Dacă cererea mea urmează să fie soluționată în această țară

Finlanda

Conținut furnizat de
Finlanda

Pentru ce tip de infracțiuni pot obține despăgubiri?

În cazul în care dumneavoastră (sau o rudă apropiată) sunteți victimă a unei infracțiuni în Finlanda, puteți primi despăgubiri din fonduri de stat pentru prejudiciile cauzate prin săvârșirea infracțiunii. Dreptul de despăgubire nu este limitat de natura infracțiunii.

În cazul în care prejudiciul de natură penală a fost cauzat de utilizarea unui autovehicul aflat în trafic, despăgubirea va fi suportată în principal în temeiul poliței de asigurare a vehiculului care a cauzat prejudiciul, în conformitate cu Legea privind asigurarea de răspundere civilă auto (liikennevakuutuslaki).

Pentru ce tip de prejudicii pot obține despăgubiri?

Se pot plăti despăgubiri pentru vătămarea corporală și suferința cauzate prin săvârșirea infracțiunii.

„Vătămare corporală” înseamnă afectarea stării de sănătate a unei persoane care poate fi verificată prin mijloace medicale. Această afectare ar putea fi de natură fizică sau psihologică.

„Suferință”, pe de altă parte, înseamnă un sentiment de suferință mentală cauzat de evenimentul în cauză și care nu implică afectarea stării de sănătate a unei persoane dovedită prin mijloace medicale.

Pot obține despăgubiri dacă sunt o rudă sau o persoană aflată în întreținerea unei victime care a decedat ca urmare a unei infracțiuni? Ce rude sau persoane aflate în întreținere pot obține despăgubiri?

Puteți beneficia de un drept de despăgubire dacă o rudă apropiată a decedat ca urmare a unei infracțiuni. „Rudă apropiată” înseamnă mama, tatăl, copilul, soțul sau soția persoanei decedate sau o altă persoană care a fost foarte apropiată de persoana decedată.

În cazul în care ați preluat responsabilitatea înmormântării unei persoane care a decedat ca urmare a unei infracțiuni, aveți dreptul la despăgubiri pentru cheltuielile rezonabile efectuate cu ocazia înmormântării.

Pot obține despăgubiri dacă sunt o rudă sau o persoană aflată în întreținerea unei victime care a supraviețuit? Ce rude sau persoane aflate în întreținere pot obține despăgubiri în acest caz?

În cazul în care o persoană care este foarte apropiată de dumneavoastră a fost victima unei infracțiuni, puteți fi despăgubit pentru cheltuielile rezonabile și esențiale suportate pentru îngrijirea persoanei respective, precum și pentru beneficiul nerealizat din acest motiv. „Rudă apropiată” înseamnă mama, tatăl, copilul, soțul sau soția persoanei care a suferit o vătămare corporală sau o altă persoană la fel de apropiată.

Pot obține despăgubiri dacă nu sunt cetățean al unei țări din UE?

În cazul în care ați fost victima unei infracțiuni în Finlanda, veți beneficia, în general, de dreptul la despăgubire indiferent de naționalitatea dumneavoastră sau de țara în care locuiți. Cu toate acestea, despăgubirea vă poate fi refuzată dacă, în momentul săvârșirii infracțiunii, locuința dumneavoastră nu se afla într-o țară din UE sau dacă, în momentul solicitării despăgubirii, prejudiciul avea o legătură minoră cu Finlanda.

Pot solicita despăgubiri din partea acestei țări în cazul în care locuiesc aici sau sunt cetățean al acestei țări (aceasta este țara mea de reședință sau a cărei cetățenie o dețin), chiar dacă infracțiunea a fost săvârșită într-o altă țară din UE? Aș putea solicita despăgubiri din partea acestei țări în loc să fac acest lucru în țara în care a avut loc infracțiunea? În caz afirmativ, în ce condiții?

Dacă aveți o reședință în Finlanda, puteți primi despăgubiri, în anumite circumstanțe, și pentru vătămarea corporală și suferința provocate de o infracțiune săvârșită în străinătate.

