Dacă cererea mea urmează să fie soluționată în această țară

Grecia

Conținut furnizat de
Grecia

Pentru ce tip de infracțiuni pot obține despăgubiri?

Legislația elenă privind despăgubirea victimelor infracțiunilor săvârșite prin violență include următoarele infracțiuni săvârșite în Grecia:

Infracțiuni premeditate săvârșite prin violență și infracțiunile prevăzute la următoarele articole din Codul penal: articolul 323A (traficul de persoane):

a) ținerea în sclavie sau practici similare legate de muncă,

b) ținerea în condiții de aservire,

c) obligarea victimei să muncească sau să cerșească (exploatarea prin muncă),

d) forțarea victimei să comită fapte penale,

e) prelevarea de celule, țesuturi sau organe de la victimă,

f) forțarea victimei să participe la acte, practici sau simulări sexuale sau la activități ori servicii menite exclusiv să provoace excitare sexuală (exploatare sexuală) sau

g) căsătorie forțată; articolul 336 când victima este un minor (infracțiuni împotriva libertății sexuale sau exploatarea financiară a vieții sexuale), articolul 339 alineatele (1) și (3) (corupere de minori); articolul 342 alineatul (1) (abuz sexual asupra copiilor); articolul 348A (pornografie infantilă); articolul 348Β (ademenirea copiilor în scopuri sexuale); articolul 348C (reprezentații pornografice ale minorilor); articolul 351A (acte sexuale care implică minori - contra plată).

Pentru ce tip de prejudicii pot obține despăgubiri?

Pentru orice infracțiune săvârșită cu intenție, prin utilizarea violenței fizice sau amenințarea cu violența fizică și care are ca rezultat decesul sau o stare fizică sau mentală gravă a victimei; și pentru orice infracțiune săvârșită cu intenție, prin utilizarea violenței fizice sau amenințarea cu violența fizică și care este pasibilă de o pedeapsă mai mare cu închisoarea (kátheirxi).

Începând cu 1 ianuarie 2010, angajații din centre de detenție care sunt victime ale violenței premeditate în urma căreia au suferit un handicap sau o infirmitate gravă și care a fost săvârșită în Grecia beneficiază de concediu medical plătit neîntrerupt până când comisia medicală relevantă apreciază că aceștia sunt apți de muncă.

Pot obține despăgubiri dacă sunt o rudă sau în întreținerea unei victime care a decedat ca urmare a unei infracțiuni? Ce rude sau persoane aflate în întreținere pot obține despăgubiri?

Despăgubirile sunt disponibile pentru membrii familiei victimei, și anume soțul/soția, o persoană care trăiește cu victima într-o relație stabilă și neîntreruptă de angajament de tip heterosexual sau homosexual, logodnicul/logodnica, rude de sânge sau prin alianță pe linie directă, părinții adoptivi și copiii adoptați, frații și surorile, soții/soțiile sau logodnicii/logodnicele fraților și surorilor, precum și persoanele aflate în întreținerea victimei în plus față de copiii și părinții aflați în întreținerea acesteia.

Pot obține despăgubiri dacă sunt o rudă sau în întreținerea unei victime care a supraviețuit? Ce rude sau persoane aflate în întreținere pot obține despăgubiri în acest caz?

În acest caz, doar persoanele direct vătămate, adică doar victimele, au dreptul la despăgubiri.

Pot obține despăgubiri dacă nu sunt cetățean al unei țări din UE?

Autoritatea elenă pentru acordarea de despăgubiri (Archí Apozimíosis) despăgubește victimele infracțiunilor premeditate săvârșite prin violență dacă actul este săvârșit în Grecia și locul de reședință al victimei (katoikía) sau reședința sa obișnuită (siníthi diamoní) se află în Grecia, pe teritoriul unui alt stat membru al UE sau într-o țară terță, în condițiile prevăzute la articolul 323A din Codul penal. Nu se face nicio distincție între cetățenii UE și cei din țările terțe.

