Vai mana prasība ir jāizskata šajā valstī

Beļģija

Saturu nodrošina
Beļģija

Attiecībā uz terorismā cietušajiem lūgums skatīt iedaļu zemāk šajā lapā, noklikšķinot šeit.

Par kādu veidu noziegumiem es varu saņemt kompensāciju?

Komisija finansiālās palīdzības piešķiršanai tīšās vardarbīgās darbībās cietušajiem (Commission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence) var piešķirt finansiālu palīdzību personām, kuras cietušas tīšās vardarbīgās darbībās, kas izdarītas Beļģijā (un cietušo tuviem radiniekiem).

Attiecībā uz terorismā cietušajiem lūgums skatīt īpašo informāciju turpmāk.

Par kādu veidu kaitējumu es varu saņemt kompensāciju?

Kaitējuma veidi, ko komisija ņem vērā, atšķiras atkarībā no cietušā kategorijas.

A. Tieši cietušie — personas, kurām Beļģijā izdarītas vardarbīgas darbības tiešā rezultātā nodarīts fizisks un/vai garīgs kaitējums.

Attiecībā uz tieši cietušajiem komisija var ņemt vērā:

 • īslaicīgu un pastāvīgu invaliditāti;
 • nemateriālu kaitējumu;
 • negūtus ienākumus;
 • ķermeņa izkropļojumu;
 • zaudētus mācību gadus (mācību kavējumus);
 • medicīniskās izmaksas;
 • tiesvedības izmaksas (ieskaitot procesuālu kompensāciju) ne vairāk kā 6000 EUR apmērā;
 • materiālās izmaksas (ne vairāk kā 1250 EUR apmērā).

B. Netieši cietušie — mantinieki līdz otrajai pakāpei un radinieki svainībā līdz otrajai pakāpei cietušajam, kurš miris tīšas vardarbīgas darbības rezultātā.

Attiecībā uz šo cietušo kategoriju komisija var ņemt vērā:

 • nemateriālu kaitējumu;
 • tuvu radinieku medicīniskās izmaksas;
 • apbedīšanas izmaksas (ne vairāk kā 6000 EUR apmērā par nāves gadījumu);
 • tiesvedības izmaksas;
 • zaudētus uzturlīdzekļus tuviem radiniekiem, kuri bijuši finansiāli atkarīgi no cietušā pirms viņa nāves;
 • zaudētus mācību gadus.

C. Netieši cietušie — mantinieki līdz otrajai pakāpei un radinieki svainībā līdz otrajai pakāpei cietušajam, kurš smagi ievainots tīšas vardarbīgas darbības rezultātā.

Attiecībā uz šo cietušo kategoriju komisija var ņemt vērā:

 • nemateriālu kaitējumu;
 • tuvu radinieku medicīniskās izmaksas;
 • tiesvedības izmaksas.

Vai es varu saņemt kompensāciju, ja esmu radinieks vai apgādājamais cietušajam, kurš miris nozieguma rezultātā? Kuri radinieki vai apgādājamie var saņemt kompensāciju?

Jā, tuvi radinieki (mantinieki) līdz otrajai pakāpei un radinieki svainībā līdz otrajai pakāpei cietušajam, kurš miris tīšas vardarbīgas darbības tiešā rezultātā, var saņemt finansiālu palīdzību.

Vai es varu saņemt kompensāciju, ja esmu izdzīvojuša cietušā radinieks vai apgādājamais? Kuri radinieki vai apgādājamie var saņemt kompensāciju šādā gadījumā?

Jā, tuvi radinieki (mantinieki) līdz otrajai pakāpei un radinieki svainībā līdz otrajai pakāpei cietušajam, kurš nav miris, bet ir smagi ievainots tīšas vardarbīgas darbības tiešā rezultātā, var saņemt finansiālu palīdzību.

Vai es varu saņemt kompensāciju, ja neesmu ES valstspiederīgais?

Jā. Komisija var piešķirt finansiālu palīdzību neatkarīgi no jūsu valstspiederības vai likumīgā/nelikumīgā statusa Beļģijā.