Despăgubirea poate fi plătită în cazul în care șederea dumneavoastră în străinătate a fost legată de muncă, de studii sau de un alt motiv similar. Se pot acorda despăgubiri, pe o bază discreționară, și în alte cazuri care implică prejudicii suferite în străinătate. În astfel de cazuri, factorii care trebuie luați în considerare sunt eventuala legătură dintre infracțiune și Finlanda, gradul de apropiere al relației dintre autorul infracțiunii și victima infracțiunii, natura prejudiciului și opțiunile dumneavoastră pentru obținerea de despăgubiri din altă parte.

Pentru a putea solicita despăgubiri, trebuie să denunț mai întâi săvârșirea infracțiunii la poliție?

Aveți obligația de a denunța infracțiunea la poliție. Dacă infracțiunea nu a fost denunțată sau dacă poliția nu a aflat în alt mod despre săvârșirea infracțiunii, se pot plăti despăgubiri numai pentru motive speciale.

Trebuie să aștept rezultatele cercetărilor efectuate de poliție sau ale procedurii penale înainte să pot solicita despăgubiri?

Puteți depune o cerere de despăgubire înainte de încheierea cercetării prealabile sau de încheierea procedurilor judiciare. Cu toate acestea, cererea dumneavoastră nu poate fi soluționată decât după încheierea cercetării prealabile. În cazul în care au fost formulate acuzații, această chestiune nu poate fi analizată, în general, decât după soluționarea dosarului penal și a cererilor de despăgubire de către instanță.

Sunt obligat să solicit mai întâi despăgubiri din partea autorului infracțiunii — dacă acesta a fost identificat?

În cazul în care cauza penală este soluționată în instanță, ar trebui să faceți demersuri pentru ca dreptul dumneavoastră de despăgubire să fie constatat prin intermediul unei hotărâri judecătorești. Aceasta înseamnă că este necesar să prezentați, în cursul procedurii judiciare, o cerere de despăgubire din partea autorului infracțiunii. În general, dacă nu ați îndeplinit această obligație, nu se plătesc despăgubiri pentru prejudicii de natură penală.

Dacă autorul infracțiunii nu a fost identificat sau condamnat, mai pot beneficia de despăgubiri? În caz afirmativ, ce dovezi sunt necesare pentru a-mi susține cererea de despăgubire?

Puteți solicita despăgubiri chiar și în cazul în care autorul infracțiunii nu a fost identificat. Va fi necesar să anexați, la cererea dumneavoastră de despăgubire, o copie a procesului-verbal întocmit de poliție în cadrul cercetării prealabile sau alte elemente de probă fiabile.

Există un termen în care trebuie să solicit despăgubiri?

Trebuie să solicitați despăgubiri în termen de trei ani de la data la care a fost pronunțată o hotărâre judecătorească definitivă cu privire la cauza de despăgubire. În cazul în care cauza nu a fost analizată în instanță, despăgubirea trebuie solicitată în termen de zece ani de la data săvârșirii infracțiunii. Aceste termene sunt flexibile numai în împrejurări speciale.

Care sunt prejudiciile și cheltuielile acoperite de despăgubire?

De exemplu, despăgubirea acoperă următoarele elemente?

(a) Pentru victima infracțiunii:

– prejudiciul material (nepsihologic):

 • cheltuieli medicale aferente vătămării corporale (tratament medical - ambulatoriu, în spital și pentru recuperare) -cheltuielile medicale sunt acoperite.
 • nevoi sau cheltuieli suplimentare care rezultă în urma vătămării corporale (de exemplu, îngrijirea și asistența, tratamentul temporar și permanent, fizioterapia educațională prelungită, adaptarea locuinței, dispozitivele speciale etc.) -alte cheltuieli esențiale sunt acoperite.
 • vătămare permanentă (de exemplu, invaliditate și alte handicapuri permanente)
  • beneficiul nerealizat în cursul tratamentului și ulterior acestuia (incluzând beneficiul nerealizat și incapacitatea de a câștiga un venit sau diminuarea dreptului la întreținere etc.) — beneficiul nerealizat este acoperit cu un cuantum maxim de 150 EUR pe zi.
  • pierderea unei oportunități - atunci când se stabilește despăgubirea, se poate lua în considerare, în împrejurări speciale, evoluția potențială a veniturilor solicitantului (de exemplu, în cazul unei persoane care a suferit o vătămare corporală în tinerețe).
  • cheltuieli legate de procedura judiciară aferentă incidentului care a provocat prejudiciul (precum taxele juridice, cheltuielile de judecată) - se poate plăti o despăgubire rezonabilă pentru taxele juridice în cazul în care acțiunea în despăgubire a fost analizată de instanță și dacă ați suferit alte prejudicii pentru care trebuie să primiți despăgubiri.
  • despăgubiri pentru bunurile personale furate sau deteriorate - — efectele personale obișnuite (de exemplu, ochelarii, ceasul de mână și telefonul mobil) care sunt deteriorate în timpul producerii vătămării corporale sunt acoperite.
   • în alte cazuri, despăgubirea pentru prejudiciile cauzate obiectelor și altor bunuri se acordă numai în anumite condiții speciale.

