Als mijn verzoek in dit land moet worden behandeld

Schadeloosstellingsregelingen in de EU-landen

Krachtens artikel 12 van de schadeloosstellingsrichtlijn moet elk EU-land een nationale regeling instellen voor de schadeloosstelling van slachtoffers van opzettelijke geweldmisdrijven. Conform deze richtlijn hebben alle slachtoffers van opzettelijke geweldmisdrijven toegang tot de nationale schadeloosstellingsregeling van het land op het grondgebied waarvan het misdrijf is gepleegd.

Hier vindt u informatie over de schadeloosstellingsregelingen in de EU-landen.

Sommige landen bieden hun eigen onderdanen ook toegang tot schadeloosstelling indien het misdrijf in het buitenland is gepleegd. Dit aspect valt momenteel niet onder de EU-regelgeving.

Volgens de schadeloosstellingsrichtlijn kunt u schadeloosstelling vorderen van het EU-land waar het misdrijf is gepleegd als u in dat land woont (nationale zaak) of als u in een ander EU-land woont (grensoverschrijdende zaak).

Daarom wordt u aangeraden om te kijken naar de informatie van het land waar het misdrijf is gepleegd.

Klik op de vlag van het betrokken land voor gedetailleerde informatie.

Laatste update: 08/10/2020

Deze pagina wordt beheerd door de Europese Commissie. De informatie op deze pagina geeft niet noodzakelijk het officiële standpunt van de Europese Commissie weer. De Commissie aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens waarnaar in dit document wordt verwezen. Gelieve de juridische mededeling te raadplegen voor de auteursrechtelijke regeling voor Europese pagina's.