Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata holland nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Swipe to change

Ha a kárigényemet ebben az országban kell elbírálni

Hollandia

Tartalomszolgáltató:
Hollandia
Ezen a nyelven nem áll rendelkezésre hivatalos fordítás.
Az oldal tartalmának a gépi fordítása megtekinthető itt. Figyelem: a gépi fordítás csakis általános tájékoztatási célt szolgál. A weboldal tulajdonosa nem vállal semminemű felelősséget a gépi fordítás minőségéért.

Milyen ellenem elkövetett bűncselekményért kaphatok kártérítést?

Minden Ön ellen elkövetett szándékos erőszakos bűncselekményért, úgymint támadás, erőszakkal fenyegetés és/vagy fegyverrel történő fenyegetés, gyilkosság, emberölés, erőszakos rablás és erőszakos szexuális bűncselekmények (szemérem elleni erőszak és szexuális erőszak). A gondatlanságból elkövetett emberölés áldozatának túlélő hozzátartozói szintén részesülhetnek kártérítésben.

Milyen sérülésért kaphatok kártérítést?

A kártérítésként kapott összeg az Önt ért fájdalom és szenvedés, valamint a bűncselekmény során elszenvedett sérülés kezelésével összefüggésben felmerült orvosi költségek, illetve a bűncselekmény okozta keresőképtelenség miatti bevételkiesés kompenzálására szolgál. Nem az Ön teljes körű kompenzálására irányul, hanem egy egyszeri, meghatározott összeget jelent, amelyet kártérítésként fizetnek ki az Ön által elszenvedett sérelem költségeinek fedezésére.

Jár-e kártérítés számomra, ha olyan sértett hozzátartozója vagy eltartottja vagyok, aki a bűncselekmény következtében életét vesztette? Mely hozzátartozók vagy eltartottak kaphatnak kártérítést?

Igen, kaphat kártérítést, ha Ön az életét vesztett sértett házastársa vagy bejegyzett élettársa, szülője, gyermeke vagy testvére. A túlélő hozzátartozóként elszenvedett stressz, az Önnél felmerült temetési költségek, valamint az elhunyt személy jövedelmének kiesése okán a tartás elvesztése miatt szintén jogosult lehet kártérítésre.

Jár-e kártérítés számomra, ha olyan sértett hozzátartozója vagy eltartottja vagyok, aki a bűncselekményt túlélte? Ebben az esetben mely hozzátartozók vagy eltartottak kaphatnak kártérítést?

Igen, az erőszakos bűncselekmények kompenzálására szolgáló kártérítési alapból (Schadefonds Geweldsmisdrijven) kártérítés fizethető olyan személy számára, akit erőszakos bűncselekmény szemtanújaként pszichés kár ér, vagy aki közvetlenül szembesül a hozzátartozójával szemben elkövetett erőszakos bűncselekmény következményeivel.

Jár-e kártérítés számomra, ha nem vagyok uniós tagállam állampolgára?

Igen, feltéve, hogy az Ön sérelmére elkövetett bűncselekményt holland felségterületen követték el.

Igényelhetek-e kártérítést ettől az országtól, ha itt lakom, vagy itt van a tartózkodási helyem, vagy ennek az országnak az állampolgára vagyok, akkor is, ha a bűncselekmény egy másik EU tagállamban történt? Megtehetem-e ezt ahelyett, hogy abban az országban igényelnék kártérítést, ahol a bűncselekményt elkövették? Ha igen, milyen feltételekkel?

Nem, az erőszakos bűncselekmények kompenzálására szolgáló kártérítési alapból kizárólag a holland felségterületen elkövetett erőszakos bűncselekmény miatt fizethető kártérítés.

Ahhoz, hogy kártérítésben részesüljek, először be kellett volna jelentenem a bűncselekményt a rendőrségen?