Vai es varu pieprasīt kompensāciju no šīs valsts, ja šeit dzīvoju vai esmu no šejienes (šī ir manas dzīvesvietas vai piederības valsts), pat ja noziegums izdarīts citā ES valstī? Vai es varu pieprasīt kompensāciju šajā valstī, nevis tajā, kur izdarīts noziegums? Ja tā — ar kādiem nosacījumiem?

Nē, komisija var piešķirt finansiālu palīdzību tikai par darbībām, kas izdarītas Beļģijā.

Tomēr ir viens izņēmums — tie ir terorakti, kas izdarīti ārvalstīs, ja cietušie ir Beļģijas valstspiederīgie vai viņu pastāvīgā dzīvesvieta ir Beļģijā (skatīt iedaļu “Terorismā cietušie”).

Vai man vispirms jāpaziņo par noziegumu policijai, lai es varētu pieprasīt kompensāciju?

Jā, par noziegumu ir jāpaziņo policijai. Turklāt 1985. gada 1. augusta likums, kas reglamentē komisijas darbu, nosaka, ka jums iepriekš jāceļ prasība tiesā par zaudējumu atlīdzināšanu kriminālprocesā.

Vai man ir jāsagaida jebkādas policijas veiktās izmeklēšanas vai kriminālprocesa rezultāts, pirms es varu pieprasīt kompensāciju?

Pamata finansiālo palīdzību, ko piešķir valsts, var pieprasīt tikai tiesvedības beigās un pamatojoties uz tiesas galīgo lēmumu.

Tomēr konkrētos apstākļos var piešķirt ārkārtas palīdzību pirms tiesvedības beigām.

Vai man vispirms jāprasa kompensācija no noziedzīgā nodarījuma izdarītāja, ja viņš ir noskaidrots?

Jā. Cietušajam ir jāiesūdz noziedzīgā nodarījuma izdarītājs par zaudējumu atlīdzināšanu kriminālprocesā, ja noziedzīgā nodarījuma izdarītājs ir noskaidrots, jo komisijas palīdzība ir alternatīvs kompensācijas veids, ko piešķir tikai tad, ja citas iespējas ir izsmeltas.

Vai es varu saņemt kompensāciju arī tad, ja noziedzīgā nodarījuma izdarītājs nav noskaidrots vai notiesāts? Ja tā, kādi pierādījumi man jāiesniedz savas prasības pamatošanai?

Ja noziedzīgā nodarījuma izdarītājs nav noskaidrots līdz tiesvedības beigām vai ja lieta tiek slēgta, neveicot turpmākas darbības, jo noziedzīgā nodarījuma izdarītājs nav noskaidrots, cietušais var pieprasīt finansiālu palīdzību no komisijas. Šādos gadījumos cietušajam jābūt vismaz formāli ziņojušam par noziegumu (policijai vai prokuratūrai).

Vai ir noteikts termiņš, kurā man jāpieprasa kompensācija?

Prasību pamata finansiālās palīdzības saņemšanai var iesniegt trīs gadu laikā no galīgā tiesas lēmuma pieņemšanas attiecīgajā lietā vai trīs gadu laikā no lēmuma slēgt lietu, neveicot turpmākas darbības, jo noziedzīgā nodarījuma izdarītājs nav noskaidrots.

Kādus zaudējumus un izmaksas sedz kompensācija?

Attiecībā uz tieši cietušajiem komisija var ņemt vērā:

 • īslaicīgu un pastāvīgu invaliditāti;
 • nemateriālu kaitējumu;
 • negūtus ienākumus;
 • ķermeņa izkropļojumu;
 • zaudētus mācību gadus (mācību kavējumus);
 • medicīniskās izmaksas;
 • tiesvedības izmaksas (ieskaitot procesuālu kompensāciju) ne vairāk kā 6000 EUR apmērā;
 • materiālās izmaksas (ne vairāk kā 1250 EUR apmērā).

