Dacă cererea mea urmează să fie soluționată în această țară

Franţa

Conținut furnizat de
Franţa

Pentru ce tip de infracțiune pot obține despăgubiri?

Solicitanții trebuie să demonstreze că prejudiciul suferit este rezultatul unui act intenționat sau neintenționat care poate constitui o infracțiune contra patrimoniului sau persoanelor. Prin urmare, actele intenționate și comportamentul imprudent sau neglijent pot da dreptul la despăgubiri, indiferent dacă autorul infracțiunii a fost identificat sau nu.

În cazul unei infracțiuni contra patrimoniului, actul trebuie calificat drept furt, fraudă, abuz de încredere, extorcare de fonduri sau degradare ori deteriorare de bunuri.

În plus, pentru daunele rezultate din acte de terorism, accidente de circulație produse pe teritoriul Franței, accidente de vânătoare, expunerea la azbest și distrugerea unui vehicul în urma unui incendiu, există sisteme de despăgubire specifice.

Pentru ce tip de prejudiciu pot obține despăgubiri?

Veți primi despăgubiri integrale pentru daunele care rezultă dintr-o infracțiune gravă contra persoanei dacă:

 • ați fost victima (i) unei infracțiuni care a condus la o incapacitate permanentă sau totală de muncă, timp de cel puțin o lună sau (ii) a următoarelor infracțiuni: viol, agresiune sexuală, agresiune sexuală a unui minor, trafic de persoane, sclavie sau muncă forțată;
 • sau un membru al familiei apropriate a decedat ca urmare a acestor infracțiuni.

Puteți primi despăgubiri în anumite condiții și în limita unui plafon dacă ați fost victima unei infracțiuni mai ușoare contra persoanei sau a unei infracțiuni contra patrimoniului:

 • dacă ați suferit leziuni fizice care au condus la incapacitate totală de muncă pe o perioadă mai mică de o lună;
 • dacă ați suferit prejudicii materiale rezultate din acte calificate drept furt, fraudă, abuz de încredere, extorcare de fonduri sau degradare ori deteriorare de bunuri.

Pot obține despăgubiri dacă sunt rudă sau persoană aflată în întreținerea unei victime care a decedat ca urmare a unei infracțiuni? Ce rude sau persoane aflate în întreținere pot obține despăgubiri?

Da, puteți obține despăgubiri dacă sunteți membru al familiei apropiate a unei victime și ați suferit o vătămare corporală ca urmare a săvârșirii unei infracțiuni.

Despăgubirile pot fi acordate rudelor în linie ascendentă (părinți, bunici), descendenților (copii, nepoți), unui soț/unei soții, precum și rudelor colaterale (frați, surori) sau oricărei persoane care poate dovedi că are o relație personală cu victima.

Pot obține despăgubiri dacă sunt rudă sau persoană aflată în întreținerea unei victime care a supraviețuit? Ce rude sau persoane aflate în întreținere pot obține despăgubiri în acest caz?

Da, puteți obține despăgubiri dacă sunteți membru al familiei apropiate a unei victime și ați suferit o vătămare corporală ca urmare a săvârșirii unei infracțiuni.

Despăgubirile pot fi acordate rudelor în linie ascendentă (părinți, bunici), descendenților (copii, nepoți), unui soț/unei soții, precum și rudelor colaterale (frați, surori) sau oricărei persoane care poate dovedi că are o relație personală cu victima.

Pot obține despăgubiri dacă nu sunt cetățean al unei țări UE?

Da, puteți obține despăgubiri dacă nu sunteți cetățean al unei țări UE, cu condiția ca infracțiunea să fi avut loc pe teritoriul Franței.

Pot solicita despăgubiri din partea acestei țări dacă locuiesc aici sau provin de aici (aceasta este țara mea de reședință sau de cetățenie) chiar dacă infracțiunea a fost săvârșită într-o altă țară a UE? Pot să fac acest lucru în loc să solicit despăgubiri în țara în care a avut loc infracțiunea? Dacă da, în ce condiții?