Nem, a bűncselekmény bejelentése a rendőrségen nem előfeltétele annak, hogy a kérelmét az erőszakos bűncselekmények kompenzálására szolgáló kártérítési alap megvizsgálja. A gyakorlatban azonban a bűncselekmény bejelentése és az azt követő bűnügyi nyomozás fontos szerepet játszanak annak megállapítása során, hogy a kérelem megalapozott-e. Amennyiben a bűncselekményt nem jelentették be, fontos, hogy a kérelem megalapozottságát egyéb objektív nyilatkozatok alapján meg lehessen állapítani. Az „objektív” kitétel itt azt jelenti, hogy az információk megbízható, elfogulatlan forrásból származnak.

Meg kell-e várnom a kártérítési igényem előterjesztésével az ügyben folytatott nyomozás vagy büntetőeljárás befejeződését?

Nem kell. Bizonyos esetekben azonban az erőszakos bűncselekmények kompenzálására szolgáló kártérítési alap a kérelme megalapozottságának megállapítása érdekében szükségesnek tekintheti, hogy megvárja a rendőrségi nyomozás vagy büntetőeljárás kimenetelét.

Először az elkövetőtől kell-e kártérítést követelnem – amennyiben ismert a személye?

Nem.

Abban az esetben is jogosult vagyok-e kártérítésre, ha az elkövető ismeretlen, vagy nem ítélték el? Ha igen, milyen bizonyítékokkal kell alátámasztanom a követelésemet?

Igen. A megalapozottság megállapítása tekintetében az ilyen kérelmekre ugyanazok a feltételek vonatkoznak, mint ha az elkövető személye ismert lenne.

Van-e határideje a kártérítési igényem előterjesztésének?

Igen. A kérelmét a bűncselekmény elkövetésétől számított 10 éven belül kell előterjesztenie az erőszakos bűncselekmények kompenzálására szolgáló kártérítési alaphoz. Túlélő hozzátartozó esetén ezt a határidőt a sértett halálától kell számítani.

Milyen veszteségekre és költségekre terjed ki a kártérítés?

Kiterjed-e a kártérítés például az alábbiakra:

a) A bűncselekmény áldozata esetében:

– Anyagi (nem pszichés) kár:

 • a sérülésre visszavezethető orvosi költségek (orvosi ellátás – ambuláns és kórházi kezelés, rehabilitáció)
 • a sérülésre visszavezethető egyéb szükségletek vagy költségek (például ápolás és gondozás, eseti vagy állandó kezelés, elhúzódó fizioterápia, a lakókörnyezet átalakítása, speciális segítségnyújtás stb.)
 • maradandó sérülés (például rokkantság és más maradandó fogyatékosság)
  • a kezelés alatt és azt követően bekövetkezett bevételkiesés (ideértve az elmaradt jövedelmeket, a keresőképesség elvesztését vagy a megélhetési források csökkenését stb.)
  • a foglalkoztatási esélyek elvesztése
  • A kárt előidéző eseménnyel kapcsolatos jogi eljárások költségei, például ügyvédi vagy bírósági költségek
  • eltulajdonított vagy megrongált személyes tulajdonra tekintettel járó kártérítés
  • egyéb

Az erőszakos bűncselekmények kompenzálására szolgáló kártérítési alapból teljesített kifizetések nem kapcsolódnak konkrét veszteségekhez. A kártérítésként kapott összeg az Önt ért fájdalom és szenvedés, valamint a bűncselekmény során elszenvedett sérülés kezelésével összefüggésben felmerült orvosi költségek, illetve a bűncselekmény okozta keresőképtelenség miatti bevételkiesés kompenzálására szolgál.

– Pszichés (nem vagyoni) kár:

 • az áldozat fájdalma és szenvedése

Igen.

b) A jogosultak vagy az áldozat hozzátartozói esetében:

– Anyagi (nem pszichés) kár:

 • temetési költségek
 • orvosi ellátás költségei (például családtag terápiája, ambuláns és kórházi kezelés, rehabilitáció)
 • megélhetési forrás vagy foglalkoztatási esélyek elvesztése

Túlélő hozzátartozók esetén a kártérítésként kapott összeg az okozott fájdalom és szenvedés (a hozzátartozó halála okozta stressz), a felmerült orvosi költségek, például a hozzátartozó halála miatti pszichés problémák kezelésének költségei, illetve a bekövetkezett keresőképtelenség miatti bevételkiesés kompenzálására szolgál. Külön kifizetésre kerülhet sor a felmerült temetési költségek, valamint az elhunyt személy jövedelmének kiesése okán a tartás elvesztésének kompenzálására.

