Dacă cererea mea urmează să fie soluționată în această țară

Ungaria

Conținut furnizat de
Ungaria

Pentru ce tip de infracțiune pot obține despăgubiri din partea statului?

Pentru o infracțiune premeditată săvârșită cu violență împotriva unei persoane.

Pentru ce tip de prejudiciu pot obține despăgubiri?

Pentru leziuni (fizice sau psihice) a căror vindecare durează mai mult de opt zile.

Pot obține despăgubiri dacă sunt rudă sau persoană aflată în întreținerea unei victime care a decedat ca urmare a unei infracțiuni? Ce rude sau persoane aflate în întreținere pot obține despăgubiri?

Pe lângă victimă, ascendenții sau descendenții victimei, părinții adoptivi sau asistenții maternali, copiii adoptivi sau luați în plasament, soțul/soția sau partenerul civil pot primi despăgubiri dacă locuiau cu victima în aceeași gospodărie în momentul săvârșirii infracțiunii; același lucru se aplică și persoanelor aflate în întreținerea victimei. În plus, persoanei care a organizat înmormântarea victimei decedate i se pot rambursa cheltuielile ocazionate.

Pot obține despăgubiri dacă sunt rudă sau persoană aflată în întreținerea unei victime care a supraviețuit? Ce rude sau persoane aflate în întreținere pot obține despăgubiri în acest caz?

Decesul victimei nu este o condiție pentru despăgubirea persoanelor aflate în întreținere sau a altor persoane care au dreptul la despăgubiri.

Pot obține despăgubiri dacă nu sunt cetățean al unei țări UE?

Da, dacă aveți reședința în mod legal în UE sau dacă sunteți identificat(ă) ca victimă a traficului de ființe umane.

Pot solicita despăgubiri din partea acestei țări dacă locuiesc aici sau provin de aici (aceasta este țara mea de reședință sau de cetățenie) chiar dacă infracțiunea a fost săvârșită într-o altă țară a UE? Pot să fac acest lucru în loc să solicit despăgubiri în țara în care a avut loc infracțiunea? Dacă da, în ce condiții?

Se pot solicita despăgubiri din partea statului ungar numai în cazul infracțiunilor săvârșite pe teritoriul Ungariei. Totuși, dacă infracțiunea a avut loc într-o altă țară, puteți depune cererea de despăgubire în Ungaria. În astfel de cazuri, autoritățile maghiare vor transmite cererea statului membru în care a fost săvârșită infracțiunea.

Pentru a putea solicita despăgubiri, trebuie să fi denunțat infracțiunea mai întâi la poliție?

Da, inițierea unei proceduri penale în legătură cu fapta comisă reprezintă o condiție pentru obținerea de despăgubiri.

Trebuie să aștept rezultatul anchetelor poliției sau al procesului penal înainte de a putea solicita despăgubiri?

Nu, se pot solicita despăgubiri imediat după inițierea procedurii penale.

Trebuie să solicit mai întâi despăgubiri de la autorul infracțiunii – dacă acesta a fost identificat?

Solicitarea despăgubirilor din partea statului nu este condiționată de soluționarea unei cereri de despăgubire îndreptate împotriva autorului infracțiunii.

Dacă autorul infracțiunii nu a fost identificat sau condamnat, mai pot primi despăgubiri? Dacă da, ce probe trebuie să prezint pentru a-mi susține cererea de despăgubire?

Da, se poate depune o cerere de despăgubire chiar dacă autorul infracțiunii nu a fost identificat sau condamnat. De asemenea, în astfel de cazuri, trebuie prezentate documentele justificative privind amploarea prejudiciului și relația cauză-efect dintre prejudiciu și act (de exemplu, factură, chitanță, deviz estimativ sau alt document).

Există o limită de timp în care trebuie să solicit despăgubiri?

În general, despăgubirile pot fi solicitate în termen de un an de la săvârșirea infracțiunii.

Ce pierderi și cheltuieli sunt acoperite de despăgubire?

