Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata lengyel nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Az oldal jelenleg a következő nyelveken olvasható: angol.
Swipe to change

Ha a kárigényemet ebben az országban kell elbírálni

Lengyelország

Tartalomszolgáltató:
Lengyelország
Ezen a nyelven nem áll rendelkezésre hivatalos fordítás.
Az oldal tartalmának a gépi fordítása megtekinthető itt. Figyelem: a gépi fordítás csakis általános tájékoztatási célt szolgál. A weboldal tulajdonosa nem vállal semminemű felelősséget a gépi fordítás minőségéért.

Milyen ellenem elkövetett bűncselekményért kaphatok kártérítést?

Kártérítést abban az esetben kaphat, ha Önnel szemben 7 napon túl gyógyuló súlyos testi sérülést okozó, valamely szerv működését hátrányosan befolyásoló vagy egészségkárosodást okozó bűncselekményt követtek el. Annak nincsen jelentősége, hogy a bűncselekmény szándékos volt-e vagy gondatlan, illetve erőszakos volt-e vagy sem. Jelentősége annak van, hogy a fent körülírt hatással járt-e.

Jár-e kártérítés számomra, ha olyan sértett hozzátartozója vagy eltartottja vagyok, aki a bűncselekmény következtében életét vesztette? Mely hozzátartozók vagy eltartottak kaphatnak kártérítést?

Kártérítés akkor jár Önnek, ha a bűncselekmény következtében életét vesztett sértett az Ön:

 • házastársa vagy élettársa,
 • szülője, nagyszülője vagy dédszülője,
 • gyermeke, ideértve az örökbefogadott gyermeket, unokája vagy dédunokája volt.

Annak nincsen jelentősége, hogy Ön a sértett eltartottja volt-e.

Jár-e kártérítés számomra, ha olyan sértett hozzátartozója vagy eltartottja vagyok, aki a bűncselekményt túlélte? Ebben az esetben mely hozzátartozók vagy eltartottak kaphatnak kártérítést?

Ilyen esetben csak a bűncselekmény sértettje jogosult kártérítésre.

Jár-e kártérítés számomra, ha nem vagyok uniós tagállam állampolgára?

A kártérítési jogosultsága nem az állampolgárságán, hanem az állandó lakóhelyén múlik. Kártérítést akkor kaphat, ha az állandó lakóhelye Lengyelországban vagy más uniós tagállamban található.

Igényelhetek-e kártérítést ettől az országtól, ha itt lakom, vagy itt van a tartózkodási helyem, vagy ennek az országnak az állampolgára vagyok, akkor is, ha a bűncselekmény egy másik EU tagállamban történt? Megtehetem-e ezt ahelyett, hogy abban az országban igényelnék kártérítést, ahol a bűncselekményt elkövették? Ha igen, milyen feltételekkel?

A lengyel döntéshozó hatóságtól csak akkor kérhet kártérítést, ha a bűncselekményt Lengyelország területén követték el. Amennyiben a bűncselekményt másik uniós tagállamban követték el, kártérítést csak abban a tagállamban igényelhet. Segítségért az állandó lakóhelye szerint illetékes regionális ügyészséghez fordulhat (Prokurator Okręgowy).

Ahhoz, hogy kártérítésben részesüljek, először be kellett volna jelentenem a bűncselekményt a rendőrségen?

A bűncselekményt be kell jelenteni a rendőrségen vagy az ügyészi hivatalnál, mivel a kártérítési kérelemhez csatolni kell a bejelentés másolatát. Ezt nem szükséges személyesen megtennie. Az előkészületi eljárást lefolytató ügyész segíteni fog Önnek a kártérítés igénylésében. Kérjük, legyen rá figyelemmel, hogy az olyan esetekben, ahol az elkövető személye ismeretlen, a bűncselekmény bejelentése hitelesebbé teszi a kérelmét.

Meg kell-e várnom a kártérítési igényem előterjesztésével az ügyben folytatott nyomozás vagy büntetőeljárás befejeződését?

A kártérítési igényét az ügyészi hivatal (rendőrség) vagy a bíróság által folytatott eljárás lezárása előtt is előterjesztheti. A kártérítés tárgyában a büntetőeljárás befejeződését megelőzően is hozható határozat.

Először az elkövetőtől kell-e kártérítést követelnem – amennyiben ismert a személye?