— prejudiciul psihologic (moral):

 • durerea și suferința victimei - sunt acoperite.
  • probleme psihologice temporare
  • suferințe mentale, în cazul în care s-au produs prejudicii
   • în cazul infracțiunilor sexuale
   • în cazul altor infracțiuni împotriva libertății
   • în cazul unei infracțiuni care a afectat într-un mod extrem de grav integritatea personală a victimei

b) Pentru persoanele îndreptățite sau rudele unei victime:

– prejudiciul material (nepsihologic):

 • cheltuieli de înmormântare - cheltuielile funerare, precum cele suportate pentru achiziționarea unui sicriu, a unui loc de veci și a unui monument funerar și pentru organizarea evenimentului memorial sunt acoperite. În calitate de persoană foarte apropiată, puteți beneficia de asemenea de o despăgubire pentru cheltuielile suportate pentru participarea la funeralii (cheltuielile de deplasare la funeralii, precum și cheltuielile pentru aranjamente florale și haine de doliu).
 • cheltuieli medicale (de exemplu, terapia pentru un membru al familiei, tratamentul ambulatoriu și în spital, precum și tratamentul pentru reabilitare) — în cazul în care decesul unei rude apropiate v-a cauzat o vătămare corporală, puteți primi despăgubiri pentru cheltuielile medicale efectuate în urma vătămării în cauză, precum și pentru alte cheltuieli esențiale și beneficiul nerealizat. Pentru această despăgubire s-a stabilit o limită, care este de maximum 6 000 EUR (în 2018).
 • pierderea dreptului la întreținere și pierderea unei oportunități — dacă ați fost o persoană aflată în întreținerea persoanei decedate, puteți primi despăgubiri pentru pierderea dreptului la întreținere.

– prejudiciul psihologic:

 • durerea și suferința rudelor sau ale persoanelor îndreptățite/despăgubirea acordată supraviețuitorilor în cazul în care victima a decedat — nu se plătește nicio despăgubire rudelor apropiate ale victimei unei infracțiuni pentru probleme sau suferințe mentale temporare.

Despăgubirea se plătește într-o singură tranșă sau în tranșe lunare?

În general, despăgubirea este plătită sub forma unei tranșe unice, cu excepția despăgubirilor continue pentru beneficiul nerealizat și pierderea dreptului la întreținere. Aceste tipuri de despăgubiri sunt cel mai adesea plătite sub forma unor tranșe lunare repetate.

În ce mod ar putea să afecteze posibilitatea de a primi despăgubiri și/sau suma pe care o voi primi comportamentul meu în legătură cu infracțiunea, cazierul meu judiciar sau lipsa cooperării în cursul procedurii de acordare de despăgubiri?

Cuantumul despăgubirii care urmează a fi acordat poate fi redus dacă ați contribuit la cauzarea vătămării prin propriile dumneavoastră acțiuni. De exemplu, despăgubirea poate fi redusă dacă dumneavoastră ați început o luptă care a condus la vătămarea corporală pe care ați suferit-o. Pe de altă parte, niciun antecedent penal pe care l-ați putea avea nu vă va afecta posibilitatea de a primi despăgubiri sau cuantumul despăgubirii pe care îl veți primi.

Pentru a primi despăgubiri, trebuie să trimiteți documentele solicitate de Trezoreria Statului (Valtiokonttori), astfel încât dosarul dumneavoastră referitor la prejudiciul de natură penală să poată fi prelucrat. Dacă nu prezentați elementele de probă necesare, cererea dumneavoastră de despăgubire poate fi respinsă.