Pot solicita despăgubiri de la această țară în cazul în care locuiesc aici sau sunt cetățean al acestei țări (adică aceasta este țara mea de reședință sau a cărei cetățenie o dețin), chiar dacă infracțiunea a fost săvârșită într-o altă țară din UE? Aș putea să fac acest lucru în loc să solicit despăgubiri în țara în care a avut loc infracțiunea? În caz afirmativ, în ce condiții?

Dacă infracțiunea a fost săvârșită într-o altă țară din UE, victimele al căror domiciliu sau a căror reședință obișnuită este în Grecia au dreptul doar să depună o cerere la Autoritatea elenă responsabilă în materie de asistență (Archí Syndromís) pentru acordarea de despăgubiri rezonabile și adecvate de către autoritatea pentru acordarea de despăgubiri din statul membru al UE în cauză, în conformitate cu condițiile specifice stabilite de legislația statului respectiv.

Pentru a putea solicita despăgubiri, trebuie să fi denunțat mai întâi săvârșirea infracțiunii la poliție?

Da, unui procuror sau la poliție în termen de trei luni, întrucât, în caz contrar, este posibil să nu se poată localiza autorul infracțiunii. În cazul în care motive de forță majoră v-au împiedicat să denunțați infracțiunea săvârșită împotriva dumneavoastră, termenul de trei luni începe să curgă imediat ce respectivele motive încetează să se mai aplice.

Trebuie să aștept rezultatul anchetei poliției sau al procedurii penale înainte să pot cere despăgubiri?

Da, deoarece dreptul dumneavoastră la despăgubire începe

(a) în cazul în care autorul infracțiunii nu dispune de resursele necesare pentru a vă despăgubi, atunci când este impusă o pedeapsă definitivă;

(b) în cazul în care identitatea autorului infracțiunii nu poate fi stabilită cu certitudine, atunci când dosarul cauzei este arhivat în registrul infractorilor necunoscuți; sau

(c) în cazul în care autorul infracțiunii nu poate fi urmărit penal sau condamnat, atunci când dosarul cauzei este arhivat printr-un act al procurorului competent în registrul infractorilor necunoscuți sau printr-o hotărâre definitivă de netrimitere în judecată sau printr-o achitare definitivă sau prin închiderea definitivă a cauzei în orice alt mod.

Sunt obligat să solicit despăgubiri mai întâi din partea autorului infracțiunii – dacă acesta a fost identificat?

Da, pentru că în cazurile menționate la literele (a) și (c) de mai sus (și anume, atunci când autorul infracțiunii nu dispune de resursele necesare pentru a vă despăgubi sau autorul infracțiunii nu poate fi urmărit penal sau condamnat), victima poate depune o cerere de despăgubiri de acest tip numai în cazul în care aceasta nu poate în niciun fel să obțină despăgubirile la care este îndreptățită de la autorul infracțiunii, astfel cum s-a stabilit printr-o hotărâre definitivă.

În cazul în care autorul infracțiunii nu a fost identificat sau condamnat, pot beneficia în continuare de despăgubiri? În acest caz, ce dovezi sunt necesare pentru a-mi susține cererea de despăgubiri?

Da, puteți solicita despăgubiri de la Autoritatea pentru acordarea de despăgubiri în cazul în care identitatea infractorului nu poate fi stabilită, după ce dosarul cauzei a fost arhivat în registrul infractorilor necunoscuți.

Există un termen până la care trebuie să solicit despăgubiri?

O cerere de despăgubire trebuie să fie depusă la Autoritatea pentru acordarea de despăgubiri de către persoana îndreptățită sau de către reprezentantul acesteia în termen de un an de la data la care a apărut creanța.

