Vai mana prasība ir jāizskata šajā valstī

ES dalībvalstīs pieejamās kompensācijas sistēmas

Direktīvas par kompensāciju noziegumos cietušajiem 12. pantā ir noteikts, ka katrai ES dalībvalstij ir jāizveido valsts sistēma, kas garantē kompensāciju visiem tīšos, vardarbīgos noziegumos cietušajiem. Saskaņā ar šo tiesību aktu visiem tīšos, vardarbīgos noziegumos cietušajiem ir pieejama valsts kompensācijas sistēma valstī, kuras teritorijā izdarīts noziegums.

Šeit jūs varat iegūt informāciju par ES dalībvalstīs pieejamajām kompensācijas sistēmām.

Dažas dalībvalstis arī nodrošina kompensāciju saviem valstspiederīgajiem, ja noziegums izdarīts ārzemēs. Šis aspekts ES noteikumos pašlaik nav aptverts.

Saskaņā ar Direktīvu par kompensāciju noziegumos cietušajiem jūs varat pieprasīt kompensāciju no ES dalībvalsts, kurā izdarīts noziegums, ja dzīvojat šajā valstī (valsts lieta) vai citā ES dalībvalstī (pārrobežu lieta).

Tāpēc iesakām izpētīt tās valsts informāciju, kurā izdarīts noziegums.

Lai iegūtu plašāku informāciju par konkrētu valsti, noklikšķiniet uz tās karoga.

Lapa atjaunināta: 08/10/2020

Šo lapu uztur Eiropas Komisija. Informācija šajā tīmekļa vietnē nav uzskatāma par Eiropas Komisijas oficiālo nostāju. Komisija neuzņemas nekādu atbildību vai saistības attiecībā uz informāciju vai datiem, kas ietverti vai izmantoti šajā dokumentā. Autortiesību noteikumus Eiropas tīmekļa vietnēs lūdzu skatīt juridiskajā paziņojumā.