Dacă cererea mea urmează să fie soluționată în această țară

Cipru

Conținut furnizat de
Cipru

Pentru ce tip de infracțiune pot obține despăgubiri?

Puteți primi despăgubiri pentru un anumit număr de infracțiuni intenționate care implică folosirea violenței, care sunt săvârșite în regiunile controlate de Republica Cipru și care sunt menționate în legislația națională (de exemplu, vătămare corporală gravă, crimă premeditată).

Pentru ce tip de prejudiciu pot obține despăgubiri?

Puteți primi despăgubiri pentru vătămări corporale grave sau probleme de sănătate care, pe baza unui aviz medical, necesită spitalizare și concediu medical pentru o perioadă de cel puțin 8 zile.

Pot obține despăgubiri dacă sunt rudă sau persoană aflată în întreținerea unei victime care a decedat ca urmare a unei infracțiuni? Ce rude sau persoane aflate în întreținere pot obține despăgubiri?

Da, puteți primi despăgubiri dacă sunteți o persoană aflată în întreținerea unei victime care a decedat ca urmare a unei infracțiuni, de exemplu soțul/soția și/sau copiii victimei.

Pot obține despăgubiri dacă sunt rudă sau persoană aflată în întreținerea unei victime care a supraviețuit? Ce rude sau persoane aflate în întreținere pot obține despăgubiri în acest caz?

Nu, nu puteți primi despăgubiri dacă sunteți rudă sau persoană aflată în întreținerea unei victime care a supraviețuit.

Pot obține despăgubiri dacă nu sunt cetățean al unei țări UE?

Da, puteți primi despăgubiri dacă nu sunteți cetățean UE, cu condiția să fiți resortisant al unui stat membru al Consiliului Europei și să aveți reședința permanentă în Republica Cipru sau dacă sunteți cetățean al unui stat care este parte la Convenția europeană privind despăgubirea victimelor infracțiunilor violente.

Pot solicita despăgubiri din partea acestei țări dacă locuiesc aici sau provin de aici (aceasta este țara mea de reședință sau de cetățenie) chiar dacă infracțiunea a fost săvârșită într-o altă țară a UE? Pot să fac acest lucru în loc să solicit despăgubiri în țara în care a avut loc infracțiunea? Dacă da, în ce condiții?

Nu, nu puteți solicita despăgubiri din partea acestei țări dacă locuiți aici sau proveniți de aici, pentru o infracțiune săvârșită într-o altă țară a UE. Pot fi acordate despăgubiri numai pentru infracțiunile săvârșite în regiunile controlate de Republica Cipru.

Pentru a putea solicita despăgubiri, trebuie să fi denunțat infracțiunea mai întâi la poliție?

Da, trebuie să denunțați infracțiunea la poliție în termen de cinci zile de la data la care a fost săvârșită sau, în cazul în care nu este posibil în mod rezonabil în acest termen, în termen de cinci zile din momentul în care denunțarea era în mod rezonabil posibilă.

Trebuie să aștept rezultatul anchetelor poliției sau al procesului penal înainte de a putea solicita despăgubiri?

Nu, cererea de despăgubire trebuie depusă în termen de doi ani de la săvârșirea infracțiunii, indiferent dacă ancheta poliției și/sau procesul penal este în curs de desfășurare.

Trebuie să solicit mai întâi despăgubiri de la autorul infracțiunii – dacă acesta a fost identificat?

Da, înainte de a putea solicita despăgubiri, trebuie să solicitați mai întâi despăgubiri de la autorul infracțiunii, dacă acesta a fost identificat. Cu toate acestea, cererea de despăgubire trebuie depusă în termen de doi ani de la data săvârșirii infracțiunii, indiferent dacă acțiunea intentată împotriva autorului infracțiunii este în curs de desfășurare.

Dacă autorul infracțiunii nu a fost identificat sau condamnat, mai pot primi despăgubiri? Dacă da, ce probe trebuie să prezint pentru a-mi susține cererea de despăgubire?

Da, aveți în continuare dreptul la despăgubiri dacă autorul infracțiunii nu a fost identificat sau condamnat. Trebuie să prezentați un proces-verbal de constatare a infracțiunii respective, potrivit căruia autorul infracțiunii nu a fost identificat.

Există o limită de timp în care trebuie să solicit despăgubiri?