– Pszichés kár:

 • a hozzátartozók vagy jogosultak fájdalma és szenvedése/az áldozat halála esetén a túlélőknek járó kompenzáció

Igen.

A kompenzációt egy összegben, vagy havi részletekben folyósítják?

Egy összegben.

A bűncselekménnyel összefüggésben tanúsított magatartásom, a saját bűnügyi előéletem, vagy együttműködésem hiánya a kártérítési eljárás során hogyan befolyásolhatja a kártérítési esélyeimet és/vagy a részemre fizetett összeget?

Ahhoz, hogy jogosult legyen az erőszakos bűncselekmények kompenzálására szolgáló kártérítési alapból történő kifizetésre fontos, hogy a bűncselekmény tekintetében a bűnössége ne álljon fenn. Másként mondva, a jogosultságához szükséges, hogy ne Ön legyen az elkövető, vagy a bűncselekmény tekintetében Önt ne terhelje büntetőjogi felelősség. Amennyiben köze volt a bűncselekmény elkövetéséhez, az erőszakos bűncselekmények kompenzálására szolgáló kártérítési alap a kérelmét elutasíthatja vagy csökkentheti a kártérítésként kifizetett összeg mértékét.

Az anyagi helyzetem hogyan befolyásolhatja a kártérítési esélyeimet és/vagy a kártérítés összegét?

Az anyagi helyzete nem befolyásolja a jogosultságát az elszenvedett sérelem után járó kártérítésre.

Van-e más olyan feltétel, amely befolyásolhatja a kártérítési esélyeimet és/vagy a kártérítés összegét?

 • A bűncselekmény következtében Ön által elszenvedett sérelemnek súlyosnak kell lennie. Súlyos sérelemnek minősül a hosszú távú vagy állandó súlyos orvosi következményekkel járó fizikai sérülés és/vagy pszichés kár.
 • Az erőszakos bűncselekmények kompenzálására szolgáló kártérítési alap kizárólag akkor ítél meg kártérítést, ha az Ön által elszenvedett sérelmet más módon, például az elkövető vagy biztosítótársaság révén nem kompenzálták, illetve nem fogják kompenzálni.
 • Az 1973 előtt elkövetett bűncselekményekkel összefüggésben szintén nincsen lehetőség kérelem előterjesztésére.

Hogyan történik a kártérítési összeg kiszámítása?

A kifizetés mértékét általában az Ön által elszenvedett sérelem súlyossága vagy a bűncselekmény körülményei alapján számítják ki.

Van-e a kifizethető kártérítésnek minimális/maximális összege?

Az erőszakos bűncselekmények kompenzálására szolgáló kártérítési alap a sérelmek tekintetében hat kategóriát állapított meg, amely kategóriákhoz meghatározott kártérítési összeg tartozik. Az 1. kategória esetében a kifizethető összeg

1 000.00 EUR, míg a 6. kategória esetében 35 000.00 EUR.

Meg kell-e jelölnöm az összeget a kérelmezésére szolgáló igénylőlapon? Ha igen, kapok-e valamilyen útmutatást az összeg kiszámítására vagy egyéb szempontokra vonatkozóan?

Nem.

Az engem ért veszteségért bármely más forrásból (például a munkáltatói vagy magán-biztosítás) kapott kompenzáció összegét le fogják-e vonni a hatóság/szerv által fizetett kártérítésből?

Igen, amennyiben a kapott kompenzáció a fájdalommal és szenvedéssel, orvosi költségekkel és bevételkieséssel függ össze.

Kaphatok-e előleget a kártérítési összegre? Ha igen, milyen feltételekkel?