Attiecībā uz netieši cietušajiem — mantiniekiem līdz otrajai pakāpei un radiniekiem svainībā līdz otrajai pakāpei cietušajam, kurš miris tīšas vardarbīgas darbības rezultātā —

komisija var ņemt vērā:

 • nemateriālu kaitējumu;
 • tuvu radinieku medicīniskās izmaksas;
 • apbedīšanas izmaksas (ne vairāk kā 6000 EUR apmērā par nāves gadījumu);
 • tiesvedības izmaksas;
 • zaudētus uzturlīdzekļus tuviem radiniekiem, kuri bijuši finansiāli atkarīgi no cietušā pirms viņa nāves;
 • zaudētus mācību gadus.

Attiecībā uz netieši cietušajiem — mantiniekiem līdz otrajai pakāpei un radiniekiem svainībā līdz otrajai pakāpei cietušajam, kurš smagi ievainots tīšas vardarbīgas darbības rezultātā —

 • komisija var ņemt vērā:
 • nemateriālu kaitējumu;
 • tuvu radinieku medicīniskās izmaksas;
 • tiesvedības izmaksas.

Vai kompensāciju izmaksā kā vienreizēju maksājumu vai kā ikmēneša maksājumus?

Komisijas finansiālā palīdzība tiek izmaksāta kā vienreizējs maksājums.

Kā mana rīcība attiecībā uz noziegumu, mana sodāmība vai nesadarbošanās kompensācijas tiesvedības laikā var ietekmēt manas izredzes saņemt kompensāciju un/vai summu, ko es saņemšu?

Komisija var ņemt vērā tīšā vardarbīgā darbībā tieši cietušā rīcību attiecīgās darbības izdarīšanas laikā un faktu, ka cietušais ir veicinājis kaitējuma izdarīšanu viņam.

Kādā veidā mans finanšu stāvoklis var ietekmēt manas izredzes saņemt kompensāciju un/vai kompensācijas summu?

Jūsu finanšu stāvoklis netiek ņemts vērā.

Vai ir citi kritēriji, kas var ietekmēt manas izredzes saņemt kompensāciju un/vai kompensācijas summu?

Komisija ņem vērā noziedzīgā nodarījuma izdarītāja samaksāto kompensāciju un visus maksājumus, ko veikušas savstarpējā labuma organizācijas vai apdrošināšanas sabiedrības (subsidiaritātes princips).

Kā tiks aprēķināta kompensācija?

Komisija, kas ir administratīvs tribunāls, piešķir finansiālu palīdzību, pamatojoties uz taisnīguma principu.

Vai piemēro izmaksājamās summas minimālo/maksimālo ierobežojumu?

Minimālā summa: 500 EUR

Pamata palīdzības (un pilnas palīdzības) maksimālā summa: 125 000 EUR

Vai man ir jānorāda kompensācijas summa prasības veidlapā? Ja tā — kur es varu saņemt norādījumus par to, kā aprēķināt summu, vai par citiem aspektiem?

Tas nav nepieciešams.

Vai no iestādes/struktūras samaksātās kompensācijas par maniem zaudējumiem tiks atskaitīta kompensācija, ko es saņemšu no citiem avotiem (piemēram, no darba devēja vai privātās apdrošināšanas shēmas)?

Jā, komisijas piešķirtās palīdzības pamatā ir subsidiaritātes princips. Tāpēc tiek ņemta vērā kompensācija, ko izmaksā apdrošināšanas sabiedrības (un arī noziedzīgā nodarījuma izdarītājs).

Vai es varu saņemt kompensācijas avansa maksājumu? Ja tā — ar kādiem nosacījumiem?

Ārkārtas palīdzību var piešķirt, pat ja tiesas lēmums lietā nav pieņemts. Komisija atbilstoši savai judikatūrai var piešķirt ārkārtas palīdzību tikai par medicīniskajām izmaksām (vismaz 500 EUR apmērā), kas jāsedz cietušajam (pēc tam, kad apdrošināšanas sabiedrības ir izmaksājušas vai atteikušās izmaksāt savu daļu).

Ārkārtas palīdzības summas maksimālais ierobežojums ir 30 000 EUR.

Vai es varu saņemt papildu kompensāciju (piem., ja ir mainījušies apstākļi, pasliktinājusies veselība utt.) pēc pamatlēmuma pieņemšanas?

