Dacă cererea mea urmează să fie soluționată în această țară

Estonia

Conținut furnizat de
Estonia

Pentru ce tip de infracțiuni pot obține despăgubiri?

Se pot plăti despăgubiri victimelor infracțiunilor săvârșite prin violență și persoanelor aflate în întreținerea unor astfel de victime. O infracțiune săvârșită prin violență înseamnă o faptă care poate fi pedepsită în temeiul legii penale, comisă în mod direct împotriva vieții sau a sănătății unei persoane și care are drept rezultat decesul, vătămarea gravă sau îmbolnăvirea persoanei vătămate timp de cel puțin patru luni.

Pentru ce tip de prejudicii pot obține despăgubiri?

Aveți dreptul la despăgubiri în cazul în care infracțiunea săvârșită prin violență a avut drept rezultat vătămarea gravă sau îmbolnăvirea persoanei vătămate timp de cel puțin patru luni.

Pot obține despăgubiri dacă sunt o rudă sau o persoană aflată în întreținerea unei victime care a decedat ca urmare a unei infracțiuni? Ce rude sau persoane aflate în întreținere pot obține despăgubiri?

Persoana care suportă cheltuielile de înmormântare a victimei unei infracțiuni săvârșite prin violență primește o despăgubire de 448 de euro. Atragem atenția asupra faptului că nu este necesar ca persoana care suportă cheltuielile de înmormântare să fi fost rudă cu victima sau să se fi aflat în întreținerea victimei.

Persoanele aflate în întreținerea victimei care a decedat ca urmare a unei infracțiuni săvârșite prin violență au dreptul la despăgubirile pe care statul le-ar fi acordat victimei infracțiunii.

Sunt persoanele aflate în întreținere:

 • copiii victimei cu vârsta mai mică de 18 ani;
 • copiii victimei cu vârsta cuprinsă între 18 și 24 de ani înscriși la studii cu program complet;
 • soțul supraviețuitor al victimei cu capacitate de muncă diminuată;
 • soțul supraviețuitor al victimei aflat la vârsta de pensionare;
 • părintele victimei aflat la vârsta de pensionare;
 • părintele victimei cu capacitate de muncă diminuată;
 • soția supraviețuitoare a victimei care este însărcinată și care nu lucrează;
 • părintele sau tutorele copilului victimei cu vârsta mai mică de trei ani care nu lucrează.

Pot obține despăgubiri dacă sunt o rudă sau o persoană aflată în întreținerea unei victime care a supraviețuit? Ce rude sau persoane aflate în întreținere pot obține despăgubiri în acest caz?

Aveți dreptul la despăgubiri în cazul în care, ca urmare a infracțiunii săvârșite prin violență, victima a suferit o vătămare gravă sau a fost bolnavă timp de cel puțin patru luni.

Următoarele persoane au dreptul să primească despăgubiri:

 • copiii victimei cu vârsta mai mică de 18 ani;
 • copiii victimei cu vârsta cuprinsă între 18 și 24 de ani înscriși la studii cu program complet;
 • soțul supraviețuitor al victimei cu capacitate de muncă diminuată;
 • soțul supraviețuitor al victimei aflat la vârsta de pensionare;
 • părintele victimei aflat la vârsta de pensionare;
 • părintele victimei cu capacitate de muncă diminuată;
 • soția supraviețuitoare a victimei care este însărcinată și care nu lucrează;
 • părintele sau tutorele copilului victimei cu vârsta mai mică de trei ani care nu lucrează.

Pot obține despăgubiri dacă nu sunt cetățean al unei țări din UE?

În Estonia, dreptul la despăgubire nu este condiționat de cetățenie.

Pot solicita despăgubiri din partea acestei țări în cazul în care locuiesc aici sau sunt cetățean al acestei țări (aceasta este țara în care locuiesc sau a cărei cetățenie o dețin), chiar dacă infracțiunea a fost săvârșită într-o altă țară din UE? Aș putea solicita despăgubiri din partea acestei țări în loc să fac acest lucru în țara în care a avut loc infracțiunea? În caz afirmativ, în ce condiții?

Despăgubirea este plătită de către autoritatea competentă din țara în care a avut loc infracțiunea. Despăgubirea se plătește în conformitate cu legislația țării respective.

