NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini cehă a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Swipe to change

Dacă cererea mea urmează să fie soluționată în această țară

Cehia

Conținut furnizat de
Cehia
Pentru această versiune lingvistică nu există o traducere oficială.
Puteți accesa aici versiunea realizată cu ajutorul instrumentului de traducere automată. Vă reamintim că traducerea automată servește numai la înțelegerea contextului. Proprietarul acestei pagini nu își asumă nicio răspundere cu privire la calitatea traducerii.

Pentru ce tip de infracțiune pot obține despăgubiri?

Republica Cehă acordă asistență financiară victimelor infracțiunilor care au suferit daune asupra sănătății și supraviețuitorilor victimelor care au decedat ca urmare a infracțiunii. De asemenea, printre persoanele care au dreptul la asistență financiară se numără victimele unor infracțiuni de natură sexuală împotriva demnității umane și copiii victime ale abuzurilor.

Pentru ce tip de prejudiciu pot obține despăgubiri?

Asistența financiară servește la depășirea situației sociale deteriorate care rezultă din săvârșirea infracțiunii; aceasta nu înlocuiește obligația autorului infracțiunii de a repara prejudiciul cauzat victimei.

Supraviețuitorii beneficiază de asistență financiară ca sumă forfetară; victimele care au suferit daune asupra sănătății pot solicita, de asemenea, ajutor sub forma unei sume forfetare (valoarea acestuia depinzând de gravitatea consecințelor cauzate) sau pot solicita rambursarea costurilor tratamentului sau compensarea pierderii de venituri. Victimele infracțiunilor de natură sexuală împotriva demnității umane sau copiii victime ale abuzurilor pot solicita rambursarea costului terapiei urmate pentru atenuarea prejudiciului moral suferit.

Pot obține despăgubiri dacă sunt rudă sau persoană aflată în întreținerea unei victime care a decedat ca urmare a unei infracțiuni? Ce rude sau persoane aflate în întreținere pot obține despăgubiri?

Da, supraviețuitorii victimelor care au decedat ca urmare a unei infracțiuni au dreptul la asistență financiară dacă supraviețuitorul este părintele, soțul, partenerul înregistrat, copilul sau fratele (sora) persoanei decedate și locuia într-o gospodărie comună cu persoana decedată la momentul decesului, sau dacă supraviețuitorul este o persoană căreia persoana decedată îi furniza sau era obligată să îi furnizeze întreținere.

Pot obține despăgubiri dacă sunt rudă sau persoană aflată în întreținerea unei victime care a supraviețuit? Ce rude sau persoane aflate în întreținere pot obține despăgubiri în acest caz?

În acest caz, nu aveți dreptul la asistență financiară.

Pot obține despăgubiri dacă nu sunt cetățean al unei țări UE?

Puteți, dacă sunteți rezident permanent sau dacă aveți reședința în mod legal într-un alt stat membru al UE și ați devenit victimă a unei infracțiuni comise în Republica Cehă, sau dacă aveți reședința în mod legal în Republica Cehă pe o perioadă mai mare de 90 de zile și ați devenit victima unei infracțiuni comise aici, dacă ați solicitat protecție internațională în Republica Cehă sau vi s-a acordat azil sau protecție subsidiară sau, după caz, în condițiile stabilite în cadrul unui tratat internațional.

Pot solicita despăgubiri din partea acestei țări dacă locuiesc aici sau provin de aici (aceasta este țara mea de reședință sau de cetățenie) chiar dacă infracțiunea a fost săvârșită într-o altă țară a UE? Pot să fac acest lucru în loc să solicit despăgubiri în țara în care a avut loc infracțiunea? Dacă da, în ce condiții?

Dacă sunteți cetățean al Republicii Cehe, aveți dreptul la asistență financiară din partea Republicii Cehe, indiferent de țara în care a fost săvârșită infracțiunea a cărei victimă ați fost.

Pentru a putea solicita despăgubiri, trebuie să fi denunțat infracțiunea mai întâi la poliție?

Da, acest lucru este necesar.

Trebuie să aștept rezultatul anchetelor poliției sau al procesului penal înainte de a putea solicita despăgubiri?

Nu este necesar să așteptați rezultatul anchetei; asistența financiară poate fi acordată dacă ancheta existentă a autorităților de aplicare a legii indică faptul că nu există nicio îndoială că a fost săvârșită o infracțiune și că au fost îndeplinite condițiile legale pentru acordarea asistenței financiare.

Trebuie să solicit mai întâi despăgubiri de la autorul infracțiunii - dacă acesta a fost identificat?