Ce pierderi și cheltuieli sunt acoperite de despăgubiri?

a) Pentru victima infracțiunii:

daune materiale (nepsihologice):

 • costurile medicale ale vătămării (tratament medical - tratament ambulatoriu și spitalicesc, reabilitare)
 • pierderea de venituri în cursul și ulterior tratamentului medical (inclusiv venituri pierdute, pierderea sau diminuarea capacității de a-și câștiga existența etc.)

daune psihologice (morale):

 • sprijin psihologic
 • schimbarea mediului și a adresei (îndepărtarea și achiziționarea de articole de primă necesitate)sprijin psihologic și mintal, schimbarea mediului și a adresei (îndepărtarea și achiziționarea de articole de primă necesitate)

b) Pentru rudele victimei sau alte persoane îndreptățite în virtutea relației lor cu victima:

daune materiale (nepsihologice):

 • cheltuielile de înmormântare
 • cheltuielile medicale (de exemplu, terapia pentru un membru al familiei, tratamentul ambulatoriu și spitalicesc, reabilitarea)
 • pierderea sprijinului sau a perspectivelor.

Despăgubirea se plătește printr-o plată unică sau în tranșe lunare?

Printr-o plată unică.

În ce mod ar putea comportamentul meu în legătură cu infracțiunea, cazierul meu judiciar sau lipsa cooperării în cursul procedurii de acordare de despăgubiri să afecteze posibilitatea de a primi despăgubiri și/sau cuantumul acestora?

În momentul stabilirii cuantumului despăgubirilor, se va ține cont de eventualele fapte culpabile pe care le-ați săvârșit.

În plus, în cazul în care, în cursul procedurilor penale, nu ați cooperat cu autoritățile, nesprijinindu-le în mod nejustificat, în special dacă ați refuzat să depuneți mărturie sau ați ascuns sau nu ați prezentat elemente de probă materiale, făcând astfel mai dificilă identificarea autorului infracțiunii, nu aveți dreptul la despăgubiri.

În ce mod ar putea să afecteze situația mea financiară posibilitatea de a primi despăgubiri și/sau cuantumul acestora?

Dreptul dumneavoastră la despăgubiri sau cuantumul despăgubirilor pe care le-ați putea primi nu sunt afectate de situația dumneavoastră financiară.

Există alte criterii care ar putea să afecteze posibilitatea mea de a primi despăgubiri și/sau cuantumul acestora?

Nu aveți dreptul la despăgubiri în următoarele cazuri: a) în cazul în care actul a avut loc între membrii unei organizații criminale, ai unei bande sau ai unui grup terorist; b) dacă în mod intenționat ați omis să denunțați în termen de trei luni infracțiunea săvârșită împotriva dumneavoastră, făcând mai dificilă identificarea infractorului acesteia (însă, în cazul în care motive de forță majoră v-au împiedicat să denunțați infracțiunea săvârșită împotriva dumneavoastră, termenul de trei luni începe să curgă imediat ce respectivele motive încetează să se mai aplice); c) în cazul în care, în cursul procedurilor penale, ați refuzat, în mod nejustificat, să acordați asistență autorităților, în special dacă ați refuzat să depuneți mărturie sau nu ați prezentat elemente de probă materiale, făcând astfel mai dificilă identificarea autorului infracțiunii; și d) în oricare alte cazuri în care, având în vedere circumstanțele speciale, cererea dumneavoastră de acordare de despăgubiri constituie un abuz de drept.

La stabilirea cuantumului despăgubirilor, se va ține cont de orice fapte culpabile pe care le-ați săvârșit, de orice costuri suportate de către statul elen pentru spitalizarea dumneavoastră, precum și de orice alte sume pe care le-ați primit de la autorul infracțiunii, de la serviciile de securitate socială sau din orice altă sursă.

Cum se vor calcula despăgubirile?

Cuantumul despăgubirilor va fi determinat în conformitate cu legislația elenă, sub rezerva oricăror dispoziții mai specifice.

