NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini bulgară a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Swipe to change

Dacă cererea mea urmează să fie soluționată în această țară

Bulgaria

Conținut furnizat de
Bulgaria
Pentru această versiune lingvistică nu există o traducere oficială.
Puteți accesa aici versiunea realizată cu ajutorul instrumentului de traducere automată. Vă reamintim că traducerea automată servește numai la înțelegerea contextului. Proprietarul acestei pagini nu își asumă nicio răspundere cu privire la calitatea traducerii.

Pentru ce tip de infracțiuni pot obține despăgubiri?

În Republica Bulgaria, puteți primi despăgubiri din partea statului pentru prejudiciul material suferit ca urmare directă a următoarelor infracțiuni:

 • terorism; omor; tentativă de omor; vătămare corporală gravă săvârșită cu intenție; molestare; viol; trafic de persoane;
 • infracțiuni săvârșite la ordinul sau la decizia unui grup infracțional organizat;
 • alte infracțiuni intenționate săvârșite prin violență care au cauzat nemijlocit moartea sau vătămarea corporală gravă.

Pentru ce tip de prejudicii pot obține despăgubiri?

A se vedea răspunsul la prima întrebare.

Pot obține despăgubiri dacă sunt o rudă sau o persoană aflată în întreținerea unei victime care a decedat ca urmare a unei infracțiuni? Ce rude sau persoane aflate în întreținere pot obține despăgubiri?

În cazul în care victima a decedat ca urmare a unei infracțiuni, dreptul la despăgubire le revine succesorilor sau partenerului victimei ori persoanei cu care locuia victima.

Pot obține despăgubiri dacă sunt o rudă sau o persoană aflată în întreținerea unei victime care a supraviețuit? Ce rude sau persoane aflate în întreținere pot obține despăgubiri în acest caz?

Nu, nu este posibil. Succesorii sau partenerul/persoana cu care locuia aceasta pot obține despăgubiri numai în cazul în care victima a decedat ca urmare a unei infracțiuni.

Pot obține despăgubiri dacă nu sunt cetățean al unei țări din UE?

Cetățenilor străini li se pot acorda despăgubiri în cazurile prevăzute într-un acord internațional la care Republica Bulgaria este parte.

Pot solicita despăgubiri din partea acestei țări în cazul în care locuiesc aici sau sunt cetățean al acestei țări (aceasta este țara mea de reședință sau a cărei cetățenie o dețin), chiar dacă infracțiunea a fost săvârșită într-o altă țară din UE? Aș putea solicita despăgubiri din partea acestei țări în loc să fac acest lucru în țara în care a avut loc infracțiunea? În caz afirmativ, în ce condiții?

Nu, nu este posibil. Despăgubirea se plătește de autoritatea competentă a statului membru în care a fost săvârșită infracțiunea.

Pentru a putea solicita despăgubiri, trebuie să denunț mai întâi săvârșirea infracțiunii la poliție?

Da, este necesar să faceți acest lucru. Dacă victima nu a denunțat infracțiunea autorităților competente, nu se acordă nicio despăgubire, cu excepția cazului în care victima nu a putut să facă acest lucru din motive justificate.

Trebuie să aștept rezultatele cercetărilor efectuate de poliție sau ale procedurii penale înainte să pot solicita despăgubiri?

Da, este necesar să faceți acest lucru. Victimele infracțiunilor au dreptul să solicite despăgubiri de îndată ce procesul penal s-a încheiat printr-o hotărâre definitivă a autorităților judiciare, și anume:

 • o condamnare penală, inclusiv în situația în care cauza a fost judecată în absența inculpatului;
 • un acord de recunoaștere a vinovăției;
 • o decizie a parchetului sau a instanței competente prin care se pronunță încetarea procedurii penale, cu excepția cazurilor de încetare prevăzute la articolul 24 alineatul (1) paragrafele 1, 7, 8a și 9 din Codul de procedură penală (Nakazatelno-protsesualen kodeks);
 • o decizie a parchetului sau a instanței competente prin care se pronunță suspendarea procedurii penale întrucât autorul infracțiunii nu a fost identificat.

Sunt obligat să solicit mai întâi despăgubiri din partea autorului infracțiunii — dacă acesta a fost identificat?