Papildu (finansiālu) palīdzību var prasīt, ja kaitējuma sekas pastiprinās 10 gadu laikā pēc pamata palīdzības piešķiršanas, izņemot, ja cietušais jau ir saņēmis maksimālo palīdzības summu no Beļģijas valsts (125 000 EUR). Cietušajam jāpierāda (iesniedzot sīki sagatavotus medicīniskus dokumentus), ka viņam radītā kaitējuma sekas ir pastiprinājušās.

Kādi pamatojoši dokumenti man ir jāpievieno savai prasībai?

 • prasības veidlapa (fr Word (39 Kb) fr, nl Word (35 Kb) nl);
 • policijai iesniegtā ziņojuma kopija + sīks darbības apraksts;
 • kriminālprocesā iesniegtās prasības par zaudējumu atlīdzināšanu kopija;
 • visu lietā pasludināto spriedumu kopijas;
 • to medicīnisko ziņojumu kopijas, kuros aprakstītas darbības izraisītās sekas fiziskajai un/vai garīgajai veselībai; to dokumentu kopijas, kuri apliecina medicīniskās izmaksas / materiālās izmaksas / tiesvedības izmaksas, ko nesedz apdrošināšana;
 • pierādījumi par negūtiem ienākumiem;
 • nāves gadījumā — miršanas apliecības kopija;
 • cietušā tuviem radiniekiem — Dzimtsarakstu biroja (Etat civil) izdota oficiāla izziņa par mājsaimniecības sastāvu;
 • pierādījumi par apbedīšanas izmaksām (tieši cietušā nāves gadījumā);
 • pierādījumi par mācību kavējumiem;
 • pierādījumi par kompensāciju, ko samaksājis noziedzīgā nodarījuma izdarītājs vai viņa maksātnespējas apdrošināšana;
 • pierādījumi par apdrošināšanas sabiedrību veiktiem maksājumiem.

Vai ir jāmaksā administratīva vai cita maksa, kad prasība tiek saņemta un apstrādāta?

Nē.

Kura iestāde lemj par kompensācijas prasībām (valsts mēroga gadījumos)?

Komisija finansiālās palīdzības piešķiršanai tīšās vardarbīgās darbībās cietušajiem un brīvprātīgajiem glābējiem (COMMISSION POUR L’AIDE FINANCIERE AUX VICTIMES D’ACTES INTENTIONNELS DE VIOLENCE ET AUX SAUVETEURS OCCASIONNELS), kas ir daļa no Valsts federālā tieslietu biroja (SPF JUSTICE).

Kur man jānosūta prasība (valsts mēroga gadījumos)?

Prasība (kas sastāv no prasības veidlapām un pamatojošiem dokumentiem) divos eksemplāros jānosūta pa pastu (pasta adrese):

Commission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence
SPF Justice
Boulevard de Waterloo 115
1000 BRUXELLES

Vai ir vajadzīga mana klātbūtne procedūras laikā un/vai kad tiek pieņemts lēmums par manu prasību?

Nē, nav vajadzīga jūsu klātbūtne komisijas sēdēs, kurās pieņem lēmumu par jūs prasību.

Cik (aptuveni) ilgs laiks paiet, līdz no iestādes tiek saņemts lēmums par kompensācijas prasību?

Aptuveni 18 mēneši pamata palīdzības gadījumā.

Ja mani neapmierina iestādes lēmums, kā es varu to apstrīdēt?

Komisijas lēmums nav pārsūdzams. Var iesniegt tikai pieteikumu par atcelšanu Beļģijas Valsts padomē (Conseil d’Etat).

Kur es varu saņemt nepieciešamās veidlapas un citu informāciju par to, kā iesniegt prasību?

Komisijas tīmekļa vietnē vai pa tālruni.

Vai ir pieejama īpaša palīdzības telefonlīnija vai tīmekļa vietne, ko es varu izmantot?

Commission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels

Tālr.: +32 2 542 72 07, +32 2 542 72 08, +32 2 542 72 44

E-pasta adrese: commission.victimes@just.fgov.be

Vai es varu saņemt juridisku palīdzību (jurista palīdzību) prasības sagatavošanā?

Ne ar komisijas starpniecību.