Dacă nu solicitați daune-interese de la autorul infracțiunii, asistența financiară poate fi redusă sau poate chiar să nu fie acordată.

Dacă autorul infracțiunii nu a fost identificat sau condamnat, mai pot primi despăgubiri? Dacă da, ce probe trebuie să prezint pentru a-mi susține cererea de despăgubire?

În acest caz, este necesar să se distingă dacă autorul infracțiunii este necunoscut sau dacă persoana urmărită pentru infracțiune nu a fost găsită vinovată, chiar dacă este evident că infracțiunea a avut loc (mai precis, infracțiunea a fost săvârșită, dar ar fi putut fi săvârșită de o altă persoană). În acest caz, aveți dreptul la asistență financiară. Cu toate acestea, dacă autorul infracțiunii a fost achitat deoarece fapta urmărită nu reprezintă o infracțiune, nu puteți avea dreptul la asistență financiară. O cerere de despăgubire este evaluată în principal pe baza materialelor colectate de autoritățile de aplicare a legii; sarcina dumneavoastră este de a demonstra valoarea prejudiciului cauzat și, dacă este cazul, a oricăror daune care pot fi luate în considerare (costurile tratamentelor și pierderea de venituri).

Există o limită de timp în care trebuie să solicit despăgubiri?

Cererea trebuie depusă în termen de doi ani de la data la care ați luat cunoștință de producerea daunelor, dar nu mai târziu de 5 ani de la data infracțiunii. La expirarea unuia dintre aceste termene, dreptul la asistență încetează.

Ce pierderi și cheltuieli sunt acoperite de despăgubire?

(a) Pentru victimele infracțiunilor:

- prejudiciu material (non-psihologic):

 • costurile asistenței medicale aferente vătămărilor (tratament medical - îngrijire în ambulatoriu și spitalizare, convalescență) - DA
 • nevoi sau costuri suplimentare care rezultă din vătămări (de exemplu îngrijire și asistență, îngrijire temporară și permanentă, reabilitare pe termen lung, amenajarea domiciliului, echipamente speciale etc.)
 • în cazul cheltuielilor direct legate de corectarea sănătății, da (echipamente speciale, îngrijire medicală sau reabilitare)
 • vătămări cu consecințe permanente (de exemplu invaliditate și alt handicap permanent)
  • pierderea profiturilor în timpul și după asistența medicală (inclusiv pierderea profiturilor și pierderea capacității de a-și câștiga existența sau mijloace reduse de subzistență etc.) - DA
  • pierderea unei oportunități - NU
  • costuri asociate procedurilor judiciare aferente evenimentului care a dat naștere prejudiciului în cauză, precum onorarii avocațiale, taxe judiciare) - NU
  • despăgubiri pentru bunurile personale furate sau deteriorate - NU
  • Altele - NU

- prejudiciu psihologic (moral):

 • durerea și suferința victimei - NU

(b) În cazul persoanelor autorizate sau al rudelor victimei:

- prejudiciu material (non-psihologic):

 • costurile de înmormântare - NU
 • costurile asistenței medicale (de exemplu terapia unui membru al familiei, îngrijire în ambulatoriu și spitalizare, reabilitare) - NU
 • pierderea mijloacelor de subzistență sau pierderea oportunității - NU

- prejudicii psihologice:

 • durerea și suferința rudelor sau a persoanelor autorizate/despăgubiri pentru supraviețuitori dacă victima a decedat - NU

Despăgubirea se plătește într-o singură tranșă sau în tranșe lunare?

Asistența financiară este plătită sub forma unei plăți unice.

În ce mod ar putea propriul meu comportament în legătură cu infracțiunea, cazierul meu judiciar sau lipsa de cooperare în cursul procedurii de despăgubire să îmi afecteze șansa de a primi despăgubiri și/sau suma pe care o primesc?

Antecedentele dumneavoastră penale nu sunt decisive pentru dreptul dumneavoastră la asistență financiară; cu toate acestea, dacă nu cooperați cu autoritățile de aplicare a legii în ceea ce privește soluționarea infracțiunii, nu vi se poate acorda asistență financiară. De asemenea, nu vi se va acorda asistență dacă ați participat la infracțiune în calitate de complice.

În cazul în care nu furnizați cooperarea necesară în cadrul procedurii de asistență financiară, procedura poate fi încheiată sau cererea dumneavoastră poate fi respinsă.

Situația mea financiară ar putea să afecteze posibilitatea de a primi despăgubiri și/sau nivelul acestora?

Numai dacă este evident că situația dumneavoastră socială nu s-a deteriorat ca urmare a săvârșirii infracțiunii, este posibil să nu primiți asistență financiară.