Pentru a solicita despăgubiri, puteți să vă adresați:

 • autorității competente din țara în cauză sau autorității competente din țara dumneavoastră de reședință;
 • în Estonia, autoritatea competentă este Consiliul de asigurări sociale, care va transmite autorității competente din cealaltă țară cererea dumneavoastră, împreună cu documentele justificative.

Pentru a putea solicita despăgubiri, trebuie să denunț mai întâi săvârșirea infracțiunii la poliție?

O infracțiune săvârșită prin violență trebuie denunțată la poliție în termen de 15 zile calendaristice de la data la care a fost săvârșită.

Trebuie să aștept rezultatele cercetărilor efectuate de poliție sau ale procedurii penale înainte să pot solicita despăgubiri?

Nu este necesar să se aștepte rezultatul procedurii pentru a solicita despăgubiri; este suficient ca infracțiunea să fi fost denunțată la poliție și ca procedura penală să fi început deja. Despăgubirile se pot solicita în termen de trei ani de la data săvârșirii infracțiunii.

Sunt obligat să solicit mai întâi despăgubiri din partea autorului infracțiunii, dacă acesta a fost identificat?

Nu există nicio obligație de a solicita mai întâi despăgubiri din partea autorului infracțiunii. În cazurile în care se acordă despăgubiri, dreptul de a solicita despăgubiri este transferat către Consiliul de asigurări sociale, iar noi vom formula acțiunea împotriva persoanei care a cauzat prejudiciul (autorul infracțiunii) prin intermediul unei acțiuni în regres.

Dacă autorul infracțiunii nu a fost identificat sau condamnat, mai pot beneficia de despăgubiri? În caz afirmativ, ce dovezi sunt necesare pentru a-mi susține cererea de despăgubire?

Aveți dreptul la despăgubiri chiar dacă persoana care a cauzat prejudiciul nu a fost identificată sau procedura judiciară nu a fost încă încheiată.

Pentru a obține despăgubirea care trebuie plătită de stat victimelor infracțiunilor, este necesar ca un organ de cercetare să emită un certificat privind începerea procedurii penale.

În cazul în care solicitați rambursarea cheltuielilor de tratament medical sau de înmormântare, trebuie să prezentați documentele justificative ale acestor cheltuieli.

Există un termen în care trebuie să solicit despăgubiri?

Cererile de despăgubire pot fi depuse în termen de trei ani de la data săvârșirii unei infracțiuni sau din momentul în care s-a cunoscut săvârșirea infracțiunii.

Care sunt prejudiciile și cheltuielile acoperite de despăgubiri?

Despăgubirea acoperă:

- prejudiciul material (nepsihologic):

 • cheltuielile medicale aferente vătămării (tratament medical - ambulatoriu, în spital și pentru recuperare)
 • nevoi sau cheltuieli suplimentare care rezultă în urma vătămării (de exemplu, îngrijire și asistență, tratament temporar și permanent, fizioterapie prelungită, adaptarea locuinței, dispozitive speciale, etc.)
 • vătămarea permanentă (de exemplu, invaliditatea și alte handicapuri permanente)
  • beneficiul nerealizat în cursul tratamentului medical și ulterior acestuia (de exemplu, pierderea venitului și incapacitatea de a câștiga un venit sau diminuarea dreptului la întreținere, etc.)
  • despăgubiri pentru distrugerea hainelor și a dispozitivelor medicale (de exemplu, despăgubiri pentru ochelari, rambursarea cheltuielilor pentru achiziționarea de haine noi)

- prejudiciul material (nepsihologic):

 1. cheltuielile de înmormântare
 2. pierderea dreptului la întreținere sau pierderea unei oportunități

- prejudicii psihologice:

 • durerea și suferința rudelor sau ale persoanelor care au dreptul să primească despăgubire/despăgubirea supraviețuitorilor în cazul în care victima a decedat

Membrii familiei victimei pot obține consiliere psihologică. În vederea obținerii despăgubirilor pentru asistență psihologică, trebuie să contactați un furnizor de servicii de sprijin al victimelor, care va redacta cererea și dumneavoastră o veți semna. De asemenea, aveți nevoie de un certificat emis de poliție care să confirme că a fost deschisă procedura și că aveți calitatea de victimă sau de reprezentant legal al victimei. Furnizorul de servicii de sprijin al victimelor vă va ajuta să obțineți un astfel de certificat emis de poliție.

