Dacă cererea mea urmează să fie soluționată în această țară

Belgia

Conținut furnizat de
Belgia

Pentru victimele terorismului, vă rugăm să consultați secțiunea din josul acestei pagini făcând clic aici.

Pentru ce tip de infracțiune pot obține despăgubiri?

Comisia pentru asistența financiară acordată victimelor actelor de violență comise intenționat (Commission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence) poate acorda asistență financiară victimelor (și rudelor apropiate ale victimelor) unui act de violență comise intenționat care a avut loc în Belgia.

Pentru victimele terorismului, vă rugăm să consultați informațiile specifice de mai jos.

Pentru ce tip de prejudiciu pot obține despăgubiri?

Tipurile de prejudicii luate în considerare de către Comisie diferă în funcție de categoria victimei:

A. Victime directe – persoane care au suferit un prejudiciu adus integrității fizice și/sau psihice ca urmare directă a unui act de violență comis intenționat în Belgia.

Pentru victimele directe, Comisia poate lua în considerare:

 • handicapul temporar și permanent;
 • prejudiciul moral;
 • pierderea de venituri;
 • desfigurarea;
 • abandonul școlar (eșecul școlar);
 • costurile medicale;
 • cheltuielile de judecată (inclusiv despăgubirile procedurale) până la o sumă maximă de 6 000 EUR;
 • costurile materiale (maximum: 1 250 EUR).

B. Victime indirecte – moștenitori până la gradul al doilea și rude prin alianță până la gradul al doilea ale unei victime care a decedat ca urmare a unui act de violență comis intenționat.

Pentru această categorie de victime, Comisia poate lua în considerare:

 • prejudiciul moral;
 • costurile medicale ale rudelor apropiate;
 • costurile de înmormântare (până la maximum 6 000 EUR/deces);
 • cheltuielile de judecată;
 • pierderea mijloacelor de întreținere pentru rudele apropiate care depind financiar de victimă înainte de decesul acesteia;
 • abandonul școlar.

B. Victime indirecte – moștenitori până la gradul al doilea și rude prin alianță până la gradul al doilea ale unei victime care a suferit vătămări grave ca urmare a unui act de violență comis intenționat.

Pentru această categorie de victime, Comisia poate lua în considerare:

 • prejudiciul moral;
 • costurile medicale ale rudelor apropiate;
 • cheltuielile de judecată.

Pot obține despăgubiri dacă sunt rudă sau persoană aflată în întreținerea unei victime care a decedat ca urmare a unei infracțiuni? Ce rude sau persoane aflate în întreținere pot obține despăgubiri?

Da, rudele apropiate (moștenitorii) până la gradul al doilea și rudele prin alianță până la gradul al doilea ale unei victime care a decedat ca urmare directă a unui act de violență comis intenționat pot beneficia de asistență financiară.

Pot obține despăgubiri dacă sunt rudă sau persoană aflată în întreținerea unei victime care a supraviețuit? Ce rude sau persoane aflate în întreținere pot obține despăgubiri în acest caz?

Da, rudele apropiate (moștenitorii) până la gradul al doilea și rudele prin alianță până la gradul al doilea ale unei victime care nu a decedat dar a suferit vătămări grave ca urmare directă a unui act de violență comis intenționat pot beneficia de asistență financiară.

Pot obține despăgubiri dacă nu sunt cetățean al unei țări UE?

Da. Comisia poate acorda asistență financiară indiferent de naționalitatea dumneavoastră sau de statutul legal/ilegal în Belgia.

Pot solicita despăgubiri din partea acestei țări dacă locuiesc aici sau provin de aici (aceasta este țara mea de reședință sau de cetățenie) chiar dacă infracțiunea a fost săvârșită într-o altă țară a UE? Pot să fac acest lucru în loc să solicit despăgubiri în țara în care a avut loc infracțiunea? Dacă da, în ce condiții?

Nu, Comisia poate acorda asistență financiară numai pentru fapte care au avut loc în Belgia.

Există totuși o excepție: în cazul actelor de terorism săvârșite în străinătate, în care victimele sunt cetățeni belgieni sau își au reședința obișnuită în Belgia (a se vedea secțiunea „victimele terorismului”).