Az elkövetővel szemben csak akkor van értelme kártérítést követelni, ha reális esélye van annak, hogy az elkövetőtől kártérítéshez fog jutni. Amennyiben az elkövető nem tud kártérítést fizetni, Ön a kártérítési igényét anélkül előterjesztheti, hogy előtte az elkövetővel szemben keresetet kellene előterjesztenie. Ilyen esetben igazolnia kell, hogy az elkövetőtől nem fog kártérítésben részesülni. Ilyen helyzet állhat elő, ha például az elkövető semmilyen vagyonnal nem rendelkezik, vagy pedig évekig börtönben lesz és nem fog dolgozni.

Abban az esetben is jogosult vagyok-e kártérítésre, ha az elkövető ismeretlen, vagy nem ítélték el? Ha igen, milyen bizonyítékokkal kell alátámasztanom a követelésemet?

Kártérítésre attól függetlenül jogosult, hogy az elkövető ismert-e, illetve az elkövetőt elítélték-e. Ilyen esetben a kártérítési eljárás során azt szükséges bizonyítania, hogy az esemény, amely után kártérítést követel, bűncselekménynek minősül.

Van-e határideje a kártérítési igényem előterjesztésének?

A kártérítési igényével összefüggésben kérjük, legyen rá figyelemmel, hogy a kérelmét a bűncselekmény elkövetésétől számított öt éven belül kell előterjesztenie. A fenti határidő leteltét követően benyújtott kérelmeket nem bírálják el.

Milyen veszteségekre és költségekre terjed ki a kártérítés?

Kiterjed-e a kártérítés például az alábbiakra:

a) A bűncselekmény áldozata esetében:

– Anyagi (nem pszichés) kár:

 • a sérülésre visszavezethető orvosi költségek (orvosi ellátás – ambuláns és kórházi kezelés, rehabilitáció) igen
 • a sérülésre visszavezethető egyéb szükségletek vagy költségek (például ápolás és gondozás, eseti vagy állandó kezelés, elhúzódó fizioterápia, a lakókörnyezet átalakítása, speciális segítségnyújtás stb.) igen
 • maradandó sérülés (például rokkantság és más maradandó fogyatékosság)
  • a kezelés alatt és azt követően bekövetkezett bevételkiesés (ideértve az elmaradt jövedelmeket, a keresőképesség elvesztését vagy a megélhetési források csökkenését stb.) igen
  • a foglalkoztatási esélyek elvesztése nem
  • a kárt előidéző eseménnyel kapcsolatos jogi eljárások költségei, (például ügyvédi vagy bírósági költségek) nem
  • eltulajdonított vagy megrongált személyes tulajdonra tekintettel járó kártérítés nem
  • egyéb

– Pszichés (nem vagyoni) kár:

 • az áldozat fájdalma és szenvedése nem

b) A jogosultak vagy az áldozat hozzátartozói esetében:

– Anyagi (nem pszichés) kár:

 • temetési költségek, az orvosi ellátás költségei (például családtag terápiája, ambuláns és kórházi kezelés, rehabilitáció) igen
 • megélhetési forrás vagy foglalkoztatási esélyek elvesztése igen

– Pszichés (nem vagyoni) kár:

 • a hozzátartozók vagy jogosultak fájdalma és szenvedése/az áldozat halála esetén a túlélőknek járó kompenzáció nem

A kompenzációt egy összegben, vagy havi részletekben folyósítják?

A kompenzációt egy összegben folyósítják. A megítélt összeget az arról szól határozatot meghozó bíróság folyósítja a határozat jogerőre emelkedésétől számított egy hónapon belül.

A bűncselekménnyel összefüggésben tanúsított magatartásom, a saját bűnügyi előéletem, vagy együttműködésem hiánya a kártérítési eljárás során hogyan befolyásolhatja a kártérítési esélyeimet és/vagy a részemre fizetett összeget?

Amennyiben a magatartásával hozzájárult a bűncselekmény elkövetéséhez, a kártérítés összegét ezzel arányosan csökkentik.

Nem részesül kártérítésben, ha részt vett a bűncselekmény elkövetésében, vagy beleegyezett a bűncselekmény következményeinek viselésébe.

Az anyagi helyzetem hogyan befolyásolhatja a kártérítési esélyeimet és/vagy a kártérítés összegét?

Az anyagi helyzetének a kártérítés szempontjából nincsen jelentősége. A kérelme elbírálása során elsődlegesen azt vizsgálják, hogy részesülhet-e kompenzációban az elkövetőtől, szociális segítségnyújtó intézménytől vagy biztosítási kötvény alapján. Kártérítést akkor kaphat, ha a bíróság megállapítása szerint egyik fenti forrásból sem fog kompenzációt kapni.

Van-e más olyan feltétel, amely befolyásolhatja a kártérítési esélyeimet és/vagy a kártérítés összegét?