Da, puteți obține despăgubiri în condițiile obișnuite dacă sunteți cetățean francez dar infracțiunea a fost comisă în străinătate.

Pe de altă parte, nu puteți obține despăgubiri din partea unui organism de despăgubire din Franța dacă sunteți cetățean străin iar infracțiunea a avut loc în străinătate.

Pentru a putea solicita despăgubiri, trebuie să fi denunțat infracțiunea mai întâi la poliție?

Nu, nu există nicio obligație de a înainta mai întâi o plângere la poliție pentru a depune o cerere de despăgubire.

Cu toate acestea, solicitarea trebuie să conțină informațiile necesare pentru evaluarea cererii. Aceasta trebuie să fie însoțită de documente justificative care să indice în special data, locul și circumstanțele producerii infracțiunii (o dovadă care să ateste depunerea plângerii, orice documente din cadrul procedurii penale etc.).

Trebuie să aștept rezultatul anchetelor poliției sau al procesului penal înainte de a putea solicita despăgubiri?

Nu, nu trebuie să așteptați rezultatul anchetei poliției sau al procesului penal pentru a depune cererea.

Trebuie să solicit mai întâi despăgubiri de la autorul infracțiunii — dacă acesta a fost identificat?

Nu, nu aveți obligația de a solicita mai întâi despăgubiri de la autorul identificat în cazul unei infracțiuni grave contra persoanei (a se vedea punctul 1.2).

În cazul unei infracțiuni mai ușoare contra persoanei sau al unei infracțiuni contra patrimoniului (a se vedea punctul 1.2), este necesar să se dovedească faptul că autorul identificat este insolvabil sau nu poate repara integral prejudiciul. Va fi necesar să dovediți în detaliu că vă aflați în imposibilitatea de a obține o despăgubire efectivă și suficientă a prejudiciului dumneavoastră de la o societate de asigurări sau de la orice alt organism care ar putea fi răspunzător.

Dacă autorul infracțiunii nu a fost identificat sau condamnat, mai pot primi despăgubiri? Dacă da, ce probe trebuie să prezint pentru a-mi susține cererea de despăgubire?

Puteți primi despăgubiri chiar dacă autorul infracțiunii nu a fost identificat sau condamnat, odată ce infracțiunea a fost săvârșită.

Cu toate acestea, solicitarea trebuie să conțină informațiile necesare pentru evaluarea cererii. Aceasta trebuie să fie însoțită de documente justificative care să indice în special data, locul și circumstanțele producerii infracțiunii (o dovadă care să ateste depunerea plângerii, orice documente din cadrul procedurii penale etc.).

Există o limită de timp în care trebuie să solicit despăgubiri?

Aveți la dispoziție un termen de trei ani de la data săvârșirii infracțiunii. Acesta se prelungește cu un an de la data ultimei hotărâri penale.

Dacă autorul infracțiunii este obligat să plătească daune-interese, termenul începe să curgă de la data la care instanța penală transmite victimei o notificare în acest sens. Dacă autorul infracțiunii este obligat să plătească daune-interese, termenul începe să curgă de la data transmiterii de către instanță a unei notificări în acest sens.

Dacă termenul a expirat, acesta poate fi prelungit doar dacă victima sau avânzii cauză ai acesteia prezintă un motiv întemeiat.

Ce pierderi și cheltuieli sunt acoperite de despăgubire?