În ce mod ar putea situația mea financiară să afecteze posibilitatea de a primi despăgubiri și/sau cuantumul acestora?

Ca regulă generală, situația dumneavoastră financiară nu afectează posibilitatea de a primi despăgubiri sau cuantumul despăgubirii care urmează să fie plătit.

La adoptarea deciziei de despăgubire, situația dumneavoastră financiară este luată în considerare numai dacă ați solicitat despăgubiri pentru prejudicii considerabile aduse bunurilor sau situației dumneavoastră financiare pentru motivul incapacității dumneavoastră de a preveni producerea prejudiciului.

Există alte criterii care ar putea să afecteze posibilitatea de a primi despăgubiri și/sau cuantumul acestora?

În cazul în care cauza este soluționată în instanță, despăgubirea se plătește în general în conformitate cu hotărârea judecătorească. În cazul în care Trezoreria Statului nu respectă în totalitate hotărârea pronunțată de instanță în acțiunea în despăgubire, aceasta vă va expune motivele pentru o astfel de abatere în decizia sa.

Autorul infracțiunii va fi obligat să vă plătească despăgubirea dispusă de instanță. Cu toate acestea, dreptul de a obține despăgubiri din partea autorului infracțiunii va fi transferat statului în măsura în care Trezoreria Statului v-a acordat despăgubiri pentru prejudiciile suferite.

Cum se vor calcula despăgubirile?

Cheltuielile medicale și alte cheltuieli sunt despăgubite dacă sunt esențiale și au o legătură de cauzalitate cu prejudiciul cauzat.

Atunci când se stabilește cuantumul despăgubirii care urmează să fie plătit pentru durere, suferință și alte probleme temporare, se vor avea în vedere natura și gravitatea prejudiciului sau vătămării dumneavoastră corporale, precum și practicile de despăgubire prevalente. Cuantumul despăgubirii care urmează să fie plătit nu poate depăși limita superioară prevăzută prin lege.

„Suferință” înseamnă sentimentul personal de suferință psihologică ce v-a fost cauzat în urma săvârșirii unei infracțiuni. Despăgubirea care trebuie plătită se va stabili în funcție de natura faptei în cauză. Cuantumul despăgubirii depinde de asemenea de limitele de despăgubire prevăzute de lege.

Ca punct de plecare pentru calcularea oricărui beneficiu nerealizat, se va face o estimare a veniturilor pe care le-ați fi câștigat dacă nu ar fi fost săvârșită infracțiunea. Din suma respectivă se deduc toate veniturile și beneficiile pe care le-ați primit sau pe care ați fi putut să le primiți, indiferent de prejudiciul sau vătămarea corporală suferite. Cuantumul despăgubirii care urmează să fie plătit nu poate depăși cuantumul maxim zilnic prevăzut prin lege.

Din cuantumul total al despăgubirii care urmează să fie acordat pentru problemele și suferința cauzate se aplică o deducere de bază. Cuantumul deducerii de bază este de 220 EUR pentru o infracțiune săvârșită în cursul anului 2018.

Despăgubirile acordate nu dau naștere la dobânzi.

Există o sumă minimă/maximă care poate fi acordată?

Nu există o sumă minimă care poate fi acordată.

Cuantumul total al despăgubirii pe care puteți să îl primiți pentru vătămarea corporală și suferința provocate de o infracțiune este de maximum 61 500 EUR. În plus:

 • despăgubirea care urmează să fie acordată pentru durere, suferință și alte probleme temporare nu poate fi mai mare de 12 000 EUR;
 • cuantumul maxim al despăgubirii care urmează a fi plătit pentru suferință este de 3 600 EUR; cu toate acestea, cuantumul maxim al despăgubirii care urmează a fi plătit pentru suferințele victimelor infracțiunilor sexuale este de 9 500 EUR sau de 16 200 EUR, dacă victima nu avea optsprezece ani împliniți în momentul săvârșirii infracțiunii;
 • despăgubirea care urmează să fie plătită unei rude apropiate a unei persoane decedate constă, în general, într-o sumă maximă de 6 000 EUR;
 • despăgubirile care urmează a fi plătite pentru beneficiul nerealizat nu pot fi mai mari decât suma de 150 EUR pe zi.