Despăgubirea acoperă, de exemplu:

a) Pentru victima infracțiunii:

 • Prejudiciul material (altul decât cel psihologic):
  • costurile medicale aferente vătămării (tratament medical – în ambulatoriu și spitalizare, recuperare)
  • nevoi sau costuri suplimentare care rezultă din vătămări (și anume îngrijire și asistență, tratament temporar și permanent, fizioterapie prelungită, adaptarea domiciliului, ajutoare speciale etc.)
  • vătămări permanente (de exemplu invaliditate și alt handicap permanent)
  • pierderea de venituri în timpul și după tratamentul medical (inclusiv pierderea de venituri și pierderea capacității de a-și câștiga existența sau mijloace reduse de întreținere etc.)
  • pierderea unei oportunități
  • cheltuieli legate de procedura judiciară referitoare la incidentul care a cauzat prejudiciul, cum ar fi onorarii avocațiale, taxe judiciare
  • despăgubiri pentru bunurile personale furate sau deteriorate
  • altele
 • Prejudiciul psihologic (moral):
  • durerea și suferința psihologică a victimei.

b) Pentru persoanele care au dreptul să primească despăgubiri sau pentru rudele victimei:

 • Prejudiciul material (altul decât cel psihologic):
  • costurile de înmormântare
  • costurile medicale (de exemplu terapie pentru un membru de familie, tratament în ambulatoriu și spitalizare, reabilitare)
  • pierderea mijloacelor de întreținere sau a unei oportunități
 • Prejudiciul psihologic:
  • povara și suferința psihologică a rudelor sau a persoanelor care au dreptul să primească despăgubiri/despăgubiri pentru supraviețuitori dacă victima a decedat.

Despăgubirea este plătită printr-o plată unică sau în rate lunare?

Despăgubirea poate fi solicitată într-o plată unică sau sub forma unei indemnizații lunare.

În ce mod ar putea propriul meu comportament în legătură cu infracțiunea, cazierul meu judiciar sau lipsa de cooperare în cursul procedurii de despăgubire să îmi afecteze șansa de a primi despăgubiri și/sau suma pe care o primesc?

Despăgubirea acordată din bugetul statului nu este datorată dacă s-a stabilit printr-o hotărâre judecătorească definitivă că victima, prin comportamentul său, a contribuit la infracțiune sau a fost cauza infracțiunii sau că victima, prin comportamentul său culpabil, a cauzat prejudiciul sau a contribuit la prejudiciu. În cadrul procedurii penale inițiate ca urmare a infracțiunii care dă naștere la despăgubiri, alte motive pentru excludere sunt refuzul de a depune mărturie, refuzul de a coopera sau neintroducerea unei acțiuni civile. În plus, victima nu poate primi despăgubiri în cazul în care, în cadrul procedurii penale inițiate ca urmare a infracțiunii care dă naștere la despăgubiri sau în legătură cu infracțiunea, victima a comis infracțiunea de denunțare calomnioasă, de inducere în eroare a autorităților, de mărturie mincinoasă, de mituire a martorilor, de obstrucționare a procedurilor oficiale sau de constrângere în cadrul procedurilor oficiale, de suprimare a circumstanțelor exoneratoare, de complicitate, de rupere de sigilii, de agresiune împotriva autorului infracțiunii sau a unei rude a acestuia sau o infracțiune care creează un pericol colectiv, iar infracțiunea respectivă a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească definitivă.

În ce mod ar putea situația mea financiară să îmi afecteze șansa de a primi despăgubiri și/sau suma pe care trebuie să o primesc?

Necesitatea socială nu reprezintă o condiție pentru acordarea despăgubirilor din partea statului.

Există alte criterii care mi-ar putea afecta șansa de a primi despăgubiri și/sau suma pe care trebuie să o primesc?

Reglementările maghiare precizează cazurile în care victima este exclusă de la acordarea despăgubirilor (de exemplu, victima a primit deja ajutorul în cazul respectiv sau nu a rambursat statului ajutorul financiar primit deja în temeiul acestei legi, deși victima era obligată să facă acest lucru).

Cum va fi calculată despăgubirea?

Victima unei infracțiuni poate solicita plata unei sume forfetare în numerar, ca despăgubire totală sau parțială pentru prejudiciul patrimonial pe care l-a suferit ca urmare a săvârșirii infracțiunii. Cuantumul despăgubirii forfetare nu depășește de cincisprezece ori suma de bază (în 2021: 158 168 HUF).

Victima unei infracțiuni poate solicita despăgubiri parțiale pentru pierderea veniturilor sale regulate, sub forma unor plăți regulate, dacă infracțiunea a condus la incapacitatea sa de a lucra pentru o perioadă estimată de peste șase luni.

Cuantumul despăgubirii sub forma unei indemnizații este: 75 % din pierderea de venituri justificată cu probe în cazul în care victima nu a împlinit vârsta de 18 ani sau depinde de asistența altora și 50 % din pierderea de venituri justificată cu probe dacă victima nu depinde de asistența altora.

Există o sumă minimă/maximă care poate fi acordată?

Nu există o sumă minimă. Cuantumul despăgubirii nu va depăși de cincisprezece ori suma de bază (în 2021: 158 168 HUF), care, în anul 2021, echivalează cu 2 372 520 HUF. Cuantumul maxim lunar al despăgubirii care poate fi solicitată sub forma unei indemnizații este suma de bază care, în 2021, este de 158 168 HUF.

