NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini maghiară a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Swipe to change

Dacă cererea mea urmează să fie soluționată în această țară

Ungaria

Conținut furnizat de
Ungaria
Pentru această versiune lingvistică nu există o traducere oficială.
Puteți accesa aici versiunea realizată cu ajutorul instrumentului de traducere automată. Vă reamintim că traducerea automată servește numai la înțelegerea contextului. Proprietarul acestei pagini nu își asumă nicio răspundere cu privire la calitatea traducerii.

Pentru ce tip de infracțiune pot obține despăgubiri?

Pentru o infracțiune premeditată săvârșită cu violență împotriva unei persoane.

Pentru ce tip de prejudiciu pot obține despăgubiri?

Pentru leziuni (fizice sau psihice) a căror vindecare durează mai mult de opt zile.

Pot obține despăgubiri dacă sunt rudă sau persoană aflată în întreținerea unei victime care a decedat ca urmare a unei infracțiuni? Ce rude sau persoane aflate în întreținere pot obține despăgubiri?

Da. Pe lângă victimă, ascendenții sau descendenții victimei, părinții adoptivi sau asistenții maternali, copiii adoptivi sau luați în plasament, soțul/soția sau partenerul civil pot primi despăgubiri dacă locuiau cu victima în aceeași gospodărie în momentul săvârșirii infracțiunii; același lucru se aplică și persoanelor aflate în întreținerea victimei.

Pot obține despăgubiri dacă sunt rudă sau persoană aflată în întreținerea unei victime care a supraviețuit? Ce rude sau persoane aflate în întreținere pot obține despăgubiri în acest caz?

Da, decesul victimei nu este o condiție pentru despăgubirea persoanelor aflate în întreținere sau a altor persoane autorizate.

Pot obține despăgubiri dacă nu sunt cetățean al unei țări UE?

Da, dacă aveți reședința în mod legal în UE sau dacă sunteți victimă a traficului de ființe umane.

Pot solicita despăgubiri din partea acestei țări dacă locuiesc aici sau provin de aici (aceasta este țara mea de reședință sau de cetățenie) chiar dacă infracțiunea a fost săvârșită într-o altă țară a UE? Pot să fac acest lucru în loc să solicit despăgubiri în țara în care a avut loc infracțiunea? Dacă da, în ce condiții?

Se pot solicita despăgubiri numai pentru infracțiunile săvârșite pe teritoriul Ungariei. Dacă infracțiunea a avut loc într-o altă țară, puteți depune cererea de despăgubire în Ungaria. În astfel de cazuri, autoritățile maghiare vor transmite cererea statului membru în care a fost săvârșită infracțiunea.

Pentru a putea solicita despăgubiri, trebuie să fi denunțat infracțiunea mai întâi la poliție?

Da, inițierea unei proceduri penale în legătură cu fapta comisă reprezintă o condiție pentru obținerea de despăgubiri.

Trebuie să aștept rezultatul anchetelor poliției sau al procesului penal înainte de a putea solicita despăgubiri?

Nu, se pot solicita despăgubiri imediat după inițierea procedurii penale.

Trebuie să solicit mai întâi despăgubiri de la autorul infracțiunii – dacă acesta a fost identificat?

Nu.

Dacă autorul infracțiunii nu a fost identificat sau condamnat, mai pot primi despăgubiri? Dacă da, ce probe trebuie să prezint pentru a-mi susține cererea de despăgubire?

Da, se poate depune o astfel de cerere. În astfel de cazuri, amploarea prejudiciului, raportul cauză-efect dintre prejudiciu și faptă și necesitatea despăgubirii trebuie justificate cu probe.

Există o limită de timp în care trebuie să solicit despăgubiri?

Despăgubirile trebuie solicitate în termen de trei luni de la săvârșirea infracțiunii. Termenul de prescripție pentru depunerea unei cereri este de cinci ani de la săvârșirea unei infracțiuni.

Ce pierderi și cheltuieli sunt acoperite de despăgubire?