Igen, az erőszakos bűncselekmények kompenzálására szolgáló kártérítési alapból (a továbbiakban: alap) ideiglenes kifizetés formájában kaphat előleget a kártérítési összegre. Ehhez az szükséges, hogy a kérelem megfeleljen a jogi elvárásoknak (vagyis a kártérítési jogosultsága kétséget kizáróan megállapítást nyert), valamint hogy az alap rövid időn belül ne tudjon érdemi határozatot hozni. Az előleg iránti kérelmet csak abban az esetben bírálják el, ha azt írásban terjeszti elő és megjelöli, hogy az előleg kifizetése miért indokolt és sürgős, például hogy nem rendelkezik elegendő anyagi forrással az elszenvedett sérülés miatt szükséges kezelés igénybevételére. Önmagában az a tény azonban, hogy nehéz anyagi helyzetben van még nem szolgáltat kellő alapot az előleg megítéléséhez.

Az érdemi határozat meghozatalát követően kaphatok-e kiegészítő vagy további kártérítést (például a körülményeimben beállt változás vagy az egészségi állapotom rosszabbodása miatt)?

Lehetősége van további kérelem benyújtására, amennyiben a kártérítést megállapító határozat kézhezvételét követően kiderül, hogy a sérülése jelentősen súlyosabb annál, mint amelynek alapulvételével az első kérelmét elbíráló határozat született. A túlélő hozzátartozó csak a temetési költségek és a tartás elvesztése miatt terjeszthet elő további kérelmet.

Milyen igazoló dokumentumokat kell csatolni a kérelmemhez?

 • A kérelemre vonatkozó kitöltött formanyomtatványt
 • A személyazonosító igazolvány másolatát
 • Amennyiben rendelkezésre áll: rendőrségi jelentést, ítéletet
 • bármely, a sérüléssel kapcsolatos orvosi információt
 • Amennyiben szükséges: a formanyomtatványban előírt egyéb dokumentumokat.

Kapcsolódnak-e adminisztratív vagy egyéb díjak a kérelem benyújtásához és feldolgozásához?

Nem.

Melyik hatóság bírálja el a kártérítés iránti kérelmeket? (belföldi ügyek esetén)?

Az erőszakos bűncselekmények kompenzálására szolgáló kártérítési alap (Schadefonds Geweldsmisdrijven)
Postbus 71
NL-2501 CB Hága

Hová kell küldenem a kérelmet? (belföldi ügyek esetén)?

Az erőszakos bűncselekmények kompenzálására szolgáló kártérítési alaphoz (Schadefonds Geweldsmisdrijven)
Postbus 71
NL-2501 CB Hága

Jelen kell-e lennem az eljárás során és/vagy a határozathozatalkor?

Nem.

(Hozzávetőlegesen) mennyi ideig tart, amíg a hatóságtól megkapom a kártérítési kérelmem tárgyában hozott határozatot?

Legfeljebb 26 hétig.

Ha nem vagyok megelégedve a hatóság határozatával, hogyan tudok fellépni ellene?

6 héten belül írásbeli kifogást nyújthat be az erőszakos bűncselekmények kompenzálására szolgáló kártérítési alap bizottságához (Commissie Schadefonds Geweldsmisdrijven). A kifogásban meg kell jelölnie, hogy a határozat mely pontjaival nem ért egyet és miért. A kifogását az alábbi címre küldheti meg:

Schadefonds Geweldsmisdrijven
Afdeling Bezwaar

Postbus 71
NL-2501 CB The Hague, Hollandia

Hol találom a kártérítési igény benyújtásához szükséges formanyomtatványokat és egyéb információkat?

https://www.schadefonds.nl

Van-e e célra létrehozott segélyvonal vagy weboldal, amit használhatok?

https://www.schadefonds.nl/english-information/

Telefon: 070-4142000

Kaphatok-e jogi (ügyvédi) segítséget a kérelmem elkészítéséhez?

Támogatott jogi segítség nem áll rendelkezésre. A holland áldozatsegítő szolgálattól (Slachtofferhulp Nederland) azonban kérhet tanácsot és segítséget az alábbi linken elérhető honlapon: https://www.slachtofferhulp.nl/english/. Telefon: 0900-0101.

Van-e olyan, sértetteket segítő szervezet, amely segítségemre lehet a kártérítés igénylésében?

A holland áldozatsegítő szolgálat (Slachtofferhulp Nederland): https://www.slachtofferhulp.nl/english/. Telefon: 0900-0101.

Utolsó frissítés: 18/03/2019

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.