Veți fi informat cu privire la acordarea despăgubirii pentru asistență psihologică în termen de 10 zile lucrătoare. Ulterior, puteți să vă adresați unui psiholog. Suma acordată cu titlu de despăgubire este, per persoană, salariul minim lunar (584 de euro în 2020).

Despăgubirea se plătește într-o singură tranșă sau în tranșe lunare?

Persoanele aflate în întreținere primesc despăgubirea în tranșe lunare. Cheltuielile medicale și cele legate de înmormântare sunt rambursate ca sumă forfetară, pe baza documentelor justificative ale cheltuielilor.

În ce mod ar putea să afecteze posibilitatea de a primi despăgubiri și/sau suma pe care o voi primi comportamentul meu în legătură cu infracțiunea, cazierul meu judiciar sau lipsa cooperării în cursul procedurii de acordare de despăgubiri?

Nu se plătesc despăgubiri în cazurile în care:

 1. victima a provocat sau a facilitat săvârșirea infracțiunii sau producerea prejudiciului prin faptele sale intenționate sau prin comportamentul său neglijent;
 2. victima nu a denunțat infracțiunea în termen de 15 zile în pofida faptului că a fost capabilă să facă acest lucru, iar poliția nu a luat cunoștință de infracțiune într-un alt mod;
 3. victima a fost condamnată pentru o infracțiune săvârșită prin violență sau în temeiul articolului 255 alineatul (1) sau al articolului 256 alineatul (1) din Codul penal, iar cazierul său judiciar nu a fost șters din baza de date a cazierelor judiciare în conformitate cu Legea privind baza de date a cazierelor judiciare;
 4. plata unei despăgubiri ar fi incorectă sau nejustificată din alte motive.

În plus, despăgubirea poate fi refuzată în cazul în care solicitantul a refuzat să coopereze cu autoritățile de asigurare a respectării legii în vederea stabilirii faptelor legate de infracțiune, în vederea identificării sau a reținerii autorului infracțiunii sau în vederea dovedirii prejudiciului.

În ce mod ar putea situația mea financiară să afecteze posibilitatea de a primi despăgubiri și/sau cuantumul acestora?

Situația dumneavoastră financiară nu afectează acordarea sau plata unei despăgubiri.

Există alte criterii care ar putea să afecteze posibilitatea de a primi despăgubiri și/sau cuantumul acestora?

Orice sume pe care le primește sau are dreptul să le primească persoana vătămată pentru prejudiciul cauzat de la o altă sursă decât persoana răspunzătoare de cauzarea acestuia se scad atunci când se evaluează despăgubirea, inclusiv indemnizația pentru diminuarea capacității de muncă acordată victimei. Atunci când se stabilește valoarea despăgubirii, se ia în considerare orice sumă plătită solicitantului de către persoana răspunzătoare de cauzarea prejudiciului înainte de acordarea despăgubirii.

Cum se vor calcula despăgubirile?

Calcularea despăgubirilor acordate pentru diminuarea capacității de muncă sau lipsa capacității de muncă

Valoarea despăgubirii se calculează pe baza venitului mediu pe zi calendaristică. Se ia în considerare venitul (impozitat cu contribuțiile sociale) obținut în cursul celor șase luni anterioare săvârșirii infracțiunii.

Calcularea prejudiciilor cauzate de capacitatea de muncă parțială sau de lipsa capacității de muncă

Venitul mediu pe zi calendaristică se înmulțește cu treizeci, iar din rezultatul înmulțirii se deduce pensia pentru incapacitate de muncă sau indemnizația pentru diminuarea capacității de muncă acordată persoanei. Despăgubirile acoperă 80 % din beneficiul nerealizat. Datele cu privire la venitul mediu se obțin de la Consiliul fiscal și vamal.

Calcularea despăgubirilor în caz de deces al întreținătorului

1. Venitul mediu al victimei pe zi calendaristică se înmulțește cu treizeci, iar din rezultatul înmulțirii se deduce pensia de urmaș acordată persoanei în cauză.

2. Din suma rezultată se calculează un procent în funcție numărul de persoane aflate în întreținere:

 • 75 % în cazul unei persoane aflate în întreținere
 • 85 % în cazul a două persoane aflate în întreținere
 • 100 % în cazul a trei sau mai multe persoane aflate în întreținere

Se acordă despăgubiri în procent de 80 % din valoarea calculată.