Despăgubirea acoperă, de exemplu:

(a) Pentru victima infracțiunii:

- prejudiciu material (non-psihologic):

 • costurile medicale aferente vătămării (tratament medical — în ambulatoriu și spitalizare, recuperare)
  O victimă directă a leziunilor fizice poate primi despăgubiri pentru toate cheltuielile spitalicești, medicale, paramedicale și farmaceutice (asistente medicale, fizioterapie, ortoptică, terapie logopedică etc.), deoarece majoritatea acestor cheltuieli sunt de obicei acoperite de organismele de protecție socială.
  Pot fi luate în considerare și cheltuielile de asistență medicală viitoare, previzibile din punct de vedere medical, devenite necesare în urma stării de sănătate a victimei după stabilizare.
 • nevoi sau costuri suplimentare care rezultă din vătămări (și anume îngrijire și asistență, tratament temporar și permanent, fizioterapie prelungită, adaptarea domiciliului, ajutoare speciale etc.)
  Costurile și cheltuielile aferente adaptării locuinței și a vehiculelor legate de asistența permanentă a unei terțe persoane pot fi eligibile pentru despăgubire.
  Pot fi acoperite și alte costuri legate de consecințele leziunilor fizice: costurile pentru îngrijirea copilului, menaj, transport etc.
 • vătămări permanente (de exemplu invaliditate și alt handicap permanent)
  Incapacitatea funcțională permanentă poate face obiectul despăgubirii pentru consecințele vătămării care rămân după stabilizarea stării de sănătate: afectarea funcțiilor fiziologice, durere permanentă, pierderea calității vieții, pierderea autonomiei etc. Atunci când este identificată, aceasta poate fi evaluată pe o scară a incapacității funcționale.
  • pierderea de venituri în timpul și după tratamentul medical (inclusiv pierderea de venituri și pierderea capacității de a-și câștiga existența sau mijloace reduse de întreținere etc.)
   Se pot acorda despăgubiri pentru pierderea constatată de câștiguri profesionale, pierderea de câștiguri profesionale viitoare și impactul asupra carierei persoanei: perspective reduse de ocupare a unui loc de muncă, pierderea oportunităților profesionale, creșterea condițiilor grele de muncă, necesitatea schimbării locului de muncă etc. Poate fi evaluat și impactul negativ asupra studiilor școlare sau universitare sau asupra formării.
  • pierderea unei oportunități
  • cheltuieli legate de procedura judiciară referitoare la incidentul care a cauzat prejudiciul, cum ar fi onorarii avocațiale și taxe judiciare
  • despăgubiri pentru bunurile personale furate sau deteriorate
  • altele

Pierderea oportunităților profesionale poate face obiectul despăgubirii în contextul impactului asupra carierei (a se vedea punctul anterior).

Cheltuielile efectuate în cadrul procedurii referitoare la infracțiune nu sunt acoperite de despăgubirea în sine. Cu toate acestea, pentru persoanele cu resurse limitate poate fi acordată asistență juridică, astfel încât onorariile avocațiale și taxele judiciare suportate în cursul procesului să fie plătite parțial sau integral de către stat. Pentru cele mai grave infracțiuni se acordă asistență juridică indiferent de nivelul resurselor [a se vedea lista de la articolul 9-2 din Legea nr.° 91-647 din 10 iulie 1991 privind asistența juridică (Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique)].

În principiu, daunele materiale nu fac obiectul despăgubirii în cazul infracțiunilor contra persoanei. În cazul infracțiunilor menționate mai sus (a se vedea punctul 1.2), despăgubirile pentru daune materiale sunt limitate la 4 575 EUR (plafon aplicabil de la 16 ianuarie 2018), în anumite condiții.

- prejudiciu psihologic (moral):

 • durerea și suferința victimei

Suferința fizică și psihologică la care a fost supusă victima precum și problemele asociate, de la data infracțiunii până la data stabilizării stării de sănătate. După stabilizarea stării de sănătate, suferința care persistă este tratată ca incapacitate funcțională permanentă în scopul despăgubirii.

Pierderea unei oportunități pe plan personal poate fi luată în considerare în contextul pierderii perspectivei de viață personală (perte d'établissement), care se referă la pierderea speranței sau a ocaziei de a realiza un proiect de viață de familie.