A kártérítés megítélésének egyetlen feltétele, hogy teljesen kizárt, hogy az elkövetőtől, szociális segítségnyújtó intézménytől vagy biztosítási kötvény alapján kompenzációban részesülhet.

Hogyan történik a kártérítési összeg kiszámítása?

Ezzel kapcsolatban meg kell jelölnie a bűncselekménnyel összefüggésben Önnél felmerült költségeket. Amennyiben elmaradt jövedelem megtérítését kéri, a jövedelme igazolására szolgáló okiratot kell benyújtania. A kezelésekkel és rehabilitációval kapcsolatos költségeket, valamint a temetési költségeket a legjobban számlák bemutatásával lehet igazolni. Amennyiben nem rendelkezik számlákkal, kérheti tanúk meghallgatását vagy szakértők kijelölését.

Ha a bíróság megítélése szerint az ügyében nem lehet kétséget kizáróan megállapítani, hogy jogosult megkapni az Ön által kérelmezett összeget, a bíróság a kártérítés összegét az eset összes körülményének mérlegelését követően az általa megfelelőnek ítélt összegben határozza meg.

Van-e a kifizethető kártérítésnek minimális/maximális összege?

A kártérítés összege nem haladhatja meg a 25 000 PLN-t, vagy a 60 000 PLN-t, ha a sértett életét vesztette. A kártérítés minimális összegére nem vonatkozik szabályozás.

Meg kell-e jelölnöm az összeget a kérelmezésére szolgáló igénylőlapon? Ha igen, kapok-e valamilyen útmutatást az összeg kiszámítására vagy egyéb szempontokra vonatkozóan?

Igen, meg kell jelölnie az összeget a kérelmezésére szolgáló igénylőlapon. Erre nem vonatkoznak különleges utasítások, a „Hogyan történik a kártérítési összeg kiszámítása?” szakasz azonban nyújt némi útmutatást.

Az engem ért veszteségért bármely más forrásból (például a munkáltatói vagy magán-biztosítás) kapott kompenzáció összegét le fogják-e vonni a hatóság/szerv által fizetett kártérítésből?

Amennyiben az elkövetőtől, szociális segítségnyújtó intézménytől vagy biztosítási kötvény alapján a temetési költségek, elmaradt jövedelmek vagy egyéb megélhetési eszközök (például tartásdíj) elvesztésének, vagy a kezeléssel és rehabilitációval összefüggő költségek fedezésére kifizetésben részesült, a bíróság ezt le fogja vonni a kártérítésből.

Kaphatok-e előleget a kártérítési összegre? Ha igen, milyen feltételekkel?

A kérelem megvizsgálását megelőzően a kezelésekkel és rehabilitációval kapcsolatos költségek vagy a temetési költségek fedezése céljából igényelhet egy konkrét összeget (biztosítékot). Az erre vonatkozó kérelmét a kártérítési igénye benyújtása előtt vagy azzal együtt is előterjesztheti.

Az érdemi határozat meghozatalát követően kaphatok-e kiegészítő vagy további kártérítést (például a körülményeimben beállt változás vagy az egészségi állapotom rosszabbodása miatt)?

Kártérítést, főszabály szerint, egyszeri alkalommal ítélnek meg.

Milyen igazoló dokumentumokat kell csatolni a kérelmemhez?

A kártérítési kérelméhez az alábbi dokumentumokat kell csatolnia: másolatot a bűncselekmény bejelentéséről, egy-egy példányt a büntetőeljárás során hozott határozatokból (például a büntetőeljárás megszüntetéséről hozott határozatból), az egészségkárosodásra vonatkozó orvosi igazolások vagy szakértői vélemények másolatát, számlákat és egyéb dokumentumokat.

Amennyiben legközelebbi hozzátartozója halála miatt kér kártérítést, e személy halottvizsgálati bizonyítványát, valamint az Ön és az életét vesztett személy között fennálló kapcsolatot igazoló dokumentumokat (például a születési vagy a házassági anyakönyvi kivonatot) kell csatolnia. Ha e személy az élettársa volt, büntetőjogi felelőssége tudatában tett nyilatkozatot kell csatolnia arról, hogy együtt éltek.

Kapcsolódnak-e adminisztratív vagy egyéb díjak a kérelem benyújtásához és feldolgozásához?

A kártérítés igénylése során teljes mentességet élvez a bírósági költségek alól. Ez azt jelenti, hogy nem kell viselnie a kérelem benyújtásával, illetve annak elbírálásával kapcsolatos költségeket (például a szakértői vélemények költségeit).

Melyik hatóság bírálja el a kártérítés iránti kérelmeket? (belföldi ügyek esetén)?