Trebuie să specific suma în formularul de cerere? Dacă da, voi primi instrucțiuni referitoare la modul de calcul sau la alte aspecte?

Va fi dedusă o eventuală despăgubire pe care o primesc pentru pierderea mea din alte surse (cum ar fi schema de asigurare a angajatorului sau cea privată) din despăgubirea plătită de autoritate/organism?

Cuantumul prejudiciului trebuie să fie specificat în cerere. Orice sumă recuperată din altă sursă trebuie să fie dedusă din cuantumul despăgubirii.

Pot obține un avans din despăgubire? Dacă da, în ce condiții?

Statul va rambursa cuantumul prejudiciului justificat cu probe, chiar dacă acesta ar putea fi recuperat din altă sursă. Dacă prejudiciul este recuperat mai târziu din altă sursă, suma plătită ca ajutor trebuie rambursată până la valoarea sumei recuperate. În acest caz, statul a acordat despăgubirea cu titlu de avans.

Pot obține o despăgubire complementară sau suplimentară (de exemplu, ca urmare a unei schimbări a circumstanțelor sau a unei înrăutățiri a stării de sănătate etc.) după pronunțarea deciziei principale?

Nu. Despăgubirile pot fi acordate o singură dată.

Ce documente justificative trebuie să atașez în sprijinul cererii mele?

 • Un certificat care să ateste inițierea procesului penal, dacă este disponibil (de la poliție, instanță sau parchet)
 • documentele justificative privind cuantumul prejudiciului suferit ca urmare a săvârșirii infracțiunii și relația cauză-efect (de exemplu, factură, chitanță, deviz estimativ sau alt document).

Există taxe administrative sau de altă natură care trebuie plătite atunci când cererea este primită și prelucrată?

Nu, depunerea cererii este gratuită.

Ce autoritate decide cu privire la cererile de despăgubire (în cazurile naționale)?

Biroul guvernamental al municipalității Budapesta (Budapesta Főváros Kormányhivatala) acționează în calitate de autoritate de decizie în ceea ce privește despăgubirile acordate de stat.

Către ce instituție trimit cererea (în cazurile naționale)?

Cererea poate fi depusă la serviciul de sprijinire a victimelor din cadrul oricărui birou guvernamental județean (autoritățile responsabile în materie de asistență) sau direct la autoritatea de decizie (Biroul guvernamental al municipalității Budapesta – Budapesta Főváros Kormányhivatala).

Trebuie să fiu prezent(ă) în timpul procedurii și/sau atunci când se pronunță o decizie referitoare la cererea mea?

Nu.

Cât durează (aproximativ) pentru a obține o decizie cu privire la o cerere de despăgubire din partea autorității?

Termenul-limită pentru prelucrarea cererilor de despăgubire este de maximum 60 de zile.

Dacă nu sunt mulțumit(ă) de decizia autorității, cum o pot contesta?

Decizia pronunțată în primă instanță poate face obiectul unei acțiuni în contencios administrativ în fața instanțelor.

Unde pot obține formularele necesare și alte informații referitoare la procedura de urmat pentru depunerea unei cereri?

http://igazsagugyiinformaciok.kormany.hu/aldozatsegito-szolgalat

Există o linie telefonică de urgență sau un site web pe care îl pot utiliza?

Linia telefonică de sprijinire a victimelor 24/7 (Áldozatsegítő Vonal): 06-80-225-225 în limbile maghiară și engleză și site-ul http://www.vansegitseg.hu/.

Pot obține asistență juridică (ajutor din partea unui avocat) la întocmirea cererii?

Da, asistența pentru completarea cererii este oferită atât de personalul serviciilor locale de sprijinire a victimelor, cât și de personalul centrelor de sprijin pentru victime, care oferă, de asemenea, consiliere juridică în cazuri simple. În alte situații, se poate acorda asistență juridică în temeiul Legii LXXX din 2003 privind asistența juridică.

Există organizații de sprijinire a victimelor care mă pot ajuta să depun o cerere de despăgubire?

Orice unitate organizațională a serviciului de sprijinire a victimelor, și anume birourile guvernamentale județene și cel de la Budapesta și centrele de sprijin pentru victime, oferă consultanții și asistență practică (de exemplu: ajutor pentru completarea cererilor), precum și informații părților interesate. Victimele se pot adresa și organizațiilor societății civile [de exemplu: Cercul alb (Fehérgyűrű), Organizația de ajutorare a bisericii baptiste maghiare (Baptista Szeretetszolgálat] etc.

Ultima actualizare: 03/05/2023

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.