Jeigu mano prašymas turi būti nagrinėjamas šioje šalyje

Kompensavimo sistemos, kuriomis galima naudotis ES šalyse

Kompensavimo direktyvos 12 straipsnyje reikalaujama, kad kiekviena ES šalis nustatytų kompensavimo tyčinių smurtinių nusikaltimų aukoms sistemas. Pagal šį teisės aktą visos tyčinių smurtinių nusikaltimų aukos gali naudotis šalies, kurios teritorijoje buvo padarytas nusikaltimas, nacionaline kompensavimo sistema.

Čia rasite informacijos apie kompensavimo sistemą (-as), kuria (-omis) galima naudotis ES šalyse.

Kai kurios šalys taip pat suteikia galimybę gauti kompensacijas savo piliečiams, jei nusikaltimas įvyko užsienyje. Ši sritis šiuo metu nėra reglamentuojama ES teisės aktų.

Pagal Kompensavimo direktyvą galite reikalauti kompensacijos iš ES šalies, kurioje buvo padarytas nusikaltimas, jei gyvenate šioje valstybėje (nacionalinė byla) arba kitoje ES šalyje (tarpvalstybinė byla).

Todėl patariame peržiūrėti šalies, kurioje buvo padarytas nusikaltimas, informaciją.

Norėdami gauti išsamios su valstybe susijusios informacijos, pasirinkite atitinkamos šalies vėliavą.

Paskutinis naujinimas: 08/10/2020

Šį puslapį tvarko Europos Komisija. Šiame tinklalapyje pateikta informacija nebūtinai atitinka Europos Komisijos oficialią poziciją. Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą informaciją arba duomenis. Informacija apie ES tinklalapių autorių teises pateikiama teisiniame pranešime.