Pentru a putea solicita despăgubiri, trebuie să fi denunțat infracțiunea mai întâi la poliție?

Da, infracțiunea trebuie să fi fost denunțată la poliție. Conform legii din 1 august 1985, care reglementează activitatea Comisiei, aveți obligația de a acționa în instanță în vederea obținerii de despăgubiri în cadrul procesului penal.

Trebuie să aștept rezultatul anchetelor poliției sau al procesului penal înainte de a putea solicita despăgubiri?

Asistența financiară principală acordată de stat poate fi solicitată numai la încheierea procedurii judiciare și pe baza hotărârii definitive pronunțate de instanțe.

Cu toate acestea, se poate acorda asistență de urgență, în anumite condiții, înainte de încheierea procedurii judiciare.

Trebuie să solicit mai întâi despăgubiri de la autorul infracțiunii – dacă acesta a fost identificat?

Da. Victima trebuie să acționeze în instanță autorul infracțiunii pentru obținerea de despăgubiri în cadrul procesului penal, în cazul în care autorul a fost identificat, deoarece asistența Comisiei reprezintă o formă alternativă de despăgubire care este acordată doar în ultimă instanță.

Dacă autorul infracțiunii nu a fost identificat sau condamnat, mai pot primi despăgubiri? Dacă da, ce probe trebuie să prezint pentru a-mi susține cererea de despăgubire?

În cazul în care autorul infracțiunii nu a fost identificat până la sfârșitul procedurii judiciare sau în situația în care cazul este închis fără acțiuni ulterioare, ca urmare a neidentificării autorilor, victima poate solicita asistență financiară din partea Comisiei. În astfel de cazuri, victima trebuie să fi denunțat infracțiunea cel puțin oficial (la poliție sau la parchet).

Există o limită de timp în care trebuie să solicit despăgubiri?

Cererea de asistență financiară principală trebuie depusă în termen de trei ani de la data hotărârii judecătorești definitive pronunțate în cauză sau în termen de trei ani de la data pronunțării unei decizii de închidere a cazului fără acțiuni ulterioare, ca urmare a neidentificării autorilor.

Ce pierderi și cheltuieli sunt acoperite de despăgubire?

Pentru victimele directe, Comisia poate lua în considerare:

 • handicapul temporar și permanent;
 • prejudiciul moral;
 • pierderea de venituri;
 • desfigurarea;
 • abandonul școlar (eșecul școlar);
 • costurile medicale;
 • cheltuielile de judecată (inclusiv despăgubirile procedurale) până la o sumă maximă de 6 000 EUR;
 • costurile materiale (maximum: 1 250 EUR).

În ceea ce privește victimele indirecte – moștenitori până la gradul al doilea și rude prin alianță până la gradul al doilea ale unei victime care a decedat ca urmare a unui act de violență comis intenționat –

Comisia poate lua în considerare:

 • prejudiciul moral;
 • costurile medicale ale rudelor apropiate;
 • costurile de înmormântare (până la maximum 6 000 EUR/deces);
 • cheltuielile de judecată;
 • pierderea mijloacelor de întreținere pentru rudele apropiate care depind financiar de victimă înainte de decesul acesteia;
 • abandonul școlar.

În ceea ce privește victimele indirecte – moștenitori până la gradul al doilea și rude prin alianță până la gradul al doilea ale unei victime care a suferit vătămări grave ca urmare a unui act de violență comis intenționat –

 • Comisia poate lua în considerare:
 • prejudiciul moral;
 • costurile medicale ale rudelor apropiate;
 • cheltuielile de judecată.

Despăgubirea este plătită printr-o plată unică sau în rate lunare?

Asistența financiară a Comisiei este acordată într-o plată unică.

În ce mod ar putea propriul meu comportament în legătură cu infracțiunea, cazierul meu judiciar sau lipsa de cooperare în cursul procedurii de despăgubire să îmi afecteze șansa de a primi despăgubiri și/sau suma pe care o primesc?