Cuantumul maxim al despăgubirii pentru fiecare vătămare corporală sau prejudiciu nu se aplică în cazul despăgubirilor aferente beneficiului nerealizat sau dreptului de întreținere atunci când această despăgubire este plătită în mod continuu.

Cuantumul maxim al despăgubirii pentru prejudicii materiale și financiare este de 31 000 EUR.

Cuantumurile maxime ale despăgubirii care urmează a fi plătite victimelor infracțiunilor și cuantumul deducerii de bază sunt verificate la intervale de trei ani. Următoarea verificare a acestor cuantumuri va avea loc la începutul anului 2021.

Trebuie să specific cuantumul despăgubirii în formularul de cerere? În caz afirmativ, voi primi instrucțiuni cu privire la modalitatea de calculare a acestora sau la alte aspecte?

Cuantumul despăgubirii acordate nu poate depăși suma solicitată de dumneavoastră. Dacă este necesar, puteți solicita o despăgubire rezonabilă. Puteți, de asemenea, să consultați sumele stabilite în hotărârea judecătorească care constituie temeiul pentru cererea de despăgubire.

Dacă este necesar, puteți obține consiliere cu privire la dosarul dumneavoastră referitor la prejudiciul de natură penală din partea echipei serviciului nostru de relații cu clienții și din partea persoanei responsabile de soluționarea cererii dumneavoastră de despăgubire.

Despăgubirile pentru prejudiciile suferite pe care le primesc din alte surse (de exemplu, de la angajator sau de la un sistem de asigurare privată) vor fi deduse din despăgubirile plătite de autoritate/organism?

Despăgubirea care urmează a fi plătită din fonduri publice este secundară. Aceasta înseamnă că trebuie să prezentați cererea de despăgubire mai întâi în fața altor organisme, de exemplu, organismul care gestionează polița dumneavoastră de asigurare de sănătate și societatea de asigurare. Această despăgubire va fi dedusă din valoarea despăgubirii care urmează a vă fi acordată.

Pot primi un avans din despăgubire? În caz afirmativ, în ce condiții?

Dacă este necesar, puteți formula o cerere scrisă prin care să solicitați plata unui avans din despăgubire. Plata în avans poate fi efectuată în cazul în care prelucrarea dosarului dumneavoastră de despăgubire este amânată din motive independente de voința dumneavoastră și aveți dreptul la o despăgubire într-un cuantum semnificativ.

Pot obține despăgubiri complementare sau suplimentare (de exemplu, ca urmare a unei modificări a împrejurărilor sau a înrăutățirii stării mele de sănătate etc.) după ce s-a luat decizia principală?

Trezoreria Statului va reexamina dosarul în cazul în care apar elemente de probă noi. Pe baza noilor elemente de probă prezentate, puteți primi o despăgubire care v-a fost refuzată anterior sau puteți primi o despăgubire într-un cuantum mai mare.

Ce documente justificative trebuie să prezint împreună cu cererea?

De exemplu:

 • o procură valabilă, dacă persoana care vă reprezintă nu este consilier juridic sau avocat; de asemenea, este necesară o procură personală în cazul în care doriți ca despăgubirea care vi se cuvine, în calitate de solicitant, să fie plătită unei alte persoane decât dumneavoastră;
 • documente justificative ale cheltuielilor pentru înmormântare solicitate, precum și, dacă este necesar, inventarul patrimoniului și procurile relevante;
 • o copie a hotărârii pronunțate de instanță sau o copie a procesului-verbal întocmit de poliție în cadrul cercetării prealabile, în cazul în care nu există o hotărâre;
 • declarația medicului sau raportul medical;
 • documentele justificative pentru toate cheltuielile solicitate, în cazul în care dosarul nu a fost soluționat în instanță;
 • în cazul în care se solicită beneficiul nerealizat, o declarație a medicului care atestă incapacitatea dumneavoastră de muncă, o copie a deciziei privind indemnizația de boală, precum și dovada salariului plătit de către angajatorul dumneavoastră și cuantumul beneficiului nerealizat;
 • orice decizii și dovezi privind despăgubirea primită în baza unui contract de asigurare, de la societatea de asigurare sau din altă parte;
 • în cazul în care se solicită cheltuieli judiciare, calculul onorariului avocatului și decizia de despăgubire din partea societății de asigurare;
 • în cazul în care se solicită cheltuielile aferente formulării cererii, factura avocatului și dovezi cu privire la asistența judiciară acordată sau consilierul juridic desemnat;
 • în cazul în care se solicită despăgubire pe bază discreționară pentru prejudicii financiare și materiale, dovezi cu privire la boală, vătămare corporală sau altă incapacitate și alte consecințe financiare suferite ca urmare a prejudiciului.