Juridisko palīdzību var pieprasīt (konkrētos apstākļos) no advokātu asociācijas tajā tiesu rajonā, kur izdarīta darbība vai kur ir cietušā pastāvīgā dzīvesvieta.

Vai ir cietušo atbalsta organizācijas, kas var palīdzēt man pieprasīt kompensāciju?

Ir cietušo atbalsta dienesti, kas var palīdzēt cietušajiem pieprasīt finansiālu palīdzību no komisijas.

Atbalstu cietušajiem sniedz Beļģijas kopienas un reģioni.

Plašāka informācija (jo īpaši par dažādajiem dienestiem, kas ir pilnvaroti sniegt palīdzību):

Beļģijas franču valodas kopiena: http://www.victimes.cfwb.be/

Flandrija: https://www.slachtofferzorg.be/

-------------------

Terorismā cietušajiem

Par kādu veidu noziegumiem es varu saņemt kompensāciju?

Komisija finansiālās palīdzības piešķiršanai tīšās vardarbīgās darbībās cietušajiem (Commission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence) var piešķirt finansiālu palīdzību teroraktos cietušajiem (un cietušo tuviem radiniekiem). Teroraktos cietušo lietas pārvalda komisijas Terorisma lietu nodaļa.

Par kādu veidu kaitējumu es varu saņemt kompensāciju?

Kaitējuma veidi, ko komisija ņem vērā, atšķiras atkarībā no cietušā kategorijas.

A. Tieši cietušie — personas, kurām Beļģijā izdarītas vardarbīgas darbības tiešā rezultātā nodarīts fizisks un/vai garīgs kaitējums.

Attiecībā uz tieši cietušajiem komisija var ņemt vērā:

 • īslaicīgu un pastāvīgu invaliditāti;
 • nemateriālu kaitējumu;
 • negūtus ienākumus;
 • ķermeņa izkropļojumu;
 • zaudētus mācību gadus (mācību kavējumus);
 • medicīniskās izmaksas;
 • tiesvedības izmaksas (ieskaitot procesuālu kompensāciju) ne vairāk kā 6000 EUR apmērā;
 • materiālās izmaksas (ne vairāk kā 1250 EUR apmērā).

B. Netieši cietušie — mantinieki līdz otrajai pakāpei un radinieki svainībā līdz otrajai pakāpei cietušajam, kurš miris tīšas vardarbīgas darbības rezultātā.

Attiecībā uz šo cietušo kategoriju komisija var ņemt vērā:

 • nemateriālu kaitējumu;
 • tuvu radinieku medicīniskās izmaksas;
 • apbedīšanas izmaksas (ne vairāk kā 6000 EUR apmērā par nāves gadījumu);
 • tiesvedības izmaksas;
 • zaudētus uzturlīdzekļus tuviem radiniekiem, kuri bijuši finansiāli atkarīgi no cietušā pirms viņa nāves;
 • zaudētus mācību gadus.

C. Netieši cietušie — mantinieki līdz otrajai pakāpei un radinieki svainībā līdz otrajai pakāpei cietušajam, kurš smagi ievainots tīšas vardarbīgas darbības rezultātā.

Attiecībā uz šo cietušo kategoriju komisija var ņemt vērā:

 • nemateriālu kaitējumu;
 • tuvu radinieku medicīniskās izmaksas;
 • tiesvedības izmaksas.

Vai es varu saņemt kompensāciju, ja esmu radinieks vai apgādājamais cietušajam, kurš miris nozieguma rezultātā? Kuri radinieki vai apgādājamie var saņemt kompensāciju?

Jā, tuvi radinieki (mantinieki) līdz otrajai pakāpei un radinieki svainībā līdz otrajai pakāpei cietušajam, kurš miris terorakta tiešā rezultātā, var saņemt finansiālu palīdzību.

Vai es varu saņemt kompensāciju, ja esmu izdzīvojuša cietušā radinieks vai apgādājamais? Kuri radinieki vai apgādājamie var saņemt kompensāciju šādā gadījumā?

Jā, tuvi radinieki (mantinieki) līdz otrajai pakāpei un radinieki svainībā līdz otrajai pakāpei cietušajam, kurš nav miris, bet ir smagi ievainots terorakta tiešā rezultātā, var saņemt finansiālu palīdzību.