Desfigurarea ia în considerare consecințele personale ale modificării aspectului fizic.

Se poate evalua și pierderea bucuriei de a trăi (préjudice d'agrément), destinată să facă obiectul despăgubirii ca urmare a incapacității victimei de a-și relua activitatea sportivă sau de recreere.

(b) Pentru avânzii cauză sau rudele victimei:

- prejudiciu material (non-psihologic):

 • costurile de înmormântare

Sunt acoperite costurile de înmormântare și de îngropare.

 • costurile medicale (de exemplu terapie pentru un membru de familie, tratament în ambulatoriu și spitalizare, reabilitare)

Majoritatea cheltuielilor medicale, inclusiv pentru membrii familiei apropiate, sunt de obicei acoperite de organismele de protecție socială. Impactul patologic va fi altfel luat în considerare în contextul suferinței emoționale a membrilor familiei apropiate (a se vedea mai sus).

 • pierderea mijloacelor de întreținere sau a unei oportunități

Se pot acorda despăgubiri pentru pierderea sau diminuarea veniturilor care afectează membrii familiei apropiate a victimei, ca urmare a decesului sau a handicapului acesteia din urmă, în special atunci când aceștia trebuie să se afle în permanență cu victima și să renunțe temporar la locurile lor de muncă.

- prejudiciu psihologic:

 • durerea și suferința rudelor sau a avânzilor cauză/despăgubiri pentru urmași dacă victima a decedat

Se pot acorda despăgubiri pentru suferința emoțională (préjudice d'affection) având în vedere prejudiciul moral suferit de membrii familiei apropriate după decesul victimei sau ca urmare a suferinței unei victime directe cu invaliditate gravă.

Despăgubirea este plătită printr-o plată unică sau în rate lunare?

Suma se poate plăti într-o singură tranșă sau sub forma unei rente. Se pot efectua și plăți provizorii în cursul procedurilor înainte de despăgubirea finală.

În ce mod ar putea propriul meu comportament în legătură cu infracțiunea, cazierul meu judiciar sau lipsa de cooperare în cursul procedurii de despăgubire să îmi afecteze șansa de a primi despăgubiri și/sau suma pe care o primesc?

Existența unei culpe imputabile victimei poate fi un motiv de excludere sau reducere a oricărei despăgubiri, de exemplu, în cazul în care se proferează injurii sau dacă există implicare într-un scandal sau într-o activitate infracțională. Culpa este opozabilă avânzilor cauză ai victimei decedate.

Cu toate acestea, este irelevant faptul că victima are cazier judiciar.

În cursul procedurii de despăgubire, cererea dumneavoastră trebuie să conțină informațiile necesare pentru a fi evaluată și trebuie furnizate documentele justificative necesare. Rețineți că vi se pot solicita ulterior documente suplimentare și că ar putea fi necesar să participați la întocmirea rapoartelor de către experți independenți.

În ce mod ar putea situația mea financiară să îmi afecteze șansa de a primi despăgubiri și/sau suma pe care trebuie să o primesc?

 • Infracțiuni grave contra persoanei (a se vedea punctul 1.2)

Nu se ține cont de situația dumneavoastră financiară și puteți primi despăgubiri integrale pentru vătămările care rezultă din infracțiuni săvârșite contra persoanei.

Cu toate acestea, se va ține seama de prestațiile plătite de organismele de protecție socială, de societățile de asigurări sau de casele de ajutor reciproc.

 • Infracțiuni mai ușoare sau infracțiuni contra patrimoniului (a se vedea punctul 1.2)

Situația dumneavoastră financiară va fi luată în considerare pe baza a trei criterii: trebuie:

 • să aveți un venit anual mai mic de 18 300 EUR (cifră pentru anul 2017), cu sume suplimentare permise persoanelor aflate în întreținere (descendenți, rude în linie ascendentă);
 • să vă aflați în imposibilitatea de a obține o despăgubire efectivă și suficientă pentru prejudiciul dumneavoastră de la o societate de asigurări sau de la orice alt organism care ar putea fi răspunzător;
 • să dovediți că vă aflați într-o situație materială sau psihologică gravă ca urmare a infracțiunii.