Există taxe administrative sau alte tipuri de taxe care trebuie plătite în momentul primirii și soluționării cererii?

Pentru prelucrarea dosarului de despăgubire nu vi se vor solicita niciun fel de taxe.

Ce autoritate decide cu privire la cererile de despăgubire (în cauzele naționale)?

Cererea dumneavoastră de despăgubire va fi prelucrată de Trezoreria Statului.

Unde trebuie să trimit cererea (în cauzele naționale)?

Puteți transmite cererea fie electronic, la adresa rikosvahingot@valtiokonttori.fi, fie puteți să tipăriți formularul și să îl expediați la următoarea adresă poștală:

Trezoreria Statului

Căsuța poștală 50

00054 Trezoreria Statului, Finlanda

Trebuie să fiu prezent pe parcursul procedurii și/sau atunci când este soluționată cererea?

Dosarul va fi prelucrat de către Trezoreria Statului în scris. Nu vi se va cere să vă prezentați personal în nicio etapă a procesului.

Cât timp durează (aproximativ) să primesc decizia cu privire la cererea de despăgubire din partea autorității?

Durata medie de prelucrare este de aproximativ șapte luni. Pe site-ul web al Trezoreriei Statului puteți găsi o estimare actualizată a termenelor de prelucrare a cererilor.

În cazul în care nu sunt mulțumit de decizia autorității, cum o pot contesta?

Împotriva unei decizii de despăgubire care v-a fost comunicată puteți formula contestație în scris în fața instanței competente în materie de asigurări (Vakuutusoikeus), în termen de 30 de zile de la data la care ați luat cunoștință de decizia respectivă. La decizia de despăgubire emisă de Trezoreria Statului sunt anexate orientări cu privire la modalitatea de formulare a unei căi de atac.

De unde obțin formularele și alte informații necesare cu privire la modul în care pot formula o cerere de despăgubire?

Formularul de solicitare de despăgubiri și informații suplimentare cu privire la modalitatea de solicitare pot fi găsite pe site-ul web al Trezoreriei Statului, la adresa https://www.valtiokonttori.fi/en/frontpage/ De asemenea, puteți contacta serviciul nostru de relații cu clienții, la telefon +358 295 50 2736 sau la adresa de e-mail rikosvahingot@valtiokonttori.fi.

Există o linie de asistență telefonică sau un site web special la care pot apela?

Informații suplimentare cu privire la despăgubirile în caz de prejudicii de natură penală se găsesc la adresa https://www.valtiokonttori.fi/en/frontpage/ Dacă este necesar, Trezoreria Statului poate fi contactată și telefonic. Puteți obține asistență la numărul de telefon +358 295 50 2736.

Pot obține asistență juridică (asistență din partea unui avocat) pentru formularea cererii?

Dacă doriți, puteți recurge la un avocat pentru a solicita despăgubiri. Cu toate acestea, puteți primi despăgubiri pentru cheltuielile aferente formulării cererii numai dacă:

 • vi s-a acordat asistență juridică sau v-a fost desemnat un consilier juridic pentru soluționarea cauzei în instanță; sau
 • cauza nu a fost analizată în instanță, însă îndepliniți condițiile financiare pentru obținerea asistenței juridice.

Există organizații de sprijin al victimelor care mă pot ajuta să solicit despăgubiri?

Puteți obține consiliere și sprijin din partea Organizației de sprijin al victimelor din Finlanda (Rikosuhripäivystys) (RIKU), de exemplu. Puteți găsi datele de contact ale acestei organizații pe site-ul său web, la adresa https://www.riku.fi/en/home/

Ultima actualizare: 19/05/2024

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.