiesése miatt elmaradó tartás kompenzálására.

A kompenzációt egy összegben, vagy havi részletekben folyósítják?

Egy összegben.

Hogyan befolyásolhatja a kártérítésre való esélyemet, illetve a részemre kifizetett összeget a bűncselekménnyel összefüggésben tanúsított magatartásom és a bűnügyi nyilvántartásban rám vonatkozóan szereplő adatok, vagy az, ha a kérelmezési eljárás során nem működök együtt?

Ahhoz, hogy jogosult legyen az Alapból történő kifizetésre, fontos, hogy ne legyen bűnös a bűncselekmény elkövetésében. Azaz nem lehet Ön az elkövető, és nem játszhatott szerepet a bűncselekményben. Ha részt vett a bűncselekmény elkövetésében, az Alap elutasíthatja a kérelmét, vagy csökkentheti a kártérítésként kifizetett összeget.

Az anyagi helyzetem hogyan befolyásolhatja a kártérítési esélyeimet és/vagy a kártérítés összegét?

A pénzügyi helyzete nem befolyásolja az Önt ért kár megtérítésére való jogosultságát.

Van-e más olyan feltétel, amely befolyásolhatja a kártérítési esélyeimet és/vagy a kártérítés összegét?

  • A bűncselekmény következtében Ön által elszenvedett sérelemnek súlyosnak kell lennie. Súlyos sérülésnek minősül minden olyan fizikai sérülés és pszichés sérelem, amelynek súlyos hosszú távú vagy maradandó egészségügyi következményei vannak.
  • Az Alap kizárólag akkor nyújt kártérítést, ha az Ön által elszenvedett sérelmet semmilyen más módon nem kompenzálták – például az elkövető vagy valamely biztosító által fizetett kártérítés útján –, és erre a jövőben sem fog sor kerülni. Azonban akkor is benyújthatja a kérelmét az Alaphoz, ha ezt megelőzően nem követelt kártérítést az elkövetőtől vagy a biztosítótól. A különböző eljárások párhuzamosan is folyhatnak.
  • Ezenkívül nem nyújtható be kérelem az 1973. január 1. előtt elkövetett bűncselekmények tekintetében.

Hogyan határozzák meg a kártérítés összegét?

A kifizetett összeget az Ön által elszenvedett sérelem súlyossága vagy a bűncselekmény körülményei alapján határozzák meg.

Van-e a kifizethető kártérítésnek minimális/maximális összege?

Az Alap a sérelmek tekintetében hat kategóriát állapított meg, amely kategóriákhoz meghatározott kártérítési összeg tartozik. Az áldozat az 1. kategória esetében 1000 euró, a 6. kategória esetében pedig 35 000 euró kifizetésére jogosult.

Meg kell-e jelölnöm az összeget a kérelemnyomtatványon? Ha igen, kapok-e valamilyen útmutatást az összeg kiszámítására vagy egyéb szempontokra vonatkozóan?

Nem.

Az engem ért veszteségért bármely más forrásból (például a munkáltatói vagy magán-biztosítás) kapott kompenzáció összegét le fogják-e vonni a hatóság/szerv által fizetett kártérítésből?

Igen, ha a kártérítés nem vagyoni kárra, orvosi költségekre és jövedelemkiesésre vonatkozik.

Kaphatok-e előleget a kártérítési összegre? Ha igen, milyen feltételekkel?

Igen, az Alap ideiglenes kifizetés formájában előleget fizethet Önnek a kártérítés összegéből. Ehhez az szükséges, hogy a kérelem megfeleljen a jogi elvárásoknak (vagyis a kártérítési jogosultsága kétséget kizáróan megállapítást nyert), valamint hogy az alap rövid időn belül ne tudjon érdemi határozatot hozni. Az előleg iránti kérelmet csak abban az esetben bírálják el, ha azt írásban terjeszti elő és megjelöli, hogy az előleg kifizetése miért indokolt és sürgős, például hogy nem rendelkezik elegendő anyagi forrással az elszenvedett sérülés miatt szükséges kezelés igénybevételére. Azonban önmagában az a tény, hogy Ön nehéz pénzügyi helyzetben van, nem elegendő indok az előlegfizetéshez.

Az érdemi határozat meghozatalát követően kaphatok-e kiegészítő vagy további kártérítést (például a körülményeimben beállt változás vagy az egészségi állapotom rosszabbodása miatt)?

Ha a kártérítést megállapító határozat kézhezvételét követően kiderül, hogy a sérülése lényegesen súlyosabb annál, mint amely alapján az első kérelmét elbíráló határozat született, további kérelmet nyújthat be. A túlélő hozzátartozó szintén további kérelmet terjeszthet elő a temetési költségekre és az elmaradó tartásra tekintettel.

Milyen igazoló dokumentumokat kell csatolni a kérelmemhez?

  • A kitöltött kérelemnyomtatványt
  • A személyazonosító okmány másolatát
  • Ha rendelkezésre áll: a rendőrségi jelentést és az ítéletet
  • A sérüléssel kapcsolatos orvosi információkat
  • Adott esetben a formanyomtatványban előírt egyéb dokumentumokat

Kapcsolódnak-e adminisztratív vagy egyéb díjak a kérelem benyújtásához és feldolgozásához?

Nem.

Melyik hatóság bírálja el a kártérítés iránti kérelmeket? (belföldi ügyek esetén)?

Az erőszakos bűncselekmények kompenzálására szolgáló kártérítési alap.

Hová kell elküldeni a kérelmet (belföldi ügyek esetén)?

Az erőszakos bűncselekmények kompenzálására szolgáló kártérítési alaphoz.

Jelen kell-e lennem az eljárás során és/vagy a határozathozatalkor?

Nem.

(Hozzávetőlegesen) mennyi ideig tart, amíg a hatóságtól megkapom a kártérítési kérelmem tárgyában hozott határozatot?

A határidő 26 hét, de általában hamarabb sor kerül a határozathozatalra.

Ha nem vagyok megelégedve a hatóság határozatával, hogyan tudok fellépni ellene?

6 héten belül írásbeli kifogást nyújthat be az Alaphoz. Ha nem ért egyet a kifogás tárgyában hozott határozattal, fellebbezést nyújthat be a holland közigazgatási bírósághoz.

Hol találom a kártérítési igény benyújtásához szükséges formanyomtatványokat és egyéb információkat?

Valamennyi formanyomtatvány és információ megtalálható az Alap weboldalán.

Van-e e célra létrehozott segélyvonal vagy weboldal, amit használhatok?

Látogasson el az erőszakos bűncselekmények kompenzálására szolgáló kártérítési alap weboldalára.

Az Alap telefonszáma: 070-4142000

Részesülhetek-e költségmentességben (ügyvédi segítségben) a kérelmem elkészítéséhez?

Az áldozatok nem részesülhetnek költségmentességben a kérelem Alaphoz történő benyújtásához igénybe vett ügyvédi segítség tekintetében. Azonban ha segítségre van szüksége a kérelem benyújtásához, a holland áldozatsegítő szolgálat (Slachtofferhulp Nederland) ingyenesen támogatást nyújt.

Van-e olyan, sértetteket segítő szervezet, amely segítségemre lehet a kártérítés igénylésében?

A holland áldozatsegítő szolgálat ingyenesen támogatást nyújt, ha segítségre van szüksége a kártérítés iránti kérelem benyújtásához.

Utolsó frissítés: 26/10/2023

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.