Deși nu există o astfel de cerință, nu se vor acorda despăgubiri în cazul în care victima a primit despăgubiri în alt mod.

Dacă autorul infracțiunii nu a fost identificat sau condamnat, mai pot beneficia de despăgubiri? În caz afirmativ, ce dovezi sunt necesare pentru a-mi susține cererea de despăgubire?

A se vedea răspunsul la întrebarea: „Trebuie să aștept rezultatele cercetărilor efectuate de poliție sau ale procedurii penale înainte să pot solicita despăgubiri?”.

Există un termen în care trebuie să solicit despăgubiri?

Cererile de despăgubire trebuie să fie depuse în termen de cel mult un an de la data la care devine definitivă hotărârea autorității judiciare.

Care sunt prejudiciile și cheltuielile acoperite de despăgubiri?

Despăgubirea acoperă, în solidar, prejudiciile materiale suferite ca urmare directă a infracțiunii, inclusiv:

 • cheltuielile pentru tratamente, excluzând cheltuielile plătite din bugetul Fondului Național de Asigurări de Sănătate;
 • beneficiul nerealizat;
 • cheltuielile judiciare;
 • pierderea mijloacelor de subzistență;
 • cheltuielile de înmormântare;
 • alte prejudicii materiale.

Victimele trebuie să prezinte documentele relevante care dovedesc toate prejudiciile materiale invocate.

Despăgubirea se plătește într-o singură tranșă sau în tranșe lunare?

Victimele infracțiunilor au dreptul la o singură tranșă compensatorie din partea statului.

În ce mod ar putea să afecteze posibilitatea de a primi despăgubiri și/sau suma pe care o voi primi comportamentul meu în legătură cu infracțiunea, cazierul meu judiciar sau lipsa cooperării în cursul procedurii de acordare de despăgubiri?

Nu se vor acorda despăgubiri în cazurile în care:

 • victima a fost condamnată pentru una dintre infracțiunile enumerate în răspunsul la prima întrebare într-o perioadă de cinci ani anterioară depunerii cererii de despăgubire;
 • infracțiunea a fost săvârșită într-o stare de tulburare emoțională extremă cauzată de o faptă ilegală a victimei care a determinat sau care ar fi putut determina consecințe grave pentru autorul infracțiunii sau pentru rudele autorului infracțiunii;
 • infracțiunea a fost săvârșită prin depășirea limitelor legitimei apărări.
 • Dacă victima a contribuit la fapta penală, valoarea despăgubirii care i-ar fi fost acordată în caz contrar va fi diminuată.

În ce mod ar putea situația mea financiară să afecteze posibilitatea de a primi despăgubiri și/sau cuantumul acestora?

Toate victimele infracțiunilor au aceleași drepturi. Situația financiară a victimei nu influențează în niciun fel posibilitatea de a solicita despăgubiri de la stat.

Există alte criterii care ar putea să afecteze posibilitatea de a primi despăgubiri și/sau cuantumul acestora?

Statul va acorda despăgubiri pentru infracțiunile care intră în categoriile precizate în răspunsul la prima întrebare săvârșite ulterior datei de 30 iunie 2005.

Cum se vor calcula despăgubirile?

Victimele trebuie să prezinte documentele relevante care dovedesc toate prejudiciile materiale invocate.

Există o sumă minimă/maximă care poate fi acordată?

Despăgubirea care trebuie plătită de stat este o sumă în numerar care nu poate fi mai mare de 10 000 BGN. În cazul în care se acordă despăgubiri pentru întreținerea persoanelor aflate în întreținere care nu au împlinit 18 ani și care au calitatea de succesori ai unei persoane decedate ca urmare a unei infracțiuni, despăgubirea pentru fiecare persoană aflată în întreținere nu poate depăși suma de 10 000 BGN.

Trebuie să specific cuantumul despăgubirii în formularul de cerere? În caz afirmativ, voi primi instrucțiuni cu privire la modalitatea de calculare a acestuia sau la alte aspecte?

Da, este necesar să faceți acest lucru. În cererea de despăgubire, victima trebuie să precizeze cuantumul despăgubirii și prejudiciile materiale invocate.

Despăgubirile pentru prejudiciile suferite pe care le primesc din alte surse (de exemplu, de la angajator sau de la un sistem de asigurare privată) vor fi deduse din despăgubirile plătite de autoritate/organism?

Da.

Pot primi un avans din despăgubire? În caz afirmativ, în ce condiții?

Nu, nu este posibil.

Pot obține despăgubiri complementare sau suplimentare (de exemplu, ca urmare a unei modificări a împrejurărilor sau a înrăutățirii stării mele de sănătate etc.) după ce s-a luat decizia principală?

Nu, nu este posibil.

Ce documente justificative trebuie să prezint împreună cu cererea?

 • copia hotărârii autorității judiciare relevante și motivarea sa în cazul unei condamnări;
 • extrasul de cazier judiciar, în cazul în care persoana nu este cetățean bulgar;
 • copia unui document de identitate;
 • atestarea domiciliului curent al persoanei îndreptățite să primească despăgubiri în Bulgaria;
 • documentul privind reprezentarea juridică, tutela sau custodia;
 • certificatul de moștenitor dacă persoana îndreptățită să primească despăgubiri este copilul, părintele sau soțul unei victime care a decedat ca urmare a unei infracțiuni;
 • copii legalizate ale documentelor justificative ale cheltuielilor, precum cheltuielile medicale (excluzând cheltuielile acoperite de Fondul Național de Asigurări de Sănătate), cheltuielile de înmormântare etc.;
 • un document care atestă remunerația primită de victimă în cadrul raporturilor de muncă sau al unor raporturi echivalente pentru perioada de șase luni anterioară datei săvârșirii infracțiunii;
 • o declarație a instanței cu privire la cheltuielile judiciare;
 • documente care dovedesc alte prejudicii materiale;
 • o declarație care să ateste că victima nu a fost despăgubită într-un alt mod pentru prejudiciul material suferit ca urmare a infracțiunii.

Există taxe administrative sau alte tipuri de taxe care trebuie plătite în momentul primirii și soluționării cererii?

Nu, nu există.

Ce autoritate decide cu privire la cererile de despăgubire (în cauzele naționale)?

Consiliul național pentru asistența și despăgubirea victimelor infracțiunilor din cadrul Ministerului de Justiție al Republicii Bulgaria.

Unde trebuie să trimit cererea (în cauzele naționale)?

MINISTERUL JUSTIȚIEI AL REPUBLICII BULGARIA

Consiliul național pentru asistența și despăgubirea victimelor infracțiunilor

Adresa: Slavyanska 1, 1040 Sofia, Republica Bulgaria

Site web: https://www.compensation.bg.

Trebuie să fiu prezent pe parcursul procedurii și/sau atunci când este soluționată cererea?

Nu, nu trebuie să fiți prezent.

Cât timp durează (aproximativ) să primesc decizia cu privire la cererea de despăgubire din partea autorității?

Cererea de despăgubire este analizată în termen de cel mult o lună de la data la care a fost primită. Dacă acest lucru este necesar, termenul menționat poate fi prelungit cu maximum trei luni.

În cazul în care nu sunt mulțumit de decizia autorității, cum o pot contesta?

Deciziile Consiliului național pentru asistența și despăgubirea victimelor infracțiunilor nu pot fi contestate.

De unde obțin formularele și alte informații necesare cu privire la modul în care pot formula o cerere de despăgubire?

Formularul-tip de cerere de despăgubire este pus la dispoziție de Consiliului național pentru asistența și despăgubirea victimelor infracțiunilor, de guvernatorii provinciilor, de organele de cercetare și de organizațiile de sprijin al victimelor. Pe site-ul web al Consiliului național este disponibil un formular electronic de cerere de despăgubire: https://www.compensation.bg.

Există o linie de asistență telefonică sau un site web special la care pot apela?

Vă rugăm să consultați site-ul web al Consiliului național pentru asistența și despăgubirea victimelor infracțiunilor: https://www.compensation.bg.

Pot obține asistență juridică (asistență din partea unui avocat) pentru formularea cererii?

Organizațiile de sprijin al victimelor oferă asistență concretă victimelor infracțiunilor, inclusiv ajutor pentru formularea cererii de despăgubire.

Există organizații de sprijin al victimelor care mă pot ajuta să solicit despăgubiri?

Da. Asociația bulgară a organizațiilor de sprijin al victimelor.

Tel. +359 29819300

Ultima actualizare: 25/07/2022

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.