Există o sumă minimă/maximă care poate fi acordată?

Nu există o sumă minimă; despăgubirile se plătesc atât timp cât persoana care are dreptul să le primească îndeplinește condițiile pentru a beneficia de despăgubiri sau până la limita de 9 590 de euro.

Trebuie să specific cuantumul despăgubirii în formularul de cerere? În caz afirmativ, voi primi instrucțiuni cu privire la modalitatea de calculare a acestora sau la alte aspecte?

În formularul de cerere nu trebuie indicată nicio sumă.

Despăgubirile pentru prejudiciile suferite pe care le primesc din alte surse (de exemplu, de la angajator sau de la un sistem de asigurare privată) vor fi deduse din despăgubirile plătite de autoritate/organism?

Da

Pot primi un avans din despăgubire? În caz afirmativ, în ce condiții?

Persoanele aflate într-o situație economică dificilă pot solicita plata în avans a despăgubirii, dacă au dreptul să primească despăgubiri, însă plata acestora este întârziată.

Pe baza cererii relevante, se efectuează plata unui avans de maximum 640 de euro.

În cazul în care avansul depășește cuantumul despăgubirii acordate ulterior, suma plătită în plus va fi recuperată.

Pot obține despăgubiri complementare sau suplimentare (de exemplu, ca urmare a unei modificări a împrejurărilor sau a înrăutățirii stării mele de sănătate, etc.) după ce s-a luat decizia principală?

Aveți dreptul să prezentați facturi suplimentare aferente unui tratament medical.

Ce documente justificative trebuie să prezint împreună cu cererea?

Un certificat din partea unui organ de cercetare

Facturile pentru cheltuielile de înmormântare

Facturile pentru cheltuielile aferente tratamentului medical, chitanțele pentru medicamente etc.

Certificatul de deces al victimei

Există taxe administrative sau alte tipuri de taxe care trebuie plătite în momentul primirii și soluționării cererii?

Nu

Ce autoritate decide cu privire la cererile de despăgubire (în cauzele naționale)?

Consiliul național de asigurări sociale din Estonia

Unde trebuie să trimit cererea (în cauzele naționale)?

Opțiuni pentru depunerea cererilor:

 • De asemenea, cererile pot fi trimise prin poștă, la adresa Põllu 1A, 50303, Tartu.
 • Cererile pot fi depuse prin intermediul unui furnizor de servicii de sprijin al victimelor. Datele de contact ale furnizorilor de servicii de sprijin al victimelor sunt disponibile pe site-ul web al Consiliului de asigurări sociale.
 • Cererile pot fi, de asemenea, transmise la un birou de servicii pentru clienți al Consiliului de asigurări sociale.

Trebuie să fiu prezent pe parcursul procedurii și/sau atunci când este soluționată cererea?

Nu este nevoie să fiți prezent.

Cât timp durează (aproximativ) să obțin decizia cu privire la cererea de despăgubire din partea autorității?

Decizia se adoptă în termen de 30 de zile de la data primirii ultimului document.

În cazul în care nu sunt mulțumit de decizia autorității, cum o pot contesta?

Împotriva deciziei se poate depune contestație în termen de 30 de zile de la primirea acesteia. În mod alternativ, se poate introduce contestație în fața unei instanțe de contencios administrativ, în conformitate cu procedura prevăzută în Codul de procedură administrativă.

De unde obțin formularele și alte informații necesare cu privire la modul în care pot formula o cerere de despăgubire?

Formularele de cerere și informațiile cu privire la solicitarea de despăgubiri sunt disponibile pe site-ul web al Consiliului de asigurări sociale.

Există o linie de asistență telefonică sau un site web special la care pot apela?

Furnizorii de servicii de sprijin al victimelor pot fi contactați și prin telefon. Datele lor de contact sunt disponibile pe site-ul web al Consiliului de asigurări sociale.

Pot obține asistență juridică (asistență din partea unui avocat) pentru formularea cererii?

Da

Există organizații de sprijin al victimelor care mă pot ajuta să solicit despăgubiri?

Furnizorii de servicii de sprijin al victimelor oferă asistență și pe parcursul procedurii de solicitare de despăgubiri.

Ultima actualizare: 31/12/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.