Există alte criterii care mi-ar putea afecta șansa de a primi despăgubiri și/sau suma pe care trebuie să o primesc?

Nu.

Cum va fi calculată despăgubirea?

Pentru infracțiunile grave contra persoanei, principiul este cel al despăgubirii integrale. Despăgubirea va fi calculată luând în considerare fiecare capăt de cerere.

Calculul se efectuează de la caz la caz în funcție de situația personală a fiecărei victime în parte și de documentele justificative prezentate; pentru anumite capete de cerere se utilizează bareme indicative.

Calculul despăgubirii pentru incapacitatea funcțională permanentă poate, de exemplu, să utilizeze un barem indicativ bazat pe incapacitatea stabilită de medic și pe vârsta victimei.

Există o sumă minimă/maximă care poate fi acordată?

Nu există o sumă minimă.

Nu există o sumă maximă pentru infracțiunile grave contra persoanei (a se vedea punctul 1.2).

În ceea ce privește infracțiunile mai ușoare sau infracțiunile contra patrimoniului (a se vedea punctul 1.2), despăgubirea este supusă unui plafon stabilit la 4 575 EUR (plafon aplicabil de la 16 ianuarie 2018).

Trebuie să specific suma în formularul de cerere? Dacă da, voi primi instrucțiuni referitoare la modul de calcul sau la alte aspecte?

Da, formularul de cerere de despăgubire include suma solicitată. Totuși, aceasta este suma totală. Un avocat sau o asociație de sprijinire a victimelor vă poate ajuta să o stabiliți.

Va fi dedusă o eventuală despăgubire pe care o primesc pentru pierderea mea din alte surse (cum ar fi schema de asigurare a angajatorului sau cea privată) din despăgubirea plătită de autoritate/organism?

Cu toate acestea, se va ține seama de prestațiile plătite de organismele de protecție socială, de societățile de asigurări sau de casele de ajutor reciproc etc.

Pot obține un avans din despăgubire? Dacă da, în ce condiții?

Da, puteți solicita un avans din despăgubire (provision) în orice moment al procedurii.

Pot obține o despăgubire complementară sau suplimentară (de exemplu, ca urmare a unei schimbări a circumstanțelor sau a unei înrăutățiri a stării de sănătate etc.) după pronunțarea deciziei principale?

Da, puteți depune o altă cerere de despăgubire în cazul în care prejudiciul dumneavoastră se agravează sau din orice alt motiv legitim pe care îl puteți justifica.

Ce documente justificative trebuie să atașez în sprijinul cererii mele?

Cererea solicitantului, care trebuie trimisă la registratura Comisiei de despăgubire a victimelor infracțiunilor (Commission d’indemnisation des victimes d’infractions — CIVI) de pe lângă instanța regională în cauză (tribunal de grande instance), trebuie să conțină informațiile necesare evaluării cererii. Aceasta trebuie să fie însoțită de documente justificative care să specifice în special:

 • numele, prenumele, data și locul nașterii, profesia, cetățenia și adresa solicitantului (atașați o copie a cărții naționale de identitate, a permisului de ședere, a pașaportului etc.);
 • relația de rudenie cu victima [atașați o copie a livretului de familie (livret de famille), un document certificat de un notar etc.];
 • data, locul și circumstanțele producerii infracțiunii (atașați o dovadă care să ateste depunerea plângerii, orice documente din cadrul procedurii penale etc.);
 • instanța care a judecat autorul infracțiunii, dacă este cazul (atașați o copie a hotărârii);
 • natura vătămărilor, durata eventualelor absențe de la locul de muncă și eventualele consecințe (atașați certificate medicale, absențe de la locul de muncă, examen medical);
 • organismele publice sau private de protecție socială de care aparține solicitantul și care pot fi implicate (atașați o copie a cardului de asigurări sociale);
 • cererile extrajudiciare prezentate și acțiunile în justiție deja inițiate, precum și sumele care v-au fost deja plătite (atașați documente justificative referitoare la indemnizații zilnice, pensii, rente și plăți primite de la autorul infracțiunii, asigurător etc.);
 • valoarea despăgubirii solicitate de la CIVI;
 • un document de identificare a contului bancar în care doriți să primiți despăgubirile;
 • alte documente justificative relevante.