Există un cuantum minim/maxim care poate fi acordat?

Nu.

Trebuie să specific nivelul despăgubirilor în formularul de cerere? Dacă da, există instrucțiuni cu privire la modalitatea de calculare a acestora sau la alte aspecte?

Da, formularul de cerere conține o rubrică specifică ce trebuie să fie completată.

Despăgubirile pe care le primesc pentru pierderile suferite din alte surse (cum ar fi de la angajatorul meu sau de la un sistem de asigurare privată) vor fi deduse din despăgubirile plătite de autoritatea/organismul competent?

Da, în cererea dumneavoastră trebuie să indicați cuantumul despăgubirilor pe care le solicitați și orice alte despăgubiri pe care le-ați primit, astfel încât să se poată ține seama de orice costuri suportate de statul elen pentru spitalizarea dumneavoastră și orice alte sume pe care l-ați primit din partea autorului infracțiunii, de la serviciile de securitate socială sau din orice altă sursă.

Veți fi rugat, de asemenea, să furnizați detalii referitoare la situația rezultată în urma producerii daunelor. Aceasta înseamnă că veți fi invitat să declarați și să prezentați toate elementele de probă legate de cheltuielile medicale, taxele de spitalizare sau cheltuielile de înmormântare, precum și cele legate de orice pierdere sau reducere a venitului dumneavoastră, orice majorare a cheltuielilor dumneavoastră sau orice incapacitate de a exercita o profesie ca urmare a daunelor cauzate de presupusa infracțiune.

Pot primi un avans din despăgubiri? În caz afirmativ, în ce condiții?

Nu.

Pot obține despăgubiri complementare sau suplimentare (de exemplu, ca urmare a unei schimbări a circumstanțelor sau a agravării stării mele de sănătate etc.) după ce s-a luat decizia principală?

Autoritatea pentru acordarea de despăgubiri nu a prevăzut în mod expres despăgubiri complementare sau suplimentare. Cu toate acestea, legislația elenă prevede o astfel de posibilitate în cazul unei schimbări a circumstanțelor sau al deteriorării sănătății victimei.

Ce documente justificative trebuie să depun împreună cu cererea?

Sunt necesare următoarele documente justificative, în funcție de caz:

 • carte de identitate sau pașaport sau certificat de stare civilă
 • permis de ședere sau o confirmare de primire a unei cereri de reînnoire a permisului de ședere
 • dovadă corespunzătoare a plății cheltuielilor de înmormântare și a cheltuielilor medicale
 • certificatul de deces al victimei sau certificatele medicale în care se indică tipul vătămării, durata perioadei de handicap, natura oricăror consecințe asupra sănătății și orice handicap permanent și gradul oricărui astfel de handicap
 • venitul din anul precedent anului în care a fost depusă cererea și din anul precedent celui în care a avut loc incidentul (evaluare fiscală din partea autorității fiscale competente sau declarația de venit depusă de dumneavoastră sau de către partenerul dumneavoastră de viață, un partener în cadrul unui parteneriat civil sau oricare altă persoană care locuiește permanent cu dumneavoastră)
 • certificat de depunere a unei plângeri/a unui denunț cu privire la infracțiune (infracțiuni)
 • o copie a hotărârilor judecătorești definitive relevante sau a ordinelor sau un certificat potrivit căruia cauza a fost închisă
 • certificat de plată sau de neplată a sumelor conexe din alte surse (fondul de asigurări al angajatorului, societate privată de asigurări)
 • orice alte documente care sunt relevante sau care constituie dovada pierderii, a reducerii venitului dumneavoastră, a creșterii cheltuielilor dumneavoastră sau a incapacității de a exercita o profesie.

Există taxe administrative sau de alt tip care trebuie plătite atunci când cererea este primită și soluționată?

Da, 50 EUR, taxă care trebuie achitată înainte de examinarea cazului de către Autoritatea pentru acordarea de despăgubiri; în caz contrar, cererea va fi respinsă.