Vai es varu saņemt kompensāciju, ja neesmu ES valstspiederīgais?

Jā. Komisija var piešķirt finansiālu palīdzību neatkarīgi no jūsu valstspiederības vai likumīgā/nelikumīgā statusa Beļģijā.

Vai es varu pieprasīt kompensāciju no šīs valsts, ja šeit dzīvoju vai esmu no šejienes (šī ir manas dzīvesvietas vai piederības valsts), pat ja noziegums izdarīts citā ES valstī? Vai es varu pieprasīt kompensāciju šajā valstī, nevis tajā, kur izdarīts noziegums? Ja tā — ar kādiem nosacījumiem?

Komisijas Terorisma lietu nodaļa var piešķirt finansiālu palīdzību ārvalstīs notikušu teroraktu gadījumā, ja cietušie ir Beļģijas valstspiederīgie vai ja viņu pastāvīgā dzīvesvieta ir Beļģijā. Tomēr ir nepieciešams, lai Beļģijas federālā valdība šādus aktus būtu ar karaļa dekrētu atzinusi par teroraktiem.

Vai man vispirms jāpaziņo par noziegumu policijai, lai es varētu pieprasīt kompensāciju?

Nē, bet cietušā vai viņa tuvu radinieku interesēs ir reģistrēties policijā vai prokuratūrā kā (teroraktos) cietušajiem.

Vai man ir jāsagaida jebkādas policijas veiktās izmeklēšanas vai kriminālprocesa rezultāts, pirms es varu pieprasīt kompensāciju?

Nē.

Vai man vispirms jāprasa kompensācija no noziedzīgā nodarījuma izdarītāja, ja viņš ir noskaidrots?

Nē.

Vai es varu saņemt kompensāciju arī tad, ja noziedzīgā nodarījuma izdarītājs nav noskaidrots vai notiesāts? Ja tā, kādi pierādījumi man jāiesniedz savas prasības pamatošanai?

Jā. Finansiālā palīdzība, ko komisija piešķir teroraktos cietušajiem, nav atkarīga no tiesvedības.

Vai ir noteikts termiņš, kurā man jāpieprasa kompensācija?

Prasība finansiālas palīdzības saņemšanai teroraktu dēļ jāiesniedz komisijai trīs gadu laikā no brīža, kad stājies spēkā karaļa dekrēts, ar kuru attiecīgie akti atzīti par teroraktiem.

Kādus zaudējumus un izmaksas sedz kompensācija?

Attiecībā uz tieši cietušajiem komisija var ņemt vērā:

 • īslaicīgu un pastāvīgu invaliditāti;
 • nemateriālu kaitējumu;
 • negūtus ienākumus;
 • ķermeņa izkropļojumu;
 • zaudētus mācību gadus (mācību kavējumus);
 • medicīniskās izmaksas;
 • tiesvedības izmaksas (ieskaitot procesuālu kompensāciju) ne vairāk kā 6000 EUR apmērā;
 • materiālās izmaksas (ne vairāk kā 1250 EUR apmērā).

Attiecībā uz netieši cietušajiem — mantiniekiem līdz otrajai pakāpei un radiniekiem svainībā līdz otrajai pakāpei cietušajam, kurš miris tīšas vardarbīgas darbības rezultātā —

komisija var ņemt vērā:

 • nemateriālu kaitējumu;
 • tuvu radinieku medicīniskās izmaksas;
 • apbedīšanas izmaksas (ne vairāk kā 6000 EUR apmērā par nāves gadījumu);
 • tiesvedības izmaksas;
 • zaudētus uzturlīdzekļus tuviem radiniekiem, kuri bijuši finansiāli atkarīgi no cietušā pirms viņa nāves;
 • zaudētus mācību gadus.

Attiecībā uz netieši cietušajiem — mantiniekiem līdz otrajai pakāpei un radiniekiem svainībā līdz otrajai pakāpei cietušajam, kurš smagi ievainots tīšas vardarbīgas darbības rezultātā —

komisija var ņemt vērā:

 • nemateriālu kaitējumu;
 • tuvu radinieku medicīniskās izmaksas;
 • tiesvedības izmaksas.