În cazul în care cererea de despăgubire se referă la infracțiuni mai ușoare contra persoanei sau la daune materiale rezultate din furt, fraudă, abuz de încredere, sau degradare ori deteriorare de bunuri, cererea trebuie să conțină și următoarele:

 • o declarație referitoare la veniturile solicitantului [atașați avizul de impozitare (avis d’imposition) pentru anul anterior infracțiunii și pentru anul anterior depunerii solicitării];
 • elemente de probă referitoare la incapacitatea de a obține o despăgubire efectivă și altfel suficientă;
 • o descriere a situației materiale sau psihologice grave care rezultă din săvârșirea infracțiunii.

Există taxe administrative sau de altă natură care trebuie plătite atunci când cererea este primită și prelucrată?

Nu există costuri. Asistența sau reprezentarea de către un avocat nu este obligatorie. Trebuie să suportați cheltuielile aferente onorariilor avocaților, cu excepția cazului în care beneficiați de asistență juridică în mod automat sau în anumite condiții. Cheltuielile efectuate în cursul procedurii inițiate la CIVI sunt considerate drept taxe judiciare și sunt suportate de stat.

Ce autoritate decide cu privire la cererile de despăgubire (în cazurile naționale)?

Comisiile de despăgubire a victimelor infracțiunilor sunt competente să soluționeze cererile de despăgubire a victimelor. Despăgubirile stabilite de CIVI sunt plătite efectiv de Fondul de garantare pentru victimele actelor de terorism și ale altor infracțiuni (Fonds de garantie des actes de terrorisme et d’autres infractions — FGTI).

În ceea ce privește actele de terorism, FGTI despăgubește în mod direct victimele care depun cereri, sub supravegherea instanței regionale care poate fi sesizată cu privire la orice litigii.

Către ce instituție trimit cererea (în cazurile naționale)?

În cadrul fiecărei instanțe regionale, Comisia de despăgubire a victimelor infracțiunilor (CIVI) decide cu privire la cererile de despăgubire depuse de victimele infracțiunilor sau de avânzii cauză ai acestora.

CIVI competentă este cea de la locul dumneavoastră de domiciliu sau cea de la locul instanței penale învestite cu cauza, dacă este cazul (Anuar). În caz contrar, CIVI din cadrul Tribunalului regional din Paris este competentă dacă sunteți cetățean francez cu reședința în străinătate și infracțiunea a avut loc în străinătate:

Tribunal de Grande Instance de Paris
4 Boulevard du Palais
75055 PARIS CEDEX 01 — Franța

În ceea ce privește actele de terorism, solicitările se trimit direct către FGTI:

64, Rue Defrance
94682 Vincennes Cedex — Franța

Trebuie să fiu prezent(ă) în timpul procedurii și/sau atunci când se pronunță o decizie referitoare la cererea mea?

Prezența în persoană în timpul procedurii sau la ședințele de judecată nu este obligatorie.

Cât durează (aproximativ) pentru a obține o decizie cu privire la o cerere de despăgubire din partea autorității?

Solicitarea este transmisă fără întârziere de către registratura CIVI către FGTI.

FGTI trebuie să transmită victimei o ofertă în termen de două luni de la primirea dosarului complet transmis de registratura CIVI.