Ce autoritate decide cu privire la cererile de despăgubire (în cazurile naționale)?

Autoritatea pentru acordarea de despăgubiri

Unde trebuie să trimit cererea (în cazurile naționale)?

La Autoritatea responsabilă în materie de asistență sau direct la secretariatul Autorității pentru acordarea de despăgubiri.

Trebuie să fiu prezent pe parcursul procedurii și/sau atunci când cererea este soluționată?

Nu neapărat. Dacă se dovedește necesar, vi se va cere să vă prezentați.

În cazul în care locul dumneavoastră de reședință sau reședința dumneavoastră obișnuită se află pe teritoriul unui alt stat membru, Autoritatea elenă pentru acordarea de despăgubiri va solicita autorității relevante responsabile în materie de asistență să vă intervieveze în conformitate cu legislația statului respectiv și să îi transmită un raport. Autoritatea poate, de asemenea, să efectueze ea-însăși o audiere, prin telefon sau videoconferință, în conformitate cu legislația elenă, în colaborare cu autoritatea relevantă responsabilă în materie de asistență. În acest caz, Autoritatea elenă pentru acordarea de despăgubiri nu poate obliga solicitantul să fie audiat.

Cât timp durează (aproximativ) soluționarea a unei cereri de despăgubiri de către autoritatea competentă?

Autoritatea pentru acordarea de despăgubiri trebui să examineze cazul în termen de trei luni de la data depunerii cererii și trebuie să adopte o decizie finală în termen de trei luni de la data evaluării cererii.

În cazul în care nu sunt mulțumit de decizia autorității, cum o pot contesta?

Atât solicitantul, cât și statul elen au dreptul să introducă o cale de atac împotriva deciziei Autorității pentru acordarea de despăgubiri în fața Tribunalului administrativ de primă instanță (Dioikitikó Protodikeío). Termenul de introducere a căii de atac este de patru luni.

De unde obțin formularele necesare și alte informații privind modul de contestare?

https://www.ministryofjustice.gr/wp-content/uploads/2019/08/%CE%A0%CE%91%CE%A1%CE%91%CE%A1%CE%A4%CE%97%CE%9C%CE%91.pdf

Există o linie telefonică gratuită specială la care pot suna sau un site internet pe să-l pot folosi?

Nu există o linie telefonică gratuită specială pentru a solicita despăgubiri. https://ministryofjustice.gr/

Pot obține asistență judiciară (asistență din partea unui avocat) pentru depunerea cererii?

În cazul litigiilor transfrontaliere, asistența judiciară este furnizată în cauzele civile (sau comerciale) atunci când domiciliul sau reședința dumneavoastră obișnuită se află pe teritoriul unui alt stat membru al UE. Asistența judiciară poate lua, de asemenea, forma numirii unui avocat care să vă acorde consiliere judiciară în vederea soluționării litigiului înainte ca acesta să fie adus în fața instanței. Persoanele care își au domiciliul sau reședința obișnuită în Grecia, însă solicită asistență judiciară pentru un proces sau o etapă procedurală în alt stat membru al UE sunt, de asemenea, eligibile pentru a beneficia de serviciile unui avocat până la primirea unei cereri pentru furnizarea de asistență judiciară de către autoritatea competentă din statul membru respectiv.

Există organizații de sprijinire a victimelor care mă pot ajuta să cer despăgubiri?

Centrul de Cercetare pentru Egalitatea de Gen (KEThI)

Centrul Național pentru Solidaritate Socială (EKKA)

Secretariatul General pentru Egalitatea de Gen (Genikí Grammateía Isótitas ton Fýlon):

Consiliul Elen pentru Refugiați (Ellinikó Symvoúlio gia tous Prósfyges)

Amnesty International Grecia

Poliția elenă – Criminalitate informatică

Ultima actualizare: 12/03/2024

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.