Există alte criterii care mi-ar putea afecta posibilitatea de a primi despăgubiri și/sau nivelul acestora?

Dacă ați contribuit în vreun fel la prejudiciu, asistența financiară poate fi redusă sau poate să nu fie acordată deloc.

Cum se calculează despăgubirea?

Victimele care au suferit o vătămare minoră a sănătății pot solicita ajutor sub forma unei sume forfetare în valoare de 10 000 CZK.

Victimele care au suferit o vătămare gravă a sănătății pot solicita ajutor sub forma unei sume forfetare în valoare de 50 000 CZK.

În locul ajutorului sub forma unei sume forfetare, victimele care au suferit o vătămare a sănătății pot solicita asistență financiară în valoare de până la 200 000 CZK, echivalentul costurilor de tratament dovedite și/sau al pierderii de venituri.

Supraviețuitorii au dreptul la asistență financiară plătită ca sumă forfetară de 200 000 CZK, cu excepția fraților și surorilor, care au dreptul la asistență în valoare de 175 000 CZK.

Există o sumă minimă/maximă care poate fi acordată?

În calitate de victimă a unei infracțiuni care a suferit o vătămare a sănătății sau în calitate de supraviețuitor, puteți primi până la 200 000 CZK; în plus, în caz de deces, asistența financiară totală acordată tuturor supraviețuitorilor nu poate depăși 600 000 CZK și, în cazul în care există mai mulți supraviețuitori, asistența acordată va fi redusă proporțional astfel încât să nu depășească valoarea maximă a asistenței financiare.

Trebuie să specific suma în formularul de cerere? Dacă da, voi primi instrucțiuni referitoare la modul de calcul sau la alte aspecte?

Da.

Va fi dedusă o eventuală despăgubire pe care o primesc pentru pierderea mea din alte surse (cum ar fi schema de asigurare a angajatorului sau cea privată) din despăgubirea plătită de autoritate/organism?

Numai în cazul unei asigurări care acoperă obligația autorului infracțiunii de a compensa prejudiciul cauzat, lucru care, în virtutea legislației cehe, este posibil din punct de vedere practic în cazul accidentelor rutiere și al accidentelor de muncă.

Pot obține un avans din despăgubire? Dacă da, în ce condiții?

Nu se oferă plăți în avans pentru asistență financiară.

Pot obține o despăgubire complementară sau suplimentară (de exemplu, ca urmare a unei schimbări a circumstanțelor sau a unei înrăutățiri a stării de sănătate etc.) după pronunțarea deciziei principale?

Da, la valoarea maximă permisă a asistenței financiare.

Ce documente justificative trebuie să atașez în sprijinul cererii mele?

 • procură, dovada unei relații de rudenie cu victima
 • certificatul de deces al victimei
 • o copie a procesului-verbal de constatare a infracțiunii
 • o copie a hotărârii judecătorești
 • documentație medicală
 • facturi de spitalizare sau facturi pentru cheltuielile aferente
 • facturi pentru costurile tratamentelor
 • documente de primire

Există taxe administrative sau de altă natură care trebuie plătite atunci când cererea este primită și prelucrată?

Nu.

Ce autoritate decide cu privire la cererile de despăgubire (în cazurile naționale)?

Ministerul Justiției.

Către ce instituție trimit cererea (în cazurile naționale)?

Ministerul Justiției.

Trebuie să fiu prezent în timpul procedurii și/sau atunci când se pronunță o decizie referitoare la cererea mea?

Nu.

Cât durează (aproximativ) pentru a obține o decizie cu privire la o cerere de despăgubire din partea autorității?

Cererea trebuie să fie soluționată în termen de trei luni.

Dacă nu sunt mulțumit de decizia autorității, cum o pot contesta?

Prin introducerea unei acțiuni administrative în instanță.

Unde pot obține formularele necesare și alte informații referitoare la procedura de urmat pentru depunerea unei cereri?

Pe site-ul Ministerului Justiției, de la ONG-urile care se ocupă de victimele infracțiunilor și de la Serviciul de probațiune și mediere.

Există un număr de telefon la care pot suna pentru a primi asistență sau un site web în acest sens?

Nu.

Pot obține asistență juridică (ajutor din partea unui avocat) la întocmirea cererii?

Da, dar pe propria cheltuială.

Există organizații de sprijinire a victimelor care mă pot ajuta să depun o cerere de despăgubire?

Cea mai mare este Bílý kruh bezpečí (Cercul alb al siguranței); Serviciul de probațiune și mediere din Republica Cehă oferă, de asemenea, sprijin victimelor.

Ultima actualizare: 31/03/2021

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.