Dacă victima acceptă oferta, constatarea acordului se transmite președintelui CIVI spre aprobare. Odată aprobat, acordul poate fi executat. Decizia se aduce la cunoștința victimei și a FGTI, care va efectua plata.

În caz de refuz motivat al FGTI sau dacă victima refuză oferta sau nu răspunde ofertei FGTI în termen de două luni, CIVI analizează cauza în conformitate cu o procedură judiciară: în acest caz, un judecător analizează cererea și verifică declarațiile și documentele prezentate.

Procurorul și FGTI își prezintă observațiile cel târziu cu 15 zile înainte de ședința de judecată. Solicitantul și FGTI trebuie convocați cu cel puțin două luni în avans.

În urma unei proceduri în ședință închisă, decizia CIVI de acordare sau de refuz al despăgubirilor este notificată solicitantului și FGTI, care plătește eventualele despăgubiri acordate în termen de o lună de la data notificării în cauză.

În ceea ce privește actele de terorism, o sumă este plătită cu titlu de avans de către FGTI în termen de o lună de la primirea dosarului complet, dacă acesta este eligibil. FGTI prezintă o ofertă de despăgubire victimei (atunci când starea acesteia s-a stabilizat) sau membrilor apropiați ai familiei victimelor decedate în termen de trei luni.

Dacă nu sunt mulțumit(ă) de decizia autorității, cum o pot contesta?

Dacă nu sunteți mulțumit(ă) de decizia CIVI, puteți solicita o reexaminare de către curtea de apel (Cour d'appel) în a cărei jurisdicție se află CIVI.

Unde pot obține formularele necesare și alte informații referitoare la procedura de urmat pentru depunerea unei cereri?

Informațiile și formularele sunt disponibile pe următoarele site-uri web:

Asociațiile de sprijinire a victimelor vă pot ajuta în demersurile dumneavoastră și vă pot furniza informațiile necesare.

Există o linie telefonică de urgență sau un site web pe care îl pot utiliza?

Serviciul telefonic 116006 oferă sprijin psihologic gratuit, informații referitoare la drepturile dumneavoastră și sprijin general în demersurile dumneavoastră, șapte zile din șapte, între orele 09:00 și 21:00, la costul unui apel local, la:

01 41 83 42 08

în Franța, sau

+33 1 41 83 42 08 din străinătate

E-mail: 08victimes@france-victimes.fr

Sunt disponibile următoarele site-uri web:

Pot obține asistență juridică (ajutor din partea unui avocat) la întocmirea cererii?

Pentru persoanele cu resurse limitate poate fi acordată asistență juridică, astfel încât onorariile avocațiale și taxele judiciare suportate în cursul procesului să fie plătite parțial sau integral de către stat. Pentru cele mai grave infracțiuni se acordă asistență juridică fără condiția referitoare la resurse [a se vedea lista de la articolul 9-2 din Legea nr. 91-647 din 10 iulie 1991 privind asistența juridică (loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique)].

Anumite organisme de acces la servicii juridice, cum ar fi centrele juridice (maisons de la justice et du droit) sau punctele de informare juridică (points d'accès au droit), oferă consultații gratuite pe probleme de natură juridică și vă pot sprijini, indiferent de cetățenie, în îndeplinirea oricăror formalități în vederea exercitării drepturilor dumneavoastră și în orice proceduri extrajudiciare.

Același lucru este valabil și pentru asociațiile de sprijinire a victimelor care, printre altele, oferă asistență juridică gratuită.

Există organizații de sprijinire a victimelor care mă pot ajuta să depun o cerere de despăgubire?

Asociațiile de sprijinire a victimelor care pot fi contactate la birourile de sprijinire a victimelor din cadrul instanțelor sau la propriul sediu vă pot oferi asistență gratuită la întocmirea cererii dumneavoastră de despăgubire.

Ultima actualizare: 25/10/2019

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.