Būtu jāatzīmē, ka procedūra finansiālās palīdzības piešķiršanai teroraktos cietušajiem tiks mainīta 2018. gadā.

Vai kompensāciju izmaksā kā vienreizēju maksājumu vai kā ikmēneša maksājumus?

Komisijas finansiālo palīdzību izmaksā kā vienreizēju maksājumu, lai gan cietušais var saņemt gan avansa maksājumu, gan pamata finansiālo palīdzību.

Kā mana rīcība attiecībā uz noziegumu, mana sodāmība vai nesadarbošanās kompensācijas tiesvedības laikā var ietekmēt manas izredzes saņemt kompensāciju un/vai summu, ko es saņemšu?

Komisija var ņemt vērā tīšā vardarbīgā darbībā tieši cietušā rīcību attiecīgās darbības izdarīšanas laikā un faktu, ka cietušais ir veicinājis kaitējuma izdarīšanu viņam.

Kādā veidā mans finanšu stāvoklis var ietekmēt manas izredzes saņemt kompensāciju un/vai kompensācijas summu?

Jūsu finanšu stāvoklis netiek ņemts vērā.

Vai ir citi kritēriji, kas var ietekmēt manas izredzes saņemt kompensāciju un/vai kompensācijas summu?

Komisija ņem vērā noziedzīgā nodarījuma izdarītāja samaksāto kompensāciju un visus maksājumus, ko veikušas savstarpējā labuma organizācijas vai apdrošināšanas sabiedrības (subsidiaritātes princips).

Kā tiks aprēķināta kompensācija?

Komisija, kas ir administratīvs tribunāls, piešķir finansiālu palīdzību, pamatojoties uz taisnīguma principu.

Vai piemēro izmaksājamās summas minimālo/maksimālo ierobežojumu?

Minimālā summa: 500 EUR
Avansa maksājuma maksimālā summa: 30 000 EUR
Pamata palīdzības (un pilnas palīdzības) maksimālā summa: 125 000 EUR

Vai man ir jānorāda kompensācijas summa prasības veidlapā? Ja tā — kur es varu saņemt norādījumus par to, kā aprēķināt summu, vai par citiem aspektiem?

Tas nav nepieciešams.

Vai no iestādes/struktūras samaksātās kompensācijas par maniem zaudējumiem tiks atskaitīta kompensācija, ko es saņemšu no citiem avotiem (piemēram, no darba devēja vai privātās apdrošināšanas shēmas)?

Jā, komisijas piešķirtās palīdzības pamatā ir subsidiaritātes princips. Tāpēc tiek ņemta vērā kompensācija, ko izmaksā apdrošināšanas sabiedrības (un arī noziedzīgā nodarījuma izdarītājs).

Vai es varu saņemt kompensācijas avansa maksājumu? Ja tā — ar kādiem nosacījumiem?

Teroraktos cietušajiem var izmaksāt avansa maksājumu. Ārkārtas palīdzību var piešķirt teroraktos cietušajiem, kuri ir hospitalizēti, un teroraktu rezultātā miruša cietušā tuviem radiniekiem.

Ārkārtas palīdzības maksimālā summa ir 30 000 EUR.

Vai es varu saņemt papildu kompensāciju (piem., ja ir mainījušies apstākļi, pasliktinājusies veselība utt.) pēc pamatlēmuma pieņemšanas?

Papildu (finansiālu) palīdzību var prasīt, ja kaitējuma sekas pastiprinās 10 gadu laikā pēc pamata palīdzības piešķiršanas, izņemot, ja cietušais jau ir saņēmis maksimālo palīdzības summu no Beļģijas valsts (125 000 EUR). Cietušajam jāpierāda (iesniedzot sīki sagatavotus medicīniskus dokumentus), ka viņam radītā kaitējuma sekas ir pastiprinājušās.

Kādi pamatojoši dokumenti man ir jāpievieno savai prasībai?