Belföldi ügy esetén a kártérítés iránti kérelmet a lakóhelye szerint illetékes kerületi bíróság (sąd rejonowy) bírálja el. Ez általában a településén található vagy a településéhez legközelebb eső kerületi bíróságot jelenti.

Hová kell küldenem a kérelmet? (belföldi ügyek esetén)?

Belföldi ügy esetén a kérelmet annak a bíróságnak a címére kell küldenie, amelyik az ügyében el fog járni.

Jelen kell-e lennem az eljárás során és/vagy a határozathozatalkor?

A kérelmet elbíráló bíróság dönt arról, hogy az ülésén jelen kell-e Önnek lennie. A bíróság a kérelem vizsgálatára kitűzött időpontról való tájékoztatásával egyidejűleg arról is tájékoztatni fogja Önt, hogy kötelező-e megjelennie.

(Hozzávetőlegesen) mennyi ideig tart, amíg a hatóságtól megkapom a kártérítési kérelmem tárgyában hozott határozatot?

A kártérítési kérelem elbírálásának nincsen határideje. A határozathozatalhoz szükséges idő nem csupán az ügy bonyolultságától és attól függ, hogy a döntéshozó hatóságnak milyen bizonyítást kell lefolytatnia, hanem azt a döntéshozó hatóság előtt éppen folyamatban lévő ügyek száma is befolyásolja.

Ha nem vagyok megelégedve a hatóság határozatával, hogyan tudok fellépni ellene?

Amennyiben nincs megelégedve a bíróság határozatával, a regionális bírósághoz (sąd okręgowy) fellebbezést nyújthat be. Ha a bíróság előtt a képviseletében nem jár el ügyvéd, a fellebbezés előterjesztésének módjáról tájékoztatásban fog részesülni.

Hol találom a kártérítési igény benyújtásához szükséges formanyomtatványokat és egyéb információkat?

A kártérítési igénye alapjául szolgáló bűncselekménnyel kapcsolatos előkészületi eljárást folytató ügyész biztosítja Önnek a kártérítésre vonatkozó szükséges információkat, a kérelmezésre szolgáló formanyomtatványt, valamint elmagyarázza, hogy azt miként kell kitöltenie.

Van-e e célra létrehozott segélyvonal vagy weboldal, amit használhatok?

A kártérítéssel kapcsolatos alapvető információk és a kérelmezésre szolgáló formanyomtatvány az igazságügyi minisztérium. honlapján érhetők el.

Kaphatok-e jogi (ügyvédi) segítséget a kérelmem elkészítéséhez?

Jogi segítséget azon személyeknek biztosítanak, akik igazolják, hogy nem engedhetnek meg maguknak ügyvédet. Kérjük, ne feledje: kártérítés igénylése esetén számíthat a kártérítési igénye alapjául szolgáló bűncselekménnyel kapcsolatos előkészületi eljárást folytató ügyész segítségére.

Van-e olyan, sértetteket segítő szervezet, amely segítségemre lehet a kártérítés igénylésében?

Lengyelországban áldozatsegítő és büntetés-végrehajtást követő segítségnyújtási alap (Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej) működik, amely többek között a sértettek és a legközelebbi hozzátartozóik megsegítésére szánt pénzeszközöket gyűjti. Az alapot az igazságügyi miniszter kezeli. A támogatást úgy osztják szét, hogy az alap kezelője nyílt pályázati eljárás keretében kiválasztja azokat a szervezeteket, amelyek pályázatát a legjobbnak ítéli, és e szervezetek számára a bűncselekmények sértettjeinek érdekeit szolgáló intézkedésekre felhasználható támogatást biztosít. Főszabály szerint minden egyes tartományban legalább egy sértetteket segítő szervezet működik.

A pénzeszközöket jogi, pszichés és anyagi támogatás nyújtására használják fel. A jogi segítség a kártérítés igénylésével kapcsolatos segítségnyújtást is magában foglalhatja.

Amennyiben ilyen segítségben kíván részesülni, vegye fel a kapcsolatot olyan nem kormányzati szervvel, amely e célból támogatásban részesült az igazságügyi minisztertől, és igazolja feléjük, hogy bűncselekmény sértettjének minősül. Az ilyen szervezetek listája, valamint az elérhetőségi adataik megtalálhatók az igazságügyi minisztérium honlapján, a bűncselekmények sértettjei számára elérhető intézkedésekkel / segítségnyújtással / a bűncselekmények sértettjei és a legközelebbi hozzátartozóik számára elérhető segítségnyújtással foglalkozó szekcióban (kattintson ide: działalność / pomoc pokrzywdzonym przestępstwem / pomoc pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym – lista podmiotów i organizacji).

Utolsó frissítés: 11/03/2019

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.