Da, termenul-limită pentru depunerea cererii de despăgubiri este de doi ani de la data săvârșirii infracțiunii.

Ce pierderi și cheltuieli sunt acoperite de despăgubire?

a) Pentru victima infracțiunii:

- Prejudiciu material (non-psihologic):

 • costurile medicale aferente vătămării (tratament medical — în ambulatoriu și spitalizare, recuperare)

Asistența medicală gratuită este asigurată de instituțiile și serviciile de sănătate publică până la valoarea maximă de 1 709 EUR.

 • nevoi sau costuri suplimentare care rezultă din vătămări (și anume îngrijire și asistență, tratament temporar și permanent, fizioterapie prelungită, adaptarea domiciliului, ajutoare speciale etc.)

Incluse în suma menționată anterior.

 • vătămări permanente (de exemplu invaliditate și alt handicap permanent)

În cazul incapacității permanente de muncă, se acordă o pensie de invaliditate. Valoarea este egală cu reducerea procentuală a capacității de muncă înmulțită cu pensia de bază integrală acordată în temeiul Legii asigurărilor sociale.

 • pierderea de venituri în timpul și după tratamentul medical (inclusiv pierderea de venituri și capacitatea redusă sau pierderea capacității de a-și câștiga existența etc.)

În cazul incapacității temporare de muncă, se acordă o prestație de boală pentru o perioadă de până la șase luni. Valoarea este egală cu indemnizația de boală de bază integrală plătită în temeiul Legii asigurărilor sociale.

 • pierderea unei oportunități

Nu se aplică.

 • cheltuieli legate de procedura judiciară referitoare la incidentul care a cauzat prejudiciul, cum ar fi onorarii avocațiale și taxe judiciare

Nu se aplică.

 • despăgubiri pentru bunurile personale furate sau deteriorate

Nu se aplică.

 • altele

Nu se aplică.

- Prejudiciu psihologic (moral):

 • durerea și suferința victimei

Nu se aplică.

(b) Pentru persoanele care au dreptul să primească despăgubiri sau pentru rudele victimei:

- Prejudiciu material (non-psihologic):

 • costurile de înmormântare

Se acordă un ajutor de înmormântare. Valoarea este egală cu ajutorul de înmormântare plătit în temeiul Legii asigurărilor sociale.

 • costurile medicale (de exemplu tratament pentru un membru de familie, tratament în ambulatoriu și spitalizare, reabilitare)

Nu se aplică.

 • pierderea mijloacelor de întreținere sau a unei oportunități

Se acordă o pensie de urmaș sau o pensie de orfan. Valoarea este egală cu pensia sau indemnizația de bază integrală plătită în temeiul Legii asigurărilor sociale.

- Traumă psihologică:

 • durerea și suferința rudelor sau a persoanelor autorizate/despăgubiri pentru supraviețuitori dacă victima a decedat

Nu se aplică.

Despăgubirea este plătită printr-o plată unică sau în rate lunare?

Despăgubirea este plătită printr-o plată unică, dar pensia de invaliditate, pensia de urmaș și pensia de orfan sunt plătite lunar.

În ce mod ar putea propriul meu comportament în legătură cu infracțiunea, cazierul meu judiciar sau lipsa de cooperare în cursul procedurii de despăgubire să îmi afecteze șansa de a primi despăgubiri și/sau suma pe care o primesc?

Nu sunt plătite despăgubiri atunci când deveniți victimă a propriei infracțiuni, sunteți implicat în criminalitatea organizată sau sunteți membru al unei organizații care este implicată în săvârșirea de acte de violență, chiar dacă infracțiunea săvârșită cu violență a cărei victimă sunteți nu este relevantă sau nu ați participat la aceasta.

În ce mod ar putea situația mea financiară să îmi afecteze șansa de a primi despăgubiri și/sau suma pe care trebuie să o primesc?

Situația dumneavoastră financiară nu vă afectează șansa de a primi despăgubiri.

Există alte criterii care mi-ar putea afecta șansa de a primi despăgubiri și/sau suma pe care trebuie să o primesc?

În situația în care nu vă îndepliniți obligațiile sau refuzați să cooperați pe deplin cu poliția sau cu o altă autoritate competentă.

Cum va fi calculată despăgubirea?

Despăgubirile se calculează în modul menționat la întrebarea de mai sus: „Ce pierderi și cheltuieli sunt acoperite de despăgubire?”