 • īpaša prasības veidlapa terorismā cietušajiem (fr Word (73 Kb) fr, nl Word (66 Kb) nl or en Word (67 Kb) en);
 • policijai iesniegtā ziņojuma kopija + sīks darbības apraksts;
 • to medicīnisko ziņojumu kopijas, kuros aprakstītas aktu sekas fiziskajai un/vai garīgajai veselībai;
 • to dokumentu kopijas, kuri apliecina medicīniskās izmaksas / materiālās izmaksas / tiesvedības izmaksas, ko nesedz apdrošināšana;
 • pierādījumi par negūtiem ienākumiem;
 • nāves gadījumā — miršanas apliecības kopija;
 • cietušā tuviem radiniekiem — Dzimtsarakstu biroja (Etat civil) izdota oficiāla izziņa par mājsaimniecības sastāvu;
 • pierādījumi par apbedīšanas izmaksām (tieši cietušā nāves gadījumā);
 • pierādījumi par mācību kavējumiem;
 • pierādījumi par apdrošināšanas sabiedrību veiktiem maksājumiem.

Vai ir jāmaksā administratīva vai cita maksa, kad prasība tiek saņemta un apstrādāta?

Nē.

Kura iestāde lemj par kompensācijas prasībām (valstiskos gadījumos)?

Komisija finansiālās palīdzības piešķiršanai tīšās vardarbīgās darbībās cietušajiem un brīvprātīgajiem glābējiem — Terorisma lietu nodaļa (COMMISSION POUR L’AIDE FINANCIERE AUX VICTIMES D’ACTES INTENTIONNELS DE VIOLENCE ET AUX SAUVETEURS OCCASIONNELS — DIVISION TERRORISME).

Kur man jānosūta prasība (valsts mēroga gadījumos)?

Prasības (kas sastāv no prasības veidlapām un pamatojošiem dokumentiem) var nosūtīt pa e-pastu vai pastu uz šādu adresi:

pasta adrese:
Commission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence – Division Terrorisme
SPF Justice
Boulevard de Waterloo 115
1000 BRUXELLES
E-pasta adrese: terrorvictims@just.fgov.be

Vai ir vajadzīga mana klātbūtne procedūras laikā un/vai kad tiek pieņemts lēmums par manu prasību?

Nē, nav vajadzīga jūsu klātbūtne komisijas sēdēs, kurās pieņem lēmumu par jūs prasību.

Cik (aptuveni) ilgs laiks paiet, līdz no iestādes tiek saņemts lēmums par kompensācijas prasību?

Par avansa maksājumu lēmumu pieņem četru līdz sešu nedēļu laikā no prasības iesniegšanas, ja prasība ir pabeigta.

Attiecībā uz pamata palīdzību komisija izskata prasību tikai pēc tam, kad apdrošināšanas sabiedrības ir veikušas savus maksājumus, pamatojoties uz cietušajiem radītajām ilgtermiņa sekām.

Ja mani neapmierina iestādes lēmums, kā es varu to apstrīdēt?

Komisijas lēmums nav pārsūdzams. Var iesniegt tikai pieteikumu par atcelšanu Beļģijas Valsts padomē (Conseil d’Etat).

Kur es varu saņemt nepieciešamās veidlapas un citu informāciju par to, kā iesniegt prasību?

Commission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence — Division Terrorisme
E-pasta adrese: terrorvictims@just.fgov.be

Vai ir pieejama īpaša palīdzības telefonlīnija vai tīmekļa vietne, ko es varu izmantot?

Commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence — Division Terrorisme
E-pasta adrese: terrorvictims@just.fgov.be
Tel.: +32 471 123 124

Vai es varu saņemt juridisku palīdzību (jurista palīdzību) prasības sagatavošanā?

Nē.

Vai ir cietušo atbalsta organizācijas, kas var palīdzēt man pieprasīt kompensāciju?

Ir cietušo atbalsta dienesti, kas var palīdzēt cietušajiem pieprasīt finansiālu palīdzību no komisijas.

Atbalstu cietušajiem sniedz Beļģijas kopienas un reģioni.

Plašāka informācija (jo īpaši par dažādajiem dienestiem, kas ir apstiprināti palīdzības sniegšanai):

Beļģijas franču valodas kopiena: http://www.victimes.cfwb.be/

Flandrija: https://www.slachtofferzorg.be/

Lapa atjaunināta: 14/01/2020

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.