Despăgubirea acoperă, de exemplu:

(a) Pentru victima infracțiunii:

 • Prejudiciu material (non-psihologic):
  • costurile medicale aferente vătămării (tratament medical — în ambulatoriu și spitalizare, recuperare)
  • nevoi sau costuri suplimentare care rezultă din vătămări (și anume îngrijire și asistență, tratament temporar și permanent, fizioterapie prelungită, adaptarea domiciliului, ajutoare speciale etc.)
  • vătămări permanente (de exemplu invaliditate și alt handicap permanent)
  • pierderea de venituri în timpul și după tratamentul medical (inclusiv pierderea de venituri și pierderea capacității de a-și câștiga existența sau mijloace reduse de întreținere etc.)
  • pierderea unei oportunități
  • cheltuieli legate de procedura judiciară referitoare la incidentul care a cauzat prejudiciul (cum ar fi onorarii avocațiale, taxe judiciare)
  • despăgubiri pentru bunurile personale furate sau deteriorate
  • altele
 • Prejudiciu psihologic (moral):
  • durerea și suferința victimei

(b) Pentru persoanele care au dreptul să primească despăgubiri sau pentru rudele victimei:

 • Prejudiciu material (non-psihologic):
  • costurile de înmormântare
  • costurile medicale (de exemplu terapie pentru un membru de familie, tratament în ambulatoriu și spitalizare, reabilitare)
  • pierderea mijloacelor de întreținere sau a unei oportunități
 • Prejudiciu psihologic:
  • durerea și suferința rudelor sau a persoanelor autorizate/despăgubiri pentru urmași dacă victima a decedat

Despăgubirea este plătită printr-o plată unică sau în rate lunare?

Despăgubirea poate fi solicitată într-o plată unică sau sub forma unei indemnizații lunare.

În ce mod ar putea propriul meu comportament în legătură cu infracțiunea, cazierul meu judiciar sau lipsa de cooperare în cursul procedurii de despăgubire să îmi afecteze șansa de a primi despăgubiri și/sau suma pe care o primesc?

Despăgubirea acordată din bugetul statului nu este datorată dacă s-a stabilit printr-o hotărâre judecătorească definitivă că victima, prin comportamentul său, a contribuit la infracțiune sau a fost cauza infracțiunii sau că prejudiciul a fost cauzat de un comportament culpabil. Alte motive pentru excludere sunt refuzul de a depune mărturie, refuzul de a coopera sau neintroducerea unei acțiuni civile.

În ce mod ar putea situația mea financiară să îmi afecteze șansa de a primi despăgubiri și/sau suma pe care trebuie să o primesc?

Numai victimele cu nevoi sociale sunt eligibile pentru despăgubiri. Victima are nevoi sociale în cazul în care venitul lunar net (venitul pe persoană, în cazul persoanelor care locuiesc în aceeași gospodărie) nu depășește un anumit prag, stabilit în 2018 la 226 328 HUF, sau beneficiază de alte prestații definite în legislație. În cazul victimelor infracțiunilor teroriste, nu contează situația veniturilor.

Există alte criterii care mi-ar putea afecta șansa de a primi despăgubiri și/sau suma pe care trebuie să o primesc?

Nu.

Cum va fi calculată despăgubirea?

Cuantumul despăgubirii nu va depăși de cincisprezece ori suma de bază (113 164 HUF), care, în anul 2018, echivalează cu 1 697 460 HUF. Cuantumul unei plăți unice este: 100 % din prejudiciu, dacă acesta nu depășește de cinci ori suma de bază, de cinci ori suma de bază plus 75 % din partea care depășește de cinci ori suma de bază pentru prejudiciul cuprins între cinci și zece ori suma de bază și de 8,75 ori suma de bază plus 50 % din partea care depășește de zece ori suma de bază pentru prejudiciul care depășește de zece ori suma de bază. Cuantumul despăgubirii sub forma unei indemnizații este: 75 % din pierderea de venituri justificată cu probe în cazul în care victima nu a împlinit vârsta de 18 ani sau depinde de asistența altora și 50 % din pierderea de venituri justificată cu probe dacă victima nu depinde de asistența altora.

Există o sumă minimă/maximă care poate fi acordată?

Nu există o sumă minimă. Cuantumul despăgubirii nu va depăși de cincisprezece ori suma de bază (113 164 HUF), care, în anul 2018, echivalează cu 1 697 460 HUF. Cuantumul maxim lunar al despăgubirii care poate fi solicitată sub forma unei indemnizații este suma de bază care, în 2018, este de 113 164 HUF.

Trebuie să specific suma în formularul de cerere? Dacă da, voi primi instrucțiuni referitoare la modul de calcul sau la orice alte aspecte?

Va fi dedusă o eventuală despăgubire pe care o primesc pentru pierderea mea din alte surse (cum ar fi schema de asigurare a angajatorului sau cea privată) din despăgubirea plătită de autoritate/organism?

Cuantumul daunelor-interese trebuie să fie specificat în cerere. Orice sumă recuperată din altă sursă trebuie să fie dedusă din cuantumul despăgubirii.

Pot obține un avans din despăgubire? Dacă da, în ce condiții?

Statul va rambursa cuantumul daunelor-interese justificat cu probe chiar dacă acesta ar putea fi recuperat din altă sursă. Dacă daunele-interese sunt recuperate mai târziu din altă sursă, avansul trebuie returnat.

Pot obține o despăgubire complementară sau suplimentară (de exemplu, ca urmare a unei schimbări a circumstanțelor sau a unei înrăutățiri a stării de sănătate etc.) după pronunțarea deciziei principale?

Nu. Despăgubirile pot fi acordate o singură dată.

Ce documente justificative trebuie să atașez în sprijinul cererii mele?

 • Un certificat care să ateste inițierea procesului penal, dacă este disponibil (de la poliție, instanță sau parchet)
 • Documente care să ateste nevoile sociale (certificate de venit ale persoanelor care locuiesc în aceeași gospodărie)
 • Cuantumul daunelor suferite ca urmare a săvârșirii infracțiunii

Există taxe administrative sau de altă natură care trebuie plătite atunci când cererea este primită sau prelucrată?

Nu, depunerea cererii este gratuită.

Ce autoritate decide cu privire la cererile de despăgubire (în cazurile naționale)?

Serviciile de sprijinire a victimelor din cadrul biroului/birourilor guvernamental(e) din Budapesta (sau districtuale)

Către ce instituție trimit cererea (în cazurile naționale)?

Cererea poate fi depusă la orice birou districtual (autoritățile responsabile în materie de asistență) sau direct la autoritatea de decizie [biroul/birourile guvernamental(e) din Budapesta (sau districtuale)]

Trebuie să fiu prezent(ă) în timpul procedurii și/sau atunci când se pronunță o decizie referitoare la cererea mea?

Nu.

Cât durează (aproximativ) pentru a obține o decizie cu privire la o cerere de despăgubire din partea autorității?

Termenul-limită pentru prelucrarea cererilor de despăgubire este de maximum 60 de zile.

Dacă nu sunt mulțumit(ă) de decizia autorității, cum o pot contesta?

O decizie pronunțată în primă instanță poate fi contestată iar apelul este judecat de Ministerul Justiției ca a doua instanță. Se poate iniția o procedură administrativă în fața instanțelor împotriva deciziei adoptate de Ministerul Justiției în a doua instanță.

Unde pot obține formularele necesare și alte informații referitoare la procedura de urmat pentru depunerea unei cereri?

http://igazsagugyiinformaciok.kormany.hu/aldozatsegito-szolgalat

Există o linie telefonică de urgență sau un site web pe care îl pot utiliza?

Linie telefonică de sprijinire a victimelor 24/7 (Áldozatsegítő Vonal): 06-80-225-225 în limbile maghiară și engleză.

Pot obține asistență juridică (ajutor din partea unui avocat) la întocmirea cererii?

Da, în baza Legii LXXX din 2003 privind asistența juridică.

Există organizații de sprijinire a victimelor care mă pot ajuta să depun o cerere de despăgubire?

Birourile de sprijinire a victimelor oferă consultanții și asistență practică (de exemplu: ajutor pentru completarea cererilor, furnizarea de informații) părților interesate. Victimele se pot adresa și organizațiilor societății civile (de exemplu: Cercul alb (Fehérgyűrű), Organizația de ajutorare a bisericii baptiste maghiare (Baptista Szeretetszolgálat) etc.

Ultima actualizare: 11/03/2019

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.