Există o sumă minimă și/sau maximă care poate fi acordată?

Nu există o sumă minimă de despăgubire. Suma maximă care poate fi acordată este menționată la întrebarea de mai sus: „Ce pierderi și cheltuieli sunt acoperite de despăgubire?”

Trebuie să specific suma în formularul de cerere? Dacă da, voi primi instrucțiuni referitoare la modul de calcul sau la alte aspecte?

Nu, acest lucru nu este necesar.

Va fi dedusă o eventuală despăgubire pe care o primesc pentru pierderea mea din alte surse (cum ar fi schema de asigurare a angajatorului sau cea privată) din despăgubirea plătită de autoritate/organism?

Da, orice despăgubire primită din alte surse va fi dedusă.

Pot obține un avans din despăgubire? Dacă da, în ce condiții?

Nu este posibil.

Pot obține o despăgubire complementară sau suplimentară (de exemplu, ca urmare a unei schimbări a circumstanțelor sau a unei înrăutățiri a stării de sănătate etc.) după pronunțarea deciziei principale?

Nu este posibil.

Ce documente justificative trebuie să atașez în sprijinul cererii mele?

Trebuie să trimiteți un proces-verbal de constatare a infracțiunii și un certificat medical împreună cu cererea de despăgubire. Vi se poate solicita să prezentați oricare dintre sau toate documentele menționate în continuare:

 • procura/dovada împuternicirii sau a relației cu victima
 • certificatul de deces al victimei
 • copia procesului-verbal de constatare a infracțiunii
 • copia sentinței/hotărârii judecătorești
 • rapoarte și certificate medicale
 • facturi corespunzătoare serviciilor medicale
 • facturi corespunzătoare altor cheltuieli (îngrijire, înmormântare)
 • venituri (salarii, plăți pentru protecție/asistență socială)
 • confirmarea colectării (sau nu) a sumelor de bani relevante din alte surse (asigurarea angajatorului, asigurarea privată)
 • certificatul de cazier judiciar
 • orice alte documente justificative legate de cazul dumneavoastră

Există taxe administrative sau de altă natură care trebuie plătite atunci când cererea este primită și prelucrată?

Nu.

Ce autoritate decide cu privire la cererile de despăgubire (în cazurile naționale)?

Directorul Serviciilor de Asigurări Sociale.

Către ce instituție trimit cererea (în cazurile naționale)?

Puteți depune personal formularul de cerere sau îl puteți trimite prin poștă la următoarea adresă: Servicii de Asigurări Sociale, 7 Lord Byron Ave., 1465, Nicosia, Cipru.

Trebuie să fiu prezent(ă) în timpul procedurii și/sau atunci când se pronunță o decizie referitoare la cererea mea?

Nu, acest lucru nu este necesar.

Cât durează (aproximativ) pronunțarea unei decizii cu privire la o cerere de despăgubire de către autoritatea competentă?

Termenul de pronunțare a unei decizii este de 6 luni de la data la care toate informațiile sunt disponibile.

Dacă nu sunt mulțumit(ă) de decizia autorității, cum o pot contesta?

Puteți contesta decizia depunând o cerere la Tribunalul Administrativ în termen de 75 de zile de la pronunțarea acesteia.

Unde pot obține formularele necesare și alte informații referitoare la procedura de urmat pentru depunerea unei cereri?

Formulare de cerere și informații cu privire la despăgubiri sunt disponibile - în limba greacă și în limba engleză - la birourile Serviciilor de Asigurări Sociale sau pe pagina de internet a Serviciilor de Asigurări Sociale.

Există o linie telefonică de urgență sau un site web pe care îl pot utiliza?

Nu există nicio linie telefonică de urgență sau un site web în materie de despăgubiri. Puteți obține informații contactând direct Serviciile de Asigurări Sociale.

Pot obține asistență juridică (ajutor din partea unui avocat) la întocmirea cererii?

Puteți solicita asistență juridică în legătură cu procedurile corespunzătoare cauzei dumneavoastră. Nu este furnizată asistență juridică pentru întocmirea cererilor de despăgubire prezentate acestei autorități.

Există organizații de sprijinire a victimelor care mă pot ajuta să depun o cerere de despăgubire?

Puteți obține informații și solicita despăgubiri contactând direct Serviciile de Asigurări Sociale.

Ultima actualizare: 11/03/2024

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.