Comisia poate lua în considerare comportamentul victimei directe a actului de violență intenționat în momentul actului în cauză și faptul că victima a contribuit la vătămarea sa.

În ce mod ar putea situația mea financiară să îmi afecteze șansa de a primi despăgubiri și/sau suma pe care trebuie să o primesc?

Nu se ține cont de situația dumneavoastră financiară.

Există alte criterii care mi-ar putea afecta șansa de a primi despăgubiri și/sau suma pe care trebuie să o primesc?

Comisia ia în considerare despăgubirile plătite de autorul infracțiunii și orice plăți efectuate de organizațiile de ajutor reciproc sau de societățile de asigurare (principiul subsidiarității).

Cum va fi calculată despăgubirea?

Comisia, care este un tribunal administrativ, acordă asistența financiară pe baza echității.

Există o sumă minimă/maximă care poate fi acordată?

Suma minimă: 500 EUR

Suma maximă a asistenței principale (și a asistenței complete): 125 000 EUR

Trebuie să specific suma în formularul de cerere? Dacă da, voi primi instrucțiuni referitoare la modul de calcul sau la alte aspecte?

Acest lucru nu este necesar.

Va fi dedusă o eventuală despăgubire pe care o primesc pentru pierderea mea din alte surse (cum ar fi schema de asigurare a angajatorului sau cea privată) din despăgubirea plătită de autoritate/organism?

Da, asistența Comisiei se bazează pe principiul subsidiarității. Prin urmare, sunt luate în considerare despăgubirile plătite de societățile de asigurare (și, de asemenea, de autorul infracțiunii).

Pot obține un avans din despăgubire? Dacă da, în ce condiții?

Se poate acorda asistență de urgență, chiar dacă în speță nu s-a pronunțat nicio hotărâre judecătorească. În conformitate cu jurisprudența sa, Comisia poate acorda asistență de urgență doar pentru costurile medicale (suma minimă de 500 EUR) care trebuie plătite de victimă (după ce toate societățile de asigurare și-au adus sau au refuzat să își aducă contribuția).

Asistența de urgență este limitată la 30 000 EUR.

Pot obține o despăgubire complementară sau suplimentară (de exemplu, ca urmare a unei schimbări a circumstanțelor sau a unei înrăutățiri a stării de sănătate etc.) după pronunțarea deciziei principale?

Se poate solicita asistență (financiară) suplimentară în cazul în care vătămarea se agravează în termen de 10 ani de la acordarea asistenței principale, cu excepția cazului în care victima a primit deja suma maximă a asistenței din partea statului belgian (125 000 EUR). Victima trebuie să demonstreze (prin intermediul unor documente medicale detaliate) că vătămarea pe care a suferit-o s-a agravat.

Ce documente justificative trebuie să atașez în sprijinul cererii mele?

 • formular de cerere (fr Word (39 Kb) fr, nl Word (35 Kb) nl);
 • copie a procesului-verbal de constatare a infracțiunii + descrierea detaliată a faptei;
 • copie a cererii de despăgubire în cadrul procesului penal;
 • copii ale tuturor hotărârilor pronunțate în cauză;
 • copie a rapoartelor medicale care descriu consecințele fizice și/sau psihice ale faptei; copii ale dovezilor referitoare la costurile medicale/costurile materiale/cheltuielile de judecată care nu sunt acoperite de asigurare;
 • dovada pierderii de venituri;
 • în caz de deces, copia certificatului de deces;
 • în ceea ce privește rudele apropiate ale victimei, un certificat oficial din care să rezulte componența gospodăriei emis de Oficiul de stare civilă (Etat civil);
 • dovada costurilor de înmormântare (în cazul decesului victimei directe);
 • dovada eșecului școlar;
 • dovada despăgubirilor plătite de autorul infracțiunii sau a insolvenței acestuia;
 • dovada plăților efectuate de societățile de asigurare.

Există taxe administrative sau de altă natură care trebuie plătite atunci când cererea este primită și prelucrată?

Nu.

Ce autoritate decide cu privire la cererile de despăgubire (în cazurile naționale)?

Comisia pentru asistență financiară acordată victimelor actelor de violență comise intenționat și salvatorilor voluntari (COMMISSION POUR L’AIDE FINANCIERE AUX VICTIMES D’ACTES INTENTIONNELS DE VIOLENCE ET AUX SAUVETEURS OCCASIONNELS) care face parte din Serviciul public federal pentru justiție (SPF JUSTICE).

Către ce instituție trimit cererea (în cazurile naționale)?

Cererile de despăgubire (care constau în formulare de cerere și documente justificative) trebuie să fie trimise prin poștă în dublu exemplar la (adresa poștală):

Commission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence
SPF Justice
Boulevard de Waterloo 115
1000 BRUXELLES

Trebuie să fiu prezent(ă) în timpul procedurii și/sau atunci când se pronunță o decizie referitoare la cererea mea?

Nu. Nu trebuie să fiți prezent(ă) în timpul audierilor Comisiei atunci când se pronunță o decizie referitoare la cererea dumneavoastră.

Cât durează (aproximativ) pentru a obține o decizie cu privire la o cerere de despăgubire din partea autorității?

Aproximativ 18 luni pentru asistența principală.

Dacă nu sunt mulțumit(ă) de decizia autorității, cum o pot contesta?

Decizia Comisiei nu poate fi atacată. Numai o acțiune în anulare poate fi introdusă în fața Consiliului de Stat al Belgiei (Conseil d'État).

Unde pot obține formularele necesare și alte informații referitoare la procedura de urmat pentru depunerea unei cereri?

De pe site-ul web al Comisiei sau prin telefon.

Există o linie telefonică de urgență sau un site web pe care îl pot utiliza?

Commission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels

Tel.: +32 2 542 72 07, +32 2 542 72 08, +32 2 542 72 44

Adresa de e-mail: commission.victimes@just.fgov.be

Pot obține asistență juridică (ajutor din partea unui avocat) la întocmirea cererii?

Nu prin intermediul Comisiei.

Se poate solicita asistență juridică (în anumite condiții) de la asociația barourilor din raza teritorială în care a avut loc fapta sau în care victima își are reședința.

Există organizații de sprijinire a victimelor care mă pot ajuta să depun o cerere de despăgubire?

Există servicii de sprijinire a victimelor care pot ajuta victimele să solicite asistență financiară din partea Comisiei.

Serviciile de sprijin pentru victime sunt furnizate de comunitățile și regiunile din Belgia.

Pentru mai multe informații (în special cu privire la diverse servicii autorizate să furnizeze asistență):

Federația Valonia-Bruxelles: http://www.victimes.cfwb.be/

Flandra: https://www.slachtofferzorg.be/

 

-------------------

 

Pentru victimele terorismului:

Pentru ce tip de infracțiune pot obține despăgubiri?

Comisia pentru asistență financiară acordată victimelor actelor de violență comise intenționat (Commission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence) poate acorda asistență financiară victimelor (și rudelor apropiate ale victimelor) unui act de terorism. Cazurile victimelor terorismului sunt gestionate de Divizia Terorism din cadrul Comisiei.

Pentru ce tip de prejudiciu pot obține despăgubiri?

Tipurile de prejudicii luate în considerare de către Comisie diferă în funcție de categoria victimei:

A. Victime directe – persoane care au suferit un prejudiciu adus integrității fizice și/sau psihice ca urmare directă a unui act intenționat de violență în Belgia.

Pentru victimele directe, Comisia poate lua în considerare:

 • handicapul temporar și permanent;
 • prejudiciul moral;
 • pierderea de venituri;
 • desfigurarea;
 • abandonul școlar (eșecul școlar);
 • costurile medicale;
 • cheltuielile de judecată (inclusiv despăgubirile procedurale) până la o sumă maximă de 6 000 EUR;
 • costurile materiale (maximum: 1 250 EUR).

B. Victime indirecte – moștenitori până la gradul al doilea și rude prin alianță până la gradul al doilea ale unei victime care a decedat ca urmare a unui act de violență comis intenționat.

Pentru această categorie de victime, Comisia poate lua în considerare:

 • prejudiciul moral;
 • costurile medicale ale rudelor apropiate;
 • costurile de înmormântare (până la maximum 6 000 EUR/deces);
 • cheltuielile de judecată;
 • pierderea mijloacelor de întreținere pentru rudele apropiate care depind financiar de victimă înainte de decesul acesteia;
 • abandonul școlar.

B. Victime indirecte – moștenitori până la gradul al doilea și rude prin alianță până la gradul al doilea ale unei victime care a suferit vătămări grave ca urmare a unui act intenționat de violență.

Pentru această categorie de victime, Comisia poate lua în considerare:

 • prejudiciul moral;
 • costurile medicale ale rudelor apropiate;
 • cheltuielile de judecată.

Pot obține despăgubiri dacă sunt rudă sau persoană aflată în întreținerea unei victime care a decedat ca urmare a unei infracțiuni? Ce rude sau persoane aflate în întreținere pot obține despăgubiri?

Da, rudele apropiate (moștenitorii) până la gradul al doilea și rudele prin alianță până la gradul al doilea ale unei victime care a decedat ca urmare directă a unui act de terorism pot beneficia de asistență financiară.

Pot obține despăgubiri dacă sunt rudă sau persoană aflată în întreținerea unei victime care a supraviețuit? Ce rude sau persoane aflate în întreținere pot obține despăgubiri în acest caz?

Da, rudele apropiate (moștenitorii) până la gradul al doilea și rudele prin alianță până la gradul al doilea ale unei victime care nu a decedat dar a suferit vătămări grave ca urmare directă a unui act de terorism pot beneficia de asistență financiară.

Pot obține despăgubiri dacă nu sunt cetățean al unei țări UE?

Da. Comisia poate acorda asistență financiară indiferent de naționalitatea dumneavoastră sau de statutul legal/ilegal în Belgia.

Pot solicita despăgubiri din partea acestei țări dacă locuiesc aici sau provin de aici (aceasta este țara mea de reședință sau de cetățenie) chiar dacă infracțiunea a fost săvârșită într-o altă țară a UE? Pot să fac acest lucru în loc să solicit despăgubiri în țara în care a avut loc infracțiunea? Dacă da, în ce condiții?

Divizia Terorism din cadrul Comisiei poate acorda asistență financiară în cazul actelor de terorism săvârșite în străinătate, în care victimele sunt cetățeni belgieni sau își au reședința obișnuită în Belgia. Cu toate acestea, aceste acte trebuie recunoscute ca acte de terorism de către guvernul federal belgian prin decret regal.

Pentru a putea solicita despăgubiri, trebuie să fi denunțat infracțiunea mai întâi la poliție?

Nu, dar este în interesul victimei sau al rudelor sale apropiate să se înregistreze ca victimă (a actului de terorism) la poliția sau la parchetul federal.

Trebuie să aștept rezultatul anchetelor poliției sau al procesului penal înainte de a putea solicita despăgubiri?

Nu.

Trebuie să solicit mai întâi despăgubiri de la autorul infracțiunii – dacă acesta a fost identificat?

Nu.

Dacă autorul infracțiunii nu a fost identificat sau condamnat, mai pot primi despăgubiri? Dacă da, ce probe trebuie să prezint pentru a-mi susține cererea de despăgubire?

Da. Asistența financiară acordată de Comisie victimelor actelor de terorism este independentă de orice procedură judiciară.

Există o limită de timp în care trebuie să solicit despăgubiri?

Cererea de asistență financiară survenită ca urmare a actelor de terorism trebuie să fie înaintată Comisiei în termen de trei ani de la intrarea în vigoare a decretului regal prin care aceste acte sunt recunoscute drept acte de terorism.

Ce pierderi și cheltuieli sunt acoperite de despăgubire?

Pentru victimele directe, Comisia poate lua în considerare:

 • handicapul temporar și permanent;
 • prejudiciul moral;
 • pierderea de venituri;
 • desfigurarea;
 • abandonul școlar (eșecul școlar);
 • costurile medicale;
 • cheltuielile de judecată (inclusiv despăgubirile procedurale) până la o sumă maximă de 6 000 EUR;
 • costurile materiale (maximum: 1 250 EUR).

În ceea ce privește victimele indirecte – moștenitori până la gradul al doilea și rude prin alianță până la gradul al doilea ale unei victime care a decedat ca urmare a unui act intenționat de violență –

Comisia poate lua în considerare:

 • prejudiciul moral;
 • costurile medicale ale rudelor apropiate;
 • costurile de înmormântare (până la maximum 6 000 EUR/deces);
 • cheltuielile de judecată;
 • pierderea mijloacelor de întreținere pentru rudele apropiate care depind financiar de victimă înainte de decesul acesteia;
 • abandonul școlar.

În ceea ce privește victimele indirecte – moștenitori până la gradul al doilea și rude prin alianță până la gradul al doilea ale unei victime care a suferit vătămări grave ca urmare a unui act intenționat de violență –

Comisia poate lua în considerare:

 • prejudiciul moral;
 • costurile medicale ale rudelor apropiate;
 • cheltuielile de judecată.

Trebuie menționat că procedura de acordare de asistență financiară victimelor terorismului va fi modificată în 2018.

Despăgubirea este plătită printr-o plată unică sau în rate lunare?

Asistența financiară a Comisiei este acordată printr-o plată unică, cu toate că victima poate primi un avans precum și asistența financiară principală.

În ce mod ar putea propriul meu comportament în legătură cu infracțiunea, cazierul meu judiciar sau lipsa de cooperare în cursul procedurii de despăgubire să îmi afecteze șansa de a primi despăgubiri și/sau suma pe care o primesc?

Comisia poate lua în considerare comportamentul victimei directe a actului de violență intenționat în momentul actului în cauză și faptul că victima a contribuit la vătămarea sa.

În ce mod ar putea situația mea financiară să îmi afecteze șansa de a primi despăgubiri și/sau suma pe care trebuie să o primesc?

Nu se ține cont de situația dumneavoastră financiară.

Există alte criterii care mi-ar putea afecta șansa de a primi despăgubiri și/sau suma pe care trebuie să o primesc?

Comisia ia în considerare despăgubirile plătite de autorul infracțiunii și orice plăți efectuate de organizațiile de ajutor reciproc sau de societățile de asigurare (principiul subsidiarității).

Cum va fi calculată despăgubirea?

Comisia, care este un tribunal administrativ, acordă asistența financiară pe baza echității.

Există o sumă minimă/maximă care poate fi acordată?

Suma minimă: 500 EUR
Suma maximă a avansului: 30 000 EUR
Suma maximă a asistenței principale (și a asistenței complete): 125 000 EUR

Trebuie să specific suma în formularul de cerere? Dacă da, voi primi instrucțiuni referitoare la modul de calcul sau la alte aspecte?

Acest lucru nu este necesar.

Va fi dedusă o eventuală despăgubire pe care o primesc din alte surse pentru pierderea mea (cum ar fi schema de asigurare a angajatorului sau cea privată) din despăgubirea plătită de autoritate/organism?

Da, asistența Comisiei se bazează pe principiul subsidiarității. Prin urmare, sunt luate în considerare despăgubirile plătite de societățile de asigurare (și, de asemenea, de autorul infracțiunii).

Pot obține un avans din despăgubire? Dacă da, în ce condiții?

Se poate plăti un avans victimelor terorismului. Se poate acorda asistență de urgență victimelor terorismului care au fost spitalizate și rudelor apropiate ale unei victime care a decedat ca urmare a actului de terorism.

Asistența de urgență este limitată la 30 000 EUR.

Pot obține o despăgubire complementară sau suplimentară (de exemplu, ca urmare a unei schimbări a circumstanțelor sau a unei înrăutățiri a stării de sănătate etc.) după pronunțarea deciziei principale?

Se poate solicita asistență (financiară) suplimentară în cazul în care vătămarea se agravează în termen de 10 ani de la acordarea asistenței principale, cu excepția cazului în care victima a primit deja suma maximă a asistenței din partea statului belgian (125 000 EUR). Victima trebuie să demonstreze (prin intermediul unor documente medicale detaliate) că vătămarea pe care a suferit-o s-a agravat.

Ce documente justificative trebuie să atașez în sprijinul cererii mele?

 • formular special de cerere pentru victimele terorismului (fr Word (73 Kb) fr, nl Word (66 Kb) nl sau en Word (67 Kb) en);
 • copie a procesului-verbal de constatare a infracțiunii + descrierea detaliată a faptei;
 • copie a rapoartelor medicale care descriu consecințele fizice și/sau psihice ale actelor;
 • copii ale dovezilor referitoare la costurile medicale/costurile materiale/cheltuielile de judecată care nu sunt acoperite de asigurare;
 • dovada pierderii de venituri;
 • în caz de deces, copia certificatului de deces;
 • în ceea ce privește rudele apropiate ale victimei, un certificat oficial din care să rezulte componența gospodăriei emis de Oficiul de stare civilă (Etat civil);
 • dovada costurilor de înmormântare (în cazul decesului victimei directe);
 • dovada eșecului școlar;
 • dovada plăților efectuate de societățile de asigurare.

Există taxe administrative sau de altă natură care trebuie plătite atunci când cererea este primită și prelucrată?

Nu.

Ce autoritate decide cu privire la cererile de despăgubire (în cazurile naționale)?

Comisia pentru asistență financiară acordată victimelor actelor de violență comise intenționat și salvatorilor voluntari – Divizia Terorism (COMMISSION POUR L’AIDE FINANCIERE AUX VICTIMES D’ACTES INTENTIONNELS DE VIOLENCE ET AUX SAUVETEURS OCCASIONNELS – DIVISION TERRORISME).

Către ce instituție trimit cererea (în cazurile naționale)?

Cererile de despăgubire (care constau în formulare de cerere și documente justificative) pot fi trimise prin e-mail sau prin poștă la:

Adresa poștală:
Commission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence – Division Terrorisme
SPF Justice
Boulevard de Waterloo 115
1000 BRUXELLES
Adresa de e-mail: terrorvictims@just.fgov.be

Trebuie să fiu prezent(ă) în timpul procedurii și/sau atunci când se pronunță o decizie referitoare la cererea mea?

Nu. Nu trebuie să fiți prezent(ă) în timpul audierilor Comisiei atunci când se pronunță o decizie referitoare la cererea dumneavoastră.

Cât durează (aproximativ) pentru a obține o decizie cu privire la o cerere de despăgubire din partea autorității?

În ceea ce privește avansul, decizia se adoptă în termen de patru până la șase săptămâni de la depunerea cererii, dacă aceasta este completă.

În ceea ce privește asistența principală, Comisia va examina cererea doar după ce toate societățile de asigurare au efectuat plățile, pe baza consecințelor pe termen lung pentru victime.

Dacă nu sunt mulțumit(ă) de decizia autorității, cum o pot contesta?

Decizia Comisiei nu poate fi atacată. Numai o acțiune în anulare poate fi introdusă în fața Consiliului de Stat al Belgiei (Conseil d'État).

Unde pot obține formularele necesare și alte informații referitoare la procedura de urmat pentru depunerea unei cereri?

Commission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence – Division Terrorisme
Adresa de e-mail: terrorvictims@just.fgov.be

Există o linie telefonică de urgență sau un site web pe care îl pot utiliza?

Commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence – Division Terrorisme
Adresa de e-mail: terrorvictims@just.fgov.be
Tel.: +32 471 123 124

Pot obține asistență juridică (ajutor din partea unui avocat) la întocmirea cererii?

Nu.

Există organizații de sprijinire a victimelor care mă pot ajuta să depun o cerere de despăgubire?

Există servicii de sprijinire a victimelor care pot ajuta victimele să solicite asistență financiară din partea Comisiei.

Serviciile de sprijin pentru victime sunt furnizate de comunitățile și regiunile din Belgia.

Pentru mai multe informații (în special cu privire la diverse servicii autorizate să furnizeze asistență):

Federația Valonia-Bruxelles: http://www.victimes.cfwb.be/

Flandra: https://www.slachtofferzorg.be/

Ultima